Рішення № 97549256, 01.06.2021, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
01.06.2021
Номер справи
337/3535/20
Номер документу
97549256
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЄУН №337/3535/20

Провадження №2/337/102/2021

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2021 р. Хортицький районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді – Ширіної С.А.

за участю секретаря – Бикової С.Б.

розглянувши в порядку спрощеного провадження у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі цивільну справу за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК»,( 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з вказаним позовом до відповідача, який було уточнено заявою про зменшення позовних вимог,мотивований тим, що 17.07.2010р. між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», правонаступником якого є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір (заяву) б/н, відповідно до якого банк надав, а відповідач отримав в кредит грошові кошти у вигляді встановленого ліміту на картковий рахунок, який в подальшому було збільшено до 50000,00 грн. зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 30,00% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом. Відповідач належним чином не виконує взятих на себе зобов`язань по поверненню кредиту та сплаті відсотків, у зв`язку з чим утворилась заборгованість яка станом 15.06.2020 року становить 70475, 92 грн., яка складається з заборгованості за тілом кредиту 58311,35 грн., в т.ч. заборгованості за простроченим тілом кредиту – 58311,35 грн., заборгованості за простроченими відсотками – 12164,57 грн..

Просить стягнути з відповідача вказану суму заборгованості та судові витрати по сплаті судового збору в сумі 2102,00 грн.

Ухвалою судді від 14.09.2020р.відкрито спрощене позовне провадження у цивільній справі за даним позовом і призначено відкрите судове засідання.

Представник позивача в судове засідання не прибув. Про місце, день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином, разом з поданням позовної заяви подав клопотання про розгляд справи у його відсутності, просить позов задовольнити.

Суд вважає можливим розглянути справу у відсутність представника позивача.

Відповідач ОСОБА_2 судове засідання не прибув за невідомими суду причинами, про час та місце судового засідання повідомлявся своєчасно та належним чином за останньою відомою суду зареєстрованою адресою, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення. Надіслав на адресу суду відзив на позовну заяву згідно якого просить застосувати строк позовної давності.Відповідно до вимог ст. 44 ЦПК України учасники судового розгляду повинні добросовісно користуватися своїми правами. Тому, суд вважає, що відповідач не з`явився в судове засідання без поважаних причин.

Враховуючи рішення ЄСПЛ у справі «В`ячеслав Корчагін проти Росії» ( № 12307/16), яким визначено, що якщо повістку було направлено за однією з відомих адрес, а особа ухиляється від її отримання то особа може стежити за ходом справи з офіційних джерел, таких як веб- сторінка суду, а тому права такої особи щодо розгляду справи у його відсутності, порушені не були.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка відповідно до ст.9 Конституції України є частиною правової системи України, кожна особа має право на справедливий судовий розгляд справи. Це право включає в себе доступність до правосуддя.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Також, Рішенням Європейського суду з прав людини від 3 квітня 2008 року у справі «Пономарьов проти України» наголошено, що сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України фіксування судового процесу звукозаписувальними технічними засобами не здійснювалось.

У зв`язку вищевикладеним, на підставі ст. 223 ЦПК України суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності представника позивача та відповідач на підставі наявних у справі доказів, без фіксації судового процесу.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає позов обґрунтованим та таким, що підлягає повному задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ст.4,5 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Згідно з ст.12,13,81 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом

Судом встановлено що 17.07.2010 року ОСОБА_1 підписав анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ПриватБанку, на підставі якої ним отримано кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок (а.с. 18).

Своїм підписом у анкеті-заяві про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку ОСОБА_1 підтвердив, що підписана заява разом із пам`яткою клієнта, Умовами та Правилами надання банківських послуг, а також Тарифами становить між ним та банком договір про надання банківських послуг, а також те, що ознайомився і погодився з Умовами та Правилами надання банківських послуг, Тарифами банку, які були надані йому для ознайомлення у письмовому вигляді.

До позовної заяви позивач додав витяг з умов та правил надання банківських послуг та Витяг з Тарифів обслуговування кредитних карт «Універсальна». Даний витяг не містить підпису відповідача ОСОБА_1 (а.с. 20-43).

Разом з тим, в матеріалах справи міститься довідка про умови кредитування з використанням платіжної карти «Кредитка Універсальна GOLD LOYALTY». Указана довідка визначає, зокрема, ставки процентів за користування кредитом, комісії та пені, а також штрафів.

Із змісту даної інформації вбачається, що відповідно до умов використання кредитного продукту (кредитної картки) «Універсальна GOLD LOYALTY», ОСОБА_1 надано кредит у формі відновлюваної кредитної лінії, шляхом встановлення кредитного ліміту на кредитній картці. Зазначена довідка підписана відповідачем.

Заперечень щодо підпису указаної довідки відповідачем не надано.

До позовної заяви банком також долучено виписку про користування ОСОБА_1 кредитними картками № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 за період з 31.05.2011 року по 13.03.2020 року (а.с.56-67), та довідку: про дату відкриття (25.05.2010року) картки № НОМЕР_4 з терміном її дії до травня 2014 року; дату відкриття (12.11.2010року) картки № НОМЕР_5 з терміном її дії до травня 2014 року; про дату відкриття (26.05.2011року) картки № НОМЕР_2 з терміном її дії до травня 2013 року; про дату відкриття (05.06.2013року) картки №54570923030069078 з терміном її дії до березня 2017 року; про дату відкриття (30.05.2017року) картки № НОМЕР_3 з терміном її дії до березня 2021 року;

Згідно наданого АТ КБ «ПриватБанк» розрахунку (а.с.7-15), заборгованість відповідача за кредитним договором станом на 15.06.2020 року становить 70475, 92 грн., яка складається з заборгованості за тілом кредиту 58311,35 грн., в т.ч. заборгованості за простроченим тілом кредиту – 58311,35 грн., заборгованості за простроченими відсотками – 12164,57 грн..

Відповідно до частин першої, другої статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

За змістом статей 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною першою статті 638 ЦК України встановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

У статті 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до частини першої статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (частина перша статті 1048 ЦК України).

Частиною другою статті 1054 ЦК України встановлено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним (стаття 1055 ЦК України).

Згідно із частиною першою статті 633 ЦК України публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов`язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв`язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

За змістом статті 634 цього Кодексу договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Оскільки умови договорів приєднання розробляються банком, тому повинні бути зрозумілі усім споживачам і доведені до їх відома, у зв`язку із чим банк має підтвердити, що на час укладення відповідного договору діяли саме ці умови, а не інші.

За змістом статті 1056-1 ЦК України у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Відповідно до частини першої статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно із частиною першою статті 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

Таким чином, у разі укладення кредитного договору проценти за користування позиченими коштами поділяються на встановлені законом (розмір та підстави стягнення яких визначаються актами законодавства) та договірні (розмір та підстави стягнення яких визначаються сторонами у самому договорі).

Суд зауважує, що пред`являючи вимоги про погашення кредиту, банк просив, окрім тіла кредиту (суми, яку фактично отримав в борг позичальник), стягнути заборгованість за простроченими відсотками.

З огляду на вищезазначені обставини справи, суд приходить до висновку, що, підписавши 14.06.2011 року довідку про умови кредитування з використанням платіжної карти «Кредитка Універсальна GOLD LOYALTY», в якій передбачено сплату відсотків за прострочений кредит у розмірі 60,0% (прострочені відсотки) відповідач погодився із умовами кредитування та орієнтовною загальною вартістю кредиту.

Аналогічна правова позиція викладена в Постанові ВС КЦС по справі №355/1091/17 від 26.02.2020р.

Даний розмір заборгованості підтверджується наданим позивачем розрахунком, відповідає умовам вказаного договору, тобто є належним та допустимим доказом утвореної заборгованості. Відповідачем вказаного розрахунку під час розгляду справи спростовано не було.

Суд не приймає до уваги заяву відповідача про застосування строку позовної давності, оскільки строк позовної давності щодо стягнення заборгованості за кредитним договором у вигляді встановленого ліміту на картковий рахунок не застосовується, так як з позовом про стягнення заборгованості позивач звернувся до суду 28.08.2020 року, а термін дії кредитної картки закінчується в березні 2021 року.

Крім того, відповідачем здійснювалося погашення кредиту, останній платіж було здійснено 11.11.2019 року в розмірі 2562,00 гривень та відповідно до якого відповідачем було погашено нараховану 01.09.2019 року пеню в розмірі 100 гривень, що також свідчить про визнання умов договору вказаною дією.

Отже, позовні вимоги АТ КБ «ПриватБанк» підлягають задоволенню, шляхом стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості за кредитним договором б/н від 17 липня 2010 року в розмірі 70475, 92 грн., яка складається з заборгованості за тілом кредиту 58311,35 грн., в т.ч. заборгованості за простроченим тілом кредиту – 58311,35 грн., заборгованості за простроченими відсотками – 12164,57 грн..

Згідно зі ст.141 ЦПК України суд вважає необхідним стягнути з відповідача на користь позивача понесені ним витрати по сплаті судового збору.

Керуючись ст.3,6,11,526,530,627,629,1049,1054 ЦК України, ст.2,4,5,12,13,76-82,89,141, 259, 263-265 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Позов Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК»,( 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 про стягнення заборгованості – задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 на користь Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, місце знаходження: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, р/ НОМЕР_7 , МФО 305299, заборгованість за кредитним договором б/н від 17.07.2010р. в загальному розмірі 70475(сімдесят тисяч чотириста сімдесят п`ять) гривень 92 копійки, яка складається з заборгованості за тілом кредиту 58311,35 грн., в т.ч. заборгованості за простроченим тілом кредиту – 58311,35 грн., заборгованості за простроченими відсотками – 12164,57грн.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 на користь Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, місце знаходження: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, р/ НОМЕР_7 , МФО 305299, в рахунок понесених судових витрат у вигляді судового збору в розмірі 2102(дві тисячі сто дві) грн. 00 коп.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі в 30-денний строк з дня виготовлення повного тексту рішення апеляційної скарги.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст судового рішення складено - 10 червня 2021 року.

Суддя : С.А.Ширіна

01.06.2021

Часті запитання

Який тип судового документу № 97549256 ?

Документ № 97549256 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 97549256 ?

Дата ухвалення - 01.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97549256 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 97549256 ?

В Хортицький районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 97549255
Наступний документ : 97549257