Ухвала суду № 97964160, 29.06.2021, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
29.06.2021
Номер справи
911/2602/19
Номер документу
97964160
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"29" червня 2021 р. м. Київ Справа № 911/2602/19

Господарський суд Київської області у складі судді Колесника Р.М., розглянувши заяву Київського квартирно-експлуатаційного управління про видачу виконавчих документів у справі № 911/2602/19 за позовом

Київського квартирно-експлуатаційного управління (03186, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 30, код 22991617)

до

Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області (08100, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 53, код 24219983)

приватного підприємства «Переяслав-Туризм» (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21, код 34976786)

Головного управління Держгеокадастру у Київській області (03115, м. Київ, вул. Серпова, буд. 3/14, код 39817550)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача – Міністерство оборони України (03186, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 6, код 00034022)

про визнання незаконним та скасування розпорядження, визнання недійсним договору оренди земельної ділянки та додаткової угоди до договору, скасування державної реєстрації земельної ділянки, зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Київської області від 28.12.2020 у справі № 911/2602/19 позов Київського квартирно-експлуатаційного управління задоволено повністю; визнано незаконним та скасовано розпорядження Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області № 615 від 30.08.2007 «Про передачу земельної ділянки на умовах довгострокової оренди приватному підприємству «Переяслав-Туризм»; визнано недійсним договір оренди землі від 30.08.2007, укладений між Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією Київської області та приватним підприємством «Переяслав-Туризм», який зареєстрований у Переяслав-Хмельницькому відділі № 19 Київської регіональної філії державного підприємства «Центр ДЗК при Державному комітеті України по земельним ресурсам», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 30.08.2007; визнано недійсною додаткову угоду до договору оренди землі від 30.08.2007, укладену між Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією Київської області та приватним підприємством «Переяслав-Туризм», зареєстровану в реєстрі за № 639 (номер правочину 3426972); скасовано державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером 3223387200:06:027:0158; зобов`язано Головне управління Держгеокадастру у Київській області скасувати запис у Поземельній книзі про державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером 3223387200:06:027:0158 та перенести відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3223387200:06:027:0158 до архівного шару Національної кадастрової системи України; стягнуто з Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області, приватного підприємства «Переяслав-Туризм», Головного управління Держгеокадастру у Київській області на користь Київського квартирно-експлуатаційного управління по 3201,67 гривень судового збору та по 6698,67 гривень витрат на проведення експертизи.

На примусове виконання пунктів 7, 8, 9 вказаного рішення 11.03.2021 Господарським судом Київської області видано відповідні накази.

На адресу суду 07.06.2021 від Київського квартирно-експлуатаційного управління надійшла заява від 03.06.2021 № 517/2802, у якій останній просить суд:

- видати виконавчий документ (наказ) про скасування державної реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 3223387200:06:027:0158, відповідно до пункту 5 резолютивної частини рішення Господарського суду Київської області від 28.12.2020 у справі № 911/2602/19;

- видати виконавчий документ (наказ) про зобов`язання Головного управління Держгеокадастру у Київській області скасувати запис у Поземельній книзі про державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером 3223387200:06:027:0158 та перенесення відомостей щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3223387200:06:027:0158 до архівного шару Національної кадастрової системи України, відповідно до пункту 6 резолютивної частини рішення Господарського суду Київської області від 28.12.2020 у справі № 911/2602/19.

Розглянувши заяву Київського квартирно-експлуатаційного управління, суд дійшов висновку про часткове задоволення вказаної заяви з наступних підстав.

Щодо вимоги про видачу виконавчого документа (наказу) про скасування державної реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 3223387200:06:027:0158, суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 326 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, – і за її межами.

Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції (ч. 1 ст. 327 Господарського процесуального кодексу України).

За приписами ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів, зокрема: виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України; судових наказів; ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження» у виконавчому документі зазначаються резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень.

Статтею 10 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що заходами примусового виконання рішень є: 1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об`єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами; 2) звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника; 3) вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні; 4) заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов`язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем; 5) інші заходи примусового характеру, передбачені цим Законом.

Як зазначалось вище, заявник просить суд видати виконавчий документ про скасування державної реєстрації земельної ділянки.

Згідно з визначенням, наведеним у ст. 1 Закону України «Про державний земельний кадастр», державна реєстрація земельної ділянки – внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера.

Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, що розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами. Згідно зі статтею 3 цього Закону Державний земельний кадастр базується на принципі об`єктивності, достовірності та повноти його відомостей (ст. 1 Закону України «Про державний земельний кадастр»).

Згідно з ч. 1 ст. 6 Закону України «Про державний земельний кадастр» ведення та адміністрування Державного земельного кадастру забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 9 вказаного Закону, внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей здійснюються державними кадастровими реєстраторами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Державна реєстрація земельних ділянок, обмежень у їх використанні, ведення поземельних книг, внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки здійснюються Державними кадастровими реєстраторами, які здійснюють свою діяльність за місцем розташування земельної ділянки (район, місто республіканського значення Автономної Республіки Крим, місто обласного значення) (ч. 8 вказаної норми).

Процедуру та вимоги щодо ведення Державного земельного кадастру визначає Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 12 Порядку, відомості Державного земельного кадастру є офіційними і вважаються об`єктивними та достовірними, якщо інше не доведено судом.

Відповідно пункту 60 Порядку запис у Поземельній книзі скасовується (поновлюється) Державним кадастровим реєстратором на підставі рішення суду.

Статтею 79-1 Земельного кодексу України передбачено, що земельна ділянка припиняє існування як об`єкт цивільних прав, а її державна реєстрація скасовується в разі, зокрема: скасування державної реєстрації земельної ділянки на підставі судового рішення внаслідок визнання незаконною такої державної реєстрації.

Отже законодавець передбачає, що правовстановлюючим документом для скасування державної реєстрації земельної ділянки є не виконавчий документ, який видається на підставі рішення суду, а безпосередньо і лише рішення суду, яке набрало законної сили.

Суд роз`яснює заявнику, що зміст пункту 5 резолютивної частини рішення Господарського суду Київської області від 28.12.2020 у справі № 911/2602/19 не передбачає видачі виконавчого документа на його примусове виконання, відповідно до положень статей 3, 4 Закону України «Про виконавче провадження» та заходів примусового виконання в розумінні ст. 10 зазначеного Закону.

Тобто рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки припускає його виконання вже в силу самого ухвалення такого рішення судом.

З огляду на викладене вище, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення заяви Київського квартирно-експлуатаційного управління у частині видачі виконавчого документа (наказу) про скасування державної реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 3223387200:06:027:0158, відповідно до пункту 5 резолютивної частини рішення Господарського суду Київської області від 28.12.2020 у справі № 911/2602/19.

Таким чином, суд вважає за доцільне задовольнити заяву позивача частково та видати наказ на виконання пункту 6 резолютивної частини рішення Господарського суду Київської області від 28.12.2020 у справі № 911/2602/19 про зобов`язання Головного управління Держгеокадастру у Київській області скасувати запис у Поземельній книзі про державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером 3223387200:06:027:0158 та перенести відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3223387200:06:027:0158 до архівного шару Національної кадастрової системи України.

Враховуючи викладене вище та керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Київського квартирно-експлуатаційного управління про видачу виконавчого документа (наказу) задовольнити частково.

2. На виконання пункту 6 резолютивної частини рішення Господарського суду Київської області від 28.12.2020 у справі № 911/2602/19 видати наказ про зобов`язання Головного управління Держгеокадастру у Київській області скасувати запис у Поземельній книзі про державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером 3223387200:06:027:0158 та перенести відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3223387200:06:027:0158 до архівного шару Національної кадастрової системи України.

3. В задоволенні решти вимог заяви Київського квартирно-експлуатаційного управління від про видачу виконавчого документа (наказу) відмовити.

Ухвала складена та підписана 29.06.2021, набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суддя Р.М. Колесник

Часті запитання

Який тип судового документу № 97964160 ?

Документ № 97964160 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 97964160 ?

Дата ухвалення - 29.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97964160 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 97964160 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 97964158
Наступний документ : 97964164