Ухвала суду № 98359953, 12.07.2021, Господарський суд Житомирської області

Дата ухвалення
12.07.2021
Номер справи
906/101/21
Номер документу
98359953
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Господарський суд

Житомирської області

_______________

_________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"12" липня 2021 р. Справа № 906/101/21.

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Вельмакіної Т.М.

у справі за позовом: Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Житомиргаз"

до: Фізичної особи-підприємця Рудківської Тетяни Арсентіївни

про стягнення 56920,25 грн

за участю представників сторін:

від позивача: не прибув;

від відповідача: не прибув,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з Фізичної особи-підприємця Рудківської Тетяни Арсентіївни 56920,25грн необлікованого об`єму природного газу та 2270,00грн судового збору.

Ухвалою від 29.01.2021 суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 24.02.2021.

Ухвалою від 24.02.2021 суд відклав підготовче засідання на 23.03.2021.

Ухвалою від 23.03.2021 продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів та відкладено підготовче засідання на 15.04.2021.

Ухвалою від 15.04.2021 відкладено підготовче засідання на 29.04.2021, зокрема у зв`язку із клопотанням представника відповідача про відкладення.

Ухвалою від 29.04.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу №906/101/21 до судового розгляду по суті на 27.05.2021.

Також ухвалою від 29.04.2021 зустрічну позовну заяву Фізичної особи-підприємця Рудківської Т.А. від 21.08.2021 повернуто заявнику.

Ухвалою від 27.05.2021 відкладено розгляд справи по суті на 10.06.2021.

Ухвалою від 10.06.2021 оголошено перерву в судовому засіданні до 12.07.2021.

12.07.2021 на адресу суду від Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Житомиргаз" надійшло клопотання про заміну учасника справи, згідно якого, керуючись ст. 51, 52, 598-609 ЦК України, ст. 202-208 ГК України, ч. 8 ст. 4 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", на підставі ст. 52 ГПК України, просить суд замінити учасника справи - відповідача фізичну особу-підприємця Рудківську Тетяну Арсентіївну на фізичну особу ОСОБА_1 та отримати інформацію про зареєстроване в установленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи-відповідача, яка не є підприємцем.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 28.05.2021 внесено запис про державну реєстрацію припинення фізичної особи-підприємця Рудківської Тетяни Арсентіївни.

Розглядаючи вказане клопотання суд враховує наступне.

Статтею 42 Конституції України визначено право кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Згідно статті 50 Цивільного кодексу України, право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю та за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Фізична особа, яка бажає реалізувати своє конституційне право на підприємницьку діяльність, після проходження відповідних реєстраційних та інших передбачених законодавством процедур за жодних умов не втрачає і не змінює свого статусу фізичної особи, якого вона набула з моменту народження, а лише набуває до нього нової ознаки - підприємця. При цьому правовий статус фізичної особи - підприємця сам по собі не впливає на будь-які правомочності фізичної особи, зумовлені її цивільною право- і дієздатністю, та не обмежує їх.

До підприємницької діяльності фізичних осіб, згідно зі ст.51 Цивільного кодексу України застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Відповідно ст. 52 Цивільного кодексу України, фізична особа-підприємець відповідає за зобов`язаннями, пов`язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.

Фізична особа, яка в установленому законом порядку набула статус підприємця, не втрачає свого статусу фізичної особи.

За приписами ч. 8 ст.4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" фізична особа-підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою.

Так, судом встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с. 166), 28.05.2021 до реєстру внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем Рудківською Тетяною Арсентіївною за її власним рішенням.

Відповідно до приписів ст.ст. 51, 52 Цивільного кодексу України, ст.8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", однією з особливостей підстав припинення зобов`язань для фізичної особи-підприємця є те, що у випадку припинення суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи (виключення з реєстру суб`єктів підприємницької діяльності) її зобов`язання за укладеними договорами не припиняються, а залишаються за нею як фізичною особою, оскільки фізична особа не перестає існувати.

Така правова позиція відповідає висновкам, викладеним у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03.10.2019 року у справі № 920/50/19, від 03.11.2020 року у справі №916/617/17.

Разом з тим, суд враховує, що правонаступництво - це перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого, у зв`язку з вибуттям особи у матеріальному правовідношенні. Обов`язковою умовою правонаступництва є заміна суб`єкта правовідносин.

Статтею 52 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд з а л у ч а є до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Тобто, підставою процесуального правонаступництва є наступництво в матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони, зокрема, внаслідок смерті, припинення юридичної особи шляхом реорганізації, заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, заміни особи у відносинах, зі спірних чи встановлених судом правовідносин майнового характеру. При процесуальному правонаступництві всі процесуальні дії, виконані попередником, є обов`язковими для правонаступника.

У позовному провадженні процесуальне правонаступництво відбувається в тих випадках, коли права або обов`язки одного із суб`єктів спірного матеріального правовідношення в силу тих або інших причин переходять до іншої особи, я к а н е п р и й м а л а у ч а с т і у цьому процесі.

Отже, процесуальне правонаступництво тісно пов`язане з матеріальним, оскільки процесуальне правонаступництво передбачає перехід суб`єктивного права або обов`язку від однієї особи до іншої в матеріальному праві. При цьому, незалежно від підстав матеріального правонаступництва, процесуальне правонаступництво допускається лише після того, як відбудеться заміна в матеріальному правовідношенні.

Натомість, ОСОБА_1 не вибула зі спірних правовідносин, а лише змінила о з н а к у с т а т у с у фізичної особи, припинивши діяльність суб`єкта підприємницької діяльності. Як фізична особа - учасник цивільних відносин ОСОБА_1 не перестає існувати і не відбувається заміна суб`єкта правовідносин. Незважаючи на те, що ОСОБА_1 припинила свою господарську діяльність як фізична особа-підприємець, невиконані нею зобов`язання, в силу вищевказаних норм законодавства, залишилися за нею як за фізичною особою, що враховується судом при розгляді справи та вирішенні спору.

Приписи ст.ст. 51, 52 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" свідчать про те, що права або обов`язки фізичної особи, як суб`єкта спірного матеріального правовідношення, не зважаючи на набутий нею чи припинений статус ФОП, не переходять до іншої особи, я к а н е п р и й м а л а у ч а с т і у цьому процесі.

Також суд враховує, що наступне набуття ОСОБА_1 статусу фізичної особи - підприємця, за жодних обставин не матиме наслідком її заміни, як учасника даної справи, на ФОП Рудківську Тетяну Арсентіївну.

За вказаного та враховуючи, що зазначеними нормами безпосередньо врегульовано покладення на фізичну особу її зобов`язань, набутих в статусі ФОП, у випадку припинення останнього, суд не вбачає підстав для заміни учасника справи - відповідача фізичної особи-підприємця Рудківської Тетяни Арсентіївни на фізичну особу ОСОБА_1 , в порядку ст. 52 ГПК України.

Разом з тим, зважаючи, що ОСОБА_1 змінила свій статус з ФОП на фізичну особу, відповідачем у даній справі, з дати зміни статусу, є ОСОБА_1

За приписами ч.1 ст.86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 334 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні заяви Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Житомиргаз" про заміну відповідача у справі №906/101/21 Фізичної особи-підприємця Рудківської Тетяни Арсентіївни на правонаступника - фізичну особу Рудківську Тетяну Арсентіївну.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена в порядку та строки, визначені ст. 256, 257 ГПК України.

Повний текст ухвали складено 15.07.2021

Суддя Вельмакіна Т.М.

Друк:

1 -у справу;

2,3 - сторонам (рек.)

Часті запитання

Який тип судового документу № 98359953 ?

Документ № 98359953 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98359953 ?

Дата ухвалення - 12.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98359953 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 98359953 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 98359953, Господарський суд Житомирської області

Судове рішення № 98359953, Господарський суд Житомирської області було прийнято 12.07.2021. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 98359953 відноситься до справи № 906/101/21

Це рішення відноситься до справи № 906/101/21. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 98359952
Наступний документ : 98359954