Ухвала суду № 119044895, 15.05.2024, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
15.05.2024
Номер справи
910/4773/24
Номер документу
119044895
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

15 травня 2024 року Черкаси Справа №910/4773/24

Господарський суд Черкаської області у складі судді Зарічанської З.В., розглянувши матеріали позовної заяви Акціонерного товариства "Банк Альянс", ідентифікаційний код 14360506, вул. Січових Стрільців, буд. 50, м. Київ, 04053,

до відповідача 1 - Селянського (фермерського) господарства "Перспектива", ідентифікаційний код 31887044, вул. Шевченка, буд. 19, с. Княжа Криниця, Монастирищенський р-н, Черкаська обл., 19113,

до відповідача 2 - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,

про стягнення 818 187,74 грн,

УСТАНОВИВ:

18.04.2024 до Господарського суду Черкаської області за підсудністю з Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Акціонерного товариства "Банк Альянс" з вимогою стягнути солідарно з СФГ "Перспектива" та ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства "Банк Альянс" заборгованість в розмірі 818 187,74 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач 1. неналежним чином виконав взяті на себе зобов`язання за Договором №22-078/ЮК/5-7-9 про надання кредиту від 30.05.2022 в частині повернення кредитних коштів у визначений строк, чим порушив ст. 1049 Цивільного кодексу України. Разом з тим, між відповідачем 2. та Акціонерним товариством "Банк Альянс" укладено Договір поруки №22-078/ЮК/5-7-9/П від 30.05.2022 згідно якого відповідачі відповідають перед Банком як солідарні боржники.

Суд встановив, що відповідач 2. є фізичною особою.

Згідно з приписами ч. 6, 7 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), у разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи. Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п`яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

На виконання зазначеної норми, 07.05.2024 суд здійснив запит до Єдиного державного демографічного реєстру щодо ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 . Проте, за вказаними параметрами особу не знайдено.

08.05.2024 господарський суд звернувся з відповідним запитом до Монастирищенської міської громади та Державної міграційної служби.

14.05.2024 від Виконавчого комітету Монастирищенської міської ради Черкаської області надійшла відповідь, в якій останній повідомляє, що за відомостями про реєстрацію місця проживання, які містяться в реєстрі територіальної громади громадянка ОСОБА_2 дійсно зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням наданих Монастирищенською міською радою відомостей, беручи до уваги зміну прізвища відповідача 2., 15.05.2024 суд здійснив запит до Єдиного державного демографічного реєстру щодо місця реєстрації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 . Згідно з наданою відповіддю, ОСОБА_3 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного господарський суд доходить висновку про зміну прізвища ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на Трипак.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали позовної заяви, форма і зміст якої відповідають вимогам ст. 162, 164 ГПК України, господарський суд дійшов висновку, що вказану заяву слід розглядати за правилами загального позовного провадження.

У зв`язку зі зміною прізвища відповідача 2., господарський суд звертає увагу позивача на можливість, у разі необхідності, уточнення позовних вимог щодо відповідача 2.

Керуючись ст. 162, 164-167, 176, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №910/4773/24.

2. Справу №910/4773/24 розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 10.06.2024 о 14:00.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Черкаської області за адресою: 18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, в залі суд. засідань № 315.

4. Позивач має право на підставі п. 3 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України уточнити позовні вимоги з урахуванням зміни прізвища відповідача 2.

5. Відповідачі мають право у строк протягом 15 днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі подати відзив на позовну заяву, що має відповідати вимогам ст. 165 Господарського процесуального кодексу України та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем. Копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) позивачу одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. Докази надіслання (надання) відзиву на позовну заяву позивачу надати суду. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

6. Позивач має право у строк протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позовну заяву надати відповідь на відзив, що має відповідати вимогам ч. 3-6 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України. Докази надіслання (надання) відповіді на відзив відповідачу надати суду.

7. Відповідачі мають право у строк протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив подати заперечення, що мають відповідати вимогам ч. 3-6 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України. Докази надіслання (надання) заперечення позивачу надати суду.

До відома учасників, документи необхідно надіслати суду з супровідним листом.

Представникам учасників справи, у разі прибуття у судове засідання, необхідно мати документ, що посвідчує особу, а також документи, що підтверджують їхні повноваження, копії яких надаються господарському суду для долучення до матеріалів справи.

Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Реєстрація в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі. Особа, яка зареєструвала електронний кабінет в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, може подавати процесуальні, інші документи, вчиняти інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, з використанням власного електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", якщо інше не передбачено цим Кодексом. (абз. 1 ч. 6, абз. 1, 2 ч. 8 ст. 6 Господарського процесуального кодексу України)

Якщо Господарським процесуальним кодексом України передбачено обов`язок учасника справи надсилати копії документів іншим учасникам справи, такі документи можуть направлятися вказаним особам з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в електронній формі, крім випадків, коли інший учасник не має офіційної електронної адреси. (ч. 7 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України)

Додатково господарський суд повідомляє, що відповідно до ст. 42 ГПК України, учасники справи, за наявності у них електронного кабінету мають можливість ознайомлення з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами. Всі документи, які надійшли до справи приєднуються господарським судом в електронному вигляді до документу "Позовна заява", документи, які надійшли до суду через систему "Електронний суд" приєднуються до документу "Реєстраційна картка документа, що надійшов з кабінету ЕС", протоколи судових засідань приєднуються до документа "Картка збереження технічного запису та протоколу (журналу) судового засідання".

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Копію ухвали надіслати позивачу за допомогою системи "Електронний суд", відповідачам - засобами поштового зв`язку.

Суддя Зоя ЗАРІЧАНСЬКА

Часті запитання

Який тип судового документу № 119044895 ?

Документ № 119044895 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119044895 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119044895 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119044895 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119044895, Господарський суд Черкаської області

Судове рішення № 119044895, Господарський суд Черкаської області було прийнято 15.05.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 119044895 відноситься до справи № 910/4773/24

Це рішення відноситься до справи № 910/4773/24. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119011644
Наступний документ : 119044896