Ухвала суду № 98510287, 23.07.2021, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
23.07.2021
Номер справи
344/15803/19
Номер документу
98510287
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 344/15803/19

Провадження № 6/344/346/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючої Кіндратишин Л.Р

секретар судового засідання Кузнєцової С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду заяву Комунального підприємства «Управляюча компанія «Комфортний дім», за участю заінтересованих осіб : ОСОБА_1 , Івано-Франківського міського відділу державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, про заміну сторони виконавчого провадження правонаступником,-

В С Т А Н О В И В:

05.07.2021 представник заявника звернувся до суду з даною заявою, просить замінити стягувача згідно судового наказу по справі №344/15803/19 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Комунального підприємства «Теплий дім» заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги в сумі 6155,55 грн. та 192,10 грн. судового збору з Комунального підприємства «Теплий дім» Івано-Франківської міської ради на правонаступника Комунальне підприємство «Управляюча компанія «Комфортний дім» Івано-Франківської міської ради.

В обґрунтування заяви вказує, що 23.09.2020 Івано-Франківським міським судом видано судовий наказ по справі № 344/15803/29 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Комунального підприємства «Теплий дім» заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги та судового збору.

Зазначає, що на даний час у Івано-Франківському міському відділі ДВС Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції знаходиться виконавче провадження № АСВП: 60692961 від 22.11.2019 про стягнення з ОСОБА_1 на користь КП «Теплий дім» Івано-Франківської міської ради заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги в сумі 6 155,55 грн. та 192,10 грн. судового збору.

Рішенням Івано-Франківської міської ради «Про перейменування комунального підприємства та припинення комунальних підприємств Івано-Франківської міської ради від 28.01.2021 року № 50-4, зокрема вирішено припинити комунальне підприємство «Теплий дім» Івано-Франківської міської ради (код ЄРДПОУ 35277442) шляхом приєднання до комунального підприємства Управляюча компанія «Комфортний дім» Івано-Франківської міської ради. З огляду на зазначене, та те що КП «Теплий дім» перебуває у стані припинення та у процесі реорганізації шляхом приєднання до комунального підприємства «Управляюча компанія «Комфортний дім», яка є правонаступником прав та обов`язків комунального підприємства «Теплий дім» Івано-Франківської міської ради, вважає, що наявні усі підстави для задоволення заяви.

14.07.2021 від представника КП "Управляюча компанія "Комфортний дім" Івано-Франківської міської ради надійшла заява про розгляд заяви за відсутності представника.

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явилися, а тому суд розглядає справу за їх відсутності, так як у відповідності до ч.3 ст.442 ЦПК України, їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про зміну сторони виконавчого провадження.

Разом з тим, оскільки учасники судового розгляду в судове засідання, призначене на 21.07.2021 не з`явилися, суд, з дотриманням положень ч. 6 ст. 259 ЦПК України і ч. 5 ст. 268 ЦПК України, відклав складення повного судового рішення на строк не більше п`яти днів та зазначив датою постановлення ухвали дату його складання і на виконання вимог ч. 4 ст.268 ЦПК України підписав судове рішення без його проголошення.

Дослідивши заяву, матеріали цивільної справи, суд дійшов наступних висновків:

23.09.2019 Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області видано судовий наказ у справі № 344/15803/19 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Комунального підприємства «Теплий дім» 6 155,55 грн. заборгованості за послуги з управління багатоквартирним будинком та 192,10 грн. судового збору.(а.с.17,39)

Такий судовий наказ набрав чинності 15.10.2019, строк його пред`явлення до виконання 16.10.2021 ( а.с. 39).

З копії рішення Івано-Франківської міської ради від 28.01.2021 року №50-4 про перейменування комунального підприємства та припинення комунальних підприємств Івано-Франківської міської ради, вбачається, що згідно пункту 1 вирішено перейменувати комунальне підприємство «Управляюча компанія Затишний Дім» на комунальне підприємство «Управляюча компанія Комфортний дім» Івано-Франківської міської ради.

Згідно пункту 3 зазначеного вище рішення, встановлено, що припинено комунальне підприємство «Теплий дім» Івано-Франківської міської ради (код ЄДРПОУ 35277442) шляхом приєднання до комунального підприємства «Управляюча компанія «Комфортний дім» Івано-Франківської міської ради (а.с.40).

Згідно п.п.1, 2 рішення Івано-Франківської міської ради «Про затвердження передавального акта комунального підприємства «Теплий дім» Івано-Франківської міської ради» від 29.04.2021 року № 175-8, вбачається, що затверджено передавальний акт комунального підприємства «Теплий дім» Івано-Франківської міської ради (код ЄРДПОУ 35277442), яке припиняється шляхом приєднання до комунального підприємства «Управляюча компанія «Комфортний дім» Івано-Франківської міської ради (код ЄРДПОУ 44051740) встановлено, що комунальне підприємство «Управляюча компанія «Комфортний дім» Івано-Франківської міської ради є правонаступником усіх майнових та немайнових прав і обов`язків комунального підприємства «Теплий дім» Івано-Франківської міської ради (а.с.41)

Частиною п`ятою статті 442 ЦПК України встановлено, що положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

Також, суд застосовує правові висновки, викладені у постановах Верховного Суду від 31 жовтня 2018 року у справі № 2-а-3494/11 та від 27 серпня 2020 року у справі № 804/536/18, відповідно до яких заміна сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір (процесуальне правонаступництво), можлива на будь-якій стадії судового процесу, як на стадії розгляду справи, так і на стадії виконання судового рішення, яке набрало законної сили, зокрема, і до видання виконавчого листа, і відбувається виключно за відповідним рішенням суду, а не державного виконавця (що стосується заміни сторони виконавчого провадження), незалежно від того, чи виданий судом виконавчий лист на момент звернення із заявою про правонаступництво та чи пред`явлений він (виконавчий лист) до примусового виконання.

У таких висновках необхідно керуватися принципом обов`язковості судового рішення та тим, що виконання судового рішення є складовою частиною судового розгляду та завершальною стадією судового провадження, а незабезпечення виконання рішення суду призведе до порушення прав, гарантованих статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Як наголошує Верховний Суд у постанові від 16.06.2021 справа №0417/7776/2012 провадження № 61-5419св21, сам лише факт правонаступництва у матеріальних правовідносинах, без відповідного судового рішення про процесуальне правонаступництво, не забезпечує повної реалізації прав такої особи з виконання судового рішення, адже лише стягувач має право на отримання виконавчого листа та пред`явлення його до виконання. Якщо у матеріальних правовідносинах відбулося правонаступництво, проте суд відмовляє у заміні у виконавчому листі сторони стягувача його правонаступником відбувається порушення принципу обов`язковості судового рішення та нівелюється правова мета звернення особи до суду, адже завдання цивільного судочинства - ефективний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

У справі «Юрій Миколайович Іванов проти України», Європейський суд з прав людини проголосив, що право на суд, було б ілюзорним, якби національна правова система Високої Договірної Сторони дозволяла, щоб остаточне, обов`язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду будь-якої зі сторін. Ефективний доступ до суду включає право на виконання судового рішення без невиправданих затримок.

На підставі наведеного, заява про заміну сторони у виконавчому провадженні підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 258-260, 442 ЦПК України,суд -

У Х В А Л И В :

Заяву задоволити.

Замінити стягувача з Комунального підприємства "Теплий дім" Івано-Франківської міської ради на його правонаступника Комунальне підприємство "Управляюча компанія "Комфортний дім" Івано-Франківської міської ради згідно судового наказу у справі №344/15803/19 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Комунального підприємства "Теплий дім" заборгованості за послуги з управління багатоквартирним будинком в сумі 6 155 (шість тисяч сто п`ятдесят п`ять) гривень 55 копійок та 192 (сто дев`яносто дві) гривні 10 копійок судового збору.

Згідно ст.261 ЦПК України ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне найменування учасників:

Заявник: Комунальне підприємство "Управляюча компанія "Комфортний дім", код ЄДРПОУ: 44051740, адреса: вул. Незалежності, буд. 161, м. Івано-Франківськ, 76002;

Заінтересовані особи:

- ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- Івано-Франківський міський відділ державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції,код ЄДРПОУ 35021710, адреса: вул. Галицька, буд. 45, м. Івано-Франківськ, 76018.

Ухвала складена в повному обсязі 23.07.2021.

Суддя Кіндратишин Л.Р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 98510287 ?

Документ № 98510287 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98510287 ?

Дата ухвалення - 23.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98510287 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 98510287 ?

В Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
Попередній документ : 98510281
Наступний документ : 98521589