Ухвала суду № 99035883, 16.08.2021, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
16.08.2021
Номер справи
5010/1249/2011-23/50
Номер документу
99035883
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 5010/1249/2011-23/50

УХВАЛА

16.08.2021 м. Івано-Франківськ

Господарський суд Івано-Франківської області у складі:

судді Рочняк О. В.

розглянувши заяву приватного акціонерного товариства "Незалежна Сервісна Компанія" №470 від 06.08.2021 (вх.№13475/21 від 10.08.2021) про поновлення строку для пред"явлення виконавчого документа до виконання та видачу дубліката наказу у справі

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Незалежна Страхова Компанія"

Кловський узвіз, 9/2, м. Київ ,01021

до відповідача: ЗАТ "Страхова компанія "Інкомстрах"

вул. Велика Васильківська, 64, м. Київ, 03150

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Карпатська нафтова компанія"

вул. Петлюри, 10, м. Івано-Франківськ, 76005

про компенсацію страхового відшкодування в сумі 18 845 грн 64 коп.

без повідомлення учасників у справі

ВСТАНОВИВ: відповідно до рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 14.10.2011 позов Публічного акціонерного товариства "Незалежна Страхова Компанія" до ЗАТ "Страхова компанія "Інкомстрах" про відшкодування шкоди в порядку регресу в розмірі 18 845 грн 64 коп. задоволено. Стягнуто з Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Інкомстрах", вул.Велика Васильківська,64, м.Київ, (код 31282951) на користь Публічного акціонерного товариства "Незалежна Страхова Компанія", (Кловський узвіз, 9/2, м.Київ ,01021, код 20036721) - 18845 грн. 64 коп. (вісімнадцять тисяч вісімсот сорок п"ять гривень 64 коп.) компенсації здійснених страхових витрат, 188 грн. 46 коп. (сто вісімдесят вісім гривень 46 коп.) - державного мита та 236 грн. (двісті тридцять шість гривень) - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

31.10.2011 на виконання рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 14.10.2011 видано наказ.

10.08.2021 до відділу документального забезпечення, канцелярії Господарського суду Івано-Франківської області від ПАТ "Незалежна Сервісна Компанія" надійшла заява №470 від 06.08.2021 (вх.№13475/21) про поновлення строку пред"явлення виконавчого документа до виконання та видачу дубліката наказу, підписана представником - адвокатом Гуримським О.В.

Відповідно до ч. 1 ст. 327 ГПК України, виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України "Про виконавче провадження", виконавчі документи можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.

За змістом частин 1, 2 ст. 329 ГПК України, у разі пропуску строку для пред`явлення наказу, судового наказу до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено. Заява про поновлення пропущеного строку подається до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції, і розглядається в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Їхня неявка не є перешкодою для вирішення питання про поновлення пропущеного строку. Суд розглядає таку заяву в десятиденний строк.

Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення встановлені ст. 170 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з ч. 2. ст. 170 Господарського процесуального кодексу України письмові заява, клопотання чи заперечення підписуються заявником чи його представником.

До заяви, скарги, клопотання чи заперечення, які подаються на стадії виконання судового рішення, в тому числі в процесі здійснення судового контролю за виконанням судових рішень, додаються докази їх надіслання (надання) іншим учасникам справи (провадження).

Згідно з ч.ч.1, 3 ст. 56 Господарського процесуального кодексу України сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника. Юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Відповідно до ч.1 ст. 58 Господарського процесуального кодексу України представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Судом встановлено, що заява від імені ПАТ "Незалежна Сервісна Компанія" про поновлення строку для пред"явлення виконавчого документа до виконання та про видачу дубліката наказу у справі №5110/1249/2011-23/50, подана адвокатом Гуримським О.В., який діє на підставі копії ордеру серії КС №505215 від 10.01.2019.

Згідно із частиною 4 статті 60 Господарського процесуального кодексу України повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Отже, відповідно до вимог процесуального закону в господарському суді повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером.

Відповідно до частини 2 статті 26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об`єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера.

12.04.2019 Рада адвокатів України рішенням №41 затвердила нову редакцію Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, яке набрало чинності з 12 квітня 2019 року, та до якого Рада адвокатів України рішенням № 29 від 14 лютого 2020 року вносила зміни.

Так, відповідно до п.11 Положення ордер, встановленої цим Положенням форми, є належним та достатнім підтвердженням правомочності адвоката на вчинення дій в інтересах клієнта.

У п.12 Положення визначено обов"язкові реквізити ордера, серед яких назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності відповідно до статті 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (12.4).

У ордері серії КС №505215 від 10.01.2019, копію якого адвокат Гуримський О.В. надав на підтвердження своїх повноважень не вказано назву конкретного органу, у якому надається правова допомога, а зазначено: "у органах ДВС (державних виконавців), приватних виконавців, в судах, державних органах".

Велика Палата Верховного Суду сформулювала висновок, що в разі надання адвокатом правової допомоги в суді в ордері має бути зазначено не абстрактний орган державної влади, а конкретна назва такого органу, зокрема суду. При цьому, Велика Палата Верховного Суду не визнає ордер документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, якщо в графі "Назва органу, в якому надається правова допомога" зазначено, що адвокат надає правову допомогу: 1) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності і підпорядкування (справа № 990/847/18), 2) у всіх органах, установах, організаціях та підприємствах, а також судах у всіх без винятку справах (справа № 9901/939/18).

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 17 серпня 2020 року у справі №911/2636/19 не відступила від висновку, викладеного у постанові від 03.07.2019 у справі №9901/939/18.

Відповідно до частини 4 статті 236 ГПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

З огляду на наведене, відсутність в ордері назви конкретного суду, а саме: Господарського суду Івано-Франківської області, не є належним доказом в підтвердження повноважень представника позивача у цій справі, а відповідно є підставою для повернення заяви приватного акціонерного товариства "Незалежна Сервісна Компанія" №470 від 06.08.2021 (вх.№13475/21 від 10.08.2021) про поновлення строку для пред"явлення виконавчого документа до виконання та видачу дубліката наказу без розгляду.

Крім того, підставою для повернення вказаної заяви без розгляду є відсутність доказів надіслання (надання) її копії іншим учасникам справи (провадження). До повноважень суду не входить направлення примірника матеріалів заяви, наданих представником, іншій стороні.

З огляду на викладене, при зверненні до суду з заявою про поновлення строку для пред"явлення виконавчого документа до виконання та видачу дубліката наказу заявником не дотримано вимог ч.2 ст.170 ГПК України, що у відповідності до ч.4 вказаної статті є підставою для повернення заяви ПрАТ "Незалежна Сервісна Компанія" без розгляду.

При цьому, суд звертає увагу заявника на те, що повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статями 42, 170 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

заяву приватного акціонерного товариства "Незалежна Сервісна Компанія" №470 від 06.08.2021 (вх.№13475/21 від 10.08.2021) про поновлення строку для пред"явлення виконавчого документа до виконання та видачу дубліката наказу у справі №5010/1249/2011-23/50 повернути без розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку та у строки, передбачені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала підписана - 16.08.2021

Суддя О.В. Рочняк

Часті запитання

Який тип судового документу № 99035883 ?

Документ № 99035883 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 99035883 ?

Дата ухвалення - 16.08.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 99035883 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 99035883 ?

В Господарський суд Івано-Франківської області
Попередній документ : 99035881
Наступний документ : 99035885