Ухвала суду № 115290749, 30.11.2023, Монастирищенський районний суд Черкаської області

Дата ухвалення
30.11.2023
Номер справи
702/644/22
Номер документу
115290749
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 702/644/22

Провадження № 6/702/25/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про заміну сторонивиконавчого провадження

30.11.2023 м. Монастирище

Монастирищенський районний суд Черкаської області в складі:

головуючої судді Жежер Ю.М.,

за участю секретаря судового засідання Махомети І.С.,

боржника ОСОБА_1 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань м. Монастирищезаяву товариства зобмеженоювідповідальністю«Фінансовакомпанія «Кредит-Капітал»,первісний позивач(стягувач)акціонерне товариство«Райффайзен Банк»,відповідач(боржник) ОСОБА_1 ,третя особаприватний виконавецьНедоступ ДмитроМиколайович прозамінусторонивиконавчогопровадження у справі за позовом акціонерного товариства«РайффайзенБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в:

Заявник товариство зобмеженою відповідальністю«Фінансова компанія «Кредит - Капітал»(даліпо текстуТОВ "ФК Кредит - Капітал") звернувсядо суду з заявою про заміну сторонивиконавчого провадження,посилаючись на те, що на виконанні у приватного виконавця Недоступа Д.М. перебуває виконавче провадження № 71796669, яке відкрите на підставі виконавчого документа № 706/644/22, виданого Монастирищенським районним судом Черкаської області.

Станом на сьогоднішній день виконавче провадження № 71796669 відкрито, рішення суду не виконано.

20.10.2023 між АТ «Райффайзен Банк» та ТОВ "Фінансова компанія «Кредит Капітал", укладено договір відступлення права вимоги № 114/2 64, відповідно до умов якого ТОВ «Фінансова компанія «Кредит - Капітал» набуло статусу нового кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до осіб, які є боржниками АТ «Райффайзен Банк» і до ОСОБА_1 за кредитним договором № 014/380805/82/472943 від 24.10.2018.

Просять замінити стягувача АТ «Райффайзен Банк» на його правонаступника ТОВ «Фінансова компанія «Кредит - Капітал» у справі № 702/644/22 за кредитним договором № 014/380805/82/472943 від 24.10.2018.

В судове засідання представник заявника ТОВ "Фінансова компанія «Кредит - Капітал" не з`явився. Про дату, час та місце розгляду заяви повідомлявся у встановленому законом порядку. Просить заяву розглянути у відсутності представника заявника, про що зазначив у заяві.

В судове засідання представник АТ «Райффайзен Банк» не з`явився. Про дату, час та місце розгляду заяви повідомлявся у встановленому законом порядку. Причини неявки суд не повідомив. Клопотання про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.

В судовому засіданні відповідач (боржник) ОСОБА_1 не заперечував проти заміни стягувача у виконавчому провадженні.

В судове засідання третя особа приватний виконавець Недоступ Д.М. не з`явився. Про дату, час та місце розгляду заяви повідомлявся у встановленому законом порядку. Причини неявки суд не повідомив. Клопотання про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.

Відповідно до вимог ч. 3ст. 442 ЦПК Українинеявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Дослідивши матеріали заяви, заслухавши думку боржника, суд вважає, що заявапідлягає до задоволення та виходить з наступного.

Судом встановлено,що рішеннямМонастирищенського районногосуду Черкаськоїобласті від13.02.2023позов акціонерноготовариства«РайффайзенБанк» до ОСОБА_1 простягнення заборгованостіза кредитнимдоговором задоволеноповністю.Стягнуто з ОСОБА_1 накористьакціонерноготовариства «РайффайзенБанк»заборгованість задоговором пронадання банківськихпослуг тапослуг усфері страхування№ 014/380805/82/472943від 24.10.2018у розмірі76216(сімдесятшість тисячдвісті шістнадцять)грн62коп, а саме: заборгованість за кредитом у розмірі 68398,51 грн та заборгованість за відсотками у розмірі 7818,11 грн (а.с. 71 73).

На виконання вказаного рішення суду позивачу (стягувачу) - АТ «Райффайзен Банк» судом було видано виконавчі листи (а.с. 85).

Відповідно до постанови про відкриття виконавчого провадження № 71796669 11.05.2023 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області Недоступом Д.М. відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого листа № 702/644/22, виданого 16.03.2023 суддею Монастирищенського районного суду Черкаської області Жежер Ю.М. (а.с. 94).

Відповідно до інформації про виконавче провадження 71796669 від 07.11.2023, в межах даного виконавчого провадження проводився ряд виконавчих дій (а.с. 4 - 5).

Згідно з витягом із автоматизованої системи виконавчого провадження 11.05.2023 відкрито виконавче провадження № 71796669, боржником є ОСОБА_1 , стягувачем АТ «Райффайзен Банк» (а.с. 3).

Відомостей щодо виконання рішення суду матеріали справи № 702/644/22 не містять.

20.10.2023 АТ «Райффайзен Банк» та ТОВ "Фінансова компанія» Кредит - Капітал» уклали договір відступлення права вимоги № 114/2-64, за яким АТ «Райффайзен Банк» відступає Новому кредитору належні банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників фізичних осіб, зазначених у Додатку 1 до цього Договору реєстрі боржників (а. с. 95 - 99).

Відповідно до витягу з реєстру боржників від 25.10.2023 до договору відступлення права вимоги № 114/2 64 від 20.10.2023 право вимоги за кредитним договором № 014 -380805/82/472943 від 24.10.2018 перейшло до ТОВ "Фінансова компанія «Кредит - Капітал» (а. с. 100).

Відповідно до ч.1, 3 ст.18 ЦПК Українисудові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Обов`язковість судового рішення не позбавляє осіб, які не брали участі у справі, можливості звернутися до суду, якщо ухваленим судовим рішенням вирішено питання про їхні права, свободи чи інтереси.

Відповідно до ч.1,2ст.512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації, спадкування).

Відповідно дост. 514 ЦК Українидо нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

У зв`язку з такою зміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку з чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно вимог до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження».

У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець (ст. 442 ЦПК України), що узгоджується із ч. 5ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження».

Відповідно до ч.5ст.442 ЦПК Україниположення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листідо відкриття виконавчого провадження.

За своєю суттю заміна кредитора в зобов`язанні внаслідок відступлення права вимоги є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу. У зв`язку із заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, і її заміна новим кредитором за заявою заінтересованої особи. Такою заінтересованою особою є новий кредитор (правонаступник).

Аналогічний висновок зробив і Верховний Суд України в постанові від 20.11.2013 у справі №6-122цс13.

Заміна сторони правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу.

Вибуття первісного кредитора і заміна його новим не скасовує обов`язковості виконання рішення суду, при цьому реалізувати право на примусове стягнення присуджених судом сум можливо лише шляхом заміни сторони стягувача у виконавчому провадженні, оскільки новий кредитор без вирішення питання про заміну сторони у зобов`язанні не має права звернутися до органу виконавчої служби із заявою про примусове виконання рішення суду.

За таких обставин звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу сторони виконавчого провадження відповідає змісту ст. 512, 514 Цивільного кодексу України та ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження».

Враховуючи наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, а також те, що зобов`язальні правовідносини сторін договору не припинилися, тому зміна кредитора у зобов`язанні шляхом відступлення права вимоги із зазначенням у договорі обсягу зобов`язання, яке передається на стадії виконання судового рішення, не обмежує цивільних прав учасників спірних правовідносин, а тому є всі підстави для задоволення заяви ТОВ «Фінансова компанія «Кредит - Капітал» про заміну сторони виконавчого провадження.

На підставі ст. 512, 514 ЦК України та керуючисьст.15 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 247, 353, 442, 446 ЦПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Заяву товариства зобмеженоювідповідальністю«Фінансовакомпанія «Кредит-Капітал» прозамінусторонивиконавчогопровадження у справі за позовом акціонерного товариства«РайффайзенБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, задовольнити повністю.

Замінитистягувача закціонерного товариства«Райффайзен Банк»(кодЄДРПОУ 14305909)на правонаступникатовариство зобмеженою відповідальністю«Фінансова компанія«Кредит -Капітал» (кодЄДРПОУ 35234236,79029,м.Львів,вул.Смаль Стоцького,1корпус 28,3 1корпус)у виконавчомупровадженні повиконанню рішенняМонастирищенського районногосуду Черкаськоїобласті від13.02.2023у цивільнійсправі №702/644/22за позовом акціонерного товариства«РайффайзенБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №014/380805/82/472943 від 24.10.2018.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днівз дня її проголошення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Суддя Юлія ЖЕЖЕР

Часті запитання

Який тип судового документу № 115290749 ?

Документ № 115290749 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115290749 ?

Дата ухвалення - 30.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115290749 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115290749 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Попередній документ : 115290748
Наступний документ : 115290753