Рішення № 118976046, 09.05.2024, Зачепилівський районний суд Харківської області

Дата ухвалення
09.05.2024
Номер справи
952/324/24
Номер документу
118976046
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 952/324/24

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.05.2024 Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді - Яценка Є.І.,

за участю секретаря судового засідання Оданець С.В.,

розглянувши у підготовчому засіданні в залі суду в с. Зачепилівка Харківської області цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області про визнання права на земельну частку (пай), -

УСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом в якому вказала, що в період з 1991 року по грудень 1995 року вона працювала в КСП «Червоний Жовтень» Зачепилівського району Харківської області, яке в подальшому було перейменоване в АВОП «Першотравневе». При зверненні у серпні 2022 року до Відділу №4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Харківській області позивачці стало відомо, що її ім`я за № 155 внесено до Списку-Додатку 1 до Державного акту на право колективної власності на землю АВОП «Першотравневе» Зачепилівського району Харківської області серії ХР-11-00-000511 від 16.11.1995.

Позивачка зазначила, що з невідомих причин сертифікат на право на земельну частку (пай) їй не видавався, відповідно і Державного акта на право власності на земельну ділянку не має в наявності.

У зв`язку з тим, що для виготовлення технічної документації та подальшої державної реєстрації земельної ділянки необхідно мати правовстановлюючі документи, позивачка вимушена звернутися до суду за захистом своїх прав.

ОСОБА_1 просила суд визнати за нею право на земельну частку (пай) АВОП «Першотравневе» Зачепилівського району Харківської області розміром 6,77 умовних кадастрових гектарів та виділити її із земель невитребуваних паїв АВОП «Першотравневе» на території Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області.

В підготовчезасідання сторонине з`явились.

Від позивачки надійшла заява про розгляд справи без її участі, в якій остання просила суд позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Від представника Зачепилівської селищної ради Харківської області Баки С.В. до суду надійшла заява про розгляд справи без її участі, проти позовних вимог ОСОБА_1 заперечень не має.

Згідно вимогч.2 ст. 247 ЦПК Україниу разі неявки в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ч.3ст.200ЦПК України за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення у випадку визнання позову відповідачем.

В силу ч.4ст.206ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок наявних у справі доказів у їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1ст.2 ЦПК Українизавданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

В силу ст.ст.12,81 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести ті обставини, які мають значення для справи, і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Ч.1ст.13 ЦПК України передбачено, що суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цьогоКодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Судом встановлено, що відповідно до довідки виданої Відділом №4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Харківській області № К-518/0-0.25,4-540/336-22 від 25.08.2022 позивачку ОСОБА_1 внесено до Списку-Додатку 1 до Державного акту на право колективної власності на землю АВОП «Першотравневе» Зачепилівського району Харківської області серії ХР-11-00-000511 від 16.11.1995. Розмір земельної частки (паю) по реформованому АВОП «Першотравневе» становить 6,77 умовних кадастрових гектарів.

Архівною довідкою № 37 від 01.03.2024 виданою КП «Зачепилівський трудовий архів» підтверджується факт роботи ОСОБА_1 в КСП «Червоний Жовтень» Зачепилівського району Харківської області в період з 1991 по 1995 роки включно. В подальшому вказане підприємство було перейменоване в АВОП «Першотравневе».

Частиною 2 ст. 14 Конституції України визначено, що право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Згідно ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, яке є непорушним.

Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів (ч.1 ст.328 ЦК України).

В силу ст.392 ЦК України власник майна може пред`явити позов про визнання права власності, якщо це право не визнається іншою особою, а також втрати ним документа, який посвідчує право власності.

Згідно Указу Президента України № 720 від 08.08.1995 Про порядок паювання земель колективної власності сільгосппідприємств право на земельну частку (пай) мають члени колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства, відповідно до списку, що додається до Державного акта на право колективної власності на землю.

Відповідно до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» основним документом, що посвідчує право на земельну частку (пай) є сертифікат на право на земельну частку (пай) виданий районною (міською) державною адміністрацією.

Згідно ч.2 ст.2 вищевказаного Закону України, документами, що посвідчують право на земельну частку (пай), також є рішення суду про визнання права на земельну частку (пай).

Відповідно до пунктів 16, 17 Перехідних положень Земельного кодексу України, громадянам - власникам земельних часток (паїв) за їх бажанням виділяються в натурі (на місцевості) земельні ділянки з видачею державних актів на право власності на землю.

У зв`язку із набранням чинності Законом України«Про Державнийземельний кадастр»№3613-У Івід 07.07.2011 зі змінами і доповненнями станом на 14.05.2013, який передбачає скасування з 2013 року державних актів на право власності на земельні ділянки, з 01.01.2013 видача дублікатів державних актів на право власності на земельні ділянки та сертифікатів на право на земельну частку (пай) неможлива.

Відповідно до п. 24Постанови Пленуму Верховного Суду України від16.04.2004№ 7 «Пропрактику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ»сертифікатина право на земельну частку (пай) є дійсними до виділення земельної ділянки в натурі (на місцевості) тавидачі державногоактапроправовласності на землю (пункт 17 розд.X «Перехідні положення» ЗК( 2768-14 ). Член колективного сільськогосподарського підприємства (далі - КСП),включений до списку,що додається додержавного актана правоколективноївласності на землю,набуває права на земельну частку (пай) з днявидачіцьогоакта,івразійогосмерті успадкування права на земельний пайздійснюєтьсязанормамиЦК( 435-15),утомучислі й у випадку,коли з різних причин ця особа не отримала сертифікат на право наземельнучастку(пай).

Таким чином, в судовому засіданні встановлено, що позивачка ОСОБА_1 була членом АВОП «Першотравневе» Зачепилівського району Харківської області та була включена до списку,що додається доДержавного актана правоколективноївласності на землю, отже мала право на земельну частку (пай), але сертифікат про право на земельну частку (пай) вона не отримувала, що унеможливлюєостанню належнимчином оформитиправо власностіна земельнуділянку,тому суд судвважає,що вимогипозивачки єдоведеними таобгрунтованими,тому підлягаютьзадоволенню уповному обсязі.

На підставівикладеного,керуючись ст.ст.14,41Конституції України,ст.ст. 10,12,13,141,200,259,263,264,265 ЦПК України, Указом Президента України № 720 від 08.08.1995 року «Про порядок паювання земель колективної власності сільгосппідприємств», Постановою Пленуму Верховного Суду України від16.04.2004№ 7 «Пропрактику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ», ст. 328 ЦК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Позов ОСОБА_1 до Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області про визнання права на земельну частку (пай) задовольнити.

Визнати за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , право на земельну частку (пай) АВОП «Першотравневе» Зачепилівського району Харківської області розміром 6,77 умовних кадастрових гектарів та виділити її із земель невитребуваних паїв АВОП «Першотравневе» на території Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається до Харківського апеляційного суду через Зачепилівський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя Є.І. Яценко

Часті запитання

Який тип судового документу № 118976046 ?

Документ № 118976046 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 118976046 ?

Дата ухвалення - 09.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118976046 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118976046 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 118976046, Зачепилівський районний суд Харківської області

Судове рішення № 118976046, Зачепилівський районний суд Харківської області було прийнято 09.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 118976046 відноситься до справи № 952/324/24

Це рішення відноситься до справи № 952/324/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118976045
Наступний документ : 118976047