Ухвала суду № 99688335, 17.09.2021, Попільнянський районний суд Житомирської області

Дата ухвалення
17.09.2021
Номер справи
288/1683/20
Номер документу
99688335
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 288/1683/20

Провадження № 2/288/264/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року смт. Попільня

Попільнянський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого судді –Зайченко Є. О.,

з участю секретаря судових засідань – Костюк О.В.,

представників позивача – Антоненко А.О., Луценка В.В.,

представника третьої особи ПрАТ «КОММУНТРАНС» - Змієвської Т.П.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕСА- ДОРБУТ» до ОСОБА_1 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу - Кравцов Олександр Олександрович, ПрАТ «КОММУНТРАНС» про визнання правочинів недійсними,

ВСТАНОВИВ

В провадженні Попільнянського районного суду Житомирської області перебуває цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕСА- ДОРБУТ» до ОСОБА_1 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу - Кравцов Олександр Олександрович, ПрАТ «КОММУНТРАНС» про визнання правочинів недійсними.

В підготовчому судовому засіданні представник позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕСА- ДОРБУТ» адвоката - Луценко В.В. зазначив, що він не довіряє складу суду, оскільки він звертався з писмовою заявою про відвід судді Зайченко Є.О., в якій зазначав про упереджене ставлення судді в даній справі та обмеження у реалізації процесуальних прав позивача для ефективного їх захисту, суддя надає процесуальні можливості відповідачу, а в подальшому і третій особі для уникнення від відповідальності, встановленої законом та діє упереджено, а тому цей склад суду не може забезпечити право на справедливий судовий розгляд відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Також зазначив, що заява по відвід судді Зайченко Є.О. була розглянула з порушенням процесу, а саме, її повинен був розглядати той самий склад суду. Ухвалою Попільнянського районного суду Житомирської області від 02 серпня 2021 року в задоволенні заяви представника товариства з обмеженою відповідальністю «МЕСА ДОРБУД» про відвід судді Попільнянського районного суду Житомирської області Зайченко Євгенії Олегівни в цивільній справі№ 288/1683/20 відмовлено, тому він враховуючи вищевикладене не довіряє даному складу суду.

Інші учасники процесу в підготовчому судовому засіданні зазначили про довіру даному складу суду.

Суд, вислухавши учасників процесу та дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Частиною 1 статті 36 ЦПК України, визначені підстави для відводу (самовідводу) судді.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 36 ЦПК України, суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо, серед іншого є інші обставини, що викликають сумнів в неупередженості або об`єктивності судді.

Представник позивача, як на підставу для відводу головуючого судді посилається на ту обставину, що у нього виникли сумніви в неупередженості та об`єктивності складу суду.

Згідно частини другої статті 39 ЦПК України, з підстав, зазначених у статтях 36, 37 і 38 цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлений відвід учасниками справи.

Відповідно до частини першої, другої статті 40 ЦПК України, питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі. Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість.

Частиною першою статті 41 ЦПК України визначено, що у разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею, який визначається у порядку, встановленому статтею 33 цього Кодексу.

Неупередженість є необхідною умовою належного виконання суддею своїх обов`язків, яка виявляється у змісті судових рішень та під час судового процесу і суддя має дбати про те, щоб його поведінка сприяла збереженню і поглибленню переконання суспільства у неупередженості судді при здійсненні ним своїх професійних обов`язків.

Відповідно до статті 8 Загальної Декларації прав людини, кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй Конституцією або законом.

Європейський суд у своїх рішеннях у справах «Мироненко і Мартенко проти України» (рішення від 10 грудня 2009 року), «Білуха проти України» (рішення від 09 листопада 2006 року), «Рудніченко проти України» (рішення від 11 липня 2013 року) вказав на те, що наявність безсторонності має визначатися, для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції, за допомогою суб`єктивного та об`єктивного критеріїв. За суб`єктивним критерієм оцінюється особисте переконання та поведінка конкретного судді, тобто чи виявляв суддя упередженість або безсторонність у цій справі. Відповідно до об`єктивного критерію визначається, серед інших аспектів, чи забезпечував суд як такий та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності.

Згідно пункту 12 висновку №1 (2001) Консультативної ради європейських судів для Комітету Європи «Про стандарти незалежності судових органів і незмінності суддів» - незалежність судової влади означає повну неупередженість із боку суддів.

Так, при винесенні судових рішень у відношенні сторін в судовому розгляді судді повинні бути безсторонніми, тобто вільними від любих зв`язків, упередженості, які впливають або можуть сприйматися як такі, що можуть впливати на здатність судді приймати незалежне рішення. Значення цього принципу виходить далеко за конкретні інтереси визначеної сторони в якому-небудь спорі. Судова влада повинна користуватись довірою не тільки з боку сторін в конкретному розгляді, але й з боку суспільства в цілому. І суддя повинен бути не тільки реально вільним від будь-якого невідповідного зв`язку, упередженості або впливу, але він повинен бути вільним від цього і в очах розумного спостерігача. В іншому випадку довіра до незалежності судової влади буде підірвана.

На переконання суду, розгляд даної справи в тому ж складі суду може сприйматися сторонами як порушення закріпленого частиною 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР, права на справедливий розгляд її справи незалежним і безстороннім судом.

З метою запобігання можливих безпідставних звинувачень у необ`єктивному розгляді справи та з метою недопущення в подальшому можливих сумнівів щодо неупередженості судді, зняття напруженості у стосунках сторін з приводу зацікавленості судді у розгляді справи, уникнення потенційної підозри певної моєї особистої заінтересованості в результатах розгляду справи, запобігання у подальшому негативного ставлення учасників справи до судді, з морально-етичних міркувань, вважаю доцільним і необхідним в інтересах правосуддя та сторін по справі заявлений представником позивача відвід задовольнити.

В той же час, сумнів представника позивача в об`єктивності судді по даній справі може мати наслідком подання ним безпідставних скарг та висловлення необґрунтованих обвинувачень, що може негативно вплинути на подальший розгляд справи.

Крім того, суд бере до уваги те, що право особи на справедливий суд закріплено в нормах міжнародного права, зокрема в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Якщо сторона має сумнів в безсторонності судді, хоча об`єктивно це нічим не підкріплено, то практика Європейського суду з прав людини наголошує на необхідності задоволення заяви про відвід чи самовідвід, адже в іншому випадку це буде розцінено як порушення права особи на справедливий суд, оскільки не задоволення заяви може сприйматися стороною як порушення її прав.

Інші обставини, які б викликали сумнів в об`єктивності та неупередженості судді, відсутні.

Керуючись статтями 36, 40, 41, 258-260 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Заяву представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕСА- ДОРБУТ» - Антоненка А.О., про відвід складу суду в цивільній справі № 288/1683/20 – задовольнити.

Дану цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕСА- ДОРБУТ» до ОСОБА_1 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу - Кравцов Олександр Олександрович, ПрАТ «КОММУНТРАНС» про визнання правочинів недійсними - передати до канцелярії суду для визначення головуючого судді у справі в порядку, встановленому статтею 33 ЦПК України.

Ухвала в частині вирішення питання про відвід не підлягає окремому оскарженню.

Суддя Попільнянського

районного суду Є. О. Зайченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 99688335 ?

Документ № 99688335 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 99688335 ?

Дата ухвалення - 17.09.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 99688335 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 99688335 ?

В Попільнянський районний суд Житомирської області
Попередній документ : 99688333
Наступний документ : 99688336