Постанова № 9763444, 21.05.2010, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
21.05.2010
Номер справи
2а-4232/10/2670
Номер документу
9763444
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. 278-43-43 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

21 травня 2010 року <Час проголошення >№ 2а-4232/10/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі:

судді:Пісоцької О.В.,

за участю:

секретаря

судового засідання Кузьменкової С.П.,

представника Державної податкової інспекції у Дарницькому районі міста Києва Кириленка М.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві справу

за позовною заявою Державної податкової інспекції у Дарницькому районі міста Києва

доприватного підприємства «Версія Тур»,

за участю

третьої особи - Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації,

проприпинення юридичної особи,

ВСТАНОВИВ:

Державна податкова інспекція у Дарницькому районі міста Києва (далі ДПІ у Дарницькому районі м. Києва, позивач) звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовними вимогами до приватного підприємства «Версія Тур»(далі ПП «Версія Тур», відповідач) про припинення юридичної особи.

Позовні вимоги ДПІ у Дарницькому районі м. Києва мотивовано тим, що відповідачем протягом року не подавалися органам державної податкової служби податкові декларації, документи фінансової звітності відповідно до вимог закону.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 23 березня 2010 року відкрито провадження в адміністративній справі за вказаним вище позовом, залучено до участі у справі Дарницьку районну у місті Києві державну адміністрацію як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача та призначено справу до розгляду.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав та просив їх задовольнити у повному обсязі.

Відповідач відзиву на позов не надав, явку своїх представників в судове засідання не забезпечив, тоді як про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Ухвала про призначення справи до розгляду та повістки направлялися відповідачу за адресою, внесеною відповідачем до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Відповідно до змісту ч.2 ст.17, ч. 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців»з урахуванням вимог ч.8 ст.35 Кодексу адміністративного судочинства України така адреса вважається достовірною, а повістка, направлена за нею, врученою юридичній особі.

Дарницька районна у м. Києві державна адміністрація про час та місце проведення судового засідання також повідомлена належним чином, явку повноважних представників в судове засідання не забезпечила. Проте, виконуючим обовязки начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації на адресу суду надіслано клопотання про розгляд даної справи у відсутності представника третьої особи.

Відповідно до ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України справа вирішується на підставі наявних в ній доказів.

На підставі ч. 3 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України 21 травня 2010 року у відкритому судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини постанови про задоволення позовних вимог.

Ознайомившись з матеріалами справи та поданими документами, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно зясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, обєктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору, Окружний адміністративний суд міста Києва дійшов наступних висновків.

ПП «Версія Тур»зареєстровано як субєкта підприємницької діяльності юридичну особу (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 34289677) Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією 30 березня 2006 року, а 31 березня 2006 року відповідача взято на облік ДПІ у Дарницькому районі м. Києва як платника податків.

Згідно довідки ДПІ у Дарницькому районі м. Києва від 18 лютого 2010 року №100 ПП «Версія Тур»не подає до ДПІ у Печерському районі м. Києва декларації та документи фінансової звітності з 16 січня 2009 року.

Згідно з п. 17 ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають, зокрема, право звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації субєкта підприємницької діяльності.

Статтею 2 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»визначено завдання органів державної податкової служби, якими є: здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обовязкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі); внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства; прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування; формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обовязкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб; розяснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків; запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення; здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обовязкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі); внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства; прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування; формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обовязкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб; розяснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків; запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

З системного аналізу вказаних норм Закону України «Про державну податкову службу в Україні»вбачається, що до компетенції органів державної податкової служби віднесено контроль за додержанням податкового законодавства.

Відповідно до наданої позивачем довідки від 18 лютого 2010 року №100 ПП «Версія Тур» з 16 січня 2009 року не подає до ДПІ у Дарницькому районі м.Києва декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, повязані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обовязкових платежів).

Відповідач заборгованості перед бюджетом не має, що підтверджується довідкою ДПІ у Дарницькому районі м. Києва від 20 травня 2010 року.

Згідно з п. 2 ст. 9 Закону України «Про систему оподаткування»платники податків і зборів (обовязкових платежів) зобовязані подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, повязані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обовязкових платежів).

Як встановлено судом, відповідач шляхом неподання до державних податкових органів та інших держаних органів відповідно до законів декларацій, бухгалтерської звітності та інших документів і відомостей порушив правила здійснення господарської діяльності, встановлені п. 2 ст. 9 Закону України «Про систему оподаткування».

Відповідно до ч. 1 ст. 238 Господарського кодексу України за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до субєктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення субєкта господарювання та ліквідацію його наслідків.

Згідно ст. 247 Господарського кодексу України у разі здійснення субєктом господарювання діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, до нього може бути застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді скасування державної реєстрації цього субєкта та його ліквідації. Скасування державної реєстрації субєкта господарювання провадиться за рішенням суду. Зазначена стаття кореспондується зі змістом ч. 1 ст. 33 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців», відповідно до якої юридична особа припиняється, зокрема, за судовим рішенням.

У відповідності до ст. 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не повязано з банкрутством юридичної особи, зокрема, є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Відповідно до ч. 1 та ч. 6 ст. 59 Господарського кодексу України припинення діяльності субєкта господарювання здійснюється шляхом його ліквідації за рішенням суду з підстав скасування державної реєстрації такого субєкта господарювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Доказів, які б спростовували доводи позивача, відповідач суду не надав.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги ДПІ у Дарницькому районі м. Києва підлягають задоволенню.

Оскільки спір вирішено на користь субєкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача - суб'єкта владних повноважень, повязаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір) стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись статтями 7, 9, 11, 69-71, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України Окружний адміністративний суд міста Києва

ПОСТАНОВИВ:

Позов Державної податкової інспекції у Дарницькому районі міста Києва задовольнити.

Припинити юридичну особу приватне підприємство «Версія Тур»(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34289677).

Зобовязати державного реєстратора Печерської районної у місті Києві державної адміністрації не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення юридичної особи приватного підприємства «Версія Тур»(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34289677) - внести до Єдиного державного реєстру запис щодо цього судового рішення та здійснити заходи з припинення юридичної особи у встановленому законом порядку.

Постанова набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя О.В. Пісоцька

Часті запитання

Який тип судового документу № 9763444 ?

Документ № 9763444 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 9763444 ?

Дата ухвалення - 21.05.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 9763444 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 9763444 ?

В Окружний адміністративний суд міста Києва
Попередній документ : 9763420
Наступний документ : 9763452