Рішення № 118976047, 09.05.2024, Зачепилівський районний суд Харківської області

Дата ухвалення
09.05.2024
Номер справи
952/325/24
Номер документу
118976047
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 952/325/24

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.05.2024 Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді - Яценка Є.І.,

за участю секретаря судового засідання Оданець С.В.,

розглянувши у підготовчому засіданні в залі суду в с. Зачепилівка Харківської області цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області про визнання права на земельну частку (пай) в порядку спадкування за законом, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом в якому вказала, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла її мати ОСОБА_2 , яка за життя працювала в АВОП «Першотравневе» Зачепилівського району Харківської області та з членів даного колгоспу не виходила.

Як запевняє позивачка в серпні 2022 року з відповіді на запит їй стало відомо про те, що її матір було внесено за № 91 до Списку-Додатку 1 до Державного акту на право колективної власності на землю АВОП «Першотравневе» Зачепилівського району Харківської області серія ХР-11-00-000511 від 16.11.1995. Однак по невідомим причинам матір не отримувала сертифікат на право на земельну частку (пай) та не оформляла право власності на дану земельну частку.

ОСОБА_1 стверджує, що прийняти та оформити спадщину не має можливості по причині відсутності правовстановлюючого документа на земельну ділянку, тому вона вимушена звернутися до суду за захистом своїх прав. Позивачка просить суд визнати за нею право на земельну частку (пай) реформованого АВОП «Першотравневе» Зачепилівського району Харківської області, розміром 6,77 умовних кадастрових гектарів, в порядку спадкування за законом після смерті матері ОСОБА_2 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Від позивачки до суду надійшла письмова заява в якій вона просила розглянути справу за її відсутності, а позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Від представника Зачепилівської селищної ради Харківської області Баки С.В. до суду надійшла заява про розгляд справи без її участі, проти позовних вимог ОСОБА_1 заперечень не має.

Згідно вимогч.2 ст. 247 ЦПК Україниу разі неявки в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ч.3ст.200ЦПК України за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення у випадку визнання позову відповідачем.

В силу ч.4ст.206ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок наявних у справі доказів у їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що матір`ю позивачки є ОСОБА_2 , що підтверджується свідоцтвом про народження серії НОМЕР_1 від 28.12.1971.

ОСОБА_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_2 від 11.06.2014.

Згідно довідки № К-517/0-0.25,4-541/336-22 від 25.08.2022 Відділом №4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Харківській області ОСОБА_2 на день відкриття спадщини була внесена за № 91 до Списку-Додатку 1 до Державного акту на право колективної власності на землю АВОП «Першотравневе» Бердянської сільської ради Зачепилівського району Харківської області серія ХР-11-00-000511 від 16.11.1995. Середній розмір земельної частки (паю) по реформованому АВОП «Першотравневе» - 6,77 умовних кадастрових гектарів.

Надані докази суперечностей не містять та оцінюються судом як достовірні.

Згідно зі ст.ст. 55,124 Конституції України, права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-якими не забороненимизаконом засобамизахищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Відповідно до ч.2ст. 16 ЦК Україниспособом захисту цивільних прав та інтересів може бути визнання права.

Згідно зіст. 1216 ЦК Україниспадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Відповідно дост. 1218 ЦК Українидо складу спадщини входять всі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинились внаслідок його смерті.

Згідно зіст. 1261 ЦК Україниу першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

Відповідно до п.п. 16,17Перехідних положень Земельного кодексу Українигромадянам власникам земельних часток (паїв) за їх бажанням виділяються в натурі (на місцевості) земельні ділянки з видачею державних актів на право власності на землю.

Сертифікати на право на земельну частку (пай), отримані громадянами, вважаються правовстановлюючими документами при реалізації ними права вимоги на відведення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) відповідно до законодавства.

Сертифікати на право на земельну частку (пай) є дійсними до виділення власникам земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) земельних ділянок та видачі їм державних актів на право власності на землю.

Відповідно до абз. 3 ч. 1Указу Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність», паювання земель передбачає визначення розміру земельної частки (паю) у колективній власності на землю кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства без виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості).

Згідно зі ст. ст. 1, 2 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), право на земельну частку (пай) мають громадяниспадкоємці права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом; основним документом, що посвідчує право на земельну частку (пай), є зокрема, рішення суду про визнання права на земельну частку (пай).

Згідно ст. 3 Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» від 10.11.1994 № 666/94, право на земельну частку (пай) може бути об`єктом спадщини.

Пунктом 24Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 16.04 2004 «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ», роз`яснено, що член колективного сільськогосподарського підприємства, включений до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю, набуває право на земельну частку(пай) з дня видачі цього акта, і в разі його смерті успадкування права на земельний пай здійснюється за нормамиЦК, у тому числі й у випадку, коли з різних причин ця особа не отримала сертифікат на право на земельну частку (пай).

Відповідно допостанови Пленуму Верховного суду України від 30.05. 2008 № 7 «Про судову практику у справах про спадкування», право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців за загальними правилами спадкування (зі збереженням її цільового призначення) при підтвердженні цього права спадкодавця державним актом на право власності на землю або іншим правовстановлюючим документом (п.10). При вирішенні спору про спадкування права на земельну частку (пай) основним документом, що посвідчує таке право, є сертифікат про право на земельну частку (пай). Спори про визнання права власності на земельну ділянку та права на земельну частку (пай) в порядку спадкування, зокрема у випадках, якщо відсутній отриманий спадкодавцем державний акт про право власності на земельну ділянку, зареєстрований належним чином, якщо спадкодавцем не був отриманий державний акт про право власності на земельну ділянку, або в державному акті є неточності, які підлягають виправленню, розглядаються судами з урахуванням вимог закону (п. 11).

Вищим Спеціалізованим Судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у своєму листі № 24-753/0/4-13 від 16.05.2013 «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування» роз`яснено, що у разі втрати, пошкодження сертифіката про право на земельну частку (пай) порядку видачі нового сертифікату на ім`я спадкодавця спадкоємцям особи, яка мала право на земельну частку (пай), не передбачено. Отже, належним способом захисту прав спадкоємців у разі відмови нотаріуса видати свідоцтво право на спадщину на земельну частку (пай) є звернення спадкоємців з вимогами про визнання права на земельну частку (пай) в порядку спадкування.

Беручи до уваги те, що мати позивачки за життя була членом АВОП «Першотравневе» Зачепилівського району Харківської області та була включена до списку,що додається доДержавного актана правоколективноївласності на землю, отже мала право на земельну частку (пай), але не отрималасертифіката направо наземельну частку(пай)та неоформила правовласності надану землю,а позивачказгідно чинногозаконодавства входитьдо коласпадкоємців зазаконом першоїчерги,тому суд судвважає,що вимоги ОСОБА_1 є доведенимита обгрунтованими,тому підлягаютьзадоволенню уповному обсязі.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 10,12,13,141,200,247,259,263,264,265 ЦПК України, ст.ст. 1216,1218,1261 ЦК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Позов ОСОБА_1 до Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області про визнання права на земельну частку (пай) в порядку спадкування за законом задовольнити.

Визнати за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , право в порядку спадкування за законом після смерті матері ОСОБА_2 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 , на земельну частку (пай) розміром 6,77 умовних кадастрових гектарів із земель колективної власності АВОП «Першотравневе» Зачепилівського району Харківської області без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості).

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається до Харківського апеляційного суду через Зачепилівський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя Є.І. Яценко

Часті запитання

Який тип судового документу № 118976047 ?

Документ № 118976047 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 118976047 ?

Дата ухвалення - 09.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118976047 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118976047 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 118976047, Зачепилівський районний суд Харківської області

Судове рішення № 118976047, Зачепилівський районний суд Харківської області було прийнято 09.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 118976047 відноситься до справи № 952/325/24

Це рішення відноситься до справи № 952/325/24. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118976046
Наступний документ : 118976048