Рішення № 119063413, 16.05.2024, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Дата ухвалення
16.05.2024
Номер справи
484/1493/24
Номер документу
119063413
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 484/1493/24

Провадження № 2/484/750/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

16 травня 2024 року м. Первомайськ

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області у складі головуючого судді Маржиної Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, ціна позову 16 750 грн, -

ВСТАНОВИВ:

18.03.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал» (далі ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал») в особі представника Грицак А.Р. звернулось до ОСОБА_1 , мотивуючи тим, що 06.01.2023 між Товариством з обмеженою відповідальністю «МІЛОАН» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 6865729 (далі Договір). Відповідно до умов Договору Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЛОАН» надало відповідачу кредит на споживчі цілі в сумі 5000 грн, строком на 10 днів з 06.01.2023 до 16.01.2023, комісією за надання кредиту - 500 грн, нарахованою одноразово за ставкою 10% від суми кредиту, процентами за користування кредитом 750 грн, нарахованою за ставкою 10% від суми кредиту 1,50% від фактичного залишку кредиту за кожен день строку користування кредитом. Відповідач зобов`язався в порядку та на умовах, що визначені договором, повернути кредит. Однак, зобов`язань за кредитним договором належним чином не виконав, у зв`язку з чим виникла заборгованість в сумі 16 750 грн, в тому числі заборгованість за тілом кредиту 5000 грн, заборгованість за відсотками 11 250 грн, заборгованість за комісією 500 грн. 28.03.2023 між Товариством з обмеженою відповідальністю «МІЛОАН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал» укладено Договір відступлення прав вимоги № 93-МЛ, відповідно до умов якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал» отримало право грошової вимоги за кредитними договорами до боржників Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЛОАН», в тому числі й до ОСОБА_1 за кредитним договором № 6865729 від 06.01.2023. Добровільно відповідач кредитну заборгованість в сумі 16750 грн не погашає. За таких обставин позивач просить стягнути з відповідача на його користь суму зазначеної кредитної заборгованості.

Ухвалою суду від 20.03.2024 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження в цивільній справі та призначено справу до судового розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін. Сторонам роз`яснено порядок розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження; подання відзиву, відповіді на відзив, заперечень, клопотань і доказів.

Надіслано сторонам копії ухвали про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження в цивільній справі; відповідачукопію позовної заяви з додатками.

Ухвалою суду від 15.04.2024 відкладено розгляд справи на 16.05.2024 у зв`язку з відсутністю відомостей про вручення відповідачу повідомлення про дату, час та місце судового розгляду.

Сторони про місце, день та час розгляду справи були повідомлені своєчасно і належним чином.

13.05.2024 представник позивача надіслав до суду заяву, в якій зазначив, що позовні вимоги підтримує в повному обсязі, проти заочного розгляду справи не заперечує.

Відповідачу було направлено копію позовної заяви з доданими до неї документами та запропоновано подати відзив і докази, однак у визначений судом строк такі документи суду не подані. Судові повідомлення та документи відповідачу надсилалася за останньої відомою адресою його зареєстрованого місця проживання, проте повернулися до суду з відміткою «за закінченням терміну зберігання».

Ухвалою суду від 16.05.2024 постановлено проводити заочний розгляд справи.

Сторонами не подано будь-яких інших заяв, клопотань, доказів тощо.

Вирішуючи справу на основі наявних письмових доказів, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги законні, обґрунтовані і підлягають повному задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що 06.01.2023 між Товариством з обмеженою відповідальністю «МІЛОАН» та ОСОБА_1 укладено Договір про споживчий кредит № 6865729 (а.с.16-21).

Зазначений договір було укладено у вигляді електронного документу шляхом підписання відповідачем одноразовим ідентифікатором.

У Анкеті-заяві на кредит № 6865729 від 06.01.2023 позичальником зазначено власні персональні дані, погоджено умови кредитування: сума кредиту 5 000 грн, строк кредитування 10 днів (а.с.15).

Крім того, сторони узгодили графік платежів (Додаток 1 до Договору) (а.с.22).

Також з наданого позивачем паспорта споживчого кредиту (Додаток 2 до Договору) вбачається, що сторонами за зазначеним кредитним договором узгоджено суму кредиту 5 000 грн, строк кредитування: 100 днів, пільговий період 10 дні, поточний період 90 днів; процентну ставку: 1,5% за кожен день користування кредитом в межах пільгового періоду; стандартну ставку: 3% відсотків за кожен день користування кредитом, яка застосовується протягом поточного періоду; тип процентної ставки фіксована (а.с.23).

Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЛОАН» надало ОСОБА_1 на умовах строковості, платності та поворотності кредит на споживчі цілі в сумі 5000 грн, шляхом перерахування йому грошових коштів на розрахунковий рахунок, що підтверджується платіжним дорученням № 90746786 від 06.01.2023 (а.с.24). Тобто, свої зобов`язання за договором товариство виконало в повному обсязі.

Відповідач своїх зобов`язань за кредитним договором належним чином не виконував, у зв`язку з чим виникла заборгованість в сумі 16 750 грн, з яких заборгованість за тілом кредиту 5000 грн, заборгованість за відсотками 11 250 грн, заборгованість за комісією 500 грн.

28.03.2023 між Товариством з обмеженою відповідальністю «МІЛОАН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал» укладено Договір відступлення прав вимоги № 93-МЛ, відповідно до умов якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал» отримало право грошової вимоги за кредитними договорами до боржників Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЛОАН», в тому числі й до боржника ОСОБА_1 за кредитним договором № 6865729 від 06.01.2023 (а.с.28-35).

06.12.2023 позивачем адресу відповідача було направлено досудову вимогу щодо виконання договірних зобов`язань стосовно погашення заборгованості за кредитним договором № 6865729 від 06.01.2023 в розмірі 16 750 грн (а.с.36).

Однак, відповідач добровільно заборгованість не погашає.

З будь-якими заявами відповідач до позивача не звертався, причин прострочення зобов`язання не пояснював.

З Договору про споживчий кредит № 6865729 від 06.01.2023 вбачається, що його укладено в електронній формі.

Відповідно дост. 3 Закону України "Про електронну комерцію" електронний договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків та оформлена в електронній формі.

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором - дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються іншій стороні цього договору (пункт 6 частини першоїст. 3 Закону України «Про електронну комерцію»).

Уст. 11 Закону України "Про електронну комерцію"передбачено, порядок укладення електронного договору. Пропозиція укласти електронний договір (оферта) має містити істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору, і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов`язаною у разі її прийняття.

Якщо відповідно до акта цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання: електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно доЗакону України "Про електронний цифровий підпис", за умови використання засобу електронного цифрового підпису усіма сторонами електронного правочину; електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим Законом; аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів (ст. 12 Закону України "Про електронну комерцію").

Згідно зст. 638 ЦК Українидоговір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Відповідно дост. 629 ЦК Українидоговір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статей526,527,530 ЦК Українизобов`язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

Відповідно до ст. 1054 ЦК Україниза кредитнимдоговором кредитодавець зобов`язується надати грошові кошти позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

На день розгляду справи в суді зобов`язання відповідачем не виконане.

В силу вимог ст.13ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до вимог ч.1 ст.612ЦК України боржник вважається таким, що прострочив до виконання зобов`язання або не виконав його в строк, встановлений договором.

Положенням ст.610ЦК України встановлено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.611ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правовідносини, встановлені договором, або законом.

Статтею 629ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Судом встановлено, що відповідач належним чином не виконував взятих на себе зобов`язань згідно умов кредитного договору та порушив умови договору щодо строків сплати кредиту, у зв`язку з чим утворилася заборгованість на загальну суму 16 750 грн.

Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання (ст. 625 ЦК України).

Таким чином, враховуючи вищенаведені вимоги закону та встановлені обставини справи, суд визнає, що внаслідок невиконання відповідачкою зобов`язання порушено майнові права позивача, які підлягають захисту шляхом стягнення з відповідача на користь позивача заборгованість за кредитним договором № 6865729 від 06.01.2023 в сумі 16 750 грн.

В силу вимог ст.ст. 12, 81ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідачем не надано суду жодних доказів на спростування вимог позивача.

За таких обставин, враховуючи умови кредитного договору, суд приходить до висновку, що позов необхідно задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ст.141ЦПК України з відповідача на користь позивача слід стягнути судовий збір у розмірі 3 028 грн.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 2,5,10-13,77-80,89,259,263-265, 280-284 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал», код ЄДРПОУ 35234236, адреса: м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, 1, корпус 28, заборгованість за кредитним договором № 6865729 від 06.01.2023 у сумі 16 750 (шістнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) грн, з яких: заборгованість за тілом кредиту 5000 (п`ять тисяч) грн, заборгованість за відсотками 11 250 (одинадцять тисяч двісті п`ятдесят) грн, заборгованість за комісією 500 (п`ятсот) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал», код ЄДРПОУ 35234236, адреса: м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, 1, корпус 28, судовий збір у розмірі 3 028 (три тисячі двадцять вісім) грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Апеляційну скаргу на рішення суду може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Відомості про сторони:

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит-Капітал», код ЄДРПОУ 35234236, адреса: вул. Смаль-Стоцького, 1, корпус 28, 3-й поверх, м. Львівю

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , остання відома адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Повний текст судового рішення виготовлено 16 травня 2024 року.

СУДДЯ:

Часті запитання

Який тип судового документу № 119063413 ?

Документ № 119063413 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119063413 ?

Дата ухвалення - 16.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119063413 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119063413 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119063413, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Судове рішення № 119063413, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області було прийнято 16.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 119063413 відноситься до справи № 484/1493/24

Це рішення відноситься до справи № 484/1493/24. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119063406
Наступний документ : 119063414