Рішення № 119641649, 11.06.2024, Долинський районний суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
11.06.2024
Номер справи
343/941/24
Номер документу
119641649
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №: 343/941/24

Провадження №: 2/343/377/24

Р І Ш Е Н Н Я

I М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2024 року м.Долина

Долинський районний суд Iвано-Франкiвської областi в складi:

головуючого судді Лицура І.М.,

секретаря судового засідання Бойків В.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Долина Калуського району Івано-Франківської області справу за позовом Акціонерного товариства «Універсал Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

АТ «Універсал Банк» в особі представника за довіреністю № 22-ЮД1 від 08.01.2024 року ОСОБА_2 звернулося до суду з позовом, в якому просили стягнути з ОСОБА_1 на свою користь заборгованість за договором про надання банківських послуг «Monobank» від 12.09.2019 року в розмірі 53942,42 грн. та судові витрати по справі. Свої вимоги мотивували тим, що АТ «Універсал Банк» запустив проект «Monobank», в рамках якого відкриваються поточні рахунки клієнтам (фізичним особам), спеціальним платіжним засобом яких є платіжні картки «Monobank» і банківське обслуговування здійснюється дистанційно без відділень. 12 вересня 2019 року ОСОБА_1 звернувся до банку з метою отримання банківських послуг, у зв`язку з чим підписав анкету-заяву до договору про надання банківських послуг. Положеннями анкети-заяви визначено, що вона разом з Умовами, Тарифами, Таблицею обчислення вартості кредиту та Паспортом споживчого кредиту складають договір про надання банківських послуг. Підписавши вказану анкету, відповідач підтвердив, що ознайомився та отримав примірники вказаних документів, що складають Договір, в мобільному додатку та зобов`язується виконувати його умови. На підставі укладеного договору відповідач отримав кредит у розмірі 100 000,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на поточний рахунок, спеціальним платіжним засобом якого є платіжна картка. Банк виконав взяті на себе зобов`язання, однак, відповідач умови укладеного між сторонами договору належним чином не виконував, в зв`язку з чим станом 11.02.2024 року в нього утворилась прострочена заборгованість в сумі 53942,42 грн. Такі дії свідчать про відмову відповідача від добровільного повернення боргу, в зв`язку з чим виникла необхідність у зверненні до суду з даним позовом.

В судове засідання представник позивача за довіреністю № 22-ЮД1 від 08.01.2024 року (а.с. 29) ОСОБА_2 не з`явився, звернувся до суду з клопотанням, в якому просив розглянути справу в його відсутності, позов задоволити повністю, вказавши, що не заперечує проти заочного розгляду даної справи (а.с. 35).

Відповідач відзиву на позов не подавав, на виклики в судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суд не повідомив, хоч був належно повідомлений про час та місце розгляду справи шляхом направлення йому ухвали про відкриття провадження разом з копією позовної заяви та доданих до неї документів рекомендованим листом з повідомленням про вручення від 03.05.2024 року (а.с. 47), однак матеріали повернулися до суду без вручення адресату в зв`язку із закінченням терміну зберігання, що свідчить про відмову від їх отримання. Також ОСОБА_1 викликався в судове засідання шляхом поміщення оголошення про виклик його до суду на сайті Долинського районного суду Івано-Франківської області 31.05.2024 року (а.с. 46).

За таких обставин суд 11.06.2024 року постановив ухвалу про заочний розгляд даної справи у відповідності до вимог ст. 280 ЦПК України.

Дослідивши та оцінивши всі здобуті й перевірені у судовому засіданні докази в їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Статтею 627 ЦК України передбачено, що відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ч. 1 ст. 628 ЦК України).

Згідно зі ст. 629 цього Кодексу, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Статтями 526, 527 ЦК України встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином, у встановлений строк відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

З матеріалів справи судом встановлено, що 12 вересня 2019 року між АТ «Універсал Банк» та ОСОБА_1 було укладено договір про надання банківських послуг шляхом підписання анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг (а.с. 7), відповідно до умов якого АТ «Універсал Банк» відкрило ОСОБА_1 поточний рахунок у гривні та надало кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок на суму 100 000,00 грн.

Відповідно до розділу 1 Умов і правил обслуговування в АТ «Універсал Банк» при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank/Universal Bank, що затверджені Протоколом Правління № 46 від 24.11.2021 року (а.с. 8-22), договір про надання банківських послуг «Monobank» укладений між банком та клієнтом договір про відкриття рахунку, випуск та обслуговування платіжної картки з можливістю встановлення ліміту кредитування, що складається з Умов і правил обслуговування в АТ «Універсал Банк» при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank/Universal Bank, Загальних умов випуску та обслуговування платіжних карток, Анкети-заяви до договору про надання банківських послуг «Monobank», Паспорту споживчого кредиту, Таблиці обчислення загальної вартості кредиту, Інформації щодо відкриття поточного рахунку та випуску електронного платіжного засобу (в разі наявності) та Тарифів.

Цими умовами також передбачено, що анкета-заява до договору про надання банківських послуг Monobank/Universal Bank (Анкета-заява) - письмове або електронне звернення клієнта до банку з проханням відкрити йому банківський рахунок та/або надання йому інших банківських послуг на умовах, визначених договором. Підписана клієнтом Анкета-заява є підтвердженням укладення договору (зворотня сторона арк. 8).

Відповідно до п.п. 2.1 п. 2 розділу 1 Умов (а.с. 10), банк відкриває клієнту поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки та/або мобільного додатка, випускає та надає клієнту у користування платіжну картку, а також забезпечує здійснення розрахунків за операціями, здійсненими з використанням платіжної картки та/або мобільного додатка, згідно умов договору в тому числі, платіжної системи MasterCard/Visa, та відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного Банку України.

Згідно з п.п. 2.3 п. 2 розділу 1 Умов, договір, що укладається між банком та клієнтом, є змішаним договором, в якому містяться елементи різних договорів, в тому числі, але не виключно: договору банківського рахунку, депозитного договору, договору про надання кредиту.

Відповідно до пунктів 5.3, 5.8.1 п. 5 розділу 1 Умов (зворотня сторона арк. 14), клієнт погоджується, що операції, здійснені з використанням коду доступу до додатка, визнаються вчиненими клієнтом і оскарженню не підлягають, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України. Клієнт може скористатися послугами банку через мобільний додаток та інші канали обслуговування в Інтернет для отримання інформації та здійснення операцій.

Таким чином судом встановлено, що клієнт і банк шляхом підписанням Анкети-заяви уклали договір про надання банківських послуг «Monobank». Датою укладення договору є дата підписання відповідачем Анкети-заяви та отримання картки 12.09.2019 року. Після підписання заяву в сторін виникли взаємні права та обов`язки, зокрема у відповідача виникло зобов`язання оплачувати послуги банку, що виникають в результаті використання платіжних карток згідно тарифів та повернути кредит, сплатити комісію за надання фінансового інструменту і відсотки у складі щомісячних платежів.

Як встановлено в судовому засіданні, відповідач, порушуючи умови договору, свої зобов`язання за договором належним чином не виконував, заборгованість за кредитом не погашав, внаслідок чого станом на 11.02.2024 року в нього утворилась прострочена заборгованість в сумі 53942,42 грн. за тілом кредиту, що підтверджується доданим до матеріалів справи розрахунком заборгованості за договором б/н від 12.09.2019 року (а.с. 6).

За таких обставин, враховуючи, що відповідач ОСОБА_1 істотно порушив умови укладеного з позивачем кредитного договору, своєчасно кредит не погашав та не повернув позичені кошти, суд вважає, що заявлений позов підлягає до задоволення і з нього на користь позивача слід стягнути 53942,42 грн. заборгованості за кредитним договором про надання банківських послуг «Monobank» від 12.09.2019 року.

Питання судових витрат суд вирішує у відповідності з вимогами ст. 141 ЦПК України, в якій зазначено, що судові витрати, пов`язані з розглядом справи у разі задоволення позову покладаються на відповідача.

Таким чином, з відповідача на користь позивача слід стягнути 3028,00 грн. сплаченого ними судового збору згідно платіжного доручення № 27070191923 від 04.04.2024 року № 64330 (а.с. 36).

На підставі викладеного, ст.ст. 207,526,549,625,626,628,633,634,638,1048-1050,1054, 1055 ЦК України, керуючись ст.ст. 263-265,280-282 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Позов задоволити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Універсал Банк» заборгованість за договором про надання банківських послуг «Monobank» від 12.09.2019 року в розмірі 53942,42 грн. (п`ятдесят три тисячі дев`ятсот сорок дві гривні і 42 копійки) та 3 028,00 грн. (три тисячі двадцять вісім гривень) сплаченого судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуто Долинським районним судом Івано-Франківської області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Рішення може бути оскаржено позивачем в апеляційному порядку до Івано-Франківського апеляційного суду в 30-денний строк з дня його проголошення.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому цивільним процесуальним кодексом України.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Позивач: Акціонерне товариство «Універсал Банк», що знаходиться за адресою: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19, код ЄДРПОУ: 21133352.

Відповідач: ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Долинським РВ УМВС в Івано-Франківській області 27.02.1996 року.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 119641649 ?

Документ № 119641649 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119641649 ?

Дата ухвалення - 11.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119641649 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119641649 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119641649, Долинський районний суд Івано-Франківської області

Судове рішення № 119641649, Долинський районний суд Івано-Франківської області було прийнято 11.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 119641649 відноситься до справи № 343/941/24

Це рішення відноситься до справи № 343/941/24. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119641647
Наступний документ : 119641650