Рішення № 98558411, 23.07.2021, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
23.07.2021
Номер справи
904/5011/21
Номер документу
98558411
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2021м. ДніпроСправа № 904/5011/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут-Трейд", м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Стілус ЛТД", м. Новомосковськ, Дніпропетровська область

про стягнення суми основної заборгованості у розмірі 500 724 грн. та штрафу у розмірі 50072,40 грн.

Суддя Ніколенко М.О.

Без участі представників сторін.

РУХ СПРАВИ.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Азимут-Трейд" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Стілус ЛТД" про стягнення суми основної заборгованості у розмірі 500 724 грн. та штрафу у розмірі 50072,40 грн.

Ухвалою суду від 25.05.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито спрощене провадження у справі. Справу № 904/5011/21 ухвалено розглядати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПОЗИЦІЇ ПОЗИВАЧА.

Позивач зазначив, що між Товариством з обмеженою відповідальністю "Азимут-Трейд" (надалі – постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Стілус ЛТД" (надалі - покупець) було укладено договір поставки № 20/01/21 від 20.01.2021 (надалі - договір).

Пунктом 1.1 договору передбачено, що за цим договором постачальник зобов`язується передати товар у власність покупцеві, а останній – прийняти та оплатити його на умовах, визначених у цьому договорі.

Згідно з п. 1.2 договору, найменування товару: продукти харчування в асортименті.

Пунктом 2.1 договору визначено, що кількість товару, як і асортимент, вказуються в накладних, які є невід`ємною частиною договору і складені на підставі письмової або усної заявки покупця.

Позивач зазначив, що виконав умови договору, поставив відповідачу товар на загальну суму 1 200 528 грн., що підтверджується видатковими накладними № РН-0000116 від 22.01.2021, № РН-0000117 від 22.01.2021, № РН-0000137 від 04.02.2021, № РН-0000135 від 04.02.2021, № РН-0000190 від 11.02.2021, № РН-0000240 від 26.02.2021.

Відповідно до п. 3.3 договору, покупець зобов`язаний здійснити оплату за товар в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 3-х календарних днів з моменту відвантаження кожної партії товару покупцю або по передоплаті, в разі якщо постачальник вимагає зробити передоплату за кожну окрему поставку товару.

Позивач вказав, що, з урахуванням п. 3.3 договору, строк виконання відповідачем зобов`язань з оплати поставленого товару є таким, що настав.

Однак, відповідач, за твердженням позивача, порушив свої зобов`язання за договором та не оплатив поставлений товар у встановлені строки. Покупцем було частково сплачено вартість поставленого товару на суму 699 804 грн.

За таких обставин, за розрахунком позивача, у Товариства з обмеженою відповідальністю "Стілус ЛТД" утворилась заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Азимут-Трейд" у розмірі 500 724 грн.

За порушення відповідачем строків виконання грошового зобов`язання позивач нарахував до сплати штраф у розмірі 50 072,40 грн.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ЗАПЕРЕЧЕНЬ ВІДПОВІДАЧА.

Відповідач відзиву на позов не надав.

ПЕРЕЛІК ОБСТАВИН, ЯКІ Є ПРЕДМЕТОМ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВІ.

Предметом цього судового розгляду є вимоги позивача про стягнення суми основної заборгованості за договором поставки № 20/01/21 від 20.01.2021 у розмірі 500 724 грн. та штрафу у розмірі 50 072,40 грн.

Для правильного вирішення цього спору необхідно встановити, які саме правовідносини склались між сторонами, які взаємні права та обов`язки виникли між сторонами (чи був поставлений позивачем товар, на яку суму; в які строки і якому розмірі поставлений товар мав бути оплачений), чи мало місце порушення будь-яких зобов`язань (чи був оплачений відповідачем поставлений товар), які саме зобов`язання порушені боржником, яке право чи інтерес кредитора порушено, які наслідки порушення зобов`язань боржником.

ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ УЧАСНИКІВ СПРАВИ.

НОРМИ ПРАВА, ЯКІ ЗАСТОСУВАВ СУД. ПОЗИЦІЯ СУДУ.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "Азимут-Трейд" (надалі – постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Стілус ЛТД" (надалі - покупець) було укладено договір поставки № 20/01/21 від 20.01.2021 (надалі - договір).

Відносини, що виникли між сторонами у справі на підставі цього договору, є господарськими зобов`язаннями, тому, згідно зі ст. 4, 173-175 і ч. 1 ст.193 ГК України, до цих відносин мають застосовуватися відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей передбачених Господарським кодексом України.

Відповідно до п. 8.1 договору, цей договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2021.

Пунктом 1.1 договору передбачено, що за цим договором постачальник зобов`язується передати товар у власність покупцеві, а останній – прийняти та оплатити його на умовах, визначених у цьому договорі.

Згідно з п. 1.2 договору, найменування товару: продукти харчування в асортименті.

Пунктом 2.1 договору визначено, що кількість товару, як і асортимент, вказуються в накладних, які є невід`ємною частиною договору і складені на підставі письмової або усної заявки покупця.

Статтею 193 ГК України визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону та інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. 525, 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Приписи частини 7 статті 193 Господарського кодексу України та статті 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобов`язання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами статті 629 Цивільного кодексу України щодо обов`язковості договору для виконання сторонами.

Згідно зі статтею 202 Господарського кодексу України та статтею 598 Цивільного кодексу України, зобов`язання припиняються виконанням, проведеним належним чином.

Позивач виконав умови договору, поставив відповідачу товар на загальну суму 1 200 528 грн., що підтверджується видатковими накладними № РН-0000116 від 22.01.2021, № РН-0000117 від 22.01.2021, № РН-0000137 від 04.02.2021, № РН-0000135 від 04.02.2021, № РН-0000190 від 11.02.2021, № РН-0000240 від 26.02.2021.

Відповідно до п. 3.3 договору, покупець зобов`язаний здійснити оплату за товар в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 3-х календарних днів з моменту відвантаження кожної партії товару покупцю або по передоплаті, в разі якщо постачальник вимагає зробити передоплату за кожну окрему поставку товару.

З урахуванням п. 3.3 договору, строк виконання відповідачем зобов`язань з оплати поставленого товару є таким, що настав.

Однак, відповідач порушив свої зобов`язання за договором та не оплатив поставлений товар у встановлені строки. Покупцем було частково сплачено вартість поставленого товару на суму 699804 грн.

За таких обставин, у Товариства з обмеженою відповідальністю "Стілус ЛТД" утворилась заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Азимут-Трейд" у розмірі 500 724 грн.

А отже, вимоги позивача про стягнення суми основної заборгованості у розмірі 500 724 грн. є обґрунтованими.

Згідно з п. 7.2. договору, у випадку несвоєчасної оплати за товар покупець зобов`язаний сплатити постачальнику штраф у розмірі 10% від вартості поставленого, але неоплаченого товару.

Відповідно до положень ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно з ч. 2 ст. 218 Господарського кодексу України, учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання. У разі, якщо інше не передбачено законом або договором, суб`єкт господарювання за порушення господарського зобов`язання несе господарсько-правову відповідальність.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

У сфері господарювання, згідно з ч. 2 ст. 217 та ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України, застосовуються господарські санкції, зокрема, штрафні санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно ст. 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

На підставі пункту 7.2. договору позивач нарахував штраф у розмірі 50 072,40 грн.

Перевіривши розрахунок штрафу суд встановив, що він зроблений правильно та відповідає вимогам чинного законодавства.

А отже, вимоги позивача про стягнення штрафу у розмірі 50072,40 грн. є обґрунтованими.

ПЕРЕЛІК ДОКАЗІВ, ЯКИМИ СТОРОНИ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ АБО СПРОСТОВУЮТЬ НАЯВНІСТЬ КОЖНОЇ ОБСТАВИНИ, ЯКА Є ПРЕДМЕТОМ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВІ.

Обставини, на які посилається позивач, доводяться договором № 20/01/21 від 20.01.2021 (том 1 а.с. 16 - 18), видатковими накладними (том 1 а.с. 91 - 24), актом звіряння розрахунків (том 1 а.с. 25).

ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку, що позовні вимоги слід задовольнити у повному обсязі.

РОЗПОДІЛ СУДОВИХ ВИТРАТ.

Відповідно статті 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати зі сплати судового збору за подання позову слід покласти на відповідача.

Керуючись положеннями Господарського Кодексу України, Цивільного кодексу України, ст. 73, 74, 123, 129, п. 2 ч. 1 ст. 231, 232, 233, 236-241, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Стілус ЛТД" (місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, пл. Перемоги, буд. 14; ідентифікаційний код: 43478622) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут-Трейд" (ідентифікаційний код: 34986223; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б. 18б, к. 2) суму основної заборгованості у розмірі 500 724 грн., штраф у розмірі 50072,40 грн. та витрати зі сплати судового збору у розмірі 8 261,96 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного провадження. Рішення може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складений та підписаний 23.07.2021.

Суддя М.О. Ніколенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 98558411 ?

Документ № 98558411 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 98558411 ?

Дата ухвалення - 23.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98558411 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 98558411 ?

В Господарський суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 98558410
Наступний документ : 98558414