Ухвала суду № 97712532, 15.06.2021, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Дата ухвалення
15.06.2021
Номер справи
359/2891/17
Номер документу
97712532
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Провадження № 2/359/32/2021

Справа № 359/2891/17

УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2021 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області у складі

головуючого судді - Муранової-Лесів І.В..

при секретарі - Степаненко А.О.,

за участі позивача - ОСОБА_1 ,

представника позивача

ОСОБА_1 - ОСОБА_2 ,

представника відповідача

ФГ «АЛЬТА ВІКТОРІЯ» - Кисіль Є.М.

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в м. Борисполі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_3 (правонаступників померлого ОСОБА_4 ) до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Фермерського господарства «АЛЬТА ВІКТОРІЯ», приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Гадуп`як Сергій Миколайович про визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок, скасування рішень про державну реєстрацію права власності на ці об`єкти нерухомого майна, -

встановив:

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду знаходиться дана цивільна справа про визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок, укладених 02 березня 2017 року між відповідачем Фермерським господарством «Альта Вікторія» та відповідачами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , посвідчені приватним нотаріусом Гадуп`яком С.М., предметом яких є земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства з кадастровими номерами 3220886400:04:005:0142, 3220886400:04:005:0143 та 3220886400:04:005:0144 відповідно, площею по 2 га кожна, та скасування рішення нотаріуса про державну реєстрацію права власності на спірні земельні ділянки (а.с.3-7).

За заявою ОСОБА_1 та ОСОБА_3 від 27.01.2021 їх було залучено як правонаступників померлого позивача ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.70-71,84).

5.06.2021 в підготовчому засіданні представником позивача ОСОБА_8 адвокатом Лукацькою Л.Г. було подано заяву позивачів про забезпечення позову.

За змістом поданої заяви позивачі просять накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами 3220886400:04:005:0142, 3220886400:04:005:0143, що на праві власності зареєстровані за ФГ «АЛЬТА ВІКТОРІЯ», оскільки відчуження земельних ділянок відповідачем унеможливить виконання рішення суду.

Позивач ОСОБА_1 та її представник заяву про забезпечення позову підтримали, просили задовольнити.

Представник відповідача ФГ «АЛЬТА ВІКТОРІЯ» Кисіль Є.М. проти задоволення заяви заперечував, вважав, що таким чином будуть порушені права господарства.

Інші учасники справи в судове засідання не з`явилися, були повідомлені належним чином, у зв`язку з чим розгляд поданої заяви відбувався без їх участі.

Дослідивши подану заяву,заслухавши думку учасників справи, суд дійшов наступного висновку.

Встановлено, що зміст та форма заяви відповідає вимогам ст. 151 ЦПК України, до заяви додано документ, що підтверджує сплату судового збору.

Відповідно до ч. 1 ст. 149 Цивільного процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 150 Цивільного процесуального кодексу України позов забезпечується в тому числі накладенням арешту на майно.

З матеріалів цивільної справи вбачається, що позивачі, як правонаступники (спадкоємці) померлого спадкодавця ОСОБА_4 , оспорюють дійсність укладених між відповідачами договорів купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами 3220886400:04:005:0142, 3220886400:04:005:0143, 3220886400:04:005:0144, посилаючись на обставини встановлені судовим рішенням в іншій цивільній справі №359/3426/16-ц, яким було, зокрема, визнано недійсними свідоцтва про право власності на вказані земельні ділянки, на підставі яких земельні ділянки були відчужені за оспорюваними договорами купівлі-продажу на користь ФГ «АЛЬТА ВІКТОРІЯ».

За змістом ч.2 ст.149 ЦПК України визначено, що забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до роз`яснень Пленуму Верховного Суду України в п.4 постанови «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» № 9 від 22 грудня 2006 року, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам. При встановленні зазначеної відповідності слід враховувати, що вжиті заходи не повинні перешкоджати господарській діяльності юридичної особи або фізичної особи, яка здійснює таку діяльність і зареєстрована відповідно до закону як підприємець. Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів. Наприклад, обмеження можливості господарюючого суб`єкта користуватися та розпоряджатися власним майном іноді призводить до незворотних наслідків.

Так, згідно з вимогами ч.1 ст.2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Верховним Судом України у постанові від 25.05.2016 року по справі №6-605цс16 зроблено висновок, що метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Таким чином, заходи забезпечення позову застосовуються для того, щоб гарантувати виконання можливого рішення суду і повинні застосовуватись лише у разі необхідності, оскільки безпідставне звернення до таких дій може привести до порушення прав і законних інтересів інших осіб або учасників процесу.

Встановлено, що позов ґрунтується на доводах ОСОБА_4 , правонаступниками якого є позивачі, щодо порушення його права на спірні земельні ділянки, отриманого в результаті розпаювання земель КСП «Агрофірма «Рогозів». Таким чином відчуження земельних ділянок відповідачем ФГ «АЛЬТА ВІКТОРІЯ» призведе до того, що ефективний захист порушених прав позивачів, за захистом яких вони звернулись до суду, стане неможливим.

Разом з цим накладення арешту на земельні ділянки з обмеженням права користування земельними ділянками може призвести до порушення прав суб`єкта господарювання, враховуючи цільове призначення земельних ділянок – ведення селянського господарства.

З урахуванням викладеного, подану заяву слід задовольнити частково та накласти арешт на земельні ділянки із забороною їх відчуження проте без обмеження користування земельними ділянками.

Крім того відповідно до ч. 7 ст. 153 Цивільного процесуального кодексу України, в ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

Згідно ч. 1 ст. 154 ЦПК України суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення).

Частино 2 ст. 154 ЦПК України визначено, що зустрічне забезпечення застосовується тільки у випадку забезпечення позову.

Відповідно до п. 1,2 ч. 3 ст. 154 ЦПК України, суд зобов`язаний застосовувати зустрічне забезпечення, якщо: 1) позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові; або 2) суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду про відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові.

При цьому відповідно до ч. 5 даної статті розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням обставин справи. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв`язку із забезпеченням позову.

Враховуючи викладені обставини, суд дійшов висновку, щодо відсутності підстав зустрічного забезпечення, оскільки позивачі мають зареєстроване місце проживання на території України і будь-які належні докази, що майновий стан позивачів або їх дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду, відсутні.

Згідно ч.1 ст. 157 Цивільного процесуального кодексу України ухвала суду про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

За змістом п. 1 ч. 5 ст. 27 Закону України «Про виконавче провадження», виконавчий збір не стягується за виконавчим документом про накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог та що підлягають негайному виконанню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 149-153, 259,260,353 -355 ЦПК України, суд, –

ухвалив:

Заяву позивачів ОСОБА_1 , ОСОБА_3 про забезпечення позову задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, без обмеження користування, на земельні ділянки за кадастровими номерами:

- 3220886400:04:005:0142 площею 2 га,

- 3220886400:04:005:0143 площею 2 га,

- 3220886400:04:005:0144 площею 2 га.

В межах виконання даної ухвали визначити, що стягувачами є: ОСОБА_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКППФО – НОМЕР_1 та ОСОБА_3 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_1 , РНОКППФО – НОМЕР_2 ;

боржником: Фермерське господарство «АЛЬТА ВІКТОРІЯ» зареєстроване місце знаходження: 08351, Київська область, Бориспільський район, в.Рогозів, вул..Суворова, 9, код ЄДРПОУ - 36229892.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її винесення – 15 червня 2021 року і підлягає негайному виконанню.

Строк пред`явлення ухвали до виконання – в межах строків, визначених Законом України «Про виконавче провадження» для пред`явлення виконавчого документа.

Копію даної ухвали відповідно до ч. 2 ст. 157 ЦПК України направити, для виконання до Бориспільського міськрайонного відділу державної виконавчої служби ЦМУЮ МЮ (м. Київ), 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях б. 63), та, у разі необхідності державному реєстратору Реєстраційної служби Бориспільської міської ради (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях б. 73).

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду через Бориспільський міськрайонний суд Київської області протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Часті запитання

Який тип судового документу № 97712532 ?

Документ № 97712532 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 97712532 ?

Дата ухвалення - 15.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97712532 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 97712532 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 97712532, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Судове рішення № 97712532, Бориспільський міськрайонний суд Київської області було прийнято 15.06.2021. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 97712532 відноситься до справи № 359/2891/17

Це рішення відноситься до справи № 359/2891/17. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 97712530
Наступний документ : 97712534