Ухвала суду № 118353781, 27.03.2024, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
27.03.2024
Номер справи
910/16276/23
Номер документу
118353781
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

м. Київ

27.03.2024Справа № 910/16276/23За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Одеське шляхо-будівельне управління"

Товариства з обмеженою відповідальністю "Енко Ентерпрайз"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скайбілд" (код ЄДРПОУ 40475346)

про банкрутство

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання розпорядника майна боржника про витребування документів задовольнити.

2. Витребувати у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації (проспект Берестейський, 97, м.Київ, 03115) завірені належним чином копії документів, що містяться в реєстрацій справі у паперовій формі юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАЙБІЛД", ідентифікаційний код 40475346 (вул. Качалова, буд. 5-В, м. Київ, 03126) з інформацією, що містить відомості про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортних даних, адрес місця реєстрації, місця проживання та інших особистих даних фізичних осіб.

3. Уповноважити арбітражного керуючого Палія Олександра Петровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1761 від 25.03.2016р., ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на отримання копії документів, що містяться в реєстрацій справі ТОВ "СКАЙБІЛД".

4. Витребувати у Головного управління статистики у м. Києві (вул. Олександра Кониського, 71, м. Київ, 04053) належним чином завірені копії фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАЙБІЛД", ідентифікаційний код 40475346 (вул. Качалова, буд. 5-В, м. Київ, 03126), що здавались до державних органів статистики з відміткою про здачу, а саме, Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма №1, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2, (для суб`єктів малого підприємництва - Фінансовий звіт для суб`єкта малого підприємництва, Баланс Форма №1-м, Звіт про фінансові результати Форма №2-м), та/або інші форми статистичної та фінансової звітності, зокрема, Звіт про рух грошових коштів Форма №3, Звіт про власний капітал Форма №4, примітки до фінансової звітності, Форма 1-ПВ (Звіт з праці), Форма 3-ПВ (Звіт про використання робочого часу), Форма 11-03 (Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію), Форма 1-Б (Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість), та всю іншу статистичну і фінансову звітність за останні, попередні 3 календарних роки, а саме за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік до дати відкриття провадження у справі № 910/16276/23 про банкрутство ТОВ "СКАЙБІЛД" (до 06.12.2023) та за весь період після дати відкриття провадження, та на даний час.

5. Уповноважити арбітражного керуючого Палія Олександра Петровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1761 від 25.03.2016р., ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на отримання вищевказаної фінансової звітності ТОВ "СКАЙБІЛД".

6. Заяву про сплату основної грошової винагороди задовольнити.

7. Сплатити у справі № 910/16276/23 про банкрутство ТОВ "СКАЙБІЛД", розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Палію Олександру Петровичу за реквізитами: назва отримувача, - Арбітражний керуючий Палій Олександр Петрович, код отримувача ЄДРПОУ/ДРФО: НОМЕР_1 , АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ банку: 14360570, код банку: 305299, поточний рахунок № НОМЕР_4, частини основної грошової винагороди за період виконання повноважень з 06.12.2023 по 02.03.2024 у розмірі 60 300,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів авансованих ініціюючими кредиторами (ТОВ "ЕНКО ЕНТЕРПРАЙЗ", ТОВ "ОДЕСЬКЕ ШЛЯХО- БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" платіжні інструкції № 19805 від 12.09.2023 на суму 13 259,55 грн та № 1598 від 12.09.2023 на суму 47 040,45 грн).

8. Клопотання розпорядника майна боржники про зобов`язання керівних органів боржника забезпечити організацію спільного проведення інвентаризації майна боржника та витребування інформації та документів від керівних органів боржника задовольнити.

9. Продовжити термін для проведення інвентаризації майна ТОВ "СКАЙБІЛД", майнових активів та цінностей боржника до 01.05.2024.

10. Зобов`язати керівні органи ТОВ "СКАЙБІЛД" забезпечити організацію спільного з розпорядником майна арбітражним керуючим Палієм О.П. проведення інвентаризації майна боржника, час та місце проведення інвентаризації майна ТОВ "СКАЙБІЛД", складення відповідних актів інвентаризації майна, проведення інших заходів інвентаризації майна ТОВ "СКАЙБІЛД".

11. Витребувати у керівних органів Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАЙБІЛД", ідентифікаційний код 40475346 (вул. Качалова, буд. 5-В, м.Київ, 03126), інформацію та документи для організації та забезпечення спільного проведення інвентаризації майна боржника, зокрема але не виключно: інформацію про місцезнаходження належного ТОВ "СКАЙБІЛД" майна; відомостей про вжиті заходи щодо забезпечення збереження майна боржника, вжиті заходи для захисту майна ТОВ "СКАЙБІЛД"; надати останню фінансову (бухгалтерську) звітність ТОВ "СКАЙБІЛД", що здавалась до державних, контролюючих органів боржника, вжиті заходи для захисту майна ТОВ "СКАЙБІЛД"; надати останню фінансову (бухгалтерську) звітність ТОВ "СКАЙБІЛД", що здавалась до державних, контролюючих органів (з відміткою про здачу); розшифровку рахунків бухгалтерського обліку, які містять відомості про активи і пасиви Боржника, зокрема але не виключно, розшифровку основних засобів із зазначенням первісної та залишкової вартості, їх місцезнаходження; розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості із зазначенням найменування або ім`я, місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та розміру дебіторської та кредиторської заборгованості; грошей та їх еквіваленту; виробничих запасів (товарно-матеріальних цінностей) із зазначенням найменування, кількості, дати придбання, інформацію та документи щодо іншого належного боржнику майна, майнових активів та цінностей ТОВ "СКАЙБІЛД".

12. Витребувати у керівних органів Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАЙБІЛД", ідентифікаційний код 40475346 (вул. Качалова, буд. 5-В, м. Київ, 03126): копії установчих та реєстраційних документів ТОВ "СКАЙБІЛД" (засновницький договір, статут, довідка про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності), інше); належним чином завірені копії фінансової звітності ТОВ "СКАЙБІЛД", що здавались до державних органів статистики з відміткою про здачу, а саме, Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма №1, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2, (для суб`єктів малого підприємництва - Фінансовий звіт для суб`єкта малого підприємництва, Баланс Форма №1-м, Звіт про фінансові результати Форма №2-м), та/або інші форми статистичної та фінансової звітності, зокрема, Звіт про рух грошових коштів Форма №3, Звіт про власний капітал Форма №4, примітки до фінансової звітності, Форма 1-ПВ (Звіт з праці), Форма 3-ПВ (Звіт про використання робочого часу), Форма 11-03 (Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію), Форма 1-Б (Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість), та всю іншу статистичну і фінансову звітність за останні, попередні 3 календарних роки, а саме за 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік до дати відкриття провадження у справі №910/16276/23 про банкрутство ТОВ "СКАЙБІЛД" (до 06.12.2023р.), останню фінансову (бухгалтерську) звітність ТОВ "СКАЙБІЛД", та іншу інформацію та документи для проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та його становища на ринках.

13. Уповноважити арбітражного керуючого Палія Олександра Петровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1761 від 25.03.2016р., ідентифікаційний номер 2779201410) на отримання вищевказаної інформацію та документів ТОВ "СКАЙБІЛД".

14. Клопотання розпорядника майна боржника про витребування інформації в установах банків по рахункам боржника задовольнити.

15. Витребувати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКАЙ БАНК", ідентифікаційний код 09620081 (вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, м. Київ, 01054) інформацію про наявність рахунків ТОВ "СКАЙБІЛД" відкритих в установі АТ "СКАЙ БАНК", їх номери, залишок коштів на рахунках; інформацію про залишок коштів на рахунках: НОМЕР_5, в українській гривні, код банку (МФО): 351254, НОМЕР_7, в українській гривні, код банку (МФО): 351254, НОМЕР_6, в українській гривні, код банку (МФО): 351254, НОМЕР_8, в українській гривні, код банку (МФО): 351254 відкритих в установі АТ "СКАЙ БАНК" власником якого є ТОВ "СКАЙБІЛД", ідентифікаційний код 40475346 та інформацію, банківські виписки тощо, про рух коштів на всіх рахунках Боржника, з дати відкриття рахунку та на момент закриття, чи на даний час, з роздруківкою руху грошових коштів по рахунку, із відображенням надходження та списанні грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, та іншою відомою інформацією про рух коштів на рахунках Боржника ТОВ "СКАЙБІЛД"; інформацію про наявність в установі АТ "СКАЙ БАНК" договорів з ТОВ "СКАЙБІЛД" про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, інших договорів, тощо, та зобов`язати АТ "СКАЙ БАНК" надати вищевказану інформацію розпоряднику майна ТОВ "СКАЙБІЛД", арбітражному керуючому Палію О.П. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1761 від 25.03.2016).

16. Витребувати у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК", ідентифікаційний код 23697280 (вул. Єреванська, 1, м. Київ, 03087) інформацію про наявність рахунків ТОВ "СКАЙБІЛД" відкритих в установі АБ "УКРГАЗБАНК", їх номери, залишок коштів на рахунках; інформацію про залишок коштів на рахунках: № НОМЕР_2 , в євро, доларах США, українській гривні, код банку (МФО): 320478, НОМЕР_9, в євро, доларах США, українській гривні, код банку (МФО): 320478, відкритому в установі АБ "УКРГАЗБАНК" власником якого є ТОВ "СКАЙБІЛД", ідентифікаційний код 40475346 та інформацію, банківські виписки тощо, про рух коштів на всіх рахунках Боржника, з дати відкриття рахунку та на момент закриття, чи на даний час, з роздруківкою руху грошових коштів по рахунку, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, та іншою відомою інформацією про рух коштів на рахунках Боржника ТОВ "СКАЙБІЛД": інформацію про наявність в установі АБ "УКРГАЗБАНК" договорів з ТОВ "СКАЙБІЛД" про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, інших договорів, тощо, та зобов`язати АБ "УКРГАЗБАНК" надати вищевказану інформацію розпоряднику майна ТОВ "СКАЙБІЛД", арбітражному керуючому Палію О.П. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1761 від 25.03.2016).

17. Витребувати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", ідентифікаційний код 35591059 (провулок Куренівський, 19/5, м. Київ, 04073) інформацію про наявність рахунків ТОВ "СКАЙБІЛД" відкритих в установі АТ "КБ "ГЛОБУС", їх номери, залишок коштів на рахунках; інформацію про залишок коштів на рахунках: № НОМЕР_3 , в євро, доларах США, українській гривні, код банку (МФО): 380526, НОМЕР_10, в євро, доларах США, українській гривні, код банку (МФО): 380526, відкритих в установі АТ "КБ "ГЛОБУС" власником якого є ТОВ "СКАЙБІЛД", ідентифікаційний код 40475346; та інформацію, банківські виписки тощо, про рух коштів на всіх рахунках Боржника, з дати відкриття рахунку та на момент закриття, чи на даний час, з роздруківкою руху грошових коштів по рахунку, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, та іншою відомою Інформацією про рух коштів на рахунках Боржника ТОВ "СКАЙБІЛД"; інформацію про наявність в установі АТ "КБ "ГЛОБУС" договорів з ТОВ "СКАЙБІЛД" про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, інших договорів, тощо, та зобов`язати АТ "КБ "ГЛОБУС" надати вищевказану інформацію розпоряднику майна ТОВ "СКАЙБІЛД", арбітражному керуючому Палію О.П. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1761 від 25.03.2016).

18. Відкласти розгляд справи на 01.05.24 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.

19. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації, Головному управлінню статистики у м. Києві, АТ "СКАЙ БАНК", АТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК".

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 118353781 ?

Документ № 118353781 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118353781 ?

Дата ухвалення - 27.03.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118353781 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118353781 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 118353781, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 118353781, Господарський суд м. Києва було прийнято 27.03.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 118353781 відноситься до справи № 910/16276/23

Це рішення відноситься до справи № 910/16276/23. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 118353780
Наступний документ : 118353782