Рішення № 119183706, 21.05.2024, Летичівський районний суд Хмельницької області

Дата ухвалення
21.05.2024
Номер справи
678/490/24
Номер документу
119183706
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Копія Справа №678/490/24

Провадження №2-678-213/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

21 травня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

головуючого-судді Цибульського Д.В.,

при секретарі судового засідання Іськовій Т.Л.,

розглянувши впорядку спрощеногопозовного провадженняу відкритомусудовому засіданнів залісуду вселищі Летичівсправу запозовною заявою Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», представник позивача: Ляр Дмитро Юрійович до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

встановив:

08.04.2024 року на адресу суду надійшла вищевказана позовна заява АТ КБ «ПриватБанк» в особі представника Ляра Д.Ю. від 08.04.2024 року, в якій останній просить: стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , на користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, заборгованість за кредитним договором №б/н від 30.06.2020 року у розмірі 61712,78 грн., що складається із: - 48224,40 грн. - заборгованість за тілом кредита; 13488,38 грн. - заборгованість за простроченими відсотками; стягнути з відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 2422,40 грн.

В обґрунтування своїх позовних вимог представник позивача посилається на те, що 30.06.2020 року ОСОБА_1 ознайомився з умовами кредитування та підписав Паспорт кредиту, тоді ж підписав Заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг та погодив наступні умови: 1. Тип кредиту та розмір кредитного ліміту: відновлювальна кредитна лінія до 50000 грн. (п.1.2 договору); 2. Тип кредитної карти: Карта «Універсальна»; 3. Строк кредитування: 12 місяців з пролонгацією (п.1.2 договору); 4. Процентна ставка, відсотків річних: 43.2% (п.1.3 договору); 5. Кількість та розмір платежів, періодичність: сплата мінімального обов`язкового платежу на поточний рахунок, для якого відкрито кредитну карту, до останнього календарного числа (включно) місяця, наступного за місяцем, у якому здійснено витрати за рахунок кредитного ліміту (п.1.4 договору); 6. Розмір мінімального обов`язкового платежу: - 5% від заборгованості, але не менше ніж 100 грн., щомісячно, або 10% від заборгованості, але не менше ніж 100 грн., щомісячноу разі прострочки, починаючи з другого місяця прострочення (п.1.4 договору); 7. Проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до ч.2ст.625 ЦК Українивстановлюються за домовленістю сторін у процентах від простроченої суми заборгованості в розмірі 60% (п.1.5, та п.2.1.1.2.12. договору). Заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг відповідач підписав власноручно на планшеті в порядку визначеному Положенням про застосування цифрового власноручного підпису в банківській системі України, затвердженимПостановою НБУ13.12.2019року №151 та отримав кредитну картку № НОМЕР_2 , строк дії 12/23, тип - Карта «Універсальна», на яку Банк встановив кредитний ліміт. Відповідач користувався кредитним лімітом, повертав використану суму кредитного ліміту та сплачував відсотки за користування кредитним лімітом. В подальшому відповідач припинив надавати своєчасно позивачу грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом, відсотками а також іншими витратами відповідно до умов договору. Згідно п.1.5 договору, починаючи з 181-го дня з моменту порушення зобов`язань відповідача з погашення кредиту, сторони погодили нарахування процентів від суми не повернутого в строк кредиту в розмірі 60%. У зв`язку з порушеннями зобов`язань за кредитним договором та з урахуванням внесених коштів на погашення заборгованості відповідач станом на 24.03.2024 року має заборгованість в розмірі 61712,78 грн., яка складається із заборгованості за тілом кредиту в сумі 48224,40 грн., заборгованості за простроченими відсотками в сумі 13488,38 грн.

09.04.2024 року ухвалою Летичівського районного суду Хмельницької області позовна заява прийнята до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження, з викликом сторін.

У судове засідання представник позивача не з`явився, 21.05.2024 року від представника позивача АТ КБ «ПриватБанк» Шпиляєвої Н.В. до суду надійшла письмова заява від 21.05.2024 року про розгляд справи без участі представника позивача, в зв`язку з неодноразовою неявкою у судове засідання відповідача ОСОБА_1 просить розглянути справу без його участі, позовні вимоги підтримує в повному обсязі та не заперечує щодо ухвалення судом заочного рішення.

Відповідач ОСОБА_1 будучи неодноразово та належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, відзиву на позовну заяву до суду не подавав.

Справу розглянуто за наявними у справі матеріалами відповідно до п.1 ч.3 ст.223 ЦПК України, якою передбачено розгляд справи за відсутності учасника справи при умові належного його повідомлення про судове засідання проте він не з`явився без поважних причин або без повідомлення причини неявки, оскільки відповідач, будучи належним чином повідомлений про розгляд справи на 02.05.2024 року, та 21.05.2024 року про що свідчать матеріали справи, а також в порядку ч.11 ст.128 ЦПК України, через офіційний веб-сайт судової влади України Летичівського районного суду Хмельницької області, проте в судове засідання не прибув, причину неприбуття не повідомив, клопотання про розгляд справи за його відсутності або про відкладення розгляду справи до суду не надходило, відзиву на позовну заяву не надав, і відповідно до ст.280 ЦПК України, яка передбачає заочне вирішення справи в разі неявки відповідача належним чиномповідомленогопро дату, час і місце судового засідання,який не повідомив причининеявки, не подаввідзив і позивач не заперечує проти заочного вирішення справи, та в порядку ст.247 ЦПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що між АТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_1 укладено договір про надання банківських послуг, шляхом підписання відповідачем заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг від 30.06.2020 року. За умовами договору банк надав позичальнику кредит у вигляді відновлювальною кредитної лінії, шляхом встановлення кредитного ліміту на кредитній карті «Універсальна» у розмірі ліміту до 50 000 грн., строком на 12 місяців з лонгацією. Сторони узгодили процентну ставку 43,2% відсотки річних, сплату мінімального обов`язкового платежу на поточний рахунок, для якого відкрито кредитну карту, до останнього календарного числа (включно) місяця, наступного за місяцем, у якому здійснено витрати за рахунок кредитного ліміту, розмір мінімального обов`язкового платежу: - 5% від заборгованості, але не менше ніж 100 грн, щомісячно, або 10% від заборгованості, але не менше ніж 100 грн., щомісячноу разі прострочки, починаючи з другого місяця прострочення. Також сторони у відповідності до ч.2ст. 625 ЦК Українипогодили проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які встановили у розмірі 60% від простроченої суми заборгованості.

Банк видав на ім`я відповідача ОСОБА_1 кредитну картку «Універсальна» № НОМЕР_2 , з терміном дії 12/23.

Згідно розрахунку розмір заборгованості станом на 24.03.2024 року становить 61712,78 грн., яка складається із заборгованості за тілом кредиту в сумі 48224,40 грн., заборгованості за простроченими відсотками в сумі 13488,38 грн.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

За змістом ст.ст.626,628 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Ч.1 ст.638цього Кодексу встановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

У ст.526ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цьогоКодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з ч.1 ст.610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст.1054 ЦК Україниза кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (ч.1 ст.1048 ЦК України).

Ч.2 ст.1054ЦК України встановлено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним (ст.1055 ЦК України).

Згідно із ч.1 ст.633 ЦК України, публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов`язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв`язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

За змістом ст.634 цього Кодексу, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. У переважній більшості випадків застосування конструкції договору приєднання його умови розроблює підприємець (в цьому випадку АТ КБ «Приватбанк»).

Оскільки умови договорів приєднання розробляються банком, тому повинні бути зрозумілі усім споживачам і доведені до їх відома, у зв`язку із чим банк має підтвердити, що на час укладення відповідного договору діяли саме ці умови, а не інші. Тому з огляду на зміст ст.ст.633, 634ЦК України можна вважати, що другий контрагент (споживач послуг банку) лише приєднується до тих умов, з якими він ознайомлений.

Згідно зі ст.1049ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до ст.81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

Так, 30.06.2020 року сторони уклали кредитний договір про надання банківських послуг шляхом підписання відповідачем заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг.

Після підписання заяви-договору у сторін виникли взаємні права та обов`язки, зокрема у відповідача виникло зобов`язання по поверненню суми отриманого кредиту та сплати відповідної плати за користування кредитом.

Позивач виконав свої зобов`язання по наданню кредитних коштів відповідачу, проте відповідач не виконав зобов`язання, чим порушив умови кредитного договору, що слідує з розрахунку заборгованості, наданого позивачем до позову.

З наданого суду розрахунку заборгованості встановлено, що станом на 24.03.2024 року відповідач має заборгованість в розмірі 61712, 78 грн., яка складається із заборгованості за тілом кредиту в сумі 48224,40 грн., та заборгованості за простроченими відсотками в сумі 13488,38 грн.

При цьому суд враховує, що розрахунок заборгованості відповідачем не оспорювався і доказів погашення кредитної заборгованості відповідачем суду не подано.

Враховуючи викладене, суд дійшов переконливого висновку, що позов підлягає до задоволення у повному обсязі.

Відповідно до ч.1ст.141ЦПК України з відповідача на користь позивача також підлягає стягненню судовий збір у розмірі 2422,40 грн.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.207, 525, 526, 530, 549, 628, 634, 638, 629, 610, 1048, 1050, 1054 ЦК України, ст.ст.12,13,81,141,247, 263-265,280 ЦПК України, суд

ухвалив:

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, документ № НОМЕР_3 , орган, що видав 6823, дійсний до 21.03.2029, виданий 21.03.2019 року, уродженця та зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , на користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, Київської області, п.і.01001, заборгованість за кредитним договором №б/н від 30.06.2020 року у розмірі 61712 (шістдесят одна тисяча сімсот дванадцять) гривень 78 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , на користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, судовий збір у розмірі - 2422,40 грн.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача протягом тридцяти днів з дня проголошення судового рішення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку для подання заяви про його перегляд якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому заочного рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, з дня складання рішення в повному обсязі до Хмельницького апеляційного суду.

Повний текст судового рішення складено 21 травня 2024 року.

Суддя: підпис Д.В.Цибульський

Суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області Д.В.Цибульський

Часті запитання

Який тип судового документу № 119183706 ?

Документ № 119183706 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119183706 ?

Дата ухвалення - 21.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119183706 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119183706 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119183706, Летичівський районний суд Хмельницької області

Судове рішення № 119183706, Летичівський районний суд Хмельницької області було прийнято 21.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 119183706 відноситься до справи № 678/490/24

Це рішення відноситься до справи № 678/490/24. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119183705
Наступний документ : 119185477