Постанова № 1189037, 20.11.2007, Господарський суд Львівської області

Дата ухвалення
20.11.2007
Номер справи
32/52-а
Номер документу
1189037
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

ПОСТАНОВА

20.11.07 Справа№ 32/52-А

Господарський суд Львівської області у складі судді Сухович Ю.О. при секретарі судових засідань Горонному О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

За позовом: Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, м. Львів

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридично-інвестиційна компанія «Правосвіт», м.Львів

Про стягнення 4 265,68 грн., з яких 4 189 грн. боргу та 76,68 грн. пені.

За участю представників сторін:

Від позивача: Горбань М.І. –головний спеціаліст (довіреність № 01-7/346-443 від 10.05.2007р.)

Від відповідача: Дем»яновська Н.Г. – представник (довіреність № 1 від 20.11.2007р.).

Права та обов”язки сторін передбачені ст.ст. 49,51КАС України роз”яснено, заяв про відвід судді не поступало, клопотань про технічну фіксацію судового процесу не надходило.

Суть спору: Львівським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, м. Львів заявлено позов про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридично-інвестиційна компанія «Правосвіт», м.Львів 4 265,68 грн., з яких 4 189 грн. боргу та 76,68 грн. пені.

Ухвалою господарського суду від 27.09.2007р. відкрито провадження в адміністративній справі та призначено до розгляду на 16.10.2007р. Розгляд справи було відкладено на 20.11.2007р. з підстав зазначених в ухвалі суду від 16.10.2007р.

В судовому засіданні 20.11.2007р. представник позивача позовні вимоги підтримав повністю.

Представник відповідача надав відзив від 19.11.2007р. № 19, в якому визнає позовні вимоги повністю, зобов»язується сплатити суму заборгованості та просить розстрочити погашення боргу на 6 місяців, в зв»язку фінансовими проблемами підприємства. Крім того представник відповідача подав докази працевлаштування інваліда в 2007р. (наказ від 01.02.2007р. № 3-К; копія трудової книжки та посвідчення № 152104).

Представник позивача заперечив проти розстрочення сплати заборгованості.

На виконання ухвали суду від 16.10.2007р. сторони подали акт звірки взаємних розрахунків підписаний сторонами та скріплений печатками, згідно якого сума основного боргу становить 4189 грн., пеня 76,68 грн.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд Львівської області в с т а н о в и в:

Львівське обласне відділення Фонду України соціального захисту інвалідів відповідно до Положення "Про Фонд України соціального захисту Інвалідів" затвердженого постановою КМУ від 26.09.2002р. №1434 є урядовим органом державного управління і на нього покладено завдання щодо здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності і господарювання нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння створенню таких робочих місць та здійснення контролю за своєчасним перерахуванням сум штрафних санкцій, що надходять від підприємств, за недодержання ними нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.

Згідно ст.17 Закону України ”Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991р. № 875-ХІІ із змінами та доповненнями (надалі –Закону України від 21.03.1991р. № 875-ХІІ) з метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за рахунок власних коштів, у разі необхідності, створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів, здійснюючи для цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей інваліда.

За умовами ст.18 Закону України від 21.03.1991р. № 875-ХІІ підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст.19 Закону України від 21.03.1991р. № 875-ХІІ, для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця. Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті, і забезпечують працевлаштування інвалідів. При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення. Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих місць виходячи з вимог статті 18 Закону України від 21.03.1991р. № 875-ХІІ.

Згідно положень ст.20 Закону України від 21.03.1991р. № 875-ХІІ та „Порядку сплати підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001р. №1767 підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 Закону України від 21.03.1991р. № 875-ХІІ, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю. Положення цієї частини не поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені. Адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, зазначеними в частині першій цієї статті, самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 Закону України від 21.03.1991р. № 875-ХІІ. При цьому до правовідносин із стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Законом, не застосовуються строки, визначені статтею 250 Господарського кодексу України.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема Звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2006 рік, який було подано відповідачем до Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів та прийнятий Фондом, чисельність працівників на підприємстві у 2006 році складала 9,2 чоловік, отже норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів 4 відсотки становить 1 чоловік. В рядку 2 звіту за 2006рік підприємством зазначено, що не працевлаштовано інвалідів, відтак 4 відсотки в кількості 1 чоловіка не дотримано.

Згідно розрахунку позивача сума коштів належних до сплати за одне незаняте робоче місце інваліда становить 4 189 грн.

Крім того, за порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій позивач нарахував пеню в сумі 76,68 грн.

Позивачем правомірно нараховано адміністративно-господарські санкції та пеню.

Розглянувши клопотання відповідача про розстрочку сплати заборгованості, та з метою надання відповідачу можливості забезпечити безперебійне функціонування товариства, суд прийшов до висновку підставності його до задовольняє.

Згідно ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги обгрунтовані, визнані відповідачем і підлягають до задоволення з рострочкою виконання на 6 місяців.

Керуючись ст.ст.19, 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” , ст.ст.17,94,158-163,167, 254, 263 КАС України, суд ,-

П О С Т А Н О В И В:

Позов задоволити повністю.

Стягнути з ТзОВ Юридично-інвестиційної компанії «Правосвіт», м.Львів, вул.Водогінна,2 (р/р 26007601277261 в ЛОФ АКБ ІСБ, МФО 325019, ЄДРПОУ 31074727) на користь Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, м. Львів, пл.Маланюка, 6 (р/р 31213230700002 в УДК у Львівській області, МФО 825014, ЄДРПОУ 23949066) – 4265,68 грн. заборгованості, з яких 4 189 грн. адміністративно-господарських санкцій та 76,68 грн. пені. Розстрочити виконання на 6 місяців.

Виконавчий лист видати за заявою позивача, після набрання постановою законної сили.

Стягнути з ТзОВ Юридично-інвестиційної компанії «Правосвіт», м.Львів, вул.Водогінна,2 (р/р 26007601277261 в ЛОФ АКБ ІСБ, МФО 325019, ЄДРПОУ 31074727) в доход державного бюджету- 42,65 грн. судового збору. Виконавчий лист видати.

Постанова набирає законної сили у відповідності до вимог ст.254 КАС України і може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Суддя

Попередній документ : 1189036
Наступний документ : 1189038