Рішення № 119629458, 11.06.2024, Долинський районний суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
11.06.2024
Номер справи
343/1024/24
Номер документу
119629458
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №: 343/1024/24

Провадження №: 2/343/400/24

Р І Ш Е Н Н Я

I М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(заочне)

11 червня 2024 року м. Долина

Долинський районний суд Iвано-Франкiвської областi в складi:

головуючого судді Тураша В. А.,

секретаря Лукань О.З.,

розглянувши у відкритому судовому засiданнi в залі Долинського районного суду Івано-Франківської області в порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом Публічного акціонерноготовариства "КомерційнийБанк "АкордБанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, суд-

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувшись 10.05.2024 в Долинський районний суд Івано-Франківської області , просить ухвалити рішення, яким:

стягнути з ОСОБА_1 на користь ПуАТ "КБ "АкордБанк" суму заборгованості станом на 23.01.2024 за кредитним договором №СІК-291021/089-00 від 29.10.2021 у розмірі 52808,44 грн, що складається із: простроченої суми заборгованості по кредиту 5586,82 грн; простроченої суми заборгованості по процентам 4541,02 грн; простроченої заборгованості за комісією 6806,45 грн; строкової суми заборгованості по кредиту 35874,15 грн;

стягнути з ОСОБА_1 на користь ПуАТ "КБ "АкордБанк" суму сплаченого судового збору в розмірі 3028,00 грн.

Свої вимогимотивує тим,що 29.10.2021між ПуАТ"КБ"АкордБанк"та ОСОБА_1 було підписано заяву - пропозицію № СІК-080917002-59, на підставі якої відповідач приєднався до «Правил банківського обслуговування фізичних осіб в публічному акціонерному товаристві «Акордбанк», що розміщені в мережі Інтернет на офіційному Інтернет - сайті банку www.accordbank.com.ua, які разом із заявою-пропозицією та Умовами споживчого кредитування складають договір про надання споживчого кредиту.

Відповідно до додатку №1 до заяви-пропозиції №СІК-291021/089-00 від 29.10.2021, графіку платежів та розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки зазначено строк кредиту 60 місяців, сума споживчого кредиту 47505,34 грн, процентна ставка 16,99% річних, розмір щомісячної комісії 1,95%, розмір одноразової комісії 5,00%.

На виконання умов кредитного договору №СІК-291021/089-00 від 29.10.2021 ПуАТ "КБ "АкордБанк" свої зобов`язання по видачі відповідної суми кредиту виконав повністю кошти надав.

Позичальник, отримавши кредитні кошти, своїх зобов`язань по поверненню кредиту за кредитним договором належним чином не виконує.

Відповідно до розрахунку суми загальної заборгованості по кредитному договору №СІК-291021/089-00 від 29.10.2021, станом на 23.01.2024 заборгованість ОСОБА_1 , перед ПуАТ "КБ "АкордБанк" становить 52808,44 грн, що складається із:простроченої суми заборгованості по кредиту 5586,82 грн; простроченої суми заборгованості по процентам 4541,02 грн; простроченої заборгованості за комісією 6806,45 грн; строкової суми заборгованості по кредиту 35874,15 грн.

06.02.2024 представник ПуАТ "КБ "АкордБанк" звернувся із досудовою вимогою про дострокове стягнення заборгованості через неналежне виконання грошових зобов`язань закредитним договором до ОСОБА_1

23.02.2024 досудова вимога була повернута відправнику, причиною, повернення листа стало закінчення встановленого терміну зберігання.

ОСОБА_1 , не звертався до Банку для мирного врегулювання спору. Вжити заходи досудового врегулювати спору між БанкомтаБоржником наразі є безрезультатним та неможливим.

Тому просять суд стягнути з ОСОБА_1 заборгованість у розмірі 52808,44 грн за кредитним договором та сплачений судовий збір (а.с.1-7).

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.05.2024 цивільна справа № 343/1024/24 позовом Публічного акціонерноготовариства "КомерційнийБанк "АкордБанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості передана на розгляд судді Турашу В.А. (а.с.59).

Ухвалою Долинського районного суду Івано-Франківської області від 13.05.2024 відкрито спрощене провадження у справі № 343/1024/24 за позовом Публічного акціонерноготовариства "КомерційнийБанк "АкордБанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості з повідомленням сторін.

Роз`яснено сторонам їх право заявити відвід судді з підстав, передбачених ст. 36 ЦПК України, протягом десяти днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі.

Встановлено відповідачу строк п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі з позовною заявою та додатками для подання заяви із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження та відзиву на позов, які повинні відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, а також доказів, що підтверджують обставини, на яких грунтуються його заперечення, якщо такі докази не надані позивачем, і документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву та доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Встановлено позивачу, п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Відповідач не пізніше п`яти днів з дня отримання відповіді позивача на відзив, до початку розгляду справи по суті, має право підготувати заперечення на відповідь на відзив, та направити позивачу й суду з підтвердженням такого направлення учасникам справи.

Роз`ясненоучасникам справи,що поданнязаяв посуті справи(позовназаява;відзив напозовну заяву(відзив);відповідь навідзив;заперечення єїхнім правом.У разіненадання учасником розгляду заявипо сутісправи увстановлений судомабо закономстрок безповажних причин,суд вирішуєсправу занаявними матеріалами (а.с.60).

Представник позивача адвокат Павленко С.В. ( довіреність від 07.12.2023 а.с.70-71) в судове засідання не з`явився, хоч про дату, час та місце слухання справи був повідомлений у встановленому Законом порядку. В Долинський районний суд поступило клопотання, згідно якого представник позивача просить розгляд справи провести у їх відсутності, позовні вимоги задоволити в повному обсязі. У разі неявки у судове засідання належним чином повідомленого відповідача ухвалити заочне рішення (а.с.69)провести заочний розгляд справи без участі представника позивача та ухвалити заочне рішення.

Відповідач ОСОБА_1 , в судове засіданняна виклик нез`явився, причини своєї неявки не повідомив, хоч прочас тамісце розгляду справибув повідомленийу встановленомуЗаконом порядку,про що свідчать оголошення наофіційному сайті Долинського районногосуду пророзгляд справи (а.с.63). Рекомендоване повідомлення про час та місце розгляду справи, направлене за адресою реєстрації відповідача - АДРЕСА_1 (а.с.64), повернулось в Долинський районний суд з відміткою - "за закінченням терміну зберігання" (а.с.67). У встановлений судом строк, відзиву на позовну заяву відповідачем не подано.

Враховуючи те, що відповідачем ОСОБА_1 , у встановлений законом строк відзиву на позовну заяву до суду не подано, суд, відповідно до положень ст.280 ЦПК України, вважає за можливе ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів .

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи

чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, дослідивши та оцінивши наявні в справі докази в їх сукупності, вважає, що в матеріалах справи достатньо даних, для вирішення спору. Даний позов підлягає до задоволення, виходячи з наступного:

Відповідно до ч.ч. 1.2 ст.207ЦК України,правочин вважається таким,що вчиненийу письмовійформі,якщо йогозміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

За змістом статей626,628 ЦК Українидоговором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Ч.1 ст.638 ЦК Українивстановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Уст. 526 ЦК Українипередбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цьогоКодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно доч.1ст.1054ЦК України,закредитнимдоговоромбанкабоіншафінансова Установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах танаумовах,встановлених договором,а позичальникзобов`язуєтьсяповернути кредит тасплатитипроценти(ч.1ст.1048 ЦК України).

Ч.2 ст.1054 ЦК Українивстановлено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до вимог ч.1ст. 1048 ЦК України,позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно зіст.1049 ЦК України,позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

В судовому засіданні встановлено, що29.10.2021 відповідач ОСОБА_1 підписав заяву-пропозицію № СІК-291021/089-00 в ПуАТ "КБ "АкордБанк", в якій ознайомився, погодився та приєднався до Правил банківського обслуговування фізичних осіб в ПуАТ "КБ "АкордБанк", що оприлюднені на офіційному сайті Банкуwww.accordbank.com.ua(а.с.18-19).

Відповідно до п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 умов договору банк видає позичальнику споживчий кредит в розмірі 47505,34 грн на строк 60 місяців на загальні споживчі цілі, а саме на власні потреби, не пов`язані з підприємницькою діяльністю, зі сплатою відсотків за користування кредитом за процентною ставкою 16,99 % річних, розмір щомісячної комісії 1,95%, розмір одноразової комісії 5%.

Згідно із ч. 2ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування», до укладення договору про споживчий кредит кредитодавець надає споживачу інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитодавця з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту.

Зазначена інформація безоплатно надається кредитодавцем споживачу за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою у Додатку 1 до цьогоЗакону, у письмовій формі (у

паперовому вигляді або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) із зазначенням дати надання такої інформації та терміну її актуальності. У такому разі кредитодавець визнається таким, що виконав вимоги щодо надання споживачу інформації до укладення договору про споживчий кредит згідно з частиною третьою цієї статті.

З наданого позивачем Паспорту споживчого кредиту слідує, що він містить основні умови кредитування з використанням кредитної картки, а саме: тип кредиту; суму ліміту; строк договору та строк кредитування; спосіб та строк надання кредиту; тип процентної ставки; платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця; орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача; реальна річна процентна ставка; порядок повернення кредиту; наслідки прострочення виконання чи невиконання зобов`язань за договором, та інше.

У пунктах 3, 4 Паспорта споживчого кредиту зазначена інформація , зокрема: мета кредиту на споживчі цілі; сума ліміту 47505,34 грн; строк кредитування 60 місяців; спосіб надання кредиту готівковим (безготівковим) шляхом; мета отримання кредиту споживчі цілі, не пов`язані з підприємницькою діяльністю; процентна ставка визначена у 16,99 % річних; тип процентної ставки фіксована; одноразова комісія 5%; щомісячна комісія 1,95%; загальні витрати за кредитом 80036,54; орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом(у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі) 125279,72 грн; реальна річна процентна ставка, відсотків річних 67,96 %; порядок повернення кредиту; наслідки прострочення виконання чи невиконання зобов`язань за договором про споживчий кредит . Паспорт споживчого кредиту підписаний відповідачем ОСОБА_1 (а.с.22).

Наданий позивачемпаспорт споживчогокредиту заформою тазмістовним наповненнямвідповідає вимогам,що передбаченів ЗаконіУкраїни «Про споживче кредитування», тобто сторони досягли домовленості щодо всіх істотних умови договору позики (кредиту), погодили строк дії, умови повернення кредиту, процентну ставку, відповідальність за порушення виконання зобов`язань, тощо.

П. 2.2.5 Розділу І Публічної пропозиції ПуАТ "КБ "АкордБанк" на укладення Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (у редакції, що діє з 15.03.2021) передбачено, що підписанням Заяви на приєднання до Договору, Клієнт беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Клієнт ознайомився з повним текстом Договору (в тому числі Тарифами), повністю зрозумів його зміст та погоджується зі всіма умовами Договору.

При укладанні договору сторони керувалися ч.1 ст.634 ЦК України, згідно якої договором приєднання є договір, умови якого встановлено однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Судом встановлено, що ПуАТ "КБ "АкордБанк" свої зобов`язання за договором виконав в повному обсязі, а саме видав відповідачу ОСОБА_1 , кредит у розмірі 47505,34 гривень, що підтверджується меморіальним ордером №4411898 від 29.10.2021 (а.с.16) та меморіальним ордером №64610738 від 29.10.2021 (а.с.17).

Зобов`язання щодо надання коштів банком були виконані у повному обсязі, проте відповідач неналежним чином виконував свої зобов`язання за договором, в зв`язку з чим виникла заборгованість по сплаті кредиту в розмірі 52808,44 грн.

З метою досудового врегулювання спору з даних правовідносин, позивачем на адресу відповідача рекомендованою кореспонденцією було направлено досудову вимогу щодо дострокового стягнення заборгованості, а саме: достроково повернути кредит, проценти та інші належні до сплати платежі за цим кредитом, у 30 денний термін з моменту отримання цієї вимоги, у розмірі 52808,44 грн, яка були залишена відповідачем без виконання (а.с. 42-47).

Згідно розрахунку суми загальної заборгованості ОСОБА_1 , перед ПуАТ "КБ "АкордБанк" за кредитним договором №СІК-291021/089-00 від 29.10.2021, станом на 23.01.2024 (а.с.9) за відповідачем ОСОБА_1 , наявна заборгованість в сумі 52808,44 грн, в тому числі : 5586,82 грн - прострочена сума заборгованості по кредиту; 4541,02 грн - прострочена сума заборгованості по процентам; 6806,45 грн прострочена сума заборгованості за комісією; 35874,15 грн - строкова сума заборгованості по кредиту.

Вказаний розрахунок зроблений за період з 29.10.2021 до 11.01.2024.

Відповідачем не було спростовано наданий позивачем розрахунок заборгованості.

При цьому, суд зазначає, що відповідно до ч.2 ст. 8 Закону України «Про споживче кредитування» ( в редакції, що діяла на момент укладення договору) до загальних витрат за споживчим кредитом включаються, зокрема, комісії кредитодавця, пов`язані з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту, у тому числі комісії за обслуговування кредитної заборгованості, розрахунково-касове обслуговування, юридичне оформлення тощо.

Таким чином, Законом України «Про споживче кредитування» було безпосередньо передбачено право банку встановлювати у кредитному договорі комісію за обслуговування кредиту.

З урахуванням викладеного, даючи оцінку вказаному вище розрахунку заборгованості за кредитним договором та паспорту споживчого кредиту, в якому визначений розмір відсотків за користування кредитними коштами та комісія за обслуговування кредиту, з яким відповідач погодився, та який застосовувався при нарахуванні йому заборгованості, враховуючи, що він вносив проплати та частково погашав кредит, однак суми були не достатніми для погашення тіла кредиту, комісії та відсотків, беручи до уваги, що жодних зауважень щодо нарахованої заборгованості, в тому числі щодо розміру комісії та відсотків, від нього до суду не надходило, суд приходить до висновку, що позов підлягає до задоволення.

Питання судових витрат слід вирішити у відповідності до вимог статті 141 ЦПК України.

На підставі ст.ст. 526, 530, 629, 634, 638, 1048, 1050, 1054 Цивільного кодексу України, керуючись ст.ст.12, 141, 258, 259, 265, 268, 279, 280-282 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Позов Публічного акціонерноготовариства "КомерційнийБанк "АкордБанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задоволити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерноготовариства "КомерційнийБанк "АкордБанк" заборгованість по кредитному договору №СІК-291021/089-00 від 29.10.2021 в розмірі 52808 (п`ятдесят дві тисячі вісімсот вісім)гривень 44 копійок, яка складається з наступного: 5586,82 грн - прострочена сума заборгованості по кредиту; 4541,02 грн - прострочена сума заборгованості по процентам; 6806,45 грн прострочена сума заборгованості за комісією; 35874,15 грн - строкова сума заборгованості по кредиту.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерноготовариства "КомерційнийБанк "АкордБанк" 3028 (три тисячі двадцять вісім) гривень 00 коп сплаченого судового збору, згідно квитанції.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Учасник справи, якому рішення суду не було вручене у день проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків зазначених у частині другій статті 358 ЦПК України.

Позивач : Публічне акціонернетовариство "КомерційнийБанк "АкордБанк" , код ЄДРПОУ: 35960913, місцезнаходження: вул.Стеценка,6, м.Київ, 04136.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Суддя Долинського районного суду В.А.Тураш

Часті запитання

Який тип судового документу № 119629458 ?

Документ № 119629458 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119629458 ?

Дата ухвалення - 11.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119629458 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119629458 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 119629458, Долинський районний суд Івано-Франківської області

Судове рішення № 119629458, Долинський районний суд Івано-Франківської області було прийнято 11.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 119629458 відноситься до справи № 343/1024/24

Це рішення відноситься до справи № 343/1024/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119629456
Наступний документ : 119629459