Рішення № 99925087, 21.09.2021, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
21.09.2021
Номер справи
"909/995/19 (909/290/21)"
Номер документу
99925087
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.09.2021 м. Івано-ФранківськСправа № 909/995/19 (909/290/21)

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Шкіндер П. А. , секретар судового засідання Попович Л. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Дочірнього підприємства "Івано-Франківський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія " Автомобільні дороги України" вул. Є. Петрушевича, буд.1,м. Івано-Франківськ,76004

до відповідача: ТОВ "Тернопіль Транс Сервіс", 46008, Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Микулинецька, буд 3а, офіс 214

про стягнення коштів в сумі 101074,87грн.

представники не з"явились

ВСТАНОВИВ

05.04.2021 до Господарського суду Івано-Франківської області надійшла позовна заява Дочірнього підприємства "Івано-Франківський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія " Автомобільні дороги України" з вимогою до Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "Тернопіль Транс Сервіс", про стягнення 101074,87грн. заборгованості з орендної плати у правовідносинах за договором оренди нерухомого майна.

Ухвалою суду від 06.04.2021 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження. Ухвалою суду від 18.05.2021, ухвалою суду від 15.06.2021, ухвалою суду від 20.07.2021 розгляд справи відкладався.

В судове засідання, 21.09.2021, представник позивача не з`явився.

Відповідач відзиву чи письмових обґрунтованих пояснень суду не представив, позовні вимоги не заперечив, доказів сплати заборгованості не подав.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, 21.09.2021 на адресу суду повернувся поштовий конверт з відміткою відділення поштового зв`язку "адресат відсутній за вказаною адресою".

Статтею 120 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Встановлений порядок надання послуг поштового зв`язку, доставки та вручення рекомендованих поштових відправлень, строк зберігання поштового відправлення забезпечує адресату можливість вжити заходів для отримання такого поштового відправлення та, відповідно, ознайомлення з судовим рішенням.

Факт неотримання адресатом поштової кореспонденції, враховуючи, що суд, з додержанням вимог процесуального закону надсилав ухвалу для вчинення відповідних дій за належною адресою та яка повернулася до суду у зв`язку з її неотриманням адресатом, залежав від волевиявлення самого адресата, тобто мав суб`єктивний характер та є наслідком неотримання адресатом пошти під час доставки за вказаною адресою і незвернення самого одержувача кореспонденції до відділення пошти для отримання рекомендованого поштового відправлення.

При цьому за змістом статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі.

Суд звертає увагу на те, що направлення листів рекомендованою кореспонденцією на дійсні адреси є достатнім для того, щоб вважати повідомлення належним. При цьому отримання зазначених листів адресатом перебуває поза межами контролю відправника.

Враховуючи те, що зібраних в матеріалах справи доказів достатньо для з`ясування обставин справи і прийняття судового рішення, суд вбачає наявність підстав для розгляду справи по суті та прийняття рішення, при цьому, згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі неявки всіх учасників справи у судове засідання, яким завершується розгляд справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив наступне.

Товариство з обмежено відповідальністю «Тернопіль Транс Сервіс» та Дочірнє підприємство "Івано-Франківський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (надалі ДП "Івано-Франківський облавтодор") перебували у господарських відносинах.

10 грудня 2019 року між ТОВ «Тернопіль Транс Сервіс» як Орендарем та ДП "Івано-облавтодор" як Орендодавцем було укладено договір №20/12/19 оренди нерухомого майна, що знаходиться за адресою м. Калуш, Івано-Франківської області, вул. Козоріса, 49 та перебуває на балансі філії «Івано-Франківське дорожньо-експлуатаційне управління» ДП «Івано-Франківський облавтодор».

Відповідно до п.1 Договору Орендодавець передає а орендар приймає в строкове платне користування індивідуально визначене майно, що підтверджується Актом прийому-передачі об`єкту оренди від 20.12.2019

Згідно п. 4.2 Договору Орендар зобов`язується своєчасно та в повному обсязі вносити на розрахунковий рахунок Орендодавця орендну плату та відшкодовувати затрати за комунальні та інші платежі згідно договору про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендодавцем.

Орендар не оплатив не оплатив гарантованого внеску у розмірі двох місячних орендних плат, який мав сплатити у відповідності до п. 2.5 Договору, та сплатив орендну плату частково у розмірі 166655,71грн. орендної плати Сума боргу у розмірі 99333,48 гарантованого платежу була сторнована.

Орендар уклав додаткову угоду від 28.05.2020р. про припинення договору оренди та повернув за Актом прийому-передачі (повернення) 28 травня 2020 р., зобов`язавшись погасити заборгованість по орендній платі.

Однак, станом на 05.04.2021р. заборгованість не погашена.

З метою досудового врегулювання даного спору нами надсилались письмові звернення та претензії, натомість від відповідача відповіді не надходили.

Для вирішення даного спору в досудовому порядку поштовим рекомендованим відправленням, на адресу відповідача направлено претензію №01-05/521 від 10 липня 2020р.

Згідно з ст. 174 ГК України, однією з підстав виникнення господарського зобов`язання є господарський договір та інші угоди, передбачені законом, а також угоди не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать. Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Приписами ст. 759 Цивільного кодексу України визначено, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору найму (оренди).

Згідно з ч. 1 ст. 760 ЦК України, предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ).

Статтею 283 Господарського кодексу України встановлено, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. У користування за договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або цілісний майновий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ).

Судом встановлено, що 10.12.2020 року між сторонами у справі було укладено договір оренди.

Відповідно до ст. 762 ЦК України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Згідно з ч. ч. 1, 3 ст. 286 ГК України, орендна плата це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата за згодою сторін може встановлюватися в натуральній або грошово-натуральній формі.

Відповідно до п. 3.2. договору, загальний розмір орендної плати за цим договором встановлюється сторонами в розмірі: 41388,95грн. за кожен місяць оренди.

Відповідно до ч.1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

У ч. 5 ст. 762 ЦК України зазначено, що плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до п. 3.3. договору орендна плата за перший місяць оренди визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа місяця, наступного за базовим, до першого місяця оренди та на індекс інфляції за перший місяць оренди.

Згідно пункту 3.4 договору розмір орендної плати за кожний наступний місяць оренди визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. відповідно до наданих орендодавцем рахунків. Орендна плата перераховується Орендарем на розрахунковий рахунок Орендодавця ДП

«Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України" в розмірі 100 % щомісяця не пізніше 20 числа місяця наступного за звітним, відповідно до

наданих Орендодавцем рахунків.

Відповідно до п. 3.5 договору зміна розміру орендної плати у будь-якому випадку оформлюється додатковими угодами між Сторонами.

Відповідач в порушення умов договору свої зобов`язання за договором оренди в частині оплати орендної плати відповідач виконав частково, у зв`язку з чим у нього виникла заборгованість в розмірі 101074,87грн.

Статтею 509 ЦК України передбачено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

За умовами ст. 525 ЦК України та ст. 193 ГК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору тощо. Згідно ст.599 ЦК України, ст.202 ГК України зобов`язання припиняється його виконанням, проведеним належним чином.

З огляду на викладене суд приходить до висновку, що позовні вимоги в частині стягнення заборгованості 101074,87грн. є обгрунтованими та підлягають задоволенню.

Відшкодування витрат, пов`язаних зі сплатою судового збору, відповідно до ст. 129 ГПК України, покладається на відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 13, 74, 76, 77, 78, 86, 129, 236-241, 327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

вирішив:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з ТОВ "Тернопіль Транс Сервіс", 46008, Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Микулинецька, буд 3а, офіс 214 (Ідентифікаційний код юридичної особи 41107470 ) на користь Дочірнього підприємства "Івано-Франківський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія " Автомобільні дороги України" вул. Є. Петрушевича, буд.1,м. Івано-Франківськ,76004 (Ідентифікаційний код юридичної особи31790584) - 101074,87грн. заборгованості та 2 270, 00 грн судового збору.

3. Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили в порядку та строки, визначені статтею 241 ГПК України, та може бути оскаржено до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, визначені статтями 256, 257 ГПК України.

Повний текст рішення складено 27.09.2021 року.

Суддя Шкіндер П.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 99925087 ?

Документ № 99925087 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 99925087 ?

Дата ухвалення - 21.09.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 99925087 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 99925087 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Попередній документ : 99925086
Наступний документ : 99925088