Рішення № 118562425, 22.04.2024, Полтавський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
22.04.2024
Номер справи
440/1121/24
Номер документу
118562425
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. ПолтаваСправа № 440/1121/24

Полтавський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді Довгопол М.В., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В:

І. ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий зміст позовних вимог

ОСОБА_1 звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області, в якому просив:

- визнати протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області щодо не призначення пенсії по втраті годувальника у період з 24.01.2023 по 09.05.2023;

- зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області призначити та виплатити ОСОБА_1 пенсію по втраті годувальника у період з 24.01.2023 по 09.05.2023.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що відповідач допустив протиправну бездіяльність, не призначивши пенсію у разі втрати годувальника після загиблого батька, військовослужбовця ОСОБА_2 , оскільки на момент звернення позивачу із заявою про призначення пенсії позивачу не виповнилося 23 роки.

2. Стислий зміст заперечень відповідача

У наданому до суду відзиві на позовну заяву представник відповідача заперечував проти позовних вимог та просив відмовити в їх задоволенні у повному обсязі, посилаючись на те, що на момент надходження до Головного управління документів для призначення пенсії в разі втрати годувальника згідно подання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.07.2023 №УЧ-59501 сину померлого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виповнилося 23 роки.

3. Процесуальні дії по справі

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 05.02.2024 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи вирішено проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося на підставі частини четвертої статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України.

ІІ. ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Дослідивши докази та письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, суд встановив такі обставини справи та відповідні правовідносини.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є сином ОСОБА_2 , відповідно до свідоцтва про народження НОМЕР_1 /а.с. 5/.

ОСОБА_2 проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_2 /а.с. 32/.

Відповідно до свідоцтва про смерть Серії НОМЕР_3 /а.с. 6/ ОСОБА_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

08.05.2023 позивач подав до ПОТЦК та СП заяву про призначення пенсії від 08.05.2023 /а.с. 31/, в якій просив призначити пенсію в разі втрати годувальника за загиблого 23.01.2023 батька військовослужбовця молодшого сержанта ОСОБА_2 .

17.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 направив до ГУ ПФУ в Полтавській області подання про призначення пенсії в разі втрати годувальника ОСОБА_1 із доданими документами, які прийнято органом Пенсійного фонду 24.07.2023 і зареєстровано за № 1336/1600-02-03-11 /а.с. 28, зворот - 30/.

ОСОБА_1 звернувся до ГУ ПФУ в Полтавській області із заявою від 05.12.2023 /а.с. 8,/ в якій просив надати інформацію щодо результату розгляду заяви від 08.05.2023 про призначення пенсії в разі втрати годувальника.

Листом від 13.12.2023 Головним управління ПФУ в Полтавській області направлено позивачу розпорядження від 06.12.2023 № 1336/1600-0203-11 /а.с. 10/.

Розпорядженням від 06.12.2023 № 1336/1600-0203-11 /а.с.10/ відмовлено гр. ОСОБА_1 в призначенні пенсії в разі втрати годувальника за батька ОСОБА_2 згідно подання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.07.2023 №УЧ-59501.

Позивач, вважаючи протиправною бездіяльність відповідача щодо не призначення пенсії у разі втрати годувальника за період з 24.01.2023 по 09.05.2023, звернувся до суду з даним позовом.

ІІІ. ДЖЕРЕЛА ПРАВА

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з такого.

Спеціальним законом, який регулює правовідносини у сфері пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, є Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 09.04.1992 №2262-ХІІ (далі-Закон № 2262-ХІІ).

Відповідно до статті 29 Закону № 2262-ХІІ пенсії в разі втрати годувальника сім`ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом призначаються, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби, а сім`ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом - якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати. При цьому сім`ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Відповідно до частини першої статті 30 Закону № 2262-ХІІ право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які перебували на їх утриманні (стаття 31).

Згідно з частиною шостою статті 30 Закону № 2262-ХІІ непрацездатними членами сім`ї вважаються: вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не більш як до досягнення ними 23 років. Діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Відповідно до приписів статті 50 Закону № 2262-ХІІ пенсії відповідно до цього Закону призначаються: членам сімей осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та пенсіонерів з їх числа, які набули право на пенсію після смерті годувальника, - з дня виникнення права на пенсію, а батькам або дружині (чоловікові), які набули право на пенсію у разі втрати годувальника, - з дня звернення за пенсією.

Пенсія за минулий час при несвоєчасному зверненні призначається з дня виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією.

Згідно абзаців 2, 3 пункту 2 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, який затверджений Постановою правління Пенсійного фонду України 30 січня 2007 року № 3-1 (далі - Порядок 3-1), заява про призначення пенсії в разі втрати годувальника подається членом сім`ї військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію згідно із Законом, якому на дату смерті не було призначено пенсію, до органів, що призначають пенсії, через уповноважений орган (структурний підрозділ). У такому самому порядку подається заява про призначення пенсії в разі втрати годувальника членом сім`ї померлого годувальника, який має право на пенсійне забезпечення відповідно до міжнародних договорів у галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, а також у разі відсутності в органах, що призначають пенсії, пенсійної справи померлого годувальника.

Уповноваженим органом (структурним підрозділом) заява про призначення пенсії з необхідними документами до органу, що призначає пенсію, може надсилатись поштою.

Абзацами 1, 3 пункту 11 Порядку 3-1 зазначено, що днем звернення за призначенням пенсії є день подання до органу, що призначає пенсію, заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами, а в разі пересилання заяви і документів поштою - дата їх відправлення уповноваженим органом (структурним підрозділом).

У разі якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, заявнику (посадовій особі уповноваженого органу (структурного підрозділу)) роз`яснюється, які документи необхідно подати додатково. При поданні цих документів до закінчення тримісячного строку з дня отримання роз`яснення днем звернення за призначенням пенсії вважається день подання заяви або дата відправлення документів уповноваженим органом (структурним підрозділом) поштою, або дата реєстрації заяви на вебпорталі або засобами Порталу Дія.

ІV. ВИСНОВКИ СУДУ

Виходячи із системного аналізу наведених норм законодавства, пенсія у разі втрати годувальника відповідно до Закону № 2262-ХІІ призначається непрацездатним членам сім`ї загиблого (померлого), до яких належать студенти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах до закінчення навчальних закладів, але не більш як до досягнення ними 23 років.

Згідно з приписами Порядку № 3-1 право на призначення пенсії у разі втрати годувальника реалізується шляхом подання заяви про призначення пенсії в разі втрати годувальника до органів, що призначають пенсії, через уповноважений орган (структурний підрозділ), яким у цій справі є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При цьому днем звернення за призначенням пенсії є день подання до органу, що призначає пенсію, заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами.

Матеріалами справи підтверджено, що позивач, який є сином померлого військовослужбовця ОСОБА_2 , на час смерті останнього навчався на денній формі навчання інженерно-технічного факультету спеціальності 208 Агроінженерія, СВО- магістр з 01.10.2022, дата закінчення - 29.12.2023, що підтверджується довідкою №028 від 01.02.2023 Інженерно-Технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету /а.с. 35/.

Водночас позивачу 09.05.2023 виповнилося 23 роки.

Днем звернення позивача за призначенням пенсії в силу вимог пункту 11 Порядку 3-1 є дата надходження до ГУ ПФУ в Полтавській області від ІНФОРМАЦІЯ_6 заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами, у тому числі поданням від 17.07.2023.

Подання позивачем 08.05.2023 заяви про призначення пенсії від 08.05.2023 до ПОТЦК та СП /а.с. 31/, не впливає на визначення дня звернення за призначенням пенсії, передбаченого законодавством.

Отже, на день звернення позивача за призначенням пенсії йому виповнилося 23 роки, у зв`язку з чим підстави для призначення йому пенсії у разі втрати годувальника були відсутні.

Розпорядженням від 06.12.2023 № 1336/1600-0203-11 /а.с.10/ відмовлено гр. ОСОБА_1 в призначенні пенсії в разі втрати годувальника за батька ОСОБА_2 згідно подання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.07.2023 №УЧ-59501.

Причиною відмови в призначенні пенсії зазначено, що на момент надходження до Головного управління документів для призначення пенсії в разі втрати годувальника згідно подання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.07.2023 №УЧ-59501 сину померлого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виповнилося 23 роки.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку про відсутність у діях відповідача протиправної бездіяльності щодо не призначення позивачу пенсії по втраті годувальника.

Отже, позов не підлягає задоволенню.

V. РОЗПОДІЛ СУДОВИХ ВИТРАТ

Підстави для розподілу судових витрат відсутні.

На підставі викладеного та керуючись статтями 241-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ) до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області (вул. Гоголя, 34, м. Полтава, Полтавська область, 36000, ідентифікаційний код 13967927) про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Головуючий суддя М.В. Довгопол

Часті запитання

Який тип судового документу № 118562425 ?

Документ № 118562425 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 118562425 ?

Дата ухвалення - 22.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118562425 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118562425 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 118562425, Полтавський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 118562425, Полтавський окружний адміністративний суд було прийнято 22.04.2024. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 118562425 відноситься до справи № 440/1121/24

Це рішення відноситься до справи № 440/1121/24. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118562424
Наступний документ : 118562426