Рішення № 11127355, 09.09.2010, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
09.09.2010
Номер справи
17/188
Номер документу
11127355
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.10                                                                                 Справа № 17/188

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання», м. Луганськ

до Приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Екопроменергосервіс», м. Луганськ

про стягнення 2123 грн. 05 коп.

Суддя Фонова О.С.

Представники:

від позивача: Голоколосова Л.І., довіреність № 40 від 01.01.10;

від відповідача: представник не прибув.

Суть спору: позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача боргу за спожиту активну електроенергію у сумі 2027,90 грн., інфляційних нарахувань у сумі 79,09 грн., 3% річних у сумі 16,06 грн., за договором про постачання електричної енергії №2703 від 14.07.2009.

Відповідач відзив на позовну заяву суду не надав, явку повноважного та компетентного представника у судові засідання 27.08.2010, 09.09.2010 не забезпечив, хоча належним чином був повідомлений про час та місце їх проведення, про що свідчить відповідний штамп суду з відміткою про відправку документу на звороті примірника всіх ухвал суду, який містить вихідний реєстр. номер, загальну кількість відправлених примірників ухвали, дату відправки, підпис працівника суду, яким вона здійснена.

Як зазначив Вищий господарський суд України в Інформаційному листі від 13.08.2008 № 01-8/482 Про деякі питання застосування норм господарського процесуального кодексу України (п. 19)… дана відмітка, за умови, що її оформлено відповідно до вимог п. 3.5.11 Інструкції з діловодства в господарських судах України, затв. наказом ВГСУ від 10.12.2002 № 75 (з подальшими змінами), є підтвердженням належного надсилання копій процесуального документа сторонам та іншим учасникам судового процесу.

Статтею 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»передбачено, якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. Якщо такі відомості, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.

До повноважень суду не віднесено встановлення фактичного місцезнаходження учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилались згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи, а також згідно відомостей, що містяться у довідці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців, станом на час розгляду справи.

Про поважні причини неявки в судове засідання представника відповідача суд не повідомлений. Клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши обставини справи, витребувані судом та надані сторонами докази на підтвердження своїх доводів, заслухавши пояснення представників сторін, що прибули у судове засідання, суд

                                                   в с т а н о в и в:

Між ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (позивач у справі), як Постачальником, та Приватним підприємством «Виробничо-комерційна фірма «Екопроменергосервіс»(відповідач у справі), як Споживачем, було укладено договір №2703 від 14.07.2009 на постачання електричної енергії (далі –Договір), за яким Постачальник зобов’язується постачати електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електричних установок Споживача з загальною приєднаною потужністю 25,0 кВт величини якої по площадках вимірювання та точках продажу визначені відповідно до Додатків до Договору „Однолінійна схема електропостачання площадки вимірювання Споживача, а Споживач зобов’язується оплачувати Постачальнику її вартість.

У відповідності з п. 8 Додатку «Порядок розрахунків»до Договору, кінцевий розрахунок за фактично спожиту у розрахунковому періоді активну електроенергію, за перевищення договірних величин споживання електричної енергії та потужності, а також надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії Споживач здійснює на підставі наданих Постачальником рахунків протягом 5 операційних днів, починаючи з наступного дня після їх отримання.

На виконання умов вказаного Договору позивачем були надані послуги у повній мірі та поставлено електричну енергію відповідачеві за лютий 2010 року на суму 2027,90 грн.

Однак, відповідачем умови Договору по вчасній сплаті спожитої активної електроенергії у встановлені строки виконано не було, вартість електроенергії за вказаний період оплачена не була, у зв’язку з чим, позивач звернувся до суду з вимогою про її стягнення.

Крім того, позивачем було нараховано відповідачу інфляційні нарахування у сумі 79,09 грн. за період з березня по травень 2010 року та 3% річних у сумі 16,06 грн. за період з 11.03.2010 по 17.06.2010.

Відповідачем відзиву на позовну заяву та пояснень стосовно суті спору не надано.

Встановивши фактичні обставини справи, оцінивши доводи позивача та надані ним докази, суд дійшов висновку про наступне.

Згідно ч. 1 ст. 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов’язання, що виникає між суб’єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Господарським кодексом, в силу якого один суб’єкт (зобов’язана сторона, у тому числі боржник) зобов’язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб’єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб’єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов’язаної сторони виконання її обов’язку.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України, суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов’язання не допускається, зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов, що передбачені договором, вимогами Цивільного кодексу України, тощо.

Матеріалами справи підтверджено постачання позивачем електричної енергії відповідачу, на виконання умов Договору, та виставлення рахунків на її оплату (а.с.24).

Однак, зобов’язання по перерахуванню позивачеві вартості спожитої активної електроенергії у сумі 2027,90 грн., в обумовлені Договором строки відповідачем не були виконані вчасно, що підтверджено наданими позивачем доказами та не спростовано відповідачем. Тому, вказані позовні вимоги підлягають задоволенню.

Також, позивач просить стягнути інфляційні нарахування у сумі 79,09 грн. за період з березня по травень 2010 року та 3% річних у сумі 16,06 грн. за період з 11.03.2010 по 17.06.2010.

Відповідно до пункту 2 статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо розмір процентів не встановлено договором або законом.

Отже, вимоги позивача про стягнення інфляційних нарахувань у сумі 79,09 грн. за період з березня по травень 2010 року та 3% річних у сумі 16,06 грн. за період з 11.03.2010 по 17.06.2010 відповідають чинному законодавству, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

З врахуванням вищевикладеного позовні вимоги слід задовольнити повністю, з віднесенням судових витрат на відповідача, згідно статті 49 ГПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 44, 49, 75, 82, 84, 85 ГПК України, суд

в и р і ш и в:

1.          Позов задовольнити.

2.          Стягнути з Приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Екопроменергосервіс», м. Луганськ, вул. Леніна, буд. 38, кв. 4, ідентифікаційний код 30231136, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання», м. Луганськ, кв. Гайового, буд. 35а, ідентифікаційний код 31443937:

- борг за спожиту активну електроенергію у сумі 2027,90 грн. на р/рахунок зі спеціальним режимом використання № 260363339060 у ЛОУ ВАТ «Державний Ощадний банк України», МФО 304665, видати наказ;

- інфляційні нарахування у сумі 79,09 грн., 3% річних у сумі 16,06 грн., витрати по сплаті державного мита у сумі 102 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 236 грн. на р/р № 2600218961 у ЛОД ПАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 304007, видати наказ.

У судовому засіданні оголошено вступну і резолютивну частини рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання.

Повне рішення складено: 13.09.2010.

Суддя                                                                                 О.С. Фонова

Часті запитання

Який тип судового документу № 11127355 ?

Документ № 11127355 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 11127355 ?

Дата ухвалення - 09.09.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 11127355 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 11127355 ?

В Господарський суд Луганської області
Попередній документ : 11127353
Наступний документ : 11127357