Ухвала суду № 119185477, 22.05.2024, Летичівський районний суд Хмельницької області

Дата ухвалення
22.05.2024
Номер справи
686/3991/24
Номер документу
119185477
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Копія Справа №686/3991/24

Провадження №2-678-201/24

УХВАЛА

про призначення судової молекулярно-генетичної експертизи

22 травня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

головуючого-судді Цибульського Д.В.,

при секретарі судового засідання Іськовій Т.Л.,

з участю: законного представника (опікуна) позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 ,

представника позивача адвоката Вусатюка О.М.,

представника відповідачки ОСОБА_3 адвоката Мариняка М.В.,

розглядаючи у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів в порядку загального позовного провадження справу за позовною заявою ОСОБА_1 в інтересах якого діє його опікун ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про встановлення факту батьківства,

встановив:

26.03.2024 року до суду на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.02.2024 року, за підсудністю надійшла позовна заява ОСОБА_2 від 08.02.2024 року яка діє в інтересах неповнолітнього ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про встановлення факту батьківства.

27.03.2024 року ухвалою Летичівського районного суду Хмельницької області по даній справі було відкрито провадження та призначено підготовче засідання, з викликом учасників справи.

У підготовчому судовому засіданні законний представник (опікун) позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 заявила письмове клопотання від 22.05.2024 року про призначення судової молекулярно-генетичної експертизи на вирішення якої поставити питання, які зазначені у поданому клопотанні, та проведення якої доручити експерту (експертам) Вінницького НДЕКЦ МВС України (код ЄДРПОУ 24525055, місцезнаходження м.Вінниця, вул.Василя Порика, 8, Вінницької області, п.і.21010).

Представник позивача адвокат Вусатюк О.М. подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представник відповідачки ОСОБА_3 адвокат Мариняк М.В. у підготовчому судовому засіданні не заперечує щодо задоволення даного клопотання.

Суд, заслухавши думку та пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ч.1 ст.130 СК України передбачено, що у разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір`ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений за рішенням суду. Заява про встановлення факту батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до ч.1 ст.135 цього Кодексу.

Згідно зі ст.135 СК України, при народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім`я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

Предметом доказування у справах про встановлення факту батьківства є встановлення походження дитини від певної особи.

Підставою для встановлення факту батьківства можуть бути будь-які відомості, що свідчать про походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до вимог ЦПК України (ст.128 СК України).

У постанові Верховного Суду від 16.05.2018 року у справі №591/6441/14-ц зазначено, що доказами у вказаній категорії справ можуть бути будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, показань свідків, письмових або речових доказів, висновків експертів.

Тобто при вирішенні спору про визнання батьківства мають враховуватись усі передбачені законом докази в їх сукупності.

Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Ч.3 ст.12, ч.ч.1,5,6 ст.81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Згідно зі ст.76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно зі ст.1 Закону України «Про судову експертизу», судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Відповідно до ч.1 ст.103 ЦПК України, суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Згідно ч.5 ст.103 ЦПК України, учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта.

Відповідно до ч.1 ст.104 ЦПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до ч.3 ст.7 Закону України «Про судову експертизу», виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов`язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Згідно з п.5 ч.1 ст.252 ЦПК України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення експертизи.

Оскільки для проведення зазначеної експертизи потрібний значний проміжок часу, суд вважає за необхідне відповідно до п.5 ч.1 ст.252, п.9 ч.1 ст.253 ЦПК України, на час проведення експертизи провадження у справі зупинити.

Витрати, пов`язані з проведенням експертизи слід покласти на законного представника (опікуна) ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженку, зареєстровану та проживаючу за адресою АДРЕСА_1 .

В разі неявки учасника справи до експертної установи, ухилення від подання експертам необхідних матеріалів, зразків біологічного середовища, документів або іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, в тому числі і ухилення від оплати витрат на проведення експертизи, суд, залежно від того, хто з цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні. Так, у разі наявності фактів ухилення від участі в експертизі зі сторони позивача суд може визнати відсутність факту батьківства по відношенню до ОСОБА_4 , а у разі ухилення від експертизи відповідачки ОСОБА_3 суд може відповідно визнати факт батьківства.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.103, 104, 188, 197, 252, 260, 261, 353 ЦПК України, суд

постановив:

Клопотання законного представника (опікуна) позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 про призначення судової молекулярно-генетичної експертизи, - задовольнити.

Призначити по справі судову молекулярно-генетичну експертизу, проведення якої доручити експерту (експертам) Вінницького НДЕКЦ МВС України (код ЄДРПОУ 24525055, місцезнаходження м.Вінниця, вул.Василя Порика, 8, Вінницької області, п.і.21010).

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні запитання:

- чи існує кровне споріднення між ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт документ № НОМЕР_3 орган, що видав 6817, дата видачі 08.04.2021 року, та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Летичівським РВ УМВС України в Хмельницькій області 10.03.2010 року, батьком якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , померлий приблизно ІНФОРМАЦІЯ_5 ?

- якщо існує кровне споріднення, то чи являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , померлий приблизно ІНФОРМАЦІЯ_5 , біологічним батьком ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ?

Експерта (експертів) попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385КК України.

Зобов`язати законного представника ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , забезпечити явку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , на вимогу експерта для можливості відібрання зразків з метою проведення експертизи.

Зобов`язати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстровану за адресою АДРЕСА_2 , з`явитися особисто на вимогу експерта для можливості відібрання зразків з метою проведення експертизи.

Оплату за проведення експертизи покласти на законного представника (опікуна) ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженку, зареєстровану та проживаючу за адресою АДРЕСА_3 .

Для проведення експертизи направити експерту (експертам) Вінницького НДЕКЦ МВС України (код ЄДРПОУ 24525055, місцезнаходження м.Вінниця, вул.Василя Порика, 8, Вінницької області, п.і.21010) копію даної ухвали та матеріали цивільної справи №686/3991/24, провадження №2-678-201/24 в 1-му томі.

Роз`яснити особам, які беруть участь у справі положення ст.109 ЦПК України про наслідки ухилення від участі в експертизі, що у разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

На період проведення експертизи провадження по справі №686/3991/24, - зупинити.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали суду складено 22 травня 2024 року.

Суддя: підпис Д.В.Цибульський

Суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області Д.В.Цибульський

Часті запитання

Який тип судового документу № 119185477 ?

Документ № 119185477 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119185477 ?

Дата ухвалення - 22.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119185477 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119185477 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119185477, Летичівський районний суд Хмельницької області

Судове рішення № 119185477, Летичівський районний суд Хмельницької області було прийнято 22.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 119185477 відноситься до справи № 686/3991/24

Це рішення відноситься до справи № 686/3991/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119183706
Наступний документ : 119185478