Ухвала суду № 119010961, 14.05.2024, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
14.05.2024
Номер справи
913/202/24
Номер документу
119010961
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, телефон/факс (057)702 10 79, inbox@lg.arbitr.gov.ua

___________________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

14 травня 2024 року м.Харків Справа № 913/202/24

Провадження № 4/913/202/24

Господарський суд Луганської області у складі судді Ірини ГОЛЕНКО, розглянувши матеріали позовної заяви б/н від 28.03.2024

Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку «Укргазбанк», м. Київ

до першого відповідача Фермерського господарства «Ліга Агро», с. Покровське Сватівського району Луганської області

та другого відповідача ОСОБА_1 , с. Новознам`янка Сватівського району Луганської області

про стягнення 1658167 грн 15 коп.,

В С Т А Н О В И В:

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» звернулося до Господарського суду Луганської області через підсистему ЄСІТС «Електронний суд» з позовною заявою до Фермерського господарства «Ліга Агро» та ОСОБА_1 про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором №276/2021/СРД-МСБ від 01.03.2021 в загальній сумі 1658167 грн 15 коп., з яких: 1436002 грн 78 коп. прострочена заборгованість за кредитом, 205329 грн 35 коп. прострочена заборгованість за процентами, 16835 грн 02 коп. прострочена заборгованість з комісії.

Позивач обґрунтовує позовні вимоги порушенням Фермерським господарством «Ліга Агро» умов кредитного договорув частині своєчасного повернення отриманих кредитних коштів, виконання зобов`язань за яким забезпечено договором поруки № 276/2021/СРД-МСБ-П від 01.03.2021, укладеного між ОСОБА_1 та ПАТ АБ «Укргазбанк».

Крім того, позивач у позовній заяві висловив згоду на розгляд справи в спрощеному порядку.

Згідно із протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.03.2024 позовну заяву передано на розгляд судді Голенко І.П.

Господарський суд Луганської області ухвалою від 08.05.2024 залишив позовну заяву б/н від 28.03.2024 ПАТ АБ «Укргазбанк» без руху та встановив п`ятиденний строк з дня отримання ухвали суду для усунення недоліків позовної заяви.

08.05.2024 о 14 год. 20 хв. позивач та його представник отримали ухвалу суду від 08.05.2024 в кабінеті ЄСІТС «Електронний суд», що підтверджується довідками про доставку електронного листа.

13.05.2024 - це останній день для усунення недоліків позовної заяви заявником.

Представник позивача 10.05.2024 подав через підсистему ЄСІТС «Електронний суд» заяву про усунення недоліків позовної заяви.

Згідно із ч. 3 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому ст. 176 ГПК України.

З урахуванням викладеного вище, представник позивача звернувся до Господарського суду Луганської області із заявою про усунення недоліків позовної заяви в межах строку встановленого судом в ухвалі суду від 08.05.2024 про залишення позовної заяви без руху.

Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку про усунення представником позивача недоліків позовної заяви та розгляд позовної заяви б/н від 28.03.2024.

У п. 4 ч. 2 ст. 176 ГПК Українипередбачено, що про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються, зокрема, за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа.

Згідно зі ст. 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 ГПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

За приписами п. 8 ч. 4 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи, в яких ціна позову перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1514000 грн 00 коп.).

Враховуючи, що ціна позову за вимогами позивача становить 1658167 грн 15 коп., дана справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження, і тому суд відмовляє у задоволенні клопотання позивача про розгляд справи в спрощеному порядку.

У ст. 181 ГПК України передбачено, що для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Суд звертає увагу сторін на те, що відповідно до ч. 1 ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. У ч. 3 цієї статті передбачено, що відповідач подає суду докази разом з поданням відзиву.

Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 9 ст. 80 ГПК України).

Керуючись ст. ст. 12, 80, 120, 176, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву б/н від 28.11.2023 до розгляду та відкрити провадження у справі № 913/202/24.

2. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання у справі призначити на 04 червня 2024 року об 11:00.

4. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, 2-й поверх, зал судових засідань № 205.

5. Встановити позивачу строк для подання письмових пояснень, у яких зазначити за які періоди нараховані заборгованість за простроченим кредитом, за простроченими процентами, за простроченою комісією, а також письмові пояснення щодо детального розрахунку суми заборгованості за простроченим кредитом, протягом 10 (десяти) днів з дня отримання ухвали суду про відкриття провадження у справі.

6. Встановити першому відповідачу (ФГ «Ліга Агро») строк для подання відзиву на позовну заяву з документальним підтвердженням доводів з урахуванням вимог ст. 165 ГПК України протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі, копію відзиву та додані до нього докази надіслати позивачу одночасно з надісланням відзиву до суду, докази на підтвердження такого направлення надати суду (опис вкладення та фіскальний чек або докази направлення в електронний кабінет позивача).

Повідомити суд про наявність електронного кабінету підсистеми «ЄСІТС».

7. Встановити другому відповідачу ( ОСОБА_1 ) строк для подання відзиву на позовну заяву з документальним підтвердженням доводів з урахуванням вимог ст. 165 ГПК України протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі, копію відзиву та додані до нього докази надіслати позивачу одночасно з надісланням відзиву до суду, докази на підтвердження такого направлення надати суду (опис вкладення та фіскальний чек або докази направлення в електронний кабінет позивача).

У разі наявності електронного кабінету підсистеми «ЄСІТС» повідомити суд.

8. Звернути увагу учасників справи, що до їх заяв по суті справи (позовна заява; відзив на позовну заяву; відповідь на відзив; заперечення) додаються докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються їх пояснення, заперечення, аргументи та міркування, якщо такі докази не надані іншими учасниками справи, а також додаються документи, що підтверджують надіслання (надання) вказаних заяв і доданих до них доказів іншим учасникам справи, також до заяв по суті справи, які підписані представником учасника справи, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження його представника.

9. Повідомити учасників справи про наявність у суду технічної можливості забезпечення їх права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду відповідно до ст. 197 ГПК України та п. п. 45-50 Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21.

Суд звертає увагу першого відповідача ФГ «Ліга Агро» на його обов`язок, а другого відповідача ( ОСОБА_1 ) на його право відповідно до ч. 6 ст. 6 ГПК України зареєструвати свій електронний кабінет в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, за допомогою якого можливо ознайомлюватися з матеріалами справи.

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 165 ГПК України суд має право вирішити справу за наявними матеріалами також у разі, якщо відзив подано особою, яка відповідно до частини шостої статті 6 цього Кодексу зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його і не навела поважних причин невиконання такого обов`язку.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://lg.arbitr.gov.ua/sud5014/ .

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 14.05.2024 та оскарженню не підлягає.

Суддя Ірина ГОЛЕНКО

Часті запитання

Який тип судового документу № 119010961 ?

Документ № 119010961 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119010961 ?

Дата ухвалення - 14.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119010961 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119010961 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119010961, Господарський суд Луганської області

Судове рішення № 119010961, Господарський суд Луганської області було прийнято 14.05.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 119010961 відноситься до справи № 913/202/24

Це рішення відноситься до справи № 913/202/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119010960
Наступний документ : 119044336