Рішення № 97689782, 16.06.2021, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
16.06.2021
Номер справи
908/789/21
Номер документу
97689782
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

номер провадження справи 28/56/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2021 Справа № 908/789/21

м.Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Федорової Олени Владиславівни при секретарі Самойленко О.П. розглянув у відкритому судовому засіданні справу:

за позовом акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г) в особі філії – Запорізьке обласне управління (69063, місто Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 48)

до відповідачів 1. підприємства об`єднання громадян “Агропристань” Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Велід” (69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 129)

2. фізичної особи-підприємця Мельник Альони Вікторівни ( АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 )

про солідарне стягнення грошових коштів та розірвання договору кредитної лінії

Представників сторін:

від позивача: Усенко В.І., посвідчення №ЗП001821 від 27.09.2017, довіреність №1372 від 08.07.2020, адвокат;

від відповідача-1: Мельник А.В., керівник, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

від відповідача-2: ОСОБА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 від 16.06.1999.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області звернулося акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” в особі філії – Запорізьке обласне управління з позовом до підприємства об`єднання громадян “Агропристань” Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Велід” та фізичної особи-підприємця Мельник Альони Вікторівни про:

- солідарне стягнення 923.401,13 грн., які складаються з 699.577,77 грн. заборгованості за кредитом, 143.931,43 грн. заборгованості по процентам, 3,88 грн. заборгованості по комісії, 31.191,67 грн. пені за несвоєчасне погашення кредиту в межах строку позовної давності, 6.373,97 грн. пені за несвоєчасну сплату процентів, 0,38 грн. пені за несвоєчасну сплату комісії, 32.925,96 грн. інфляційних втрат від простроченних сум заборгованості за кредитом, 7.809,98 грн. 3% річних від прострочених сум заборгованості за кредитом, 1.586,09 грн. 3% річних від прострочених сум заборгованості за процентами;

- розірвання договору кредитної лінії, укладеного між АТ “Ощадбанк” та підприємством об`єднання громадян “Агропристань” Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Велід” №717 від 01.10.2018.

В обґрунтування підстави звернення з позовом до суду позивач зазначив неналежне виконання відповідачами зобов`язань щодо своєчасного та повного погашення кредиту, сплати процентів за користування кредитними коштами та комісії в рамках договорів кредитної лінії №717 від 01.10.2018, договору поруки № 1 від 01.10.2018, внаслідок чого утворилась заборгованість. У зв`язку з порушенням відповідачами грошового зобов`язання, приймаючи до уваги умови договору та приписи діючого законодавства, боржникам нараховані пеня, 3% річних та інфляційні втрати.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.03.2021 позовну заяву передано на розгляд судді Федорової О.В.

Ухвалою суду від 26.03.2021 позовну заяву АТ “Державний ощадний банк України” в особі філії – Запорізьке обласне управління №107.20/2-682 від 24.03.2021 (вх. № 839/08-07/21 від 24.03.2021) залишено без руху. Позивачу надано десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків.

Ухвалою суду від 12.04.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито спрощене позовне провадження у справі № 908/789/21, присвоєно справі номер провадження 28/56/21, на підставі ст. 252 ГПК України ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження з повідомлення (викликом) учасників справи, судове засідання призначено на 12.05.2021 об 11-30 год. Відповідачам (кожному окремо) запропоновано у строк до 28.04.2021 надати відзив на позовну заяву.

Ухвалою суду від 12.05.2021 розгляд справи відкладено, судове засідання призначено на 08.06.2021.

Ухвалою суду від 14.05.2021 на підставі п. 11 ст. 176 ГПК України позовну заяву АТ “Державний ощадний банк України” в особі філії – Запорізьке обласне управління залишено без руху. Позивачу надано п`ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків.

26.05.2021 (в установлений законом строк) позивачем надані докази усунення виявлених недоліків.

Ухвалою суду від 27.05.2021 продовжено розгляд справи №908/789/21, судове засідання призначено на 08.06.2021.

В судовому засіданні 08.06.2021 за клопотанням відповідача з метою перевірки правильності нарахування позивачем заявлених до стягнення сум та надання відзиву на позов було оголошено перерву до 16.06.2021 об 11-00 год.

До початку судового засідання відповідачем-2 наданий відзив на позов, відповідно до якого ОСОБА_1 заперечила проти нарахування позивачем відсотків за користування кредитними коштами після направлення Банком вимоги про дострокове повернення кредиту.

Розгляд справи відповідно до вимог ст. 222 ГПК України здійснювався за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Фіксування судового процесу за допомогою відеозаписувального технічного засобу судом не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у суду такої технічної можливості.

Представник позивача в судовому засіданні 16.06.2021 підтримав заявлені позовні вимоги, просив позов задовольнити в повному обсязі.

Відповідач-2 не заперечила проти отримання кредитних коштів, наявність заборгованості за вказаним у позові договором, втім підтримала правову позицію щодо безпідставності нарахування позивачем процентів за користування кредитними коштами після звернення Банку з вимогою.

В судовому засіданні 16.06.2021 суд визнав наявні документи достатніми для об`єктивного та всебічного розгляду спору, внаслідок чого, в порядку ст. 240 ГПК України, проголошено вступну та резолютивну частини рішення, судом оголошено, що повний текст рішення буде складено протягом 5 днів з дня проголошення вступної та резолютивної частин рішення та надісланий на адреси сторін.

Заслухавши представника позивача, вивчивши матеріали справи, суд

УСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (Банк, позивач у справі) та підприємство об`єднання громадян «Агропристань» Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Велід» (позичальник, відповідач-1 у справі) 01.10.2018 уклали договір кредитної лінії №717 (надалі – договір).

03.11.2020 організаційно-правова форма позивача була змінена на акціонерне товариство, про що внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Відповідно до п. 2.1 договору Банк зобов`язується надати на умовах цього договору, а позичальник зобов`язується отримати, належним чином використовувати та повернути в передбачені цим договором строки кредит та сплатити проценти за користування кредитом, комісійні винагороди та інші платежі в порядку та на умовах, визначених цим договором.

Кредит надається у вигляді відновлювальної кредитної лінії окремими частинами (траншами) з остаточним терміном повернення кредиту не пізніше 30 вересня 2021 року (п. 2.2 договору).

В пункті 2.3 договору сторони погодили суму максимального ліміту кредитування і визначили його в розмірі 700.000,00 грн.

Відповідно до п. 2.3.2 договору сторони погодили збільшення/зменшення діючого ліміту кредитування в строки згідно за наведеним графіком.

- з 01 жовтня 2018р. до 20 травня 2021р. (включно) - 700 000,00 грн.;

- з 21 травня 2021р. до 20 червня 2021р. (включно) - 560 000,00 грн.;

- з 21 червня 2021р. до 20 липня 2021р. (включно) - 420 000, 00 грн.;

- з 21 липня 2021 р до 20 серпня 2021р. (включно) - 280 000,00 грн.;

- з 21 серпня 2021р. до 30 вересня 2021 р. – 140 000,00 грн.

Пунктом 2.3.3 договору встановлено, що позичальник зобов`язується здійснити погашення основної суми боргу за кожним траншем не пізніше ніж на 365 календарний день з моменту отримання траншу незалежно від розміру діючого ліміту кредитування, що встановлений на окремий Банківський день згідно з підпунктом 2.3.2 цього договору.

Пунктом 5.3.1. договору встановлено, що позичальник зобов`язаний належним чином виконувати всі умови цього Договору та взяті на себе за цим Договором зобов`язання, а також зобов`язання за іншими договорами, укладеними з Банком.

У пункті 10.4 договору передбачено, що сторони за взаємною згодою встановили, що будь-які повідомлення, вимоги, згоди та інший обмін інформацією, що направляються сторонами одна одній, повинні бути здійснені у письмовій формі. Такі повідомлення вважаються направленими належним чином, якщо вони доставлені адресату кур`єром або відправлені цінним листом (із описом вкладення)/рекомендованим листом з повідомленням про вручення за адресою, вказаною у статті 11 цього договору (якщо інша адреса не повідомлена однією стороною іншій стороні відповідно до умов цього договору), або отримані однією стороною від іншої сторони особисто під розпис, крім випадків, коли інший спосіб відправлення повідомлень прямо передбачений умовами цього договору. Датою направлення таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділення зв`язку відправника.

Відповідно до п. 10.6. договору, цей договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення печатками сторін (за бажанням) та діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань за цим Договором.

Про факт виконання Банком зобов`язань щодо надання траншів в рамках кредитного договору свідчить виписка по рахунку за період з 01.10.2018 по 31.03.2021 на суму 1.396.900,00 грн.

На виконання п. 2.5.1. договору з метою забезпечення належного виконання зобов`язання, що випливає з кредитного договору, 01.10.2018 між Банком та позичальником (відповідачем-1) укладено договір застави обладнання.

Також цього ж дня між Банком та ОСОБА_1 (поручитель, відповідач-2 у справі) укладено договір поруки № 1.

Відповідно до п. 2.1 договору поруки поручитель безумовно, безвідклично та безоплатно зобов`язується перед кредитором відповідати солідарно з боржником за виконання в повному обсязі зобов`язання, у тому числі того, що виникне у майбутньому відповідно до умов кредитного договору.

Пунктом 2.2 договору поруки встановлено, що поручитель відповідає перед кредитором за виконання зобов`язання у тому ж обсязі, що і боржник, в порядку, визначеному кредитним договором.

У випадку повного або часткового невиконання (неналежного виконання) боржником зобов`язання в порядку та строки, встановлені кредитним договором, кредитор набуває права вимоги до боржника і поручителя щодо сплати заборгованості за порушеним зобов`язанням, а поручитель та боржник з моменту порушення боржником зобов`язання відповідають перед кредитором як солідарні боржники (п.3.2.2. договору поруки).

Пунктом 3.2.3 договору поруки встановлено, що кредитор має право вимагати виконання зобов`язання за кредитним договором на власний вибір, як від боржника і поручителя спільно, так від будь-кого з них окремо, причому як в повному обсязі, так і частково.

Відповідно до п. 4.3.4. договору кредитор має право вимагати у поручителя виконання зобов`язання відповідно до умов цього договору.

Відповідачі зобов`язання щодо своєчасного повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом та комісії належним чином не виконували, у зв`язку з чим на їх адресу неодноразово надсилалися повідомлення про порушення зобов`язань та необхідність погашення виниклої заборгованості (арк.с. 60-64).

Втім, зазначені повідомлення залишені відповідачами без відповіді, а заборгованість не погашена.

Приймаючи до уваги умови п. 5.2.1. та п. 5.2.6. кредитного договору, Банк спрямував на адресу відповідачів вимогу про дострокове повернення кредиту та сплату суми нарахованих процентів.

Зазначена вимога Банку також залишена відповідачами без реагування, будь-яких дій з боку відповідачів щодо погашення заборгованості не вчинено.

Позивач у позові посилається на те, що 27.01.2021 між представником Банку та директором відповідача-1, яка є поручителем (відповідач-2 у справі), відбулися переговори щодо часткового погашення заборгованості за кредитом. За результатами переговорів була досягнута домовленість про початок погашення заборгованості за кредитом перед Банком, починаючи з лютого 2021 року.

Всупереч домовленості між сторонами кошти на погашення заборгованості від відповідачів не надходили.

У зв`язку з невиконанням відповідачами зобов`язань за договором кредитної лінії №717 від 01.10.2018 та договором поруки №1 від 01.10.2018 позивач звернувся за захистом порушених прав та законних інтересів з позовом до суду.

Оцінивши представлені документальні докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Договір є підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (статті 11, 626 ЦК України), які мають виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до договору (стаття 526 ЦК України), а одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається (стаття 525 ЦК України).

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Статтями 610, 612 ЦК України встановлено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до положень статей 251-253 Цивільного кодексу України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов`язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов`язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

При цьому, виконання зобов`язання може забезпечуватися згідно ст. 546 ЦК України, зокрема порукою.

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (частина перша статті 1054 ЦК України).

Відповідно до частини 1 статті 1049 ЦК України, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Позика вважається повернутою в момент зарахування грошової суми, що позичалася, на банківський рахунок позикодавця (частина 3 статті 1049 ЦК України).

Статтею 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як вже зазначалося судом вище матеріали справи підтверджують факт виконання Банком зобов`язань щодо надання позичальнику (відповідачу-1) кредитних коштів у загальному розмірі 1.396.900,00 грн.

Як слідує із наданого до матеріалів справи розрахунку позивача (арк.с. 66), відповідач зобов`язання щодо повернення кредиту у встановлений в п. 2.3.3 договору строк не здійснював частково, у зв`язку із чим станом на 28.02.2021 загальний залишок заборгованості відповідача-1 за наданим кредитом склав 699.577,77 грн.

Позичальник доказів належного виконання зобов`язань за договором суду не надав. Факт відсутності заборгованості в рамках договору кредитної лінії №717 від 01.10.2018 не спростував.

З урахуванням викладеного, вимога про стягнення заборгованості за кредитом у розмірі 699.577,77 грн. підлягає задоволенню.

Згідно з статтею 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Відповідно до п. 2.7 договору за користування кредитом позичальник зобов`язаний сплачувати Банку відповідну плату (проценти) в порядку та розмірах, визначених цим договором. При нарахуванні та сплаті процентів за користування кредитом сторони повинні керуватися процентними ставками, які є фіксованими у відповідності до п. 2.7.1 договору.

Розмір процентної ставки:Підстави застосування відповідного розміру процентної ставки:2.7.1.1.20,5% (двадцять цілих п`ять десятих) процентів річнихзастосовується за відсутності підстав для застосування розміру процентної ставки, зазначеного в пп. 2.7.1.2. та/або в пп. 2.7.1.3. цього Договору.2.7.1.2.25,5% (двадцять п`ять цілих п`ять десятих) процентів річнихзастосовується за наявності порушення Позичальником зобов`язання(ань) встановленого(них) пунктом 5.3.7. цього Договору.2.7.1.3.25,5% (двадцять п`ять цілих п`ять десятих) процентів річнихзастосовується за наявності порушення Позичальником зобов`язання(ань) встановленого(них) пунктом(ами) 2.2., 2.3.2., 2.3.3. цього Договору.Проценти нараховуються щомісячно методом факт/факт на основну суму боргу та за строк фактичного користування кредитом, починаючи з днявидачі кредиту включно, та до повного погашення основної суми боргу за цим договором. При нарахуванні процентів день видачі Кредиту (траншу) приймається до розрахунку як 1 (один) повний день користування Кредитом (траншем), а день повернення Кредиту (траншу) до розрахунку процентів не включається (п. 2.7.6 договору).

Пунктом 2.7.8 договору встановлено, що порядок сплати процентів: нараховані за період з дня видачі кредиту (траншу) або з першого числа звітногомісяця по останнє число звітного місяця або по день погашення позичальником кредиту (траншу) проценти (з урахуванням пп. 2.7.8. та пп. 2.7.9. цього договору) сплачуються позичальником не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним, а в разі розірвання цього договору або настання остаточного терміну повернення Кредиту - одночасно з погашенням всієї основної суми боргу або в інший строк, визначений цим Договором. Перший раз позичальник сплачує проценти не пізніше « 10» листопада 2018 року.

Відповідно до розрахунку позивача за користування кредитом позичальнику нараховані проценти за період з 03.10.2018 по 28.02.2021 у розмірі 350.466,21 грн.

Відповідач-1 частково виконав зобов`язання щодо своєчасної сплати процентів за користування кредитними коштами у розмірі 206.531,78 грн., у зв`язку з чим заборгованість зі сплати процентів, на думку позивача, склала 143.931,43 грн.

Пунктом 4 ст. 236 ГПК України встановлено, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 28.03.2018 у справі №444/9519/12 (пункт 54 постанови) зазначила, що право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України. В охоронних правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов`язання.

Об`єднана палата Касаційного господарського суду Верховного Суду у постанові від 18.09.2020 у справі № 916/4693/15 зазначила, що пред`явлення кредитором вимоги про дострокове виконання зобов`язань за кредитним договором фактично змінює порядок, умови і строк дії кредитного договору. На час звернення кредитора з такою достроковою вимогою до позичальника в порядку частини другої статті 1050 ЦК України вважається, що строк виконання кредитного договору в повному обсязі є таким, що настав. При цьому в разі пред`явлення до позичальника вимоги в порядку частини другої статті 1050 ЦК України право кредитора нараховувати передбачені кредитним договором проценти за користування кредитом припиняється. Кредитор втрачає право нараховувати проценти після настання терміну повернення, який зазначений ним у відповідному повідомленні/претензії на адресу боржника, оскільки такими діями кредитор на власний розсуд змінив умови виконання основного зобов`язання з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, змінив порядок і строк його виконання, припинив подальше кредитування позичальника, змінив строк дії кредитної лінії та термін повернення кредиту.

Матеріали справи містять вимогу про дострокове повернення кредиту (арк.с. 65), яку було отримано керівником позичальника ОСОБА_1 особисто, про що свідчить її підпис.

Відповідно до п. 3.3.2 договору відкликання Банком Кредиту з підстав, визначених пп. 3.3.1 цього договору, здійснюється шляхом направлення Позичальнику в порядку, визначеному п. 10.4 цього договору, вимоги про відкликання Кредиту.

Після отримання від Банку зазначеної вище вимоги про відкликання Кредиту Позичальник зобов`язаний не пізніше 25 банківських днів з дати направлення Банком такої вимоги здійснити повне погашення заборгованості за цим договором, в тому числі повернути основну суму боргу, сплатити нараховані та несплачені проценти за користування Кредитом та інші платежі, що підлягають сплаті Позичальником на користь Банку відповідно до умов цього договору.

Приймаючи до уваги висновки Великої Палати Верховного Суду, що викладені в постанові від 28.03.2018 у справі №444/9519/12, та той факт, що Банк 19.10.2020 вручив позичальнику вимогу про дострокове повернення кредиту, умови п. 3.2.2 договору, суд дійшов висновку про безпідставність нарахування відсотків за користування кредитом після звернення до відповідача-1 з вимогою про дострокове повернення кредиту та спливу 25 денного строку, а саме за період з 24.11.2020 по 28.02.2021.

Враховуючи встановлений судом факт неналежного виконання позичальником зобов`язання щодо повернення кредиту, позовні вимоги в частині стягнення заборгованості за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість за кредитом за період з 24.11.2020 по 28.02.2021 у розмірі 57.202,14 грн., не підлягають задоволенню. Решта вимог щодо стягнення з боржника 87.053,80 грн. заборгованості за відсотками, визнана судом обґрунтованою та правомірною у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Відповідно до п.п. 2.10.1. – 2.10.2. п. 2.10. договору за надання банківських послуг позичальник сплачує Банку такі комісійні винагороди:

- За надання кредиту. Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі 0,5 відсотка від суми максимального ліміту кредитування в день укладення цього договору.

- За обслуговування кредиту. Сплата комісійної винагороди здійснюється в розмірі 0,5 відсотка від суми максимального ліміту кредитування в день укладення цього договору та в розмірі 1,0 відсоток від суми максимального ліміту кредитування на початок другого та третього років кредитування.

Згідно з розрахунком позивача заборгованості по комісії склала 3,88 грн. Дану вимогу суд визнав обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Також позивачем заявлені вимоги про стягнення з відповідачів пені в сумі 31.191,67грн. за порушення строків повернення кредитних коштів за період прострочення з 30.09.2020 по 28.02.2021, пені в сумі 6373,97 грн. за прострочення сплати процентів за період з 11.03.2020 по 28.02.2021 та пені в сумі 0,38 грн. за порушення строків сплати комісії за період з 11.03.2020 по 28.02.2021 (відповідно до розрахунку позивача).

За змістом ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, зміна умов зобов`язання та сплата неустойки.

Відповідно до ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно з ч. 4 ст. 231 ГК України, у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Пунктом 7.2.1 договору встановлено, що у випадку невиконання або неналежного виконання позичальником взятих на себе зобов`язань, передбачених цим договором, Банк має право застосувати до позичальника наступні штрафні санкції: за порушення строків виконання зобов`язання щодо погашення основної суми боргу та/або сплати комісійних винагород та/або процентів за користування кредитом – пеню на користь Банку, яка обчислюється від суми простроченого платежу в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення платежу, за кожен день прострочення.

Відповідно до наданих доказів факт порушення позичальником зобов`язання щодо своєчасного та повного повернення кредитних коштів доведений.

При укладанні договору сторонами було узгоджено застосування штрафних санкцій (нарахування пені) за порушення строків виконання відповідачем зобов`язань щодо сплати кредиту.

Таким чином, дії позивача щодо застосування приписів діючого законодавства, умов договору та нарахування неустойки у виді пені є правомірними.

Проаналізувавши норми наведеного діючого законодавства України та умови кредитного договору, суд дійшов висновку, що наданий позивачем розрахунок пені за прострочення сплати кредитних коштів у розмірі 31.191,67 грн. є вірним та виконаним з дотриманням вказаних норм права та умов договору, тому вимоги позивача щодо стягнення пені у розмірі 31.191,67 грн. судом задовольняються.

Стосовно вимог про стягнення пені за несплату процентів за користування кредитом та комісії суд зазначає, що дані вимоги підлягають частковому задоволенню, оскільки, як було зазначено вище, суд визнав неправомірним нарахування процентів та комісії після звернення до позичальника з вимогою про дострокове повернення кредитних коштів та спливу 25 денного строку для добровільного повернення кредиту, тобто після 23.11.2020.

Згідно з перерахунком, зробленим судом, сума пені за несвоєчасну сплату процентів за період з 11.03.2020 по 23.11.2020 складає 2.937,28 грн. (розрахунок здійснено судом за допомогою юридичної інформаційно-пошукової системи «Законодавство»). В решті заявлених позовних вимог стягнення (3.436,69 грн. пені за несвоєчасну сплату процентів) суд відмовляє, оскільки заявлені безпідставно.

Так само згідно з перерахунком, зробленим судом, сума пені за несвоєчасну сплату комісії з період з 11.03.2020 по 23.11.2020 складає 0,06 грн. (розрахунок здійснено судом за допомогою юридичної інформаційно-пошукової системи «Законодавство»). В решті заявлених позовних вимог (стягнення 0,32 грн. пені за несвоєчасну сплату комісії) суд відмовляє, оскільки заявлені безпідставно.

За порушення виконання відповідачем грошового зобов`язання позивач просив стягнути з відповідачів 3% річних за порушення строків повернення кредиту у розмірі 7809,98 грн. за період з 30.09.2020 по 28.02.2021, 3% річних за порушення строків сплати процентів у розмірі 1.586,09 грн. за період з 11.12.2019 по 28.02.2021, та інфляційні втрати за несплату кредиту у розмірі 28.552,68 грн. за період з жовтня 2020 по лютий 2021 і за не сплату процентів за користування кредитом у розмірі 4373,28 грн. за період з травня 2020 по лютий 2021 (включно) (загальна сума інфляційних втрат 32.925,96 грн.).

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо іншій розмір процентів не встановлений договором або законом.

З аналізу ст. 625 ЦК України вбачається, що три проценти річних є платою за користування коштами, що не були своєчасно сплачені боржником, тобто три проценти річних не можна розцінювати як заходи відповідальності за порушення зобов`язань, які можуть бути узгоджені сторонами, оскільки ця норма законодавства є імперативною. Таким чином, передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції та процентів річних, є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові. Річні проценти за своєю правовою природою є складовою частиною боргу та підлягають стягненню разом із сумою основного боргу на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України.

Наданий позивачем розрахунок інфляційних втрат за порушення строків повернення кредиту визнав неправильним через невірне визначення та застосування сукупного індексу інфляції за вказаний позивачем період.

Згідно з перерахунком інфляційних втрат, зробленим судом за допомогою юридичної інформаційно-пошукової системи «Законодавство», сума інфляційних втрат за вказаний у позові період складає 35.791,53 грн. Оскільки заявлена до стягнення сума інфляційних втрат за порушення строків повернення кредиту є меншою, ніж перераховано судом, вимоги позивача про стягнення з відповідача 28.552,68 грн. інфляційних втрат за період прострочення з жовтня 2020 по лютий 2021 (включно) підлягають задоволенню.

Вимоги про стягнення інфляційних втрат, нарахованих за порушення строків сплати процентів за користування кредитом за період з 31.03.2020 по 31.12.2020, підлягають частковому задоволенню, оскільки судом вже надавалася правова оцінка безпідставності нарахування позичальнику процентів за користування кредитом після звернення з вимогою про дострокове повернення кредиту.

Згідно з перерахунком інфляційних втрат за порушення строків сплати процентів за період з 31.03.2020 по 23.11.2020, зробленим судом за допомогою юридичної інформаційно-пошукової системи «Законодавство», сума інфляційних втрат складає 3881,63 грн. В решті заявлених позовних вимог (стягнення 491,65 грн. інфляційних втрат за несвоєчасну сплату процентів) суд відмовляє, оскільки заявлені безпідставно.

Наданий позивачем розрахунок 3% річних, нарахованих за порушення строків сплати кредиту, суд визнав виконаним неправильно.

Згідно з перерахунком, зробленим судом, сума 3% річних за вказаний позивачем період прострочення складає 7.797,91 грн. (розрахунок здійснено судом за допомогою юридичної інформаційно-пошукової системи "Законодавство"). В решті заявлених позовних вимог (стягнення 12,07 грн. 3% річних) суд відмовляє, оскільки заявлені безпідставно.

Розрахунок 3% річних, нарахованих за порушення позичальником строків сплати процентів за користування кредитом суд визнав виконаним неправильно, так само через безпідставне нарахування процентів після 23.10.2020, про що судом вже неодноразово зазначалося.

Згідно з перерахунком зробленим судом, сума 3% річних за порушення строків сплати процентів за період прострочення з 11.12.2019 по 23.11.2020 складає 818,38 грн. (розрахунок здійснено судом за допомогою юридичної інформаційно-пошукової системи "Законодавство"). В решті заявлених позовних вимог (стягнення 767,71 грн. 3% річних за порушення строків сплати процентів) суд відмовляє, оскільки заявлені безпідставно.

Відповідно до частини першої статті 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

Згідно з частинами першою, другою статті 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до частини першої статті 541 Цивільного кодексу України солідарний обов`язок або солідарна вимога виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета зобов`язання.

Наслідки солідарного обов`язку боржників передбачені статтею 543 ЦК України, основним з яких є зазначені у частині першій цієї статті, а саме, у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Солідарні боржники залишаються зобов`язаними доти, доки їхній обов`язок не буде виконаний у повному обсязі (частина друга статті 534 ЦК України).

З аналізу вимог частини першої статті 554 ЦК України у поєднанні з вимогами, передбаченими частиною першою статті 542 та статтею 543 ЦК України, вбачається, що між боржником та поручителем існує солідарний обов`язок, встановлений законом та договором.

Як зазначалося вище, відповідач-2 прийняв на себе зобов`язання щодо солідарної відповідальності за виконання відповідачем-1 грошових зобов`язань за кредитним договором. Прийнятий відповідачем-2 обов`язок надає кредиторові (позивачу) право, при порушенні позичальником зобов`язання, вимагати його виконання від будь-якої зобов`язаної особи - позичальника або/та поручителя.

Відповідачем-2 наявність заборгованості за кредитом не спростована, доказів її погашення суду не надано. Доказів визнання вказаного вище кредитного договору чи договору поруки недійсними не надано, а тому згідно ст. 204 ЦК України такі правочини є правомірними.

У зв`язку з тривалим невиконанням відповідачами зобов`язань щодо своєчасного повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісії за користування кредитними коштами позивач просить розірвати кредитний договір №717 від 01.10.2018.

Частинами 1-2 ст. 651 ЦК України встановлено, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 652 ЦК України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов`язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

Частина 2 цієї статті визначає, зокрема, підстави та умови розірвання договору за таких обставин за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони.

Як вже зазначалося судом вище позичальник (відповідач-1) при укладанні договору кредитної лінії №717 від 01.10.2018 зобов`язався здійснити погашення основної суми боргу за кожним траншем не пізніше 365 календарних днів з моменту отримання траншу, сплатити проценти за користування кредитними коштами та комісії, як то передбачено умовами договору.

Так само і поручитель (відповідач-2) при укладанні договору поруки №1 від 01.10.2018 зобов`язався солідарно з боржником виконувати зобов`язання в повному обсязі.

Суду надані докази вручення відповідачу-1 вимоги про дострокове погашення заборгованості, яка залишена відповідачем-1 без реагування.

Факт порушення відповідачами зобов`язань за вказаними договорами доведений матеріалами справи та не спростований відповідачами, що в свою чергу підтверджує правомірність вимоги позивача про розірвання договору кредитної лінії.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про обґрунтованість та доведеність вимоги про розірвання договору кредитної лінії №717 від 01.10.2018.

Згідно з вимогами ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідачі доказів виконання зобов`язань щодо своєчасного та повного повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитом, комісії в рамках договору №717 від 01.10.2018 суду не надали. Правова позиція щодо безпідставності нарахування позивачем процентів за користування кредитними коштами після звернення з вимогою про дострокове повернення коштів, прийнята судом до уваги.

З огляду на викладені обставини справи, надані документальні докази та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених вимог, а саме, з відповідачів на користь позивача підлягає стягненню судовий збір в розмірі: 12.922,36 грн. (861.490,55 грн.(задоволено) х 1,5%).

Решта судового збору у розмірі 928,66 грн. залишається за позивачем.

Суд звертає увагу чинним законодавством не передбачено солідарного обов`язку зі сплати відповідачами судового збору. За таких обставин судовий збір розподіляється між відповідачами навпіл (12.922,36 : 2 = 6.461,18 грн. (з кожного)).

Керуючись статтями 73-75, 129, 238, 240, 241, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд –

ВИРІШИВ:

1. Позов акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” в особі філії – Запорізьке обласне управління до підприємства об`єднання громадян “Агропристань” Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Велід” та фізичної особи-підприємця Мельник Альони Вікторівни про солідарне стягнення 923.401,13 грн. та розірвання договору кредитної лінії №717 від 01.10.2018 задовольнити частково.

2. Стягнути солідарно з підприємства об`єднання громадян “Агропристань” Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Велід” (69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 129, ідентифікаційний код 36904419) та фізичної особи-підприємця Мельник Альони Вікторівни ( АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на користь акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, ідентифікаційний код 00032129) в особі філії – Запорізьке обласне управління (69063, місто Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 48, ідентифікаційний код 02760363) 699.577,77 грн.(шістсот дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят сім грн. 77 коп.) заборгованості за кредитом, 86.729,29 грн. (вісімдесят шість тисяч сімсот двадцять дев`ять грн. 29 коп.) заборгованості по процентам, 3,88 грн. (три грн. 88 коп.) заборгованості по комісії, 31.191,67 грн. (тридцять одну тисячу сто дев`яносто одну грн. 67 коп.) пені за несвоєчасне погашення кредиту, 2.937,28 грн. (дві тисячі дев`ятсот тридцять сім грн. 28 коп.) пені за несвоєчасну сплату процентів, 0,06 грн. (нуль грн. 06 коп.) пені за несвоєчасну сплату комісії, 28.552,68 грн. (двадцять вісім тисяч п`ятсот п`ятдесят дві грн. 68 коп.) інфляційних втрат за прострочення сплати заборгованості за кредитом, 3.881,63 грн. (три тисячі вісімсот вісімдесят одну грн. 63 коп.) інфляційних втрат за прострочення сплати процентів за користування кредитом, 7.797,91 грн. (сім тисяч сімсот дев`яносто сім грн. 91 коп.) 3% річних за прострочення сплати заборгованості за кредитом, 818,38 грн.(вісімсот вісімнадцять грн. 38 коп.) 3% річних за прострочення сплати процентів за користування кредитом. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

3. Стягнути солідарно з фізичної особи-підприємця Мельник Альони Вікторівни ( АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та з підприємства об`єднання громадян “Агропристань” Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Велід” (69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 129, ідентифікаційний код 36904419) на користь акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, ідентифікаційний код 00032129) в особі філії – Запорізьке обласне управління (69063, місто Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 48, ідентифікаційний код 02760363) 699.577,77 грн.(шістсот дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят сім грн. 77 коп.) заборгованості за кредитом, 86.729,29 грн. (вісімдесят шість тисяч сімсот двадцять дев`ять грн. 29 коп.) заборгованості по процентам, 3,88 грн. (три грн. 88 коп.) заборгованості по комісії, 31.191,67 грн. (тридцять одну тисячу сто дев`яносто одну грн. 67 коп.) пені за несвоєчасне погашення кредиту, 2.937,28 грн. (дві тисячі дев`ятсот тридцять сім грн. 28 коп.) пені за несвоєчасну сплату процентів, 0,06 грн. (нуль грн. 06 коп.) пені за несвоєчасну сплату комісії, 28.552,68 грн. (двадцять вісім тисяч п`ятсот п`ятдесят дві грн. 68 коп.) інфляційних втрат за прострочення сплати заборгованості за кредитом, 3.881,63 грн. (три тисячі вісімсот вісімдесят одну грн. 63 коп.) інфляційних втрат за прострочення сплати процентів за користування кредитом, 7.797,91 грн. (сім тисяч сімсот дев`яносто сім грн. 91 коп.) 3% річних за прострочення сплати заборгованості за кредитом, 818,38 грн.(вісімсот вісімнадцять грн. 38 коп.) 3% річних за прострочення сплати процентів за користування кредитом. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Стягнути з підприємства об`єднання громадян “Агропристань” Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Велід” (69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 129, ідентифікаційний код 36904419) на користь акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, ідентифікаційний код 00032129) в особі філії – Запорізьке обласне управління (69063, місто Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 48, ідентифікаційний код 02760363) 6.461,18 грн. (шість тисяч чотириста шістдесят одну грн. 18 коп.) судового збору. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

5. Стягнути з фізичної особи-підприємця Мельник Альони Вікторівни ( АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на користь акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, ідентифікаційний код 00032129) в особі філії – Запорізьке обласне управління (69063, місто Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 48, ідентифікаційний код 02760363) 6.461,18 грн. (шість тисяч чотириста шістдесят одну грн. 18 коп.) судового збору. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

6. Відмовити у задоволенні позову в частині стягнення 57.202,14 грн. процентів за користування кредитом, 3436,69 грн. пені за несвоєчасну сплату процентів, 0,32 грн. пені за несвоєчасну сплату комісії, 491,65 грн. інфляційних втрат нарахованих за прострочення сплати процентів за користування кредитом, 12,07 грн. 3% річних нарахованих на прострочену заборгованість по кредиту, 767,71 грн. 3% річних нарахованих на заборгованість по процентам за користування кредитом.

7. Розірвати договір кредитної лінії, укладений між АТ “Державний ощадний банк України” (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, ідентифікаційний код 00032129) в особі філії – Запорізьке обласне управління (69063, місто Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 48, ідентифікаційний код 02760363) та підприємством об`єднання громадян “Агропристань” Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Велід” (69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 129, ідентифікаційний код 36904419) за №717 від 01.10.2018.

8. Судовий збір у розмірі 928,66 грн. покласти на позивача.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст судового рішення складено 16 червня 2021.

Суддя О.В. Федорова

Часті запитання

Який тип судового документу № 97689782 ?

Документ № 97689782 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 97689782 ?

Дата ухвалення - 16.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97689782 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 97689782 ?

В Господарський суд Запорізької області
Попередній документ : 97689781
Наступний документ : 97689783