Ухвала суду № 98115729, 05.07.2021, Тернопільський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
05.07.2021
Номер справи
500/2019/20
Номер документу
98115729
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа №500/2019/20

05 липня 2021 рокум. ТернопільТернопільський окружний адміністративний суд, у складі головуючого судді Мартиць О.І. розглянувши в письмовому провадженні заяву представника позивача про встановлення судового контролю за виконанням судового рішення та накладення штрафу на керівника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області в адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

03.06.2021 через відділ документального забезпечення Тернопільського окружного адміністративного суду від представника позивача поступила заява про встановлення судового контролю за виконанням рішення суду у якій просить:

- встановити судовий контролю шляхом зобов`язання суб`єкта владних повноважень (боржника) - Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області подати звіт про виконання судового рішення у справі №500/2019/20 від 08.10.2020 в строк 10 робочих днів,

- накласти на керівника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області штраф у сумі сорок розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 08.10.2020 в справі №500/2019/20.

Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду від 04.06.2021 заяву представника позивача про встановлення судового контролю за виконанням судового рішення в адміністративній справі №500/2019/20 за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії призначено до розгляду у судовому засіданні на 23.06.2021.

Зобов`язано Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області подати суду у строк до 23.06.2021 письмові пояснення та належним чином засвідченні докази щодо виконання рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 08.10.2020 у справі №500/2019/20.

Згідно довідки секретаря судового засідання 23.06.2021 судове засідання щодо розгляду заяви про встановлення судового контролю за виконанням судового рішення не проводилось та відкладено до 05.07.2021.

29.06.2021 представник позивача подала до суду заяву про проведення засідання у відсутності особи, яка бере участь у справі.

Від відповідача 05.07.2021 поступила заява про проведення судового засідання без участі представника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

За нормами частини третьої статті 194 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження на підставі наявних у суду матеріалів.

Таким чином, суд дійшов висновку про необхідність розгляду заяви представника позивача про встановлення судового контролю та про накладення штрафу на керівника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області в порядку письмового провадження.

Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду від 08.10.2020 у адміністративній справі №500/2019/20 позовні вимоги задоволено частково.

Визнано протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області щодо відмови ОСОБА_1 у призначенні та виплаті щомісячної державної адресної допомоги до пенсії відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 №656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій".

Зобов`язано Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області призначити та виплатити ОСОБА_1 щомісячну державну адресну допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 №656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" з 16 березня 2020 року.

Допущено до негайного виконання рішення суду в частині нарахування та виплати ОСОБА_1 щомісячної державної адресної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 №656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій", - у межах суми стягнення за один місяць.

Зобов`язано Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області надати суду звіт про виконання рішення суду в місячний строк з дня набрання рішенням суду законної сили.

В задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Рішення набрало законної сили 23.12.2020.

Ухвалами суду від 22.02.2021 та 22.03.2021 Головному управлінню Пенсійного фонду України в Тернопільській області встановлено новий строк для подання звіту про виконання рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 08.10.2020 у адміністративній справі №500/2019/20.

Статтею 129 Конституції України передбачено, що основними засадами судочинства, зокрема, є: обов`язковість судового рішення.

Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд (стаття 129-1 Конституції України).

Відповідно до частин другої та третьої статті 14 КАС України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Статтею 370 КАС України визначено, що судове рішення, яке набрало законної сили, є обов`язковим для учасників справи, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності, - за її межами.

Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Отже, рішення суду, яке набрало законної сили, є обов`язковим для учасників справи.

Порядок встановлення судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах визначено статтею 382 КАС України, за приписами частини першої якої суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, може зобов`язати суб`єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

Зазначені норми кореспондуються з положенням частини шостої статті 245 цього Кодексу, згідно з якими у випадках, визначених у частинах третій - п`ятій цієї статті, суд може визначити відповідачу - суб`єкту владних повноважень розумний строк виконання рішення суду.

Отже, частиною першою статті 382 КАС України передбачено право суду встановити судовий контроль за виконанням рішення суду. Такий контроль здійснюється судом шляхом зобов`язання надати звіт про виконання судового рішення, розгляду поданого звіту на виконання постанови суду, а в разі неподання такого звіту - встановленням нового строку для подання звіту і накладенням штрафу. Одночасно, зазначені процесуальні дії є диспозитивним правом суду, яке може використовуватися в залежності від наявності об`єктивних обставин, які підтверджені належними і допустимими доказами (вказані висновки щодо застосування положень статті 382 КАС України викладені у постанові Верховного Суду від 23.06.2020 у справі № 802/357/17-а).

Суд звертає увагу, що Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду від 08.10.2020 у адміністративній справі №500/2019/20 зобов`язано Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області надати суду звіт про виконання рішення суду в місячний строк з дня набрання рішенням суду законної сили.

Відповідно до вимог частини другої статті 382 КАС України за наслідками розгляду звіту суб`єкта владних повноважень про виконання рішення суду або в разі неподання такого звіту суддя своєю ухвалою може встановити новий строк подання звіту, накласти на керівника суб`єкта владних повноважень, відповідального за виконання рішення, штраф у сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З аналізу вищенаведеної норми КАС України суд приходить до висновку про те, що за наслідками розгляду звіту або в разі неподання такого звіту суд може винести одну із двох допустимих ухвал:

1) ухвалу якою встановити новий строк подання звіту;

2) ухвалу про накладення штрафу на керівника суб`єкта владних повноважень, відповідального за виконання рішення.

Поданий відповідачем звіт про виконання судового рішення за своєю суттю є повідомленням про неможливість повністю виконати рішення суду.

Разом з тим, суд при вирішенні питання про накладення штрафу на керівника суб`єкта владних повноважень, відповідального за виконання рішення повинен встановити, чи була у такого керівника можливість виконати рішення суду, чи не було об`єктивних причин, які цьому перешкоджали.

Окрім того, специфіка застосування штрафної санкції, полягає в тому, що вона накладається на керівника суб`єкта владних повноважень, яким не забезпечено виконання судового рішення та який є відповідальним за діяльність державного органу, що він очолює. Можливість накладення штрафу розглядається не самостійно, а за наслідками розгляду звіту суб`єкта владних повноважень про виконання рішення суду або у разі неподання такого звіту, чи невиконання рішення суду. Накладення на керівника суб`єкта владних повноважень, відповідального за виконання рішення суду, штрафу є мірою покарання, а тому можливість суду накласти такий штраф може бути реалізована лише за умови встановлення судом обставин, які свідчать про умисне невиконання рішення суду, недобросовісність у діях суб`єкта владних повноважень, які свідчать про ухилення останнього від виконання рішення суду.

Вказаних висновків дійшов Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду у постанові від 23.04.2020 по справі №560/523/19, які з урахуванням частини п`ятої статті 242 КАС України підлягають обов`язковому застосуванню до спірних правовідносин.

Згідно матеріалів справи на виконання рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 08.10.2020 у адміністративній справі №500/2019/20 ОСОБА_1 проведено перерахунок та встановлено державну адресну допомогу (854 код виплати) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 №656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій". В результаті перерахунку за період з 16.03.2020 по 31.01.2021 нараховано доплату в сумі 80923,03 грн і внесено до Реєстру судових рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою. Зроблено запит від 12.02.2021 до Пенсійного фонду України щодо виділення коштів для виплати заборгованості за вказаним судовим рішенням. Листом Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України від 12.03.2021 №2800-030102-9/11661 повідомлено, що виплата коштів на виконання рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 08.10.2020 по справі №500/2019/20 здійснюється в межах затверджених бюджетних призначень для здійснення відповідних виплат.

На думку суду, вказані вище дії не можуть свідчити про ухилення Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області від виконання рішення суду, умисне невиконання рішення суду чи недобросовісність у діях суб`єкта владних повноважень

Таким чином, судом не встановлено підстав для накладення штрафу на керівника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області за невиконання рішення суду.

З огляду на наведене, суд вважає за необхідне встановити новий строк подання звіту про виконання рішення суду.

Керуючись статтями 243, 248, 256, 294, 295, 382 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області повторно (протягом трьох місяців з дня отримання цієї ухвали) подати звіт про виконання рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 08.10.2020 у справі №500/2019/20.

В задоволенні заяви представника позивача про встановлення судового контролю за виконанням судового рішення та накладення штрафу на керівника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області за невиконання рішення суду в адміністративній справі №500/2019/20 відмовити.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному частиною другою статті 256 КАС України може бути оскаржена в порядку та строки передбачені статтею 295 КАС України.

Повний текст ухвали складено 05.07.2021.

Головуючий суддя Мартиць О.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 98115729 ?

Документ № 98115729 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98115729 ?

Дата ухвалення - 05.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98115729 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 98115729 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 98115729, Тернопільський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 98115729, Тернопільський окружний адміністративний суд було прийнято 05.07.2021. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 98115729 відноситься до справи № 500/2019/20

Це рішення відноситься до справи № 500/2019/20. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 98115728
Наступний документ : 98115730