Ухвала суду № 98510278, 23.07.2021, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
23.07.2021
Номер справи
344/11465/21
Номер документу
98510278
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 344/11465/21

Провадження № 2-з/344/11/21

У Х В А Л А

23 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., розглянувши заяву адвоката Широких Юлії Валеріївни, яка діє в інтересах ОСОБА_1 про забезпечення до подання суду позовної заяви, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат Широких Юлія Валеріївна звернулася в інтересах ОСОБА_1 із заявою про забезпечення позову до подачі відповідного позову суду, в якій просить суд постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову, до виконання рішення суду, яким закінчується розгляд справи по суті, шляхом накладення арешту на нежитлове приміщення площею 46,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2411487026101), розташованого по АДРЕСА_1 ; заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕСАЙМЕНТ», код ЄДРПОУ 39114866, його представникам та іншим особам, які діють в його інтересах, пошкоджувати (демонтувати, зламувати) вхідні двері та замки до нежитлового приміщення площею 46,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_1 , а також заборони проникати, входити до вказаного приміщення, вселяти інших осіб, укладати договори оренди цього приміщення, договори про надання/припинення комунальних послуг, послуг з охорони вищевказаного нежитлового приміщення, а також вчиняти дії, спрямовані на звільнення цього приміщення від майна, яке в ньому знаходиться; попередення Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕСАЙМЕНТ» про те, що особи, винні у невиконанні ухвали про забезпечення позову, несуть відповідальність, встановленому законом.

Доводами заяви заявник вказує, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕСАЙМЕНТ» переоформило на себе право власності на нежитлове приміщення площею 46,4 кв.м., розташоване по АДРЕСА_1 , яке належало ОСОБА_1 , з порушенням законодавства, однак набуло всіх прав власника, передбачених статтями 317, 319 Цивільного кодексу України, зокрема розпорядження майном на власний розсуд. Вказане підтверджується тим, що відповідно до нотаріально посвідченої довіреності від 09.07.2021 року, виданої ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕСАЙМЕНТ», передбачено право представників на відчуження нерухомого майна та передачу його в оренду. Зокрема, в разі відчуження вищевказаного приміщення ТОВ "ФК "ЕСАЙМЕНТ" іншим особам, навіть у випадку задоволення позову ОСОБА_1 про скасування рішення про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення площею 46,4 кв.м., розташованого по АДРЕСА_1 , останній не зможе відновити свої права власника цього приміщення і фактично ефективність захисту його прав та інтересів, за яким він має намір звернутися до суду, буде знівельована необхідністю оскаржувати наступне відчуження цього майна. Тобто невжиття заходу забезпечення позову у вигляді накладення арешту на нежитлове приміщення, розташованого по АДРЕСА_1 , яке належало ОСОБА_1 , може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду про скасування рішення про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення в майбутньому.

Згідно зі статтею 149 ЦПК України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Статтею 150 ЦПК України визначені види забезпечення позову.

Метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого перебуває справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо таке буде прийняте на користь позивача, у тому числі задля перешкодження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

За змістом ст.151 ЦПК України забезпечення позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача проти несумлінних дій відповідача. Підставою забезпечення позову є обґрунтоване припущення заявника, що невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. У заяві про забезпечення позову обов`язково зазначаються: причини, у зв`язку з якими потрібно забезпечити позов, тобто обґрунтування, чому невжиття заходів забезпечення може утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду і як саме, вид забезпечення позову, який належить застосовувати, з обґрунтуванням його необхідності, тобто вказівка на спосіб забезпечення позову, який на думку заявника, є найбільш адекватним, інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

Заходи забезпечення позову повинні відповідати заявленим вимогам, тобто повинні бути безпосередньо пов`язаними з предметом спору, бути співмірними заявленим вимогам, необхідними і достатніми для забезпечення виконання судового рішення.

Як визначив Пленум ВСУ у Постанові від 22.12.2006 року № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам. При встановленні зазначеної відповідності слід враховувати, що вжиті заходи не повинні перешкоджати господарській діяльності юридичної особи або фізичної особи, яка здійснює таку діяльність і зареєстрована відповідно до закону як підприємець. Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів. Наприклад, обмеження можливості господарюючого суб`єкта користуватися та розпоряджатися власним майном іноді призводить до незворотних наслідків.

У заяві про забезпечення позову вказується, що предметом позову, який має намір пред`явити заявник, буде скасування рішення про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення площею 46,4 кв.м., розташоване по АДРЕСА_1 , визнання недійсним Договору про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 014/0321/4/22949 від 12.09.2008 року, оформленого 06.05.2021 року та інших договорів про відступлення прав вимоги, якщо такі були укладені, на підставі яких ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕСАЙМЕНТ» набуло прав вимоги до ОСОБА_1 та переоформило право власності на належне йому приміщення без його відома.

Однак, на даному етапі розгляду суд позбавлений можливості дослідити, яким саме чином нерухоме майно вибуло з власності позивача та з`ясувати повний обсяг позовних вимог.

Крім того, позивачем не додано належних та допустимих доказів того, що спірне майно може бути відчужено ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕСАЙМЕНТ», що в подальшому може ускладнити та/або унеможливити виконання судового рішення по справі у разі задоволення позову ОСОБА_1 . Покликання заявника на ті обставини, що представник ТОВ "ФК "ЕСАЙМЕНТ" заявила ОСОБА_2 , що на нежитлові приміщення вже є покупець, не є для суду переконливим аргументом про можливість здійснення таких намірів, оскільки належних доказів наміру відчуження спірного майна, які б свідчили про офіційний його продаж, позивачем не надано. За таких обставин суд вважає, що інформація про те, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕСАЙМЕНТ» має намір продати спірну нерухомість, є припущенням, а не реальною загрозою невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду.

Суд зауважує, що вирішуючи питання про забезпечення позову, необхідно брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів.

Також, суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності заявлених вимог щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку з вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Отже, враховуючи наведене, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні заяви про забезпечення позову, оскільки на даному етапі така заява належним чином не обгрунтована та недоведена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 150-153 ЦПК України,

У Х В А Л И В :

Заяву адвоката Широких Юлії Валеріївни, яка діє в інтересах ОСОБА_1 про забезпечення до подання суду позовної заяви - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена в день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали.

Суддя Т.М. Антоняк

Часті запитання

Який тип судового документу № 98510278 ?

Документ № 98510278 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98510278 ?

Дата ухвалення - 23.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98510278 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 98510278 ?

В Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
Попередній документ : 98510273
Наступний документ : 98510281