Рішення № 119575530, 07.06.2024, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
07.06.2024
Номер справи
913/208/24
Номер документу
119575530
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, телефон/факс (057)702 10 79, inbox@lg.arbitr.gov.ua

___________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року м.Харків Справа №913/208/24

Провадження №19/913/208/24

За позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" (вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ, 03087)

до відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Кепітал-Плюс" (вул. Володимирська (Леніна), буд. 36, Б, м. Рубіжне, Луганська область, 93000)

відповідача-2 - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

про стягнення 116 481 грн 97 коп.

Суддя Косенко Т.В.

Без повідомлення (виклику) представників сторін

С У Т Ь С П О Р У:

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк" (далі - АБ "Укргазбанк") 29.03.2024 через систему "Електронний суд" звернулося до Господарського суду Луганської області з позовом до відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Кепітал-Плюс" (далі - ТОВ "Кепітал-Плюс"), відповідача-2 - ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_1 ) про стягнення солідарно з відповідачів заборгованості за кредитним договором від 23.12.2020 №2261/2020/СРД-МСБ у сумі 116 481 грн 97 коп., яка складається із простроченої заборгованості по процентах у сумі 50 624 грн 22 коп., поточної заборгованості по комісії у сумі 1 500 грн 00 коп., простроченої заборгованості по комісії у сумі 31 500 грн 00 коп., заборгованості за несвоєчасне погашення кредиту, процентів та комісії (пеня) станом на 23.02.2022 (включно) у сумі 32 857 грн 75 коп.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням ТОВ "Кепітал-Плюс" зобов`язань за кредитним договором від 23.12.2020 №2261/2020/СРД-МСБ, виконання зобов`язань за яким забезпечено договором поруки від 23.12.2020 №2261/2020/СРД-МСБ-П, який укладений між АБ "Укргазбанк", ТОВ "Кепітал-Плюс" та ОСОБА_1 .

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.04.2024 справа передана на розгляд судді Косенко Т.В.

Ухвалою суду від 08.04.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; визначено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Відповідачі відзив на позовну заяву не подали, хоча про розгляд справи були повідомлені належним чином, зокрема шляхом розміщення відповідних повідомлень на сайті судової влади, що підтверджується відповідними роздруківками.

Крім того, суд намагався встановити зв`язок з відповідачами за номером телефону НОМЕР_1 , який зазначений у реквізитах сторін у кредитному договорі від 23.12.2020 №2261/2020/СРД-МСБ та договорі поруки від 23.12.2020 №2261/2020/СРД-МСБ-П.

Відповідно до ч.2 ст.121 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" учасники справи, остання відома адреса місця проживання (перебування) чи місцезнаходження яких знаходиться на тимчасово окупованій території і які не мають офіційної електронної адреси, повідомляються про ухвалення відповідного судового рішення шляхом розміщення інформації на офіційному веб-порталі судової влади з посиланням на веб-адресу такого судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень або шляхом розміщення тексту відповідного судового рішення на офіційному веб-порталі судової влади України, з урахуванням вимог, визначених Законом України "Про доступ до судових рішень", у разі обмеження доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень. З моменту розміщення такої інформації вважається, що особа отримала судове рішення.

Суд зауважує, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням відповідача-1 є: АДРЕСА_2 .

Відповідачем-2 у справі є фізична особа ОСОБА_1 , останнє місце проживання якої відповідно до інформації з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання: АДРЕСА_3 .

Водночас, за інформацією Акціонерного товариства "Укрпошта", розміщеній на офіційному вебсайті (https://offices.ukrposhta.ua) відділення в м. Рубіжне Луганської області тимчасово не функціонують, а тому пересилання поштової кореспонденції до м. Рубіжне Луганської області наразі є неможливим.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309 "Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією" затверджений відповідний Перелік, відповідно до якого територія Рубіжанської міської територіальної громади Луганської області з 13.05.2022 і по теперішній час належить до тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.

Ураховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що відповідачі належним чином повідомлені про розгляд справи.

Відповідно до ч.4 ст.13 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч.9 ст.165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Частиною 8 ст.252 ГПК України передбачено, що при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд

В С Т А Н О В И В:

23.12.2020 між АБ "Укргазбанк" як банком та ТОВ "Кепітал-Плюс" як позичальником укладений кредитний договір №2261/2020/СРД-МСБ за умовами п.1.1 якого, банк відкриває позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію з лімітом кредитної лінії в сумі 1 500 000 грн 00 коп., із щорічним обнуленням ліміту, а позичальник зобов`язується сплачувати комісії та проценти за користування кредитними коштами та повернути кредит у порядку та на умовах, визначених цим договором.

Цільове використання (мета) кредиту: на поповнення обігових коштів (п.1.2 кредитного договору).

Надання кредиту здійснюється з 23.12.2020 по 15.12.2023 (включно) (п.1.3.1 кредитного договору).

Позичальник зобов`язаний сплачувати кредит у строки дії ліміту кредитної лінії відповідного періоду та у сумі перевищення фактичної заборгованості по кредиту цього періоду над лімітом кредитної лінії наступного періоду відповідно до графіку зменшення ліміту кредитної лінії за цим договором (додаток 1 до цього договору) та у будь-якому випадку повернути кредит у повному обсязі в термін по 15.12.2023 (включно) (п.1.3.2 кредитного договору).

За користування кредитними коштами в межах строку кредитування, визначеного п.1.3 цього договору з врахуванням встановленого графіку зменшення ліміту кредитної лінії за цим договором (строкова заборгованість) базова процентна ставка за користування кредитними коштами (далі - базова процентна ставка) встановлюється в розмірі 16,2% річних (п.1.4.1 кредитного договору).

Відповідно до п.1.4.2 кредитного договору за користування кредитними коштами, що не повернуті в строк (прострочена заборгованість), відповідно до п.1.3 цього договору, у т.ч. у строки визначені в графіку зменшення ліміту кредитної лінії за цим договором, та/або відповідно до умов дострокового погашення кредиту встановлених внаслідок застосування банком вимоги дострокового повного або часткового виконання позичальником своїх зобов`язань за цим договором, базова процентна ставка встановлюється в розмірі, визначеному в п.1.4.1 договору збільшеного на 5% річних.

У забезпечення зобов`язань за цим договором прийнято поруку ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_2 ) (п.2.1 кредитного договору).

Погашення кредиту позичальник здійснює на рахунок в АБ "Укргазбанк", відповідно до графіку зменшення ліміту кредитування, який наведено в додатку 1 до цього договору.

Якщо останній день для сплати чергового платежу по кредиту припадає на вихідний або святковий день, то сплата чергового платежу по кредиту здійснюється у день, що передує такому вихідному або святковому дню.

У разі ненадходження платежів від позичальника у встановлені цим договором строки, суми непогашених у строк платежів визнаються простроченими та наступного банківського дня перераховуються на рахунки з обліку простроченої заборгованості. Банк, починаючи з дня виникнення такої заборгованості, може скористатися правом на договірне списання цієї суми з поточних рахунків позичальника, відкритих в банку, в порядку, визначеному в п.п.3.10-3.11 цього договору (п.3.2 кредитного договору).

Умовами п.3.3 кредитного договору визначено, що нарахування процентів за користування кредитними коштами в межах строку кредитування, визначеного п.1.3 цього договору, здійснюється на суму фактичного щоденного залишку заборгованості за наданими кредитними коштами (строкової заборгованості), виходячи з процентної ставки за користування кредитними коштами, визначеної в пп.1.4.1 цього договору. При розрахунку процентів за користування кредитними коштами використовується метод "факт/360", виходячи із фактичної кількості днів у місяці та банківського року з розрахунку 360 днів у році, враховуючи перший день та не враховуючи останній день користування кредитними коштами.

Пунктом 3.4 кредитного договору передбачено, що проценти за користування кредитними коштами сплачуються позичальником щомісячно, не пізніше 15-го числа місяця, наступного за місяцем користування кредитом, а також в день закінчення строку, на який надано кредит, у відповідності з п.1.3 цього договору, або в день, зазначений в письмовому повідомленні банку про дострокове розірвання цього договору на рахунок, відкритий в АБ "Укргазбанк". У разі, якщо останній день для сплати (погашення) процентів за користування кредитними коштами припадає на вихідний або святковий день, то така сплата здійснюється у день, що передує такому вихідному або святковому дню. Проценти за користування кредитними коштами сплачуються з урахуванням положень п.3.7 цього договору.

Нарахування процентів за користування кредитними коштами, що не повернуті в строк, передбачений цим договором (прострочена заборгованість), здійснюється на суму фактичного щоденного залишку простроченої заборгованості по кредиту, виходячи з процентної ставки, зазначеної у п.1.4.2 цього договору, до дати погашення простроченої заборгованості по кредиту, або настання події припинення, визначеної в п. 7.5.2 цього договору

У разі ненадходження платежів від позичальника в рахунок погашення процентів за користування кредитними коштами у встановлені цим договором строки, суми непогашених у строк процентів визнаються простроченими та наступного банківського дня перераховуються на рахунки з обліку простроченої заборгованості. Банк, починаючи з дня виникнення такої заборгованості, може скористатися правом на договірне списання цієї суми з поточних рахунків позичальника, відкритих в банку, в порядку, визначеному в п.п.3.10-3.11 цього договору.

Положеннями п.3.6 кредитного договору встановлено, що позичальник сплачує комісії банку. Комісії сплачуються позичальником у розмірах, у порядку та в строки, що визначені тарифами (додаток 2 до цього договору).

Пунктом 3.7 кредитного договору сторони погодили, що нарахування процентів за користування кредитними коштами, що не повернуті в строки/терміни, передбачені цим договором (прострочена заборгованість), здійснюється на суму фактичного щоденного залишку простроченої заборгованості по кредиту, виходячи з процентної ставки за користування кредитними коштами, визначеної в пп.1.4.2 цього договору. Проценти за користування кредитними коштами нараховуються банком у валюті кредиту щомісячно не пізніше останнього банківського дня місяця за період з дати виникнення простроченої заборгованості по останній календарний день місяця, в якому виникла така заборгованість (або до дня погашення простроченої заборгованості), та надалі з першого дня по останній календарний день місяця, в якому існує така прострочена заборгованість, та з першого календарного дня місяця до дня погашення простроченої заборгованості в місяці, в якому відбулось таке погашення. Сторони узгодили, що в разі настання події припинення, банк зупиняє нарахування процентів за користування кредитними коштами з дати визначених для такої події у п.7.5.2, а позичальник зобов`язується сплатити на користь банку платежі, визначені в п.7.5 цього договору у випадку їх виникнення.

У випадку порушення позичальником зобов`язань за цим договором, банк має право відмовитися від виконання своїх зобов`язань, при цьому позичальник зобов`язаний відшкодувати банку збитки, а також сплатити штрафи, пеню та інші видатки, понесені банком за цим договором (п.7.1 кредитного договору).

За порушення визначених у цьому договорі строків повернення кредиту та/або сплати процентів за користування кредитними коштами та/або комісій, позичальник зобов`язаний сплатити банку пеню, яка обчислюється від суми простроченої фактичної заборгованості, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який сплачується пеня. Пеня сплачується в національній валюті на рахунок, про який банк повідомляє позичальника (п.7.3 кредитного договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до дати повного виконання сторонами зобов`язань за цим договором (п.9.16 кредитного договору).

До вказаного кредитного договору між сторонами було підписано Додаток №1 "Графік зменшення ліміту відновлювальної кредитної лінії" та Додаток №2 "Тарифи".

23.12.2020 між АБ "Укргазбанк" як кредитором, ОСОБА_1 як поручителем та ТОВ "Кепітал-Плюс" як позичальником укладений договір поруки №2261/2020/СРД-МСБ-П за умовами п.1.1 якого, поручитель зобов`язується перед кредитором відповідати за виконання позичальником зобов`язань по кредитному договору від 23.12.2020 №2261/2020/СРД-МСБ, а також договорів про внесення змін та додаткових договорів до нього, укладеному кредитором з позичальником, згідно якого позичальник зобов`язаний у порядку та на умовах, викладених у кредитному договорі не пізніше 15.12.2023: повернути кредит у розмірі 1 500 000 грн 00 коп.; сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах строку кредитування, виходячи з 16,2% річних, сплатити проценти за користування кредитними коштами, що не повернуті у терміни, передбачені кредитним договором (прострочена заборгованість), виходячи з базової процентної ставки збільшеної на 5% пункти при настанні умов, передбачених п.1.4.3 кредитного договору, сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах строку кредитування у розмірі підвищеної процентної ставки згідно з умовами п.1.4.3 кредитного договору; комісії, а також штрафи, пені та інші платежі у розмірі і випадках, передбачених кредитним та цим договорами; відшкодувати кредитору всі збитки, понесені ним внаслідок невиконання позичальником умов кредитного договору у розмірі і у випадках, передбачених кредитним договором.

Відповідно до п.1.2 договору поруки поручитель несе солідарну відповідальність з позичальником перед кредитором за виконання зобов`язань по кредитному договору.

У п.1.3 договору поруки сторони передбачили, що поручитель відповідає за повернення заборгованості за кредитним договором у тому ж обсязі, що і позичальник.

Відповідно до п.3.2 договору поруки сторони домовились встановити строк позовної давності за цим договором у 5 років, у т. ч. до вимоги про стягнення неустойки. Строк виконання зобов`язання по сплаті неустойки визначається моментом вимоги по сплаті неустойки.

Згідно з п.5.1 договору поруки цей договір набирає чинності з моменту підписання сторонами та скріплення відбитками печаток (за наявності) і діє по 15.12.2033 (включно).

14.12.2021 між АБ "Укргазбанк" як банком та ТОВ "Кепітал-Плюс" як позичальником підписано додаткову угоду №1 до кредитного договору від 23.12.2020 №2261/2020/СРД-МСБ, за умовами п.1 якої, сторони домовились, що позичальник зобов`язується в строк до 14.01.2022 здійснити повне погашення заборгованості по відсоткам та комісіям за цим договором.

На виконання умов кредитного договору банк відкрив позичальнику відкличну кредитну лінію з лімітом у сумі 1 500 000 грн 00 коп. Відповідно до наданої банківської виписки за період з 23.12.2020 по 02.08.2023 позивач надав відповідачу-1 кредит у сумі 1 500 000 грн 00 коп.

Проте, як зазначає позивач, відповідач-1 свої зобов`язання щодо сплати процентів за користування кредитом і комісії виконав частково, що стало підставою для звернення позивача з цим позовом до суду.

Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.509 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Частиною 1 ст.173 ГК України передбачено, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно зі ст.11 ЦК України підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (зобов`язань) є, зокрема, договір.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

За своєю правовою природою укладений між АБ "Укргазбанк" та ТОВ "Кепітал-Плюс" 23.12.2020 договір №2261/2020/СРД-МСБ є кредитним договором.

Частиною 1 ст.1054 ЦК України передбачено, що за кредитним договором банк зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору (ч.2 ст.1054 ЦК України).

Відносно вимоги позивача про стягнення простроченої заборгованості по процентах за період з 24.12.2020 по 14.12.2021 у сумі 50 624 грн 22 коп., суд зазначає наступне.

Частиною 1 ст.1048 ЦК України передбачено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно з ч.3 ст.346 ГК України кредити надаються банком під відсоток. Надання безвідсоткових кредитів забороняється, крім випадків, передбачених законом.

На виконання умов кредитного договору банком надавались кредитні кошти у межах ліміту кредитної лінії в загальній сумі 1 500 000 грн 00 коп.

Згідно з ч.ч.1-3 ст.1056-1 ЦК України процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором. Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів на дату укладення договору. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитодавцем в односторонньому порядку. Умова договору щодо права кредитодавця змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.

Пунктом 1.4.1 кредитного договору сторони встановили, що за користування кредитними коштами в межах строку кредитування, визначеного п.1.3 цього договору з врахуванням встановленого графіку зменшення ліміту кредитної лінії за цим договором (строкова заборгованість) базова процентна ставка за користування кредитними коштами (далі - базова процентна ставка) встановлюється в розмірі 16,2% річних.

Згідно з умовами п.3.3 кредитного договору нарахування процентів за користування кредитними коштами в межах строку кредитування, визначеного п.1.3 цього договору, здійснюється на суму фактичного щоденного залишку заборгованості за наданими кредитними коштами (строкової заборгованості), виходячи з процентної ставки за користування кредитними коштами, визначеної в пп.1.4.1 цього договору.

Згідно зі ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.ст.525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства тощо. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Порушенням зобов`язання, у відповідності до ст.610 ЦК України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання, тобто неналежне виконання.

Приписами ч.1 ст.530 ЦК України встановлено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

За розрахунком позивача розмір процентів за користування кредитними коштами за період з 24.12.2020 по 14.12.2021 склав 240 299 грн 22 коп., сплачено позичальником 189 675 грн 00 коп., заборгованість складає 50 624 грн 22 коп.

Судом перевірено наданий позивачем розрахунок процентів за користування кредитом у період з 24.12.2020 по 14.12.2021 та встановлено, що нарахування процентів здійснювалось банком за процентною ставкою, установленою в договорі, та у відповідності до його умов, тому він є арифметично правильним.

Отже вимога позивача про стягнення з відповідача-1 простроченої заборгованості за процентами за вказаний період у розмірі 50 624 грн 22 коп. є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Відносно вимоги позивача про стягнення поточної заборгованості по комісії у сумі 1 500 грн 00 коп. та простроченої заборгованості по комісії у сумі 31 500 грн 00 коп. за період з 23.12.2020 по 31.07.2023, суд зазначає наступне.

Відповідно до умов п.1.4 кредитного договору позичальник зобов`язаний сплачувати банку комісії у розмірі та в порядку, визначеному тарифами, які наведені в додатку 2 до цього договору.

Пунктом 3.6 кредитного договору визначено, що позичальник сплачує комісії банку. Комісії сплачуються позичальником у розмірах, у порядку та в строки, що визначені тарифами (додаток №2 до цього договору).

Відповідно до п.1.2 додатку №2 до кредитного договору №2261/2020/СРД-МСБ від 23.12.2020 «Тарифи», за управління кредитними коштами розмір комісії становить 0,1% від загального ліміту кредитної лінії визначеної в п.1.1 кредитного договору. Нарахування здійснюється щомісячно, не пізніше останнього банківського для місяця або в день дострокового розірвання договору або в день закінчення строку, на який надано кредит згідно кредитного договору, в день повного погашення заборгованості по кредиту, в т.ч. дострокового погашення.

Як визначено у розділі «Терміни, що застосовуються у договорі» кредитного договору від 23.12.2020 №2261/2020/СРД-МСБ, кредит - це грошові кошти, що передаються банком у тимчасове користування позичальнику на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

Суд звертає увагу, що в матеріалах справи відсутні докази погашення відповідачем-1 заборгованості за тілом кредиту.

Водночас, із розрахунку заборгованості також убачається, що станом на 01.01.2022 поточна та прострочена заборгованість за тілом кредиту відсутня, що дає підстави вважати, що 14.12.2021 відбулося повне дострокове погашення позичальником наданого банком кредиту.

Отже, нарахування процентів та комісії має здійснюватися саме по 14.12.2021 (включно), а подальше їх нарахування є неправомірним, оскільки з 15.12.2021 (після повного дострокового погашення кредиту) позичальник не користувався кредитом, тобто позичальник у цьому разі не отримував від кредитора відповідне благо на період після дострокового погашення кредиту.

Як убачається з наданого позивачем розрахунку заборгованості, нарахування процентів за користування кредитом здійснюється позивачем по 14.12.2021 (включно), а нарахування комісії по 31.07.2023 (включно).

За розрахунком позивача розмір комісії за період з 23.12.2020 по 31.07.2023 склав 48 000 грн 00 коп., сплачено позичальником 15 000 грн 00 коп., заборгованість складає 33 000 грн 00 коп.

Суд погоджується з розрахунком позивача щодо нарахування комісії за період з 23.12.2020 по 30.11.2021 у розмірі 18 000 грн 00 коп. та наводить власний розрахунок комісії за період з 01.12.2021 по 14.12.2021:

1500 грн 00 коп. (0,1% від загального ліміту кредитної лінії) / 31 день (кількість днів у грудні 2021 року) х 14 днів (14.12.2021 - дата дострокового погашення заборгованості) = 677 грн 42 коп.

Отже, як установлено судом, загальна сума комісії за період з 23.12.2020 по 14.12.2021 становить 18 677 грн 42 коп., сплачено позичальником 15 000 грн 00 коп., заборгованість складає 3 677 грн 42 коп.

За таких обставин, обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню є прострочена заборгованість по комісії за період з 23.12.2020 по 14.12.2021 у сумі 3 677 грн 42 коп.

При цьому суд зауважує, що з урахуванням положень п.1 додаткової угоди №1 до кредитного договору, з 15.01.2022 уся заборгованість по відсоткам та комісіям за кредитним договором є простроченою.

Відносно вимоги позивача про стягнення з відповідача-1 заборгованості за несвоєчасне погашення кредиту, процентів та комісії (пеня) станом на 23.02.2022 (включно) у сумі 32 857 грн 75 коп., суд зазначає наступне.

Статтею 230 ГК України встановлено, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч.3 ст.549 ЦК України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 7.3 кредитного договору сторони погодили, що за порушення визначених у цьому договорі строків повернення кредиту та/або сплати процентів за користування кредитними коштами та/або комісій, позичальник зобов`язаний сплатити банку пеню, яка обчислюється від суми простроченої фактичної заборгованості, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який сплачується пеня. Пеня сплачується в національній валюті на рахунок, про який банк повідомляє позичальника.

Поряд з цим, постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" №211 від 11.03.2020 на усій території України з 12.03.2020 до 22.05.2020 введено карантин та запроваджено відповідні обмежувальні заходи.

Постановами Кабінету Міністрів України №392 від 20.05.2020, №500 від 17.06.2020, №641 від 22.07.2020, №760 від 26.08.2020, №956 від 13.10.2020, №1236 від 09.12.2020, №104 від 17.02.2021, №405 від 21.04.2021, №611 від 16.06.2021, №855 від 11.08.2021, №981 від 22.09.2021, №1336 від 15.12.2021, №229 від 23.02.2022, №630 від 27.05.2022, №928 від 19.08.2022, №1423 від 23.12.2022, №383 від 25.04.2023 дія карантину продовжувалася по 30.06.2023.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №651 від 27.06.2023 "Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", на всій території України відмінено карантин з 24 год 00 хв. 30.06.2023, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

04.07.2020 набув чинності Закон України "Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19" №691-20 від 16.06.2020, яким розділ IX "Прикінцеві положення" ГК України доповнено пунктом 8 та розділ "Прикінцеві та перехідні положення" ЦК України доповнено пунктом 15.

Відповідно до пункту 8 розділу 9 Прикінцевих положень ГК України у разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов`язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов`язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.

Аналогічні приписи містяться і у пункті 15 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України.

Тобто, законодавцем було скасовано цивільну відповідальність (щодо сплати неустойки, штрафу, пені) за прострочення грошового зобов`язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем) на період дії карантину або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину.

Зазначене відповідає висновкам Верховного Суду, викладеним у постановах Верховного Суду від 16.12.2021 у справі №922/4076/20, від 26.04.2023 у справі №727/4121/21, від 05.04.2023 у справі №756/7895/21, від 29.06.2023 у справі №904/9570/21.

Враховуючи наведені положення Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та те, що постановою Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" на усій території України встановлено з 12.03.2020 карантин, дія якого завершилась 30.06.2023, суд дійшов висновку, що починаючи з 12.03.2020 та зі спливом тридцятиденного строку після дня завершення дії карантину - 30.07.2023, позичальника звільнено від обов`язку сплати пені за прострочення грошового зобов`язання за кредитним договором.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача у частині стягнення з відповідача-1 заборгованості за несвоєчасне погашення кредиту, процентів та комісії (пеня) станом на 23.02.2022 (включно) у сумі 32 857 грн 75 коп. є необґрунтованими та задоволенню не підлягають.

Розглядаючи вимоги позивача до відповідача-2 суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

У ст.554 ЦК України встановлено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Особи, які за одним чи за декількома договорами поруки поручилися перед кредитором за виконання боржником одного і того самого зобов`язання, є солідарними боржниками і відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки.

Отже, порука є спеціальним заходом майнового характеру спрямованим на забезпечення виконання основного зобов`язання чим обумовлюється додатковий характер поруки стосовно основного зобов`язання.

Підставою для поруки є договір, що встановлює зобов`язальні правовідносини між особою, яка забезпечує виконання зобов`язання боржника та кредитором боржника.

Як уже зазначалося судом, 23.12.2020 між АБ "Укргазбанк" як кредитором, ОСОБА_1 як поручителем та ТОВ "Кепітал-Плюс" як позичальником укладений договір поруки №2261/2020/СРД-МСБ-П.

Частиною 1 ст.543 ЦК України передбачено, що у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Відповідно до ст.13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ст.74 ГПК України обов`язок доказування і подання доказів віднесено на сторони. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 73 ГПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідачі позов не оспорили, доказів відсутності заборгованості не подали.

Ураховуючи викладене позов підлягає задоволенню частково.

Розв`язуючи питання розподілу судових витрат, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

При зверненні з позовом до суду позивачем за заявленими вимогами про стягнення заборгованості у загальній сумі 116 481 грн 97 коп. було сплачено судовий збір у сумі 2 684 грн 00 коп., що підтверджується платіжною інструкцією від 07.12.2023 №14791-97.

Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно абз.4 ст.7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" установлено у 2024 році прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня 2024 року - 3 028 гривень.

Відповідно до ч.3 ст.4 Закону України "Про судовий збір" при поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі - застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору.

Суд зауважує, що в даному випадку позивач звернувся з позовом до суду через систему "Електронний суд", тобто в електронній формі, а тому підлягає застосуванню коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору.

Отже в даному випадку підлягав сплаті судовий збір у сумі 2 422 грн 40 коп. Переплата складає 261 грн 60 коп.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

Відтак, з огляду на сплату позивачем судового збору у більшому розмірі, ніж встановлено законом, судовий збір у сумі 261 грн 60 коп. може бути повернутий платнику за його клопотанням.

Судовий збір у сумі 2 422 грн 40 коп. покладається на сторін пропорційно розміру задоволених позовних вимог згідно ст.129 ГПК України.

Згідно з ч.ч.4, 5 ст.240 ГПК України у разі неявки всіх учасників справи у судове засідання, яким завершується розгляд справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення. Датою ухвалення рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено - повне чи скорочене). Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Керуючись ст.ст.129, 232, 233, 236 - 238, 240, 252 ГПК України, господарський суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" до відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Кепітал-Плюс", відповідача-2 - ОСОБА_1 , задовольнити частково.

2. Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Кепітал-Плюс" (вул. Володимирська (Леніна), буд. 36, Б, м. Рубіжне, Луганська область, 93000, ідентифікаційний код 37678361) та ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" (вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ, 03087, ідентифікаційний код 23697280) прострочені проценти за користування кредитом у сумі 50 624 грн 22 коп., прострочену заборгованість по комісії в сумі 3 677 грн 42 коп., про що видати накази після набрання рішенням законної сили.

3. У решті позову відмовити.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Кепітал-Плюс" (вул. Володимирська (Леніна) буд. 36, Б, м. Рубіжне, Луганська область, 93000, ідентифікаційний код 37678361) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" (вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ, 03087, ідентифікаційний код 23697280) судовий збір у сумі 564 грн 64 коп., про що видати наказ після набрання рішенням законної сили.

5. Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" (вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ, 03087, ідентифікаційний код 23697280) судовий збір у сумі 564 грн 64 коп., про що видати наказ після набрання рішенням законної сили.

6. Учасники справи:

Позивач: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк", вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ, 03087, ідентифікаційний код 23697280.

Відповідач-1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кепітал-Плюс", вул. Володимирська (Леніна), буд. 36, Б, м. Рубіжне, Луганська область, 93000, ідентифікаційний код 37678361.

Відповідач-2: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції у строки, передбачені ст.256 ГПК України та порядку, визначеному ст.257 ГПК України.

Повне рішення складено 07.06.2024.

Суддя Тетяна КОСЕНКО

Часті запитання

Який тип судового документу № 119575530 ?

Документ № 119575530 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119575530 ?

Дата ухвалення - 07.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119575530 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119575530 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119575530, Господарський суд Луганської області

Судове рішення № 119575530, Господарський суд Луганської області було прийнято 07.06.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 119575530 відноситься до справи № 913/208/24

Це рішення відноситься до справи № 913/208/24. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119575529
Наступний документ : 119575531