Ухвала суду № 119222150, 23.05.2024, Шполянський районний суд Черкаської області

Дата ухвалення
23.05.2024
Номер справи
710/372/24
Номер документу
119222150
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 710/372/24

Провадження № 2/710/242/24

УХВАЛА

23.05.2024 м. Шпола

Шполянський районний суд Черкаської області в складі

головуючого судді Щербак О.В.,

розглянувши заяву представника позивача, адвоката Шаповал Олени Вікторівни, про відвід головуючого судді у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 , від імені якої діє адвокат Шаповал Олена Вікторівна, до Головного управління Національної поліції в Черкаській області та Державної казначейської служби України про відшкодування моральної шкоди за незаконне притягнення до адміністративної відповідальності,

УСТАНОВИВ:

Відповідно до ухвали Шполянського районного суду Черкаської області від 25 березня 2024 року у справі відкрите провадження, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження.

Підготовче судове засідання, призначене на 24.04.2024, відкладене за клопотанням представника позивача. Підготовче судове засідання призначене на 23.05.2024.

22.05.2024 від представника позивача, адвоката Шаповал О.В., надійшла заява про відвід головуючому судді Щербак О.В.. Заява про відвід мотивована тим що, представник позивача вважає, що суддя Щербак О.В. може бути упередженою, оскільки в неї вже сформоване власне бачення правових відносин, які виникли між позивачем та відповідачем у справі. Так, суддею розглядалась справа № 710/1756/23 про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП. За результатами розгляду справи суддею закрите провадження у справі на підставі п.7 ст. 38 КУпАП. Відповідно до постанови Черкаського апеляційного суду від 26.01.2023 постанову суду першої інстанції скасовано, справу закрито на підставі п.1 ч.1 ст.247 КУпАП. Під час розгляду вказаної справи суддею Щербак О.В. вже досліджувались події, наслідком яких стали незаконній дії уповноважених осіб Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області, які полягали у складенні відносно ОСОБА_1 протоколу про притягнення її до адміністративної відповідальності. Як вбачається з ухваленого суддею 27.12.2023 рішення, яке в подальшому було скасоване судом апеляційної інстанції, за результатом розгляду фактичних обставин, які також є предметом розгляду цієї справи, у судді вже сформоване власне ставлення щодо позивача у справі, яке може вплинути на об`єктивність розгляду цієї справи.

У підготовче судове засідання представниця позивача та позивач не з`явились, про час, дату та місце якого повідомлені належним чином.

Представники відповідачів у підготовче судове засідання не з`явились, подали клопотання про проведення судового засідання без їх участі.

На підставі ч. 2 ст.247 ЦПК України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст. 40 ЦПК України питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі. Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу.

Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість. Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу і заява про такий відвід надійшла до суду за три робочі дні (або раніше) до наступного засідання, вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 33 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Якщо заява про відвід судді надійшла до суду пізніше ніж за три робочі дні до наступного засідання, така заява не підлягає передачі на розгляд іншому судді, а питання про відвід судді вирішується судом, що розглядає справу.

Оскільки підготовче судове засідання призначене на 23.05.2024 та заява про відвід надійшла 22.05.2024, тобто пізніше ніж за три робочі дні до судового засідання, таку вирішує суд, який розглядає справу.

Суд, розглянувши заяву про відвід, дійшов наступного висновку.

Відповідно положень ч.3 ст. 39 ЦПК України відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Самовідвід може бути заявлений не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів із дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Підстави для відводу передбачені ст. 36, 37 ЦПК України.

Згідно ст. 36 ЦПК України , суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, що викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 37 цього Кодексу (недопустимість повторної участі судді в розгляді справи).

До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім`ї, родичами між собою чи родичами подружжя.

Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Із наведеного слідує, що відвід повинен бути вмотивований із наведенням відповідних аргументів та доказів, які підтверджують наявність підстав для відводу. Якщо він не вмотивований, то це є підставою для відмови у його задоволенні.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, гарантовано кожному право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Згідно з усталеною практикою Європейського Суду з прав людини існування безсторонності суду для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції повинно встановлюватися згідно з: (і) суб`єктивним критерієм, враховуючи особисті переконання та поведінку конкретного судді, тобто чи мав суддя особисту упередженість або чи був він об`єктивним у цій справі, та (іі) об`єктивним критерієм, іншими словами, шляхом встановлення того, чи забезпечував сам суд та, серед інших аспектів, його склад, достатні гарантії для того, щоб виключити будь-який обґрунтований сумнів у його безсторонності.

Особиста безсторонність суду презюмується, поки не надано доказів протилежного.

Не можуть бути підставами для відводу суддів заяви, які містять лише припущення про існування відповідних обставин, не підтверджених належними і допустимими доказами , а також наявність скарг, поданих на суддю (суддів), у зв`язку з розглядом даної чи іншої справи, обставини, пов`язані з прийняттям суддями рішень з інших справ, у тому числі подібних (Рішення ЄСПЛ у справі «Мироненко і Мартенко проти України», «Олександр Волков проти України»).

Законодавство, наділяючи учасника справи достатньо широким спектром процесуальних повноважень, зокрема і правом на відвід судді , разом з тим зауважує на недопустимості зловживання наданими процесуальними правами, оскільки необґрунтований відвід може сприяти безпідставному усуненню та ухиленню судді від розгляду справи, що суперечить завданню цивільного судочинства і зазіхає на саму сутність правосуддя, як такого.

Відвід має бути обґрунтований посиланням на факти, які вказують на залежність, упередженість або необ`єктивність судді щодо сторін чи будь-кого з них. Лише за таких обставин відвід буде правомірним і убезпечить сторони від залежного, упередженого або необ`єктивного суду.

Будь-яких доказів наявності суб`єктивного критерію, тобто вчинення суддею Щербак О.В. дій, які б свідчили про прояви упередженості чи небезсторонності, заявником не зазначено та не надано.

У рішенні від 15 липня 2005 року у справі ж «Межнаріч проти Хорватії» ЄСПЛ звернув увагу на те, що «слід визначити, чи існують, окрім поведінки судді, факти, які можна встановити, які можуть викликати сумніви щодо його неупередженості. Це означає, що, вирішуючи питання про те, чи є в тій або іншій справі достатня підстава (legitimate reason) побоюватися, що конкретному судді бракує неупередженості, позиція відповідної особи є важливою, але не є визначальною» (Meznaric v. Croatia, заява № 71615/01, § 31).

Отже, для задоволення відводу за об`єктивним критерієм мають бути не щонайменші сумніви одного з учасників справи, а достатні підстави вважати, що суддя не є безстороннім або йому бракує неупередженості під час розгляду справи.

Скасування апеляційною інстанцією постановленого головуючим рішення у адміністративній справі щодо позивача про закриття провадження та дослідження наданих сторонами доказів, аж ніяк не свідчить про упередженість судді. Крім того, обставини, які підлягають встановленню у справі про адміністративне правопорушення та в цивільній справі є різними.

З`ясування обставин у справі та перевірка їх доказами є обов`язком судді, сумлінним виконанням цього обов`язку і не може бути свідченням упередженості судді.

Отже, заявником не доведена наявність обставин, які б викликали сумніви в неупередженості судді та унеможливлювали ухвалення суддею об`єктивного рішення у справі, доводи викладені в заяві про відвід, не містять доказів, що вказують на необ`єктивність чи упередженість судді, або його заінтересованості в результаті розгляду цивільної справи.

Таким чином, обставини, які зазначені в заяві про відвід судді Щербак О.В., не можуть розцінюватись як підстава для відводу, оскільки вони не містять обґрунтувань, які вказували б на упередженість або необ`єктивність судді при розгляді справи, а тому заявлений відвід є необґрунтованим та заява не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 36, 37, 39, 40 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Визнати заяву представника позивача, Шаповал Олени Вікторівни , про відвід головуючого судді Щербак О.В. від участі в розгляді справи необґрунтованою та відмовити у її задоволенні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя О.В. Щербак

Часті запитання

Який тип судового документу № 119222150 ?

Документ № 119222150 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119222150 ?

Дата ухвалення - 23.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119222150 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119222150 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119222150, Шполянський районний суд Черкаської області

Судове рішення № 119222150, Шполянський районний суд Черкаської області було прийнято 23.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 119222150 відноситься до справи № 710/372/24

Це рішення відноситься до справи № 710/372/24. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119200593
Наступний документ : 119222153