Рішення № 119092060, 17.05.2024, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
17.05.2024
Номер справи
766/22887/21
Номер документу
119092060
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 766/22887/21

н/п 2/766/414/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(ЗАОЧНЕ)

17.05.2024 року Херсонській міський суд Херсонської області у складі:

головуючої судді Шестакової Я.В.

при секретарі Капінус О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Херсоні цивільну справу за позовною заявою Акціонерного товариства «Акцент-Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ :

Представник АТ «А-БАНК» у листопаді 2021 звернувся до Херсонського міського суду Херсонської області з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, у якому просить стягнути з відповідача на користь АТ «А-БАНК» заборгованість в розмірі 40590,12 грн. за кредитним договором Б/Н від 21.10.2020 року та судові витрати.

Позовні вимоги мотивовані тим, 21.10.2020 року відповідач приєдналася до Умов та Правил надання банківських послуг А-Банку з метою укладання кредитного договору Б/Н та отримання кредитної картки і на підставі Анкети-Заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг їй надано кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 44.40 % щомісячно на суму залишку заборгованості за кредитом. АТ «А-БАНК»свої зобов`язанняза Договоромвиконав вповному обсязі,а саменадав відповідачукредит (встановивкредитний ліміт)у розмірі,встановленому умовамидоговору.Відповідач ненадавала своєчаснобанку грошовікошти дляпогашення заборгованостіза кредитом,відсотками,а такожіншими витратамивідповідно доумов договору,що маєвідображення урозрахунку заборгованостіза договором.Таким чином,у порушенняумов кредитногодоговору,відповідач зобов`язанняза вказанимдоговором невиконала. У зв`язку з порушеннями зобов`язань за кредитним договором станом на 25.10.2021 року виникла заборгованість відповідача перед позивачем в розмірі 40590,12 грн., яка складається з наступного: 35138,16 грн - заборгованість за кредитом; 5451,96 грн - заборгованість по відсоткам за користуванням кредитом. Позивач неодноразово вживав заходів досудового врегулювання спору шляхом направлення відповідачу смс-повідомлень і дзвінків з вимогою виконати зобов`язання за договором, проте останній продовжує ухилятися від виконання зобов`язань та заборгованість не погашає, що є порушенням прав АТ «А-БАНК».

Ухвалою судувід 03.01.2024року прийнятодо розглядупозовну заяву,відкрито провадженняу справів порядкуспрощеного позовногопровадження зповідомленням (викликом)учасників справи.

Від учасників провадження не надійшло заперечень проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Представник позивача, в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за відсутності представника позивача, позовні вимоги підтримав в повному обсязі, проти винесення заочного рішення не заперечував.

Відповідач у судове засідання не з`явилася повторно, про день, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином, зокрема шляхом направлення судових повісток про виклик за зареєстрованим у встановленому законом порядком місцем її проживання.

Процесуальним правом надати відзив на позов або письмові пояснення по суті предмету спору не скористалася. Документів, що підтверджують поважність причин її відсутності суду не надано. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надійшло.

За такихобставин судвважає,що перешкоддля здійсненнярозгляду справиу судовомузасіданні завідсутності учасниківсправи таухвалення судовогорішення немає.

У зв`язку з цим, суд, згідно вимогам ч. 4 ст.223 та ст. ст. 280, 281 ЦПК України, вважає можливим провести заочний розгляд справи.

Виходячи з викладеного, а також враховуючи положенняст.130 Цивільного процесуального кодексу Українисуд вважає, що відповідач належним чином повідомлена про дату та час судового розгляду справи, отже суд, з урахуванням положень ч. 4ст.280 ЦПК України, за згодою позивача розглядає справу в заочному порядку.

Враховуючи,що сторонине прибулив судовезасідання,а перешкоддля розглядусправи судомне встановлено,то судздійснює судовийрозгляд усудовому засіданнібез фіксуваннясудового процесуза допомогоюзвукозаписувального технічногозасобу,відповідно довимог ч.2ст.247ЦПК України.

Розглянувши подані документи та матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються вимоги позивача, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд установив наступні обставини.

Вирішуючи спір, суд встановив, що між сторонами виникли правовідносини позики, зокрема кредиту, які регулюються ЦК України.

Судом встановлено наступні фактичні обставини, що підтверджуються доказами.

21.10.2020 року укладено договір кредиту б/н між АТ «А-БАНК» та ОСОБА_1 , що складається із Анкети-Заяви позичальника про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в А-Банку, Умов і правил АТ «А-БАНК» надання банківських послуг, Тарифів банку.

Згідно з п.1.1 Статуту АТ «АКЦЕНТ-БАНК», що затверджений Загальними зборами учасників (протокол №1/2019 від 22.04.2019 року), АТ є правонаступником всіх прав та зобов`язань ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК»

Судом встановлено,що відповідач21.10.2020року підписалазаяву пронадання їйкредиту шляхомвідкриття картковогорахунку івстановлення наплатіжну карткукредитного ліміту,зі сплатоювідсотків урозмірі 44,40%за користуваннякредитом,а відтак,погодилася зУмовами іправилами наданнябанківських послуг,що затвердженінаказом головиправління ПАТ«Акцент-Банк»,що підтверджуєтьсязаявою.

Кредит надано шляхом перерахування кредитних коштів на картковий рахунок відповідача, що підтверджується розрахунком заборгованості.

Погашення кредиту, сплата відсотків, винагороди, комісії здійснюється на умовах, що викладені в Анкеті-Заяві позичальника та в Умовах і правилах АТ «А-БАНК» надання банківських послуг.

Відповідно до заяви позичальника, відповідач ОСОБА_1 зобов`язувалася здійснювати погашення заборгованості в порядку, встановленому Умовами і правилами надання банківських послуг, шляхом здійснення обов`язкового щомісячного мінімального платежу.

Пунктом 2.1.1.5.5 Умов та правил передбачено, що клієнт банку зобов`язується погашати заборгованість за кредитом, відсотками за його використання, за перевитрати платіжного ліміту, також оплачувати комісії на умовах, передбачених Договором.

Пунктом 2.1.1.12.3. Умов та Правил встановлено, що погашення кредиту - поповнення картрахунку держателя здійснюється шляхом внесення коштів у готівковому або безготівковому порядку і зарахування їх банком на картрахунок держателя, а так само шляхом договірного списання коштів з інших рахунків клієнта на підставі Договору.

У разі невиконання зобов`язань за договором на вимогу банку виконати зобов`язання з повернення кредиту (у тому числі простроченого кредиту та овердрафту), відповідач зобов`язаний оплатити винагороди банку (п.2.1.1.5.6 Договору).

Власник зобов`язаний стежити за витратою коштів у межах платіжного ліміту з метою запобігання виникнення овердрафта (2.1.1.5.7 Договору).

Відповідно до п.2.1.1.12.6 Умов і правил надання банківських послуг, за користування кредитом та овердрафтом банк нараховує клієнту проценти в розмірі, встановленому Тарифами банку, із розрахунку 365 календарних днів у році.

При порушенні відповідачем строків платежів більше, ніж на 30 днів, останній, згідно з п.2.1.1.7.6 Умов і правил надання банківських послуг, зобов`язаний сплатити банку штраф у відповідності до встановлених тарифів з урахуванням нарахованих і прострочених відсотків і комісій.

Також, п.2.1.1.12.6.1 Умов і правил передбачено нарахування пені відповідно до встановлених тарифів за борговими зобов`язаннями.

Відповідно до п.2.1.1.12.9 Умов і Правил, держатель доручає банку списувати з будь-якого рахунку, відкритого в банку, зокрема з картрахунку, грошові кошти для здійснення платежу з метою повного або часткового погашення боргових зобов`язань.

При незгоді із зміною Правил та/або Тарифів, позичальник зобов`язується звернутися в банк для розірвання договору та погасити заборгованість, що виникла перед банком (п.2.1.1.5.4 Умов та правил).

Згідно з п.п.2.1.1.4.2 Умов та правил надання банківських послуг, банк має право вимагати дострокового виконання боргових зобов`язань в цілому в разі невиконання боржником своїх боргових та інших обов`язків за Договором.

ОСОБА_1 порушила умови договору в частині внесення необхідних щомісячних платежів по кредиту, відсотках та інших витратах.

З розрахунку заборгованості вбачається, що відповідач не проводила сплати по погашенню заборгованості по кредиту.

Зобов`язання за договором кредиту від 21.10.2020 року відповідач не виконала до цього часу.

Заборгованість по Договору станом на 25.10.2021 року відповідача перед позивачем становить 40590,12 грн., яка складається з наступного: 35138,16 грн - заборгованість за кредитом; 5451,96 грн - заборгованість по відсоткам за користуванням кредитом.

Заперечень щодо вказаного розрахунку заборгованості відповідач не висловила, оскільки відзиву на позов до суду не надіслала.

Оскільки факт виконання умов договору і повернення кредиту та процентів за користування кредитом відповідачем не доведено, то право АТ «А-БАНК» невиконанням зобов`язання з боку відповідача порушено і підлягає судовому захисту.

Встановленим судом фактам відповідають правовідносини позики, а саме - кредиту, які регулюються ЦК України.

Відповідно до ч.1 ст.509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно із ч.2 ст.509 ЦК України, зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу, в тому числі, з договорів.

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст.610 ЦК України).

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст.629 ЦК України).

Так, за договором кредиту банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 ЦК України, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору (ст.1054 ЦК України).

Кредитний договір укладається в письмовій формі (ст.1055 ЦК України).

Позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором (ст.1049 ЦК України).

Відповідно до ст.525 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України (ст.1048 ЦК України).

Відповідно до вимог ст.526 ЦК України, зобов`язання мають виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вказаного Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Згідно з ч.1 ст.625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору (ч.1 ст.634 ЦК України).

Аналізуючи норми наведеного законодавства та досліджені судом докази, що містяться в матеріалах справи, суд прийшов до висновку, що позивач має право на звернення до суду з означеним позовом.

Також, у суду склалася достатня переконаність у тому, що позов підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, які підтверджуються належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, проаналізованими судом.

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування (ч.1 ст.77 ЦПК України).

Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи (ст.79 ЦПК України).

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ч.1 ст.80 ЦПК України).

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ч.1 ст.81 ЦПК України).

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях (ч.ч.5, 6 ст.81 ЦПК України).

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності (ч.ч.1, 2 ст.89 ЦПК України).

Отже, суд констатує той факт, що позивачем надано суду належні, допустимі, достовірні та достатні докази, які проаналізовані судом у їх сукупності та взаємозв`язку і дають підстави для висновку про задоволення позову, тоді як відповідачем не надано доказів виконання своїх зобов`язань за договором кредиту від 21.10.2020 року.

Крім того, між відповідачем та банком склалися кредитні правовідносини, в яких банк є кредитором, а відповідач - боржником, проте, боржником доказів на підтвердження факту виконання умов договору кредиту суду не надано.

Оскільки факт виконання умов договору і повернення кредиту та процентів за користування кредитом відповідачем ОСОБА_1 не доведено, то право АТ «Акцент-БАНК» невиконанням зобов`язання з боку відповідача порушено і підлягає судовому захисту шляхом задоволення позову.

Відповідно до ч.1 ст.133 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних із розглядом справи.

Згідно з вимогами ч.1 ст.141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином, враховуючи, що позов підлягає задоволенню, то, відповідно до ст.141 ЦПК України, підлягають стягненню з відповідача на користь АТ «Акцент-БАНК» судові витрати по сплаті судового збору в сумі 2270 грн.

Керуючись ст.ст.4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 76-81, 83, 89, 133, 141, 247, 258, 259, 263-265, ч.4 ст.268, ст.ст.273, 274-279, 280-283 ЦПК України, на підставі ст.ст.509, 525, 526, 530, 610, 625, 629, 634, 1048, 1049, 1050, 1054, 1055 ЦК України, суд

УХВАЛИВ:

Позов Акціонерного товариства «Акцент-Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» заборгованість за кредитним договором від 21.10.2020 року Б/Н яка виникла станом на 25.10.2021 в сумі 40 590 (сорок тисяч п`ятсот дев`яносто) гривень 12 копійок.

Стягнути із ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) гривень 00 коп. в рахунок сплаченого при зверненні в суд судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача , поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом встановлених строків, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення суду.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Найменування сторін :

Позивач: Акціонерне товариство «Акцент-Банк», юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11.Код ЄДРПОУ 14360080.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,місце реєстрації: АДРЕСА_1 . РНОКПП НОМЕР_1 .

Повний текст рішення складено 17.05.2024 року

Суддя Я.В. Шестакова

Часті запитання

Який тип судового документу № 119092060 ?

Документ № 119092060 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119092060 ?

Дата ухвалення - 17.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119092060 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119092060 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119092060, Херсонський міський суд Херсонської області

Судове рішення № 119092060, Херсонський міський суд Херсонської області було прийнято 17.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 119092060 відноситься до справи № 766/22887/21

Це рішення відноситься до справи № 766/22887/21. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119092059
Наступний документ : 119092061