Рішення № 98075156, 22.06.2021, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
22.06.2021
Номер справи
916/362/21
Номер документу
98075156
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" червня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/362/21

Господарський суд Одеської області

У складі судді Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань Ловги В.М.

За участю представників сторін:

Від позивача (заявника): не з`явився;

Від відповідача: не з`явився;

Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Дельта Вілмар” (вх. №2-742/21 від 09.06.2021р.) про розподіл судових витрат, подану по справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Дельта Вілмар” до приватного підприємства „Вінагробуд” про стягнення 1 655 503,45 грн., –

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Одеської області від 01.06.2021р. позов товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Дельта Вілмар” (далі по тексту – ТОВ “Торговий Дім “Дельта Вілмар”) до приватного підприємства „Вінагробуд” (далі по тексту – ПП „Вінагробуд”) було задоволено частково, присуджено до стягнення на користь позивача штраф у розмірі 500 000,00 грн., пеню у розмірі 554 649,45 грн., судовий збір у розмірі 24 832,55 грн., витрати на правову допомогу у розмірі 82 476,24 грн.

09.06.2021р. до господарського суду від ТОВ “Торговий Дім “Дельта Вілмар” надійшла заява про покладення на відповідача витрат на правову допомогу адвоката у розмірі 12 064,18 грн. та розподіл між сторонами судового збору у розмірі 3270,89 грн.

Ухвалою суду від 10.06.2021р. заява ТОВ “Торговий Дім “Дельта Вілмар” була призначена до розгляду в засіданні суду на 22.06.2021р. о 14:45 год., явка учасників судового процесу у якому була визнана судом необов`язковою.

22.06.2021р. до господарського суду від ТОВ “Торговий Дім “Дельта Вілмар” надійшло клопотання про розгляд питання про ухвалення додаткового рішення за відсутності представника позивача.

ПП „Вінагробуд” не скористалось наданим законом правом на участь свого представника у даному судовому засіданні, письмових пояснень або клопотання про зменшення витрат на правову допомогу до господарського суду від відповідача також не надходило.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення. У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Вирішуючи питання про наявність правових підстав для ухвалення додаткового рішення, господарський суд виходить із наступного.

Згідно зі ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема, на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ч. 1 ст. 124 ГПК України разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

Слід зазначити, що ТОВ “Торговий Дім “Дельта Вілмар” у поданій до суду позовній заяві було повідомлено суду, що попередній розрахунок суми судових витрат на правничу допомогу складає 82 476,24 грн.

Згідно з ч. 8 ст. 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

ТОВ “Торговий Дім “Дельта Вілмар” з дотриманням вимог ч. 8 ст. 129 ГПК України, у судовому засіданні, яке відбулось 01.06.2021р., до закінчення судових дебатів було зроблено заяву про подання додаткових доказів на підтвердження понесення витрат на правову допомогу протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду.

Слід зазначити, що рішенням суду від 01.06.2021р. по даній справі із відповідача на користь позивача було присуджено до стягнення витрати на правову допомогу у загальному розмірі 82 476,24 грн.

Заява про ухвалення додаткового судового рішення разом із доказами на підтвердження понесення витрат на правову допомогу була передана позивачем до відділення поштового зв`язку 07.06.2021р. та надійшла до суду 09.06.2021р., тобто була подана із дотриманням встановлених ст. 129 ГПК України строків.

З огляду на викладене, господарський суд доходить висновку про дотримання позивачем порядку повідомлення та надання суду доказів на підтвердження понесення витрат на правову допомогу, що свідчить про наявність підстав для їх розподілу у порядку, встановленому процесуальним законодавством.

Крім наявних в матеріалах справи договору про надання професійної правничої допомоги № 21/01-01 від 20.01.2021р., укладеного між АО „Еревлігал” та ТОВ “Торговий Дім “Дельта Вілмар”, додаткової угоди, позивачем було надано суду детальний опис наданих послуг та здійснених витрат, акт приймання-передачі наданих послуг №21/01/21-08 від 01.06.2021р., акт приймання-передачі наданих послуг №21/01/21-08-1 від 01.06.2021р., рахунок №150 від 01.06.2021р. на суму 12 064,18 грн., платіжне доручення №1135426 від 03.06.2021р. на суму 12 064,18 грн. на підтвердження факту перерахування коштів на рахунок адвокатського об`єднання.

Відповідно до ст. 221 ГПК України якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 1, 2 ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати. Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення.

Згідно з ч. ч. 1, 4 ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

З огляду на викладене, господарський суд доходить висновку про наявність правових підстав для розподілу між сторонами витрат на правову допомогу адвоката, понесених ТОВ “Торговий Дім “Дельта Вілмар”, у розмірі 12 064,18 грн.

Оскільки вимогами ст. 129 ГПК України передбачено необхідність розподілу інших судових витрат, тобто і витрат на правову допомогу, у разі задоволення позову - на відповідача, господарський суд враховуючи правомірність нарахованих до стягнення штрафних санкцій, розмір яких згідно рішення суду від 01.06.2021р. був зменшений за клопотанням відповідача, вважає за необхідне та правомірне покласти на відповідача витрати на правову допомогу адвоката у розмірі 12 064,18 грн. При цьому, господарським судом під час вирішення питання про розподіл витрат на правову допомогу було враховано, що клопотання про зменшення розміру витрат на правничу допомогу до господарського суду від ПП „Вінагробуд” не надходило.

Вирішуючи питання про наявність правових підстав для задоволення заяви ТОВ “Торговий Дім “Дельта Вілмар” в частині вимог про розподіл між сторонами судового збору у розмірі 3270,89 грн., господарським судом враховано наступне.

За звернення до господарського суду із даним позовом, який містить одну позовну вимогу майнового характеру (про стягнення 1 655 503,45 грн.), позивач мав сплатити судовий збір у загальному розмірі 24 832,55 грн. (1 655 503,45 грн. * 1,5% = 24 832,55 грн.). На підтвердження сплати судового збору позивачем було надано суду платіжні доручення на загальну суму 27 102,55 грн.

Крім того, позивачем було сплачено судовий збір у розмірі 1135,00 грн. за звернення до суду із заявою про забезпечення позову, який покладається судом на ТОВ “Торговий Дім “Дельта Вілмар” у зв`язку з відмовою у задоволенні поданої заяви згідно ухвали суду від 17.02.2021р.

Рішенням суду від 01.06.2021р. із відповідача на користь ТОВ “Торговий Дім “Дельта Вілмар” було присуджено до стягнення судовий збір у розмірі 24 832,55 грн. При цьому, по тексту рішення судом було роз`яснено позивачу, що решта суми судового збору у розмірі 2270,00 грн. може бути повернута з державного бюджету на підставі клопотання позивача відповідно до Закону України „Про судовий збір”.

З викладених обставин господарський суд доходить висновку про відсутність правових підстав для задоволення вимог позивача у названій частині, що має наслідком відмову у задоволенні клопотання ТОВ “Торговий Дім “Дельта Вілмар” про присудження до стягнення із відповідача судового збору у розмірі 3270,89 грн.

Керуючись ст. ст. 86, 123, 126, 129, 221, 236 – 238, 244, ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Дельта Вілмар” про розподіл судових витрат – задовольнити частково.

2. Стягнути з приватного підприємства „Вінагробуд” /54107, Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 98; ідентифікаційний код 40946466/ на користь товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Дельта Вілмар” /01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 19, поверх 4; ідентифікаційний код 36369434/ витрати на правову допомогу у розмірі 12 064,18 грн. /дванадцять тисяч шістдесят чотири грн. 18 коп./.

3. В решті вимоги заяви відмовити.

Додаткове рішення набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 241 ГПК України.

Наказ видати після набрання додатковим рішенням законної сили.

Відповідно до ст. ст. 254, 256 ГПК України учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції до Південно-Західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складання повного тексту рішення суду.

Повний текст додаткового рішення складено 02.07.2021р.

Суддя С.П. Желєзна

Часті запитання

Який тип судового документу № 98075156 ?

Документ № 98075156 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 98075156 ?

Дата ухвалення - 22.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98075156 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 98075156 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 98075156, Господарський суд Одеської області

Судове рішення № 98075156, Господарський суд Одеської області було прийнято 22.06.2021. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 98075156 відноситься до справи № 916/362/21

Це рішення відноситься до справи № 916/362/21. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 98075155
Наступний документ : 98075157