Рішення № 98233696, 06.07.2021, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
06.07.2021
Номер справи
904/1803/19
Номер документу
98233696
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2021м. ДніпроСправа № 904/1803/19

Господарський суд Дніпропетровської області у складі головуючого колегії-судді: Татарчука В.О., членів колегії - суддів: Васильєва О.Ю., Бондарєва Е.М. за участю секретаря судового засідання Білана О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Міністерства оборони України (м. Київ)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Фідея» (м. Дніпро)

про стягнення 15977775грн.

Представники:

від позивача: Вологжаніна О.Д.

від відповідача: Тиховліс В.Р.

СУТЬ СПОРУ:

Міністерство оборони України звернулось з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Фідея» про стягнення 11503998грн - пені, 4473777грн - штрафу.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору №286/1/18/31 від 15.03.2018 про постачання для державних потреб нафти і дистилятів (09130000-9) (паливо дизельне) для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України) в частині поставки товару в строк, встановлений договором. З урахуванням п. 7.3.2 договору відповідач повинен сплатити 11503998грн пені і 4473777грн штрафу.

Відповідач заперечує проти позову, посилаючись на належне виконання договору №286/1/18/31 від 15.03.2018 про постачання для державних потреб нафти і дистилятів (09130000-9) (паливо дизельне) для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України). Було поставлено дизельне паливо GASOLIO AUTO 10 PPM S, яке відповідає умовам зазначеного договору та за умовами ДСТУ 7688/2015 має умовну позначку: ДП-Л-Євро5-В0. Також, паливо було поставлено без порушення строків встановлених договором, а позивач безпідставно відмовився від прийняття товару.

В судовому засіданні 06.07.2021 були оголошені вступна та резолютивна частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2018 між Міністерством оборони України (замовник) та ТОВ «Фірма «Фідея» (постачальник) укладено договір № 286/1/18/31 про постачання для державних потреб нафти та дистилятів (09130000-9) (паливо дизельне) для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України).

Відповідно до п. 1.1 договору постачальник зобов`язався постачати у 2018 році нафту і дистиляти (09130000 - 9) (паливо дизельне) (лот 3 - паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0 або еквівалент) (далі – продукція) для потреб Міністерства оборони України згідно специфікації, а замовник - забезпечити приймання продукції та її оплату в асортименті, кількості, у строки і за цінами згідно з нижчевикладеною специфікацією: паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0 та/або паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт С (ДП-Л-Євро5-ВО) (код 61-013-3052); ДСТУ 7688:2015; строк поставки - до 30.04.2018 включно; загальна кількість - 2200 тонн; ціна за одиницю продукції в грн. (без ПДВ) - 24208,75грн; загальна вартість продукції в грн. з ПДВ - 63911100грн.

Згідно з п. 2.1 договору, якість продукції повинна відповідати вимогам ДСТУ 7688:2015 і підтверджуватись документально в установленому порядку (паспортами, сертифікатами тощо).

Пунктом 2.2 договору передбачено, що одержувачами продукції є військові частини, склади (бази) пального, центри забезпечення пальним, згідно з рознарядками Міністерства оборони України, що є невід`ємною частиною цього договору.

При виявленні замовником (одержувачем замовника) невідповідності якості (з обов`язковим підтвердженням невідповідності якості продукції незалежною сертифікованою лабораторією) або кількості продукції, яка приймається (у тому числі по супроводжувальним документам та документам про якість продукції), постачальник за свій рахунок у термін, визначений договором, здійснює допостачання продукції належної кількості та якості. Одержувач замовника здійснює контроль за якістю продукції відповідно до вимог «Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів, спеціальних рідин та компонентів ракетного палива у Збройних Силах України», введеної в дію наказом Міністра оборони України № 777 від 16.12.2011 (п.п. 2.3, 2.4 договору).

Згідно з п. 4.2 договору, постачальник зобов`язаний надати замовнику після постачання продукції наступні документи: рахунок-фактуру на відвантажену продукцію; акт приймання-передачі; видаткову накладну; повідомлення-підтвердження (п. 12.4 договору), яке оформлюється одержувачем замовника; копію паспорту якості на відвантажену продукцію; акт прийому-передачі (п. 12.3 договору).

Підпунктом 6.2.5 договору встановлено, що у разі порушення постачальником порядку постачання продукції, її номенклатури, кількості, якості (визначається діючими стандартами, технічними умовами, іншою нормативно-технічною документацією тощо), строків, які визначені у специфікації та/або рознарядці, при достроковій відмові постачальника від подальшого виконання умов даного договору, замовник в односторонньому порядку має право: вимагати відшкодування збитків, понесених Міністерством оборони України в результаті таких дій постачальника; відмовитися від прийняття подальшого виконання зобов`язань постачальником за цим договором; відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин із постачальником; розірвати договір.

Розділом XII договору сторони погодили додатки до договору, а саме: порядок приймання продукції (п. 12.1); рознарядку до договору (п. 12.2); акт прийому-передачі (п.12.3); повідомлення-підтвердження (п. 12.4).

За погодженою сторонами рознарядкою одержувачем договірної продукції (паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0 та/або паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт С (ДП-Л-Євро5-В0) за ДСТУ 7688:2015) є: військова частина А2110 (станція призначення Нікополь Придніпровської залізниці, код 466001) щодо отримання 2200 тонн до 30.04.2018 включно.

Відповідно до п.п. 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5 договору, постачальник зобов`язаний: забезпечити постачання продукції, якість якої відповідає умовам, установленим розділом ІІ договору; надати продукцію для приймання одержувачу замовника разом із усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти продукцію на умовах цього договору; нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції (у разі виникнення розбіжностей щодо якості та кількості продукції).

Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до 31.12.2018, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення (п. 10.1 договору).

Суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні позову з таких підстав.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частинами 1 і 2 статті 193 Господарського кодексу України встановлено, що:

- суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться;

- кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Згідно з ч. 1 ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Суд погоджується із твердженням відповідача про те, що він здійснив поставку товару у передбачений договором строк з підтвердженням належними доказами, а тому відсутні підстави для застосування до нього відповідальності за порушення строку поставки, передбаченої п. 7.3.2 договору.

Як вказано вище, 15.03.2018 між сторонами було укладено договір №286/1/18/31 про постачання для державних потреб нафти та дистилятів (09130000-9) (паливо дизельне) для техніки спеціального призначення (за кошти державного бюджету України).

Статтею 663 Цивільного кодексу України передбачено, що продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень ст. 530 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 664 Цивільного кодексу України, обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент: вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов`язок продавця доставити товар; надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцем знаходження товару. Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент виконання продавцем обов`язку передати товар. Товар вважається наданим у розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений договором, він готовий до передання покупцеві у належному місці і покупець проінформований про це.

Матеріали справи дозволяють стверджувати про те, що відповідачем належним чином були виконані зобов`язання за договором №286/1/18/31 від 15.03.2018 щодо поставки товару.

Так, ТОВ «Фірма «Фідея» своєчасно, у передбачений договором строк, тобто, до 30.04.2018, на виконання умов договору поставлено паливо дизельне GASOLIO AUTO 10 PPM S виробництва RAFFINERIA DI MILAZZO, S.C.P.A. CONTRADA MANGIAVACCA SNC, 98057 MILAZZO (ME)/Італія загальною кількістю 2192,512 тон одержувачу замовника - військовій частині А2110 (станція призначення - Нікополь), що підтверджується залізничними накладними № 41146689 від 25.04.2018, №№41162884, 41176694 від 26.04.2018, № 41197450 від 27.04.2018.

Проте приймання дизельного пального було призупинено замовником до моменту надання відповідних оригіналів документів щодо контролю якості пального.

Відповідач 02.05.2018 звернувся до позивача з пропозицію укласти додаткові угоди до договору щодо можливості розширення переліку марок дизельного палива, що постачається за договором, шляхом додавання до переліку пального GASOLІO AUTO 10 PPM виробництва Італія, яке за своїми технічними характеристиками відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 та є паливом високої якості, надавши до листа копію сертифікату якості № 119209/VF від 02.03.2018 для палива дизельного GASOLІO AUTO 10 PPM з перекладом, копію паспорту якості № 213 від 06.10.2017 для палива дизельного ДП-Л-Євро5-В0 та копію паспорту якості № 1251 від 01.10.2017 для палива дизельного ДТ-Л-К5, сорт С.

Листом від 03.05.2018 тимчасово виконуючим обов`язки начальника Тилу Збройних Сил України надано повідомлення Департаменту закупівель про те, що до військових частин (у тому числі військової частини А2110) поставлено дизельне паливо GASOLІO AUTO 10 PPM, що суперечить умовам договору, оскільки вищезазначене дизельне паливо під час надання тендерних пропозицій не пропонувалось. Також, зазначено, що приймання дизельного пального призупинено до моменту надання відповідних оригіналів документів щодо контролю якості пального.

Відповідачем було надано позивачу експертний висновок № 367 від 10.05.2018, виданий ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», згідно з яким, паливо GASOLIO AUTO 10 PPM виробництва RAFFINERIA DI MILAZZO, S.C.P.A. CONTRADA MANGIA VACCA SNC, 98057 MILAZZO (ME)/ Італія відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови». За показниками якості «цетанове число», «цетановий індекс», «температура спалаху в закритому тиглі» паливо дизельне виробництва RAFFINERIA DI MILAZZO, S.C.P.A. CONTRADA MANGIA VACCA SNC, 98057 MILAZZO (ME)/ Італія, має покращені показники якості у порівнянні з паливом дизельним виробництва ПАТ «Укртатнафта», за показниками «вміст сірки» паливо дизельне виробництва RAFFINERIA DI MILAZZO, S.C.P.A. CONTRADA MANGIA VACCA SNC, 98057 MILAZZO (ME)/ Італія має кращі показники якості, ніж паливо дизельне виробництва ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод».

Також, ТОВ «Фірма «Фідея» листом № 05-05/18-107 від 05.05.2018 було надано позивачу сертифікат відповідності ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 04.05.2018 № UA.TR. 037.00201-18 палива дизельного GASOLIO AUTO 10 PPM з вмістом сірки до 10 мг/кг Технічному регламенту ДСТУ 7688:2015 (паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0), протокол випробувань № 155/05-2018 від 04.05.2018, в якому зазначено відповідність густини за температурою 15оС та протокол випробувань № 712/18 КР від 04.05.2018, яким підтверджено показник окислювальної стабільності.

Суд зазначає, що позивач, який має відповідні сертифіковані лабораторії, які здійснюють контроль за якістю продукції, не надав жодного висновку незалежної сертифікованої лабораторії відповідно до пунктів 2.3, 2.4 договору та відповідно до вимог Інструкції № 777 про те, що відповідачем поставлений інший товар, а ніж ДП-Л-Євро5-В0 або еквівалент.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.01.2020 призначено у справі № 904/1803/19 судову експертизу з метою визначення якості та відповідності умовам договору поставленого ТОВ «Фірма «Фідея» палива.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи Полтавського відділення національного наукового центру «Інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» №307/369/370/119/265 від 25.05.2021:

1. На підставі наданих документів, з врахуванням даних протоколу випробувань №155/05-2018 від 04.05.2018, акту ідентифікації №155/05-2018 від 04.05.2018, протоколу випробувань № 712/18КР від 04.05.2018, сертифікату відповідності № UA.TR.037.00201-18, в межах компетенції експерта товарознавця, дизельне паливо GASOLIO AUTO 10 PPM S виробництва RAFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A. CONTRADA MANGІAVACCA SNC 98057 MILAZZO (МЕ) Італія, поставлене товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Фідея» на адресу Міністерства оборони України на виконання договору №286/1/18/31 від 15.03.2008 про постачання для державних потреб нафти і дистилятів (09130000-9) (паливо дизельне) для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України) відповідає умовам, наведеним у витягу із протоколу засідання тендерного комітету Міністерства оборони України щодо прийняття рішення про намір укласти договори за переговорною процедурною закупівлі нафти і дистилятів (09130000-9) (паливо дизельне) №75/61/8 від 28.02.2018.

2. На підставі наданих на дослідження документів, з врахуванням даних протоколу випробувань №155/05-2018 від 04.05.2018, акту ідентифікації №155/05-2018 від 04.05.2018, протоколу випробувань № 712/18КР від 04.05.2018, сертифікату відповідності № UA.TR.037.00201-18 в межах компетенції експерта товарознавця, дизельне паливо GASOLIO AUTO 10 PPM S виробництва RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A. CONTRADA MANGIAVACCA SNC 98057 MILAZZO (МЕ)/Італія, поставлене товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Фідея» на адресу Міністерства оборони України відповідає умовам договору №286/1/18/31 від 15.03.2008 про постачання для державних потреб нафти і дистилятів (09130000-9) (паливо дизельне) для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України).

3. На підставі наданих на дослідження документів: протоколу випробувань №155/05-2018 від 04.05.2018 виданого Рівненською випробувальною лабораторією Центру паливних випробувань «TFC» ПАТ «Концерн Галнафтогаз» з додатком: акт ідентифікації № 155/05-2018 від 04.05.2018, протоколу випробувань № 712/18КР від 04.05.2018, виданого відділенням випробувального центру м. Києва ТОВ «Інспекторат Україна», сертифікату відповідності № UA.TR.037.00201-18 термін дії з 04.05.2018 по 01.05.2019 виданого ДП «Рівненський науково-випробувальний центр стандартизації, метрології та сертифікації» в межах компетенції експерта товарознавця відповідність вимогам ДСТУ 7688:2015 дизельного палива GASOLIO AUTO 10 PPM S виробництва RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A. CONTRADA MANGIAVACCA SNC 98057 MILAZZO (МЕ) Італія, поставленого товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Фідея» на адресу Міністерства оборони України на виконання договору №286/1/18/31 від 15.03.2008 про постачання для державних потреб нафти і дистилятів (09130000-9) (паливо дизельне) для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України), підтверджується.

4. На підставі наданих на дослідження документів: протоколу випробувань №155/05-2018 від 04.05.2018, акту ідентифікації № 155/05-2018 від 04.05.2018, протоколу випробувань № 712/18КР від 04.05.2018, сертифікату відповідності № UA.TR.037.00201-18 термін дії з 04.05.2018 по 01.05.2019 - дизельне паливо GASOLIO AUTO 10 PPM S виробництва RAFFINERIA DI MІLAZZO S.C.P.A. CONTRADA MANGIAVACCA SNC 98057 MILAZZO (МЕ) Італія, поставленого товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Фідея» на адресу Міністерства оборони України на виконання договору №286/1/18/31 від 15.03.2008 про постачання для державних потреб нафти і дистилятів (09130000-9) (паливо дизельне) для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України) паливо дизельне GASOLIO AUTO 10 PPM S є аналогом палива дизельного ДП-Л-Євро5-В0 згідно Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив у відповідності вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови. За умовами ДСТУ 7688:2015 має умовну познаку: ДП-Л-Євро5-В0.

5. У відповідності з положеннями підпунктів 3.3.1, 3.3.2 пункту 3.3 Розділу 3 ДСТУ 7688:2015 продукція, що відповідає вимогам продукту «Паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0» має наступне розподілення: літери ДП - позначення дизельного палива; Л (літерне позначення марки) - літнє, що використовують за температури повітря не нижче ніж 5°С; Євро5 - символ екологічного класу; В0 - символ визначення вмісту (об`ємної частки) метилових/етилових естерів жирних кислот у разі їх відсутності.

6. На підставі наданих на дослідження документів: протоколу випробувань №155/05-2018 від 04.05.2018, акту ідентифікації № 155/05-2018 від 04.05.2018, протоколу випробувань № 712/18КР від 04.05.2018, сертифікату відповідності № UA.TR.037.00201-18 термін дії з 04.05.2018 по 01.05.2019 дизельне паливо GASOLIO AUTO 10 PPM S виробництва RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A. CONTRADA MANGIAVACCA SNC 98057 MILAZZO (МЕ) Італія, поставленого товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Фідея» на адресу Міністерства оборони України на виконання договору №286/1/18/31 від 15.03.2008 про постачання для державних потреб нафти і дистилятів (09130000-9) (паливо дизельне) для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України) паливо дизельне GASOLIO AUTO 10 PPM S є аналогом палива дизельного ДП-Л-Євро5-В0 згідно Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного судових та котельних палив у відповідності вимогам ДСТУ 7688:2015-«Паливо дизельне Євро. Технічні умови. У відповідності з положеннями підпунктів 3.3.1, 3.3.2 пункту 3.3 Розділу 3 ДСТУ 7688:2015 продукція, що відповідає вимогам продукту «Паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0» має наступне розподілення: літери ДП - позначення дизельного палива; Л (літерне позначення марки) - літнє, що використовують за температури повітря не нижче ніж 5°С; Євро5 - символ екологічного класу; ВО - символ визначення вмісту (об`ємної частки) метилових/етилових естерів жирних кислот у разі їх відсутності.

Наведені обставини дозволяють стверджувати про те, що відповідачем було здійснено поставку товару відповідно до умов договору №286/1/18/31 від 15.03.2018.

Суд вважає необґрунтованими посилання позивача на те, що відповідно до процедури закупівлі відповідач повинен був поставити товар виробництва України та Білорусії, сертифікати відповідності на які ним надавались тендерному комітету Міністерства оборони України.

Договір №286/1/18/31 від 15.03.2018 не містив обов`язкових вимог щодо конкретного виробника дизельного палива і передбачав поставку ДП-Л-Євро5-В0 або еквіваленту.

Поставка відповідачем зазначеного товару не свідчить про зміну істотних умов договору.

Таким чином, відповідач здійснив поставку товару у передбачений договором строк, що підтверджено належними доказами, а тому відсутні підстави для застосування до нього відповідальності за порушення строку поставки, передбаченої п. 7.3.2 договору у вигляді стягнення 11503998грн – пені і 4473777грн – штрафу.

В ході вирішення спору позивачем не виконані вимоги ч. 1 ст. 74 ГПК України та не доведений факт неналежного виконання відповідачем зобов`язань за договором.

Є безпідставними посилання позивача на постанову Північного апеляційного господарського суду у справі № 910/7591/18, якою встановлено факт відсутності у відповідача документів на підтвердження якості поставленого ним дизельного палива та поставку продукції із порушенням умов договору, що стало підставою для не прийняття даної продукції.

Слід зазначити, що відмовляючи у задоволенні позову ТОВ «Фірма «Фідея» суд апеляційної інстанції виходив з того, що позовна вимога про визнання протиправною бездіяльності Міністерства оборони України щодо неприйняття дизельного палива, поставленого за договором № 286/1/18/30 від 15.03.2018, є вимогою щодо встановлення певних фактів та не може бути самостійним предметом розгляду в господарському суді, оскільки до повноважень суду не належить встановлення фактів, що мають юридичне значення. Що ж до стягнення збитків, то суд виходив з того, що позивачем не надано документів, які підтверджують якість та хімічні властивості поставленого дизельного палива, зокрема, паспорт якості та/або сертифікати акредитованих лабораторій, а надані сертифікати відповідності не засвідчені належним чином, а тому замовник обґрунтовано відклав прийняття товару. З огляду на вищезазначене, оскільки позивачем не доведено протиправності поведінки заподіювача збитків та причинний зв`язок, суд відмовив у стягненні збитків.

Однак, предмет доказування у справі № 910/7591/18 та у справі №904/1803/19, як і обставини, які підлягали встановленню у цих справах, є різними.

У межах справи № 904/1803/19 предметом спору є порушення строку поставки товару, і встановленню підлягають обставини саме щодо дотримання чи порушення строків постачання, і в межах даної справи відповідач не позбавлений можливості надати ті докази, які не були прийняті у межах справи № 910/7591/18, на спростування позовних вимог, а позивач повинен був довести обставини порушення строку поставки.

З огляду на викладене до спірних правовідносин не може бути застосовано рішення у справі № 910/7591/18 як таке, що встановлює преюдиційні обставини для справи №904/1803/19.

З урахуванням наведеного, суд відмовляє у задоволенні позову у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд,

ВИРІШИВ:

В позові Міністерства оборони України до товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Фідея» про стягнення 11503998грн - пені, 4473777грн – штрафу відмовити.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 09.07.2021.

Головуючий колегії-суддя В.О. Татарчук

Суддя О.Ю. Васильєв

Суддя Е.М. Бондарєв

Часті запитання

Який тип судового документу № 98233696 ?

Документ № 98233696 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 98233696 ?

Дата ухвалення - 06.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98233696 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 98233696 ?

В Господарський суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 98233695
Наступний документ : 98233697