Ухвала суду № 114356098, 10.10.2023, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
10.10.2023
Номер справи
908/3106/20(908/2449/23)
Номер документу
114356098
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

номер провадження справи 26/40/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

10.10.2023 Справа № 908/3106/20(908/2449/23)

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева Олексія Олексійовича, розглянувши матеріали господарської справи

позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ, код ЄДРПОУ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9) від імені та в інтересах якого діє ліквідатор, арбітражний керуючий Маковий Олександр Віталійович (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)

відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ, код ЄДРПОУ 41710898 (65039, м. Одеса, просп. Гагаріна, 12А, офіс 1407)

про стягнення 2 000 000,00 грн

в межах справи № 908/3106/20

про банкрутство - Товариства з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ, код ЄДРПОУ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9)

кредитори: 1/ Адвокатське об`єднання Адвокатська компанія Альфа-Лігал

2/ Товариство з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГУМ

3/ Товариство з обмеженою відповідальністю Оператор газотранспортної системи України

4/ Enerdgy Strategy Kft. (Енерджі Стретеджі Кфт.)

5/ Головне управління ДПС у Запорізькій області

За участю (найменування сторін та інших осіб, що беруть участь у справі):ПозивачОСОБА_1 (в залі суду) ВідповідачОСОБА_2 (в режимі відеоконференції)

УСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ, від імені та в інтересах якого діє ліквідатор, арбітражний керуючий Маковий Олександр Віталійович до Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ про стягнення 2 000 000,00 грн, для розгляду в межах справи № 908/3106/20 про банкрутство позивача.

Згідно Протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 31.07.2023 справу № 908/2449/23 розподілено судді Юлдашеву О.О.

Ухвалою суду від 08.08.2023 позовну заяву залишено без руху; заявнику у строк протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали усунути недоліки заяви шляхом подання до суду доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, а також докази сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі.

До суду 23.08.2023 надійшла заява позивача про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.09.2023 р. прийнято позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ, від імені та в інтересах якого діє ліквідатор, арбітражний керуючий Маковий Олександр Віталійович до Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ про стягнення 2 000 000,00 грн, для розгляду в межах справи № 908/3106/20 про банкрутство позивача, відкрито провадження з розгляду позовної заяви; постановлено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження; судове засідання для розгляду справи по суті призначено на 21.09.2023 о/об 11:00 год.

До суду 11.09.2023 надійшла заява відповідача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 21.09.2023 заяву відповідача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження задоволено; справу N 908/3106/20(908/2449/23) поставновлено розглядати за правилами загального позовного провадження, у підготовчому засіданні 21.06.2023; підготовче засідання у справі призначено на "10" жовтня 2023 р. о 12:30.

До суду надійшли наступні документи:

-26.09.23 відзив відповідача на позовну заяву;

-10.10.23 відповідь позивача на відзив відповідача;

-10.10.23 клопотання позивача про витребування оригіналів письмових доказів.

Зазначені документи залучені судом до матеріалів справи.

Відповідно до ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Принцип змагальності тісно пов`язаний з процесуальною рівністю сторін і забезпечує повноту фактичного й доказового матеріалу, наявність якого є важливою умовою з`ясування обставин справи. Відповідно до вказаного принципу, особи, зацікавлені в результаті справи, вправі відстоювати свою правоту у спорі шляхом подання доказів; участі в дослідженні доказів, наданих іншими особами шляхом висловлення своєї думки з усіх питань, що підлягають розгляду у судовому засіданні. Змагальність є різновидом активності зацікавленої особи (сторони). Особи, які беруть участь у справі, вправі вільно розпоряджатися своїми матеріальними і процесуальними правами й активно впливати на процес з метою захисту прав і охоронюваних законом інтересів.

Згідно п. 3 ч.1 ст. 42 ГПК України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до приписів пункту четвертого частини п`ятої ст. 13 ГПК України, суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цих кодексом.

Відповідно до положень ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У своїх клопотаннях про витребування доказів позивач просить суд витребувати у відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ (для огляду) оригінали наступних документів:

- Договір зворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № ФД №27/07 від 27.07.2020, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ та Товариством з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ;

- Договір про зарахування зустрічних однорідних вимог № 02/09 від 02.09.2020, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ та Товариством з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ.

А також витребувати у Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» оригінали письмових доказів, а саме: Договір поруки № 104-20/П від 02.09.2020, укладеного між АТ «БАНК АЛЬЯНС», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ».

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що подані клопотання обґрунтовані та підлягають задоволенню судом.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників судового процесу, суд вирішив відкласти підготовче засідання.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно із п. 1, 3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Відповідно до ч. 7 ст. 183 ГПК України, у разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується з стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою надання можливості сторонам подати суду докази на підтвердження своїх вимог і заперечень, заявити відповідні заяви та клопотання, необхідністю витребування додаткових доказів, з метою всебічного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає за доцільне підготовче засідання відкласти.

Керуючись ст.ст. 42, 81, 182, 183, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ (для огляду) оригінали наступних документів:

- Договір зворотної безвідсоткової фінансової допомоги (позики) № ФД №27/07 від 27.07.2020, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ та Товариством з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ;

- Договір про зарахування зустрічних однорідних вимог № 02/09 від 02.09.2020, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю ТЕХ ПРОМ ГАЗ та Товариством з обмеженою відповідальністю АГРОСТАР ЕКСПОРТ.

3. Витребувати у Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» (для огляду) оригінал Договору поруки № 104-20/П від 02.09.2020, укладений між АТ «БАНК АЛЬЯНС», ТОВ «ТЕХ ПРОМ ГАЗ», ТОВ «АГРОСТАР ЕКСПОРТ».

4. Відкласти підготовче засідання на 07.11.2023р. об 11-30.

5. Засідання суду відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4.

Копію ухвали надіслати: учасникам судового процесу.

Ухвала набирає законної сили у день її винесення 10.10.23р.

У зв`язку із введенням із 05 год. 30 хв. 24.02.22 воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24.02.22 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» через військову агресію Російської Федерації проти України … ухвалу складено 23.10.2023.

Суддя О.О. Юлдашев

Часті запитання

Який тип судового документу № 114356098 ?

Документ № 114356098 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114356098 ?

Дата ухвалення - 10.10.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114356098 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114356098 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 114356098, Господарський суд Запорізької області

Судове рішення № 114356098, Господарський суд Запорізької області було прийнято 10.10.2023. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 114356098 відноситься до справи № 908/3106/20(908/2449/23)

Це рішення відноситься до справи № 908/3106/20(908/2449/23). Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 114356097
Наступний документ : 114356099