Ухвала суду № 98453233, 21.07.2021, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
21.07.2021
Номер справи
910/11591/21
Номер документу
98453233
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

21.07.2021Справа № 910/11591/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Грєхової О.А., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Таланлегпром» (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77)

до «Iveria Tex» LTD (Республіка Грузія, 0136, м. Тбілісі, вул. Б.Хмельницького, 149)

про стягнення заборгованості у сумі 15 269,23 доларів США по Договору № 05/12 від 05.12.2018

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Таланлегпром» звернулось до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до «Iveria Tex» LTD про стягнення заборгованості у сумі 15 269,23 доларів США по Договору № 05/12 від 05.12.2018.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за Договором № 05/12 від 05.12.2018, в частині здійснення розрахунків.

Згідно з ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду, відкриття провадження у справі та розгляду справи за правилами загального позовного провадження, оскільки справа є складною з огляду на наявні в ній матеріали.

При цьому, судом встановлено, що відповідач - «Iveria Tex» LTD є нерезидентом України та не має зареєстрованих на території України представництв.

Як вбачається з позовної заяви та доданих до неї документів, місцезнаходженням «Iveria Tex» LTD є Республіка Грузія.

За приписами ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України «Про міжнародне приватне право», Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору.

Іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України (ст. 365 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно зі ст. 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Порядок вручення документів юридичним особам, які утворені відповідно до законодавства тієї Договірної Сторони, на території якої вони знаходяться (Республіка Грузія) регулюється Договором між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 09.01.1995р. (дата набуття чинності 05.11.1996р.).

Згідно з даним договором, центральними органами, які надають взаємну правову допомогу у цивільних та кримінальних справах є: з боку України - Міністерство юстиції та Генеральна прокуратура, а з боку Республіки Грузія - Міністерство юстиції та Прокуратура Республіки Грузія.

Прохання про здійснення правової допомоги та додатки до них складаються на мові запитуючої Договірної Сторони, до них також додаються завірені копії перекладу на мову другої Договірної Сторони або російську мову.

Переклад засвідчується офіційним перекладачем або нотаріусом, або посадовою особою запитуючої установи, або дипломатичним представництвом чи консульською установою запитуючої Договірної Сторони.

Відповідно до п. 2.5. Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, суд України направляє доручення через Головне управління юстиції до Мін`юсту, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Статтею 4 Договору між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах передбачено, що при здійсненні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через Міністерство юстиції та Генеральну Прокуратуру України і Міністерство юстиції та Прокуратуру Республіки Грузія, якщо даним Договором не передбачено інше.

Умовами вказаного міжнародного договору інше не передбачено.

За таких обставин, для належного повідомлення «Iveria Tex» LTD (Республіка Грузія, 0136, м. Тбілісі, вул. Б.Хмельницького, 149) про час і місце розгляду даної справи, вказаному товариству необхідно вручити копію даної ухвали з нотаріально засвідченим перекладом на грузинську мову, і матеріалів позовної заяви через Міністерство юстиції Грузії (0102, Грузія, м. Тбілісі, вул. Горгасалі, 24-А).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів

Оскільки суд повинен належним чином повідомити відповідача про дату, час та місце розгляду справи, а також враховуючи положення Договору між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах та приписи ст.ст. 228, 229 Господарського процесуального кодексу України, з метою забезпечення прав відповідача у справі, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі.

Керуючись статтями 120, 176, 228, 229, 234, 367 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 17.01.22 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 22 .

4. Зобов`язати позивача в строк до 05.08.2021 надати суду належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на грузинську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 21.07.2021, копію позовної заяви з додатками до неї та судового доручення на грузинську мову у трьох примірниках.

5. Зобов`язати «Iveria Tex» LTD надати суду оформлений відповідно до міжнародних угод документ, що є доказом правосуб`єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

6. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

7. Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.

8. Зобов`язати позивача надати суду оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду).

9. Встановити, у відповідності до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, відповідачу строк - протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі - для подання суду: обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву у порядку, передбаченому ст.178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; усіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову; доказів направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу учасників справи.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду.

10. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3 та 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

11. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

12. Усі заяви, клопотання, заперечення подати до суду у строк до 12.01.2022 з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених ст.170 Господарського процесуального кодексу України.

13. Звернути увагу учасників справи на положення ст. ст. 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

14. Звернути увагу учасників справи на те, що копії письмових доказів, які подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003).

15. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

16. Надіслати копію ухвали господарського суду міста Києва від 21.07.2021 з нотаріально засвідченим перекладом на грузинську мову, позовну заяву та судове доручення для вручення відповідачу в порядку, передбаченому Договором між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 09.01.1995р. через Міністерство юстиції України.

17. Зупинити провадження по справі №910/11591/21 до виконання судового доручення про вручення судового документу чи повідомлення про неможливість такого вручення.

Ухвала набирає чинності 21.07.2021 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.А. Грєхова

Часті запитання

Який тип судового документу № 98453233 ?

Документ № 98453233 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98453233 ?

Дата ухвалення - 21.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98453233 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 98453233 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 98453230
Наступний документ : 98453235