Ухвала суду № 119056818, 16.05.2024, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
16.05.2024
Номер справи
947/14285/24
Номер документу
119056818
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

_______________________

Справа № 947/14285/24

Провадження № 2-а/947/120/24

УХВАЛА

про відкриття спрощеного позовного провадження у справі

16.05.2024 року

суддя Київського районного суду м. Одеси Куриленко О.М., розглянувши матеріали справи за адміністративною позовною заявою ОСОБА_1 до Державної служби з безпеки на транспорті про визнання протиправною та скасування постанови про адміністративне правопорушення,

В С Т А Н О В И В :

30.04.2024 року позивач звернулася з позовною заявою, в якій просить визнати протиправними та скасувати постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Ухвалою судді від 02.05.2024 року подана заява була залишена без руху та надано строк для усунення зазначених недоліків строком на п`ять днів з дня отримання копії ухвали.

На виконання вимог даної ухвали позивачем 08 травня 2024 року надано до суду заяву про усунення недоліків разом із квитанцією, що підтверджує сплату судового збору. Таким чином, недоліки, зазначені в ухвалі суду було усунуто.

Слід зазначити, що вказана заява була отримана суддею 15.05.2024 року у зв`язку з перебуванням у черговій щорічній календаній відпустці.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 20 КАС України місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

Частиною 1 статті 25 КАС України передбачено, що адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об`єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Суддею встановлено, що адміністративний позов відповідає вимогам, встановленими статтями 160, 161, 172 КАС України та віднесений до предметної, суб`єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду.

Підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення, відмови у відкриті провадження відсутні.

Відповідно до ч. 2ст.171КАС України суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі.

Згідно ч.1, ч.2 ст.12 КАС України, адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 257 КАС України, при вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

За приписами ст.260КАС України питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Таким чином відповідно до ст. 263 КАС України, вказана справа підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження, оскільки не підпадає під перелік справ, які розглядаються виключно за правилами загального позовного провадження та належить до справ незначної складності.

Отже, враховуючи характер спірних правовідносин, предмет доказування та склад учасників, а також інші обставини, які мають значення для вирішення даної справи, суд вважає за доцільне розглянути дану справу в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Крім того, 08.05.2024 року та 10.05.2024 року позивач звернулася до суду з клопотаннями, в яких просила зупинити перебіг строків дії штрафної санкції згідно з Постановами по справах про адміністративне правопорушення Державної служби з безпеки на транспорті від 04.04.2024 року та 12.04.2024 року.

Розглянувши вказані клопотання, суд приходить до наступник висновків.

Так, відповідно до ч. 1ст. 291 КУпАПпостанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови.

У сукупності з вищезазначеним суд звертає увагу, що з набранням законної сили відповідної постанови про накладення адміністративного стягнення пов`язується не тільки набуття нею властивостей виключності та вичерпності щодо конкретних обставин та фактів адміністративного правопорушення, але і зумовлюється початок процедури виконання такого рішення суб`єкта владних повноважень.

У ч. 2ст. 299 КУпАПвстановлюється загальне правило, відповідно до якого при оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення, за винятком постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

Таким чином, за загальним правилом оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення у встановленому законодавством порядку та строк зумовлює неможливість звернення відповідної постанови до виконання до винесення остаточного рішення за результатами скарги.

У свою чергу у ч. 1ст. 307 КУпАПзазначається, що штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, крім випадків, передбачених статтями300-1,300-2цьогоКодексу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п`ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Відповідно до ч. 1ст. 308 КУпАПу разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першоюстатті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом. У порядку примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення стягується подвійна сума призначеного штрафу.

Механізм виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу передбачає строк у 15 днів, який рахується з моменту вручення постанови про накладення штрафу та надається для добровільної сплати призначеного стягнення. При цьому у випадку оскарження такої постанови про накладення адміністративного стягнення зазначений 15-денний строк рахується не з моменту вручення копії постанови, а з моменту повідомлення про залишення скарги без задоволення, а постанови без змін.

Тобто, подання скарги на постанову про накладення адміністративного стягнення унеможливлює здійснення виконання такої постанови до моменту остаточного розгляду відповідної скарги. Це обумовлено і тим, що до моменту розгляду скарги постанова не набирає законної сили, оскільки таку скаргу було подано в межах наданого строку.

Зазначене узгоджується з положеннями ч. 1ст. 308 КУпАП, якою регламентується строк та порядок звернення постанови до примусового виконання. З наведеного нормативного припису слідує, що постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає примусовому виконанню лише у тому випадку: 1) якщо особа, яку притягнуто до відповідальності, протягом 15 днів з моменту вручення копії постанови добровільно не сплатила у встановленому порядку призначений штраф, якщо скаргу на постанову не було подано; 2) якщо особа, яку притягнуто до відповідальності, протягом 15 днів з моменту повідомлення про залишення скарги без задоволення, якщо таку скаргу було подано і постанову залишено без змін, не сплатила у встановленому порядку призначений штраф.

Крім того, суд звертає увагу, що відповідно до п. 6 ч. 1ст. 3 ЗУ «Про виконавче провадження»відповідно до цьогоЗаконупідлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів - постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

При цьому відповідно до ч. 4ст. 4 ЗУ «Про виконавче провадження»- виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред`явлення, якщо рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання).

Зазначене узгоджується з вищевикладеними висновками суду щодо того, що оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення відстрочує момент набрання нею законної сили до моменту розгляду поданої скарги, а відповідно відстрочує можливість звернення постанови до виконання, оскільки вона до остаточного розгляду поданої скарги не набирає законної сили.

Аналогічний висновок викладено у Постанові КАС ВС від 25.03.2021 року у справі № 1.380.2019.003692 (провадження № К/9901/508/20) - оскарження постанови про накладення штрафу в установлений строк зупиняє її виконання до набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Будь-яких відомостей щодо початку виконавчого провадження позивачем не було надано.

Зазначене свідчить про відсутність підстав для зупинення перебігу строків дії штрафної санкції згідно з Постановами по справах про адміністративне правопорушення Державної служби з безпеки на транспорті від 04.04.2024 року та 12.04.2024 року.

Керуючись ст.ст. 25, 160,161,172,173,257 КАС України, -

У Х В А Л И В :

Відкрити провадження по адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Державної служби з безпеки на транспорті про визнання протиправною та скасування постанови про адміністративне правопорушення.

У задоволенні клопотання ОСОБА_1 про зупинення перебігу строків дії штрафної санкції згідно з Постановами по справах про адміністративне правопорушення Державної служби з безпеки на транспорті від 04.04.2024 року та 12.04.2024 року, - відмовити.

Призначити спрощене позовне провадження по розгляду даної справи у відкритому судовому засіданні з викликом сторін на 17.06.2024року о 11год.00хв. у приміщенні Київського районного суду м. Одеси (м. Одеса, вул. Варненська 3,б, каб. 215 )

Копію ухвали, копію позовної заяви та доданих документів, надіслати учасникам судового розгляду.

Визначити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст.. 162 КАС України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 162 КАС України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів відповідач зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 6 ст. 162 КАС України).

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам частини другою четвертою статті 162 КАС України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечень, яке має відповідати вимогам частинам другою четвертою статті 162 КАС України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: http://ki.od.court.gov.ua.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя Куриленко О. М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119056818 ?

Документ № 119056818 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119056818 ?

Дата ухвалення - 16.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119056818 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119056818 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 119056818, Київський районний суд м. Одеси

Судове рішення № 119056818, Київський районний суд м. Одеси було прийнято 16.05.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 119056818 відноситься до справи № 947/14285/24

Це рішення відноситься до справи № 947/14285/24. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119056816
Наступний документ : 119056821