Рішення № 11202565, 07.09.2010, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
07.09.2010
Номер справи
13/330
Номер документу
11202565
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯ

Справа № 13/33007.09.10

За позовом Закритого акціонерного товариства “Мода”

до Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк “Надра” в особі Кіровоградського регіонального управління Центрального відділення ВАТ КБ «Надра»

про стягнення 3519,22 грн.

Суддя Курдельчук І.Д.

Представники сторін:

від позивача Підхлібний В.В. –дов. № 28 від 31.05.2010 р.

від відповідача не з'явився

в судовому засіданні 07.09.2010 року на підставі ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини рішення суду.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ і СУТЬ СПОРУ:

Закрите акціонерне товариство “Мода” (надалі позивач) звернулося до Господарського суду Кіровоградської області з позовом про стягнення з Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк “Надра” (надалі - відповідач) основного боргу за договором № 277 від 11.03.2002 року (надалі - Договір) в сумі 2954,21 грн. та пені в сумі 565,01 грн.

Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 16.06.2010 року матеріали справи №15/65 надіслано за встановленою підсудністю до Господарського суду міста Києва за місцезнаходженням відповідача - Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк “Надра”.

Відповідно до резолюції керівництва Господарського суду міста Києва від 23.06.2010 року справа № 15/65 передана на розгляд судді Курдельчуку І.Д.

29.06.10 ухвалою Господарського суду міста Києва матеріали справи прийнято до свого провадження суддею Курдельчуком І.Д., присвоєно № 13/330, витребувано документи та докази і сторони зобов'язано вчинити дії, розгляд справи призначено на 22.07.2010 року.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем не виконуються зобов’язання за укладеним 11.03.2002 року договором на здійснення розрахунково-касового обслуговування в національній валюті, який включає в себе обслуговування рахунку позивача, оскільки банк відмовляє підприємцю у використанні та отриманні власних коштів, чим порушуються права позивача по вільному розпорядженню своїми коштами.

В судове засідання, призначене на 22.07.2010 року, з’явилися позивач та відповідач, але вимоги ухвали про порушення провадження у справі виконали частково. Відповідач в судовому засіданні надав письмові заперечення на позов.

Ухвалою суду від 22.07.2010 року за письмовим клопотанням представників позивача та відповідача про продовження терміну розгляду справи № 13/330 судом в було продовжено строк вирішення спору та відкладене судове засідання на 07.09.2010 року.

В судове засідання 07.09.2010 року з’явився представник позивача, позивач підтримав заявлені позовні вимоги, просив суд позов задовольнити в повному обсязі.

07.09.2010 року через канцелярію суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення судового засідання.

Господарський суд визнав подані документи достатніми для вирішення спору та відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Перед початком розгляду справи по суті представників сторін ознайомлено з їх правами та обов’язками передбаченими ст.ст. 20, 22 ГПК України. Крім цього, у судовому засіданні роз’яснені положення ст.81-1 ГПК України.

Господарським судом, відповідно до вимог ст.81-1 ГПК України складені протоколи, які долучено до матеріалів справи.

Дослідивши матеріали справи, з'ясувавши всі обставини справи, які мають значення для вирішення спору по суті, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд

ВСТАНОВИВ :

11.03.2002 року між Відкритим акціонерним товариством Комерційний банк “Надра” в особі Кіровоградського регіонального управління Центрального відділення ВАТ КБ «Надра»та Закритим акціонерним товариством “Мода” був укладений договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування в національній валюті № 277 (надалі - договір), відповідно до умов якого відповідач зобов’язався відкрити позивача поточний рахунок № 26009000525001 в національній валюті у відповідності з Інструкцією НБУ “Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті” від 18.12.98 № 527 та здійснювати його розрахунково-касове обслуговування.

З метою виконання своїх зобов’язань, що виникли у позивача з договору № 277 від 11.03.2002 року, позивачем 08.12.2008 року позивачем було подане до банку платіжне доручення № 836 на перерахування Приватному підприємству «Текстиль-контакт»коштів в сумі 4909,98 грн. Згідно вищевказаного платіжного доручення, операція по перерахунку вказаних коштів проведена банком 12.01.2009 року, що підтверджується відтиском штампу банка. Однак кошти на зазначений розрахунковий рахунок, вказаний в платіжному дорученні, не надійшли.

Як зазначає відповідач, 02.07.2009 року згідно заяви позивача, платіжне доручення № 836 на суму 4909,98 було скасовано.

Також позивачем були подані до банку платіжні доручення № 852 від 30.07.2009 року на суму 1400 грн., № 861 від 18.08.2009 року на суму 1845,00 грн., № 862 від 18.08.2009 року на суму 3245,00 грн. для перерахування грошових коштів одержувачам. Як зазначає відповідач, зазначені грошові кошти на вказані розрахункові рахунки одержувачів перераховані не були у зв’язку з зарахуванням їх до картотеки банку.

Обов’язком банку за договором (п.4.3) є своєчасне здійснення розрахункових операцій відповідно до Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті».

Строки виконання банками переказу коштів за розрахунковим документом клієнта закріплені в п. 8.1 ст. 8 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та п. 2.19 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного банку України N 22 від 21.01.2004 року, згідно з якими банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження; у разі надходження розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення операційного часу банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня.

Пункт 30.1 ст. 30 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" передбачає, що переказ вважається завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі.

Покладені договором № 277 від 11.03.2002 року, на відповідача обов’язки щодо перерахування коштів згідно платіжних доручень від № 852, № 861 та № 862 на рахунок отримувачів банком не виконані та, як зазначає відповідач у відзиві на позов, вказана сума знаходиться в картотеці платежів та буде сплачена по мірі наявності грошових коштів на кореспондентському рахунку відповідача.

Згідно ст. 1066 ЦК України, банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок кошти, що надходять клієнту, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка. Банк гарантує клієнту право безперешкодно розпоряджатися коштами на рахунку останнього. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.

Відповідно до ч. 3 ст. 1068 Цивільного кодексу України банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом.

Статтею 1071 Цивільного кодексу України, яка регулює порядок списання коштів з рахунку клієнта, встановлено, що банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта на підставі його розпорядження. Грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження лише у двох випадках - або на підставі рішення суду, або з підстав, встановлених договором між банком і клієнтом. Як вбачається з наведеного вище, розпорядження позивача відповідачеві полягало в списанні коштів з його рахунку та перерахування їх на рахунки контрагента позивача.

Згідно до статті 526 ЦК України, статті 193 ГК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

Відповідно до умов договору (п. 3.1, 3.2, 3.3) позивач наділений правом самостійно розпоряджатися коштами на своєму рахунку з дотриманням вимог чинного законодавства України, за винятком безспірного стягнення та безакцептного списання коштів; отримувати готівкові кошти у межах попередньої письмової заявки на отримання готівки і за умовами наявності коштів на розрахунковому рахунку у випадках, передбачених законодавством України; вимагати своєчасного повного здійснення розрахунків та інших обумовлених договором послуг.

В даному випадку, позивач в судовому порядку заявив вимогу про стягнення з відповідача власних коштів, що знаходяться на рахунку який обслуговується ВАТ КБ “Надра” за договором № 277 від 11.03.2002 року не вимагаючи від банку виконання зобов’язання по договору, не відкликаючи платіжних доручень обов’язок по виконанню яких виник у відповідача в силу положень договору.

Як зазначено в п. 17 Договору № 277 від 11.03.2002 року, договір є укладеним на невизначений строк та набуває чинності з дати його підписання уповноваженими на це особами сторін; дія договору припиняється за згодою сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України. Порядок закриття рахунку визначено у розділі 10 Договору.

Станом на час виникнення спірних відносин та на дату вирішення спору договір банківського рахунку укладений між сторонами з приводу виконання якого виник спір, є чинним, свою дію не припинив, у встановленому порядку не розірваний, рахунок в банку не закритий.

В силу положень ст. 598 ЦК України зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом, згідно зі ст. 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Враховуючи, що свої зобов’язання по перерахуванню коштів згідно платіжних доручень № 852, № 861, № 862 відповідач не виконав, договір банківського рахунку № 277 від 11.03.2002 року, який є підставою виникнення таких зобов’язань є чинним, у встановленому порядку не розірваний, а платіжні доручення позивачем не відкликані, відсутні підстави для стягнення вказаних коштів з банку, оскільки зобов’язання банку не є припиненими. Умови договору не передбачають стягнення з банку суми переказу в разі несвоєчасного виконання своїх зобов’язань.

Враховуючи помилковість позиції позивача при виборі способу захисту порушеного права та за відсутністю доказів привласнення відповідачем зазначених коштів, суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині стягнення 2954,21 грн. є безпідставними та необґрунтованими і задоволенню не підлягають.

Згідно п.п. 11, 12 Договору № 277 клієнт розраховується за послуги банку у безготівковому порядку (меморіальними ордерами або платіжними дорученнями в день здійснення операцій або надання послуги). Оплата за касове обслуговування здійснюється відповідно до Правил організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті.

Як передбачено п. 6 Змін та доповнень до Порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами Національного банку України та комерційними банками, за касове обслуговування комерційний банк встановлює клієнту плату у розмірі, передбаченому договором на касове обслуговування, але не вище 1,0 відсотка від виданої суми готівки.

31.03.2010 року відповідачем було списано з розрахункового рахунку позивача суму в розмірі 500 грн. в якості оплати за касове обслуговування. Зважаючи на те, що фактично відповідачем не було здійснено послугу по перерахуванню грошових коштів на рахунок отримувача (п. 30.1 ст. 30 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні"), стягнення коштів з розрахункового рахунку позивача в розмірі 500 грн. в якості оплати за надану відповідачем послугу є безпідставним.

Враховуючи вищезазначене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача в частині стягнення з відповідача 500 грн., як оплату за надану послугу, є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ст. 549 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. 6 укладеного між сторонами Договору за несвоєчасне (пізніше наступного дня після отримання відповідного документа) чи неправильне списання з вини банку суми з рахунку клієнта, а також за несвоєчасне чи неправильне зарахування суми, яка належить клієнту, банк сплачує клієнту пеню із розрахунку 120% від облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

За розрахунком суду сума пені, що підлягає стягненню з відповідача за несвоєчасне списання з вини банку становить за п/д №852 від 30.07.09, №861 від 18.08.09 та №862 від 18.08.09 565,01 грн., визначена виходячи з облікової ставки, встановленої НБУ у відповідний період, з урахуванням дати виникнення зобов’язання щодо оплати суми боргу, та розрахована судом за шість місяців, як те передбачено ч. 6 ст. 232 ГК України.

З урахуванням наведеного, суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги підлягають задоволенню, а саме в частині стягнення 500 грн., як оплати за надані послуги та пені в розмірі 565,01 грн.

Судові витрати відповідно до статті 49 ГПК України покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись ст.ст. 32-34, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд –

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк “Надра” в особі Кіровоградського регіонального управління Центрального відділення ВАТ КБ «Надра»(25006, м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 17, код ЄДРПОУ 24717174) з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем при примусовому виконанні рішення на користь Закритого акціонерного товариства “Мода” (25001, м. Кіровоград, вул.. Куроп’ятникова, 15, код 13751972) суми боргу в розмірі 500 (п’ятсот),00 грн., пені в сумі 565,01 грн., витрати по сплаті державного мита в сумі 27,49 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 71,42 грн.

3. В іншій частині позову відмовити.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

          Суддя І.Д. Курдельчук

дата складення 13.09.10

Часті запитання

Який тип судового документу № 11202565 ?

Документ № 11202565 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 11202565 ?

Дата ухвалення - 07.09.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 11202565 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 11202565 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 11202565, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 11202565, Господарський суд м. Києва було прийнято 07.09.2010. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 11202565 відноситься до справи № 13/330

Це рішення відноситься до справи № 13/330. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 11202563
Наступний документ : 11202576