Ухвала суду № 115299662, 30.11.2023, Дзержинський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
30.11.2023
Номер справи
638/18123/23
Номер документу
115299662
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 638/18123/23

Провадження № 6/638/1202/23

УХВАЛА

Іменем України

30 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді Латки І.П.,

за участю секретаря судового засідання Мяснянкіній Г.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Дебт Форс» про заміну сторони стягувача у виконавчому провадженні на підставі виконавчого напису № 7216 від 24 жовтня 2019 року, заінтересовані особи: первісний стягувач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал», боржник ОСОБА_1 , приватний виконавець Кудряшов Дмитро Вячеславович, заінтересована особа, яка не заявляє самостійних вимог - ТОВ «Кампсіс Фінанс»,

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2023 року засобами поштового зв`язку до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Дебт Форс», про заміну сторони стягувача у виконавчому провадженні № 65158686, відкритому на підставі виконавчого напису № 7216, вчиненого 24 жовтня 2019 року приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатовою Аліною Анатоліївною, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» заборгованості у розмірі 42500,61 грн.

В обґрунтування заяви зазначено, що на виконанні у приватного виконавця яким є Кудряшов Дмитро Вячеславович перебув виконавче провадження № 65158686, відкрите на підставі виконавчого напису № 7216, вчиненого 24.10.2019 року приватним нотаріусом, яким є ОСОБА_2 , про стягнення боргу з боржника, яким є ОСОБА_1 , на користь ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРДИКТ КАПІТАЛ".

15.02.2023 між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» та ТОВ «Кампсіс Фінанс» було укладено Договір № 15-02/23 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, відповідно до якого ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» відступило ТОВ «Кампсіс Фінанс», а ТОВ «Кампсіс Фінанс» набуло право вимоги за договорами кредиту, в тому числі за Кредитним договором № 014/0479/82/0164604.

30.05.2023 між ТОВ «Кампсіс Фінанс» та ТОВ «Дебт Форс» було укладено Договір № 30-05/23 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, відповідно до якого ТОВ «Кампсіс Фінанс» відступило ТОВ «Дебт Форс», а ТОВ «Дебт Форс» набуло право вимоги заборгованості за договорами кредиту, в тому числі за Кредитним договором № 014/0479/82/0164604.

В судове засідання учасники справи не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Представник заявника просив розглянути справу без його участі. Відповідно до ч. 3 ст. 442 ЦПК України неявка учасників справи не перешкоджає розгляду заяви.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

За нормою частини 2 ст. 446 ЦПК України, процесуальні питання, пов`язані з виконанням рішень інших органів (посадових осіб), вирішуються судом за місцем виконання відповідного рішення.

Відповідно правової позиції викладеної у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12 жовтня 2022 року у справі № 183/4196/21, оскільки тільки в ЦПК України врегульовано правило заміни сторони виконавчого провадження, порушеного через необхідність виконання рішення «несудового» органу, можна зробити такий висновок: заява про заміну сторони виконавчого провадження, відкритого на виконання виконавчого напису нотаріуса, підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.

Виконавчий напис нотаріуса є різновидом виконавчого документа в розумінні статті 3 Закону № 1404-VIIІ, який є відмінним від виконавчого листа за формою, змістом, а також суб`єктом та процедурою видання, отже, положення частини п`ятої статті 442 ЦПК України не можуть бути застосовані за аналогією у випадку заміни сторони у виконавчому написі нотаріуса, виконавче провадження за яким ще не відкрито.

У постанові від 12 жовтня 2022 року у справі № 183/4196/21 Велика Палата Верховного Суду звертає увагу, що при розгляді справи суду першої інстанції необхідно встановити фактичні обставини справи, а саме, чи будо звернуто виконавчий напис нотаріуса до примусового виконання та відкрито виконавче провадження.

Заміна сторони у виконавчому написі, вчиненому нотаріусом, та заміна сторони у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого напису нотаріуса є відмінними правовими категоріями, оскільки заміна сторони у виконавчому провадженні є можливою виключно у разі відкриття відповідного виконавчого провадження, що передбачено спеціальним правилом статті 15 Закону № 1404-VIIІ.

Судом встановлено,що напримусовому виконанніу приватноговиконавця виконавчогоокругу Харківськоїобласті КудряшоваДмитра Вячеславовичаперебуває виконавчепровадження №65158686,відкрите 14квітня 2021року напідставі виконавчогонапису №7216,вчиненого 24жовтня 2019року приватнимнотаріусом Броварськогорайонного нотаріальногоокругу Київськоїобласті ГамзатовоюАліною Анатоліївною,про стягненняз ОСОБА_1 ,дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ,реєстраційний номероблікової карткиплатника податків НОМЕР_1 ,адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,паспорт НОМЕР_2 ,виданий ІзюмськимМРВ УМВСУкраїни вХарківській обл.,04.08.2004року,який(-а)є Боржникомза Кредитнимдоговором 014/0479/82/0164604від 01.09.2017року,укладеним зАкціонерне товариство"РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ",код ЄДРПОУ14305909правонаступником усіхправ таобов`язків якогоє ТОВ"ВердиктКапітал,ідентифікаційний кодюридичної особи36799749,місцезнаходження:04053,м.Київ,вул.Кудрявський узвіз,буд.5Б,реквізити:ІВАN НОМЕР_3 ,відкритий вАТ "АльфаБанк",МФО 300346,далі іменований-Стягувач,заборгованість заКредитним договором014/0479/82/0164604від 01.09.2017року.Строк платежуза Кредитнимдоговором 014/0479/82/0164604від 01.09.2017року настав.Боржником допущенопрострочення платежів.Стягнення заборгованостіпроводиться заперіод з26.06.2019року по16.10.2019року.Сума заборгованостіскладає 42500,61(Сорокдві тисячіп`ятсот гривень61копійка),в томучислі:прострочена заборгованістьза сумоюкредиту становить30052,30(Тридцятьтисяч п`ятдесятдві гривні30копійок);прострочена заборгованістьза комісієюстановить 0,00(Нульгривень 00копійок);прострочена заборгованістьпо несплаченимвідсоткам закористування кредитомстановить 4694,35(Чотиритисячі шістсотдев`яносто чотиригривні 35копійок);строкова заборгованістьза комісієюстановить 0,00(Нульгривень 00копійок);строкова заборгованістьпо несплаченимвідсоткам закористування кредитомстановить 3481,12(Тритисячі чотириставісімдесят однагривня 12копійок);строкова заборгованістьза штрафамиі пенямистановить 2241,72(Двітисячі двістісорок однагривня 72копійки).За вчиненняцього виконавчогонапису нотаріусомна підставістатті 31Закону України«Про нотаріат»стягнуто платиіз Стягувача,ТОВ "ВердиктКапітал",в розмірі650,00(Шістсотп`ятдесят гривень00копійок),які підлягаютьстягненню зборжника накористь стягувача.

15.02.2023 між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» та ТОВ «Кампсіс Фінанс» було укладено Договір № 15-02/23 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, відповідно до якого ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» відступило ТОВ «Кампсіс Фінанс», а ТОВ «Кампсіс Фінанс» набуло право вимоги заборгованості за договорами кредиту, зазначених в Додатках № 1 та № 3.

Відповідно до Витягу з Додатку №3 до договору - Реєстру боржників до Договору № 15-02/23 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 15.02.2023, до ТОВ «Кампсіс Фінанс» перейшло право вимоги до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за Кредитним договором № 014/0479/82/0164604, загальна сума заборгованості 36988,37 грн.

30.05.2023 між ТОВ «Кампсіс Фінанс» та ТОВ «Дебт Форс» було укладено Договір № 30-05/23 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, відповідно до якого ТОВ «Кампсіс Фінанс» відступило ТОВ «Дебт Форс», а ТОВ «Дебт Форс» набуло право вимоги заборгованості за договорами кредиту, зазначених в Додатках № 1 та № 3.

Відповідно до Витягу з Додатку №3 до договору - Реєстру боржників до Договору № 30-05/23 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 30.05.2023, до ТОВ «Кампсіс Фінанс» перейшло право вимоги до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за Кредитним договором № 014/0479/82/0164604, загальна сума заборгованості 70571,32 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 ЦПК України у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії цивільного процесу.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Згідно ч. 1, 2, 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення. У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок правонаступництва.

Питання процесуального правонаступництва регламентовані частиною 1 статті 55 ЦПК України, згідно з якою у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Заміна сторони виконавчого провадження відбувається на підставі частин 1- 3, 5 статті 442 ЦПК України, а саме: у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Процесуальне правонаступництво у виконавчому провадженні - це заміна на будь-якій стадії виконавчого провадження стягувача або боржника іншою особою у зв`язку з її вибуттям, тобто підставою заміни боржника внаслідок правонаступництва є настання певних обставин, які мають юридичне значення і в результаті яких виникають цивільні права та обов`язки або пряма вказівка акту цивільного законодавства, що не залежить від умов та порядку здійснення виконавчого провадження органами і посадовими особами.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв`язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Процесуальне правонаступництво, передбачене статтею 55 ЦПК України, - це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 10 серпня 2020 року у справі № 917/1339/16.

Статтею 514 ЦК України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, виходячи зі змісту ст. 512, 514 ЦК України, ст. 442 ЦПК України, ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги, правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо, і до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

У постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 03 листопада 2021 року у справі № 301/2368/14-ц (провадження № 61-11546св21), на яку посилається боржник у касаційній скарзі, зазначено, що:

«Згідно з правовою позицією, висловленою Верховним Судом України в постанові від 20 листопада 2013 року (справа № 6-122цс13), виходячи зі змісту статей 512, 514 ЦК України, статті 378 ЦПК України, статті 8 Закону України «Про виконавче провадження» заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Такий правовий висновок підтверджено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 08 червня 2021 року у справі № 346/1305/19, провадження № 14-181цс20.

Таким чином, законодавством та актуальною судовою практикою передбачено, що відступлення права вимоги є однією із форм правонаступництва, яке тягне за собою заміну сторони виконавчого провадження.

З дослідженихв судовомузасіданні доказіввстановлено іне викликаєсумніву,що міжвід ТОВ«Вердикт Капітал»,яке єстягувачем напідставі виконавчого напису № 7216, вчиненого 24 жовтня 2019 року приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатовою Аліною Анатоліївною, до ТОВ «Дебт Форс» перейшло право вимоги до боржника ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за Кредитним договором № 014/0479/82/0164604.

Матеріали справи не містять доказів, що виконавчий напис № 7216 від 24 жовтня 2019 року, на підставі якого відкрито виконавче провадження № 65158686, визнано судом таким, що не підлягає виконанню, або доказів виконання зобов`язання боржником свого зобов`язання перед первісним кредитором за договором №014/0479/82/0164604. Окрім того суду не надано відомостей про розірвання чи визнання недійсними договорів відступлення права вимоги, на підставі яких до ТОВ «Дебт Форс» перейшло право вимоги до боржника.

При цьому суд зазначає, що відповідно до ст. 12, 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках, а кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

З урахуванням викладених обставин, суд дійшов висновку, що до Товариства з обмеженою відповідальністю «Дебт Форс» перейшло право грошової вимоги до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за Кредитним договором № 014/0479/82/0164604, тобто відбулось матеріальне правонаступництво у даних правовідносинах, тому наявні підстави для здійснення процесуального правонаступництва, у зв`язку з чим суд задовольняє заяву ТОВ «Дебт Форс» про заміну стягувача правонаступником.

Керуючись ст. ст. 442, 446 ЦПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Дебт Форс» про заміну сторони стягувача у виконавчому провадженні задовольнити.

Замінити вибулого стягувача Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» код ЄДРПОУ: 36799749, юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 5 Б, на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕБТ ФОРС», код ЄДРПОУ: 43577608, місце знаходження: 02121, вул. Харківське шосе, буд. 201/203 літера 2А, офіс 602, м. Київ, у виконавчому провадження № 65158686, відкритому 14 квітня 2021 року підставі виконавчого напису № 7216, вчиненого 24 жовтня 2019 року приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатовою Аліною Анатоліївною, про стягнення з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , заборгованості за Кредитним договором № 014/0479/82/0164604 у загальному розмірі 11044,25 грн.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя І.П. Латка

Часті запитання

Який тип судового документу № 115299662 ?

Документ № 115299662 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115299662 ?

Дата ухвалення - 30.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115299662 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115299662 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Попередній документ : 115299655
Наступний документ : 115299664