Рішення № 97549253, 09.06.2021, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
09.06.2021
Номер справи
337/1835/21
Номер документу
97549253
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЄУН №337/1835/21

Провадження № 2/337/1212/2021

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року м. Запоріжжя

Хортицький районний суд м. Запоріжжя у складі :

Головуючого - судді Ширіної С.А.,

за участю секретаря Бикової С.Б.

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя цивільну справу за позовом Національного університету «Запорізька політехніка», ЄДРПОУ 02070849, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64 до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 про стягнення заборгованості по оплаті за навчання,

встановив:

Позивач Національний університет «Запорізька політехніка» (скорочена назва НУ «Запорізька політехніка») звернувся до Хортицького районного суду м. Запоріжжя з позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості по оплаті за навчання в розмірі 33362, 00 грн. та понесених судових витрат зі сплати судового збору в розмірі 2270, 00 грн.

В обґрунтування позовних вимог зазначено наступне.

17 серпня 2015 року між Запорізьким національним політехнічним університетом та ОСОБА_2 (після реєстрації шлюбу прізвище ОСОБА_3 ) було укладено Договір № 14010301/4 про надання освітніх послуг з підготовки фахівця з вищою освітою.

17 серпня 2015 року на підставі наказу Запорізького національного технічного університету №298-С «Про зарахування на навчання» ОСОБА_2 з 01 вересня 2015 року зараховано студентом першого курсу заочної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти за напрямами (спеціальностями) за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, проте 01 лютого 2019 року на підставі наказу Запорізького національного технічного університету №35-С відраховано з Факультету міжнародного туризму та управління персоналом, заочної форми навчання за невиконання навчального плану та порушення умов контракту студентку 4 курсу за освітнім ступенем «бакалавр» - ОСОБА_2 .

Відповідачем не в повній мірі було проведено оплату фактичного навчання, через що наявна заборгованість у розмірі 3362,00 грн.

Відповідно до положень договору про надання освітніх послуг договір припиняється зокрема у випадку відрахування замовника-студента з навчального закладу згідно з законодавством (п. 6.1. договору), проте закінчення договору не звільніє сторону від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору (п. 6.4 договору).

З метою досудового врегулювання спору позивачем 17.05.2019 року та 10.07.2019 року були направлені на адресу відповідача претензії про оплату заборгованості за навчання, однак до теперішнього часу сума заборгованості відповідачем не сплачена, через що позивач просить стягнути з відповідача на його користь заборгованість по оплаті за навчання у розмірі 3362,00 грн. та сплачений при подачі позовної заяви судовий збір.

Ухвалою судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 29.04.2021 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито спрощене позовне провадження з повідомленням та викликом сторін та встановленням відповідачу строку на подання відзиву на позовну заяву. У призначений судом день представник позивача в судове засідання не з`явився. 07.06.2021 року представником позивача за адресу суду надіслано заяву про розгляд справи без їх участі. Позовні вимоги підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Відповідач в судове засідання також не прибула. 24.05.2021 року через канцелярію суду подала заяву про розгляд справи за її відсутністю, позовні вимоги визнає в повному обсязі. Крім того, до заяви долучила копію свідоцтва про шлюб , відповідно до якого в неї змінено прізвище з ОСОБА_4 на ОСОБА_3 .

На підставі ч.3 ст.211 ЦПК України суд вважає можливим розглянути справу у відсутність сторін за наявними у суду матеріалами.

Відповідно до ч.4 ст.206 ЦПК Україниу разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України фіксування судового процесу звукозаписувальними технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, об`єктивно оцінивши обставини звернення до суду, суд дійшов висновку, що вимоги позивача обґрунтовані та підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.4,5 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Згідно з ст.12,13,81 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом.

Згідно з ст.82 ЦПК України обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання.

Судом встановлено, 17 серпня 2015 року між Запорізьким національним технічним університетом, який є державною установою в особі ректора Бєлікова С.Б. та ОСОБА_5 , як замовником-студентом, був укладений договір № 14010301/4 про надання освітніх послуг з підготовки фахівця з вищою освітою, копія якого знаходиться в матеріалах справи, відповідно до якого виконавець бере на себе зобов`язання за рахунок коштів замовника здійснити надання замовнику-студенту освітніх послуги з навчання за освітнім ступенем бакалавр із напряму підготовки : 6.14003 «Туризм», (п. 1.1); у випадку дострокового відрахування замовник-студент повинен звернутися до відділу бухгалтерського обліку для остаточного розрахунку і повернення коштів за ненадану освітню послугу або внести кошти на погашення боргу за надану послугу (п. 3.4); загальна вартість освітньої послуги становить 20800,00 грн., з яких за перший рік навчання – 4600,00 грн., за другий рік – 4950,00 грн.; за третій 5300,00 грн. та за четвертий 5950,00 грн. (п. 4.2).

17 серпня 2015 року на підставі наказу Запорізького національного технічного університету №298-С «Про зарахування на навчання», копія якого знаходиться в матеріалах справи, ОСОБА_2 з 01 вересня 2015 року зараховано студентом першого курсу заочної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти за напрямами (спеціальностями) за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, проте 01 лютого 2019 року на підставі наказу Запорізького національного технічного університету №35-С, копія якого знаходиться в матеріалах справи, відраховано з Факультету міжнародного туризму та управління персоналом, заочної форми навчання за невиконання навчального плану та порушення умов контракту студентку 4 курсу за освітнім ступенем «бакалавр» - ОСОБА_2 .

З особистої картки студента/слухача ОСОБА_2 вбачається, що всього за навчання сплачено 14850,00 грн.

04 липня 2019 року проведена державна реєстрація зміни найменування університету на Національний університет «Запорізька політехніка».

З метою досудового врегулювання спору позивачем 17.05.2019 року та 10.07.2019 року були направлені на адресу відповідача претензії про оплату заборгованості за навчання в розмірі 3362,00, однак до теперішнього часу сума заборгованості відповідачем не сплачена

Частиною 1 ст. 626 ЦК України передбачено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно із ч. 1 ст. 901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

У пункті 18 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про освіту» дано визначення освітній послузі, де це комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб`єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання.

Згідно із ч. 6 ст. 79 ЗУ «Про освіту» розмір та умови оплати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, за надання додаткових освітніх послуг встановлюються договором. Плата може вноситися за весь строк навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частинами - щомісяця, щосеместру, щороку. Договір укладається між закладом освіти і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.

Відповідно до 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором. У разі неможливості виконати договір про надання послуг, що виникла не з вини виконавця, замовник зобов`язаний виплатити виконавцеві розумну плату. Якщо неможливість виконати договір виникла з вини замовника, він зобов`язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до положень договору про надання освітніх послуг договір припиняється зокрема у випадку відрахування замовника-студента з навчального закладу згідно з законодавством (п. 6.1. договору), проте закінчення договору не звільніє сторону від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору (п. 6.4 договору).

Оцінивши повно, всебічно та об`єктивно обставини справи та сукупність наданих сторонами доказів їх взаємозв`язку і достатності, їх належність та допустимість, а також враховуючи, що договір про надання освітніх послуг розірвано з підстав відрахування ОСОБА_5 з навчального закладу, за умовами договору його оплата по фактичному надання освітніх послуг не здійснена у повному обсязі, на теперішній час наявна заборгованість в розмірі 33362,00 грн., що не оспорююється та визнано відповідачем, суд вважає наявна заборгованість, яка рахується за відповідачем підлягає стягненню з відповідача в повному обсязі

У зв`язку із задоволенням основної вимоги, з відповідача на користь позивача відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, необхідно стягнути судовий збір у розмірі 2270,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.2,4,5,12,13,76-82,89, 141, 206,211, 247, 259,263-265, 354 ЦПК України, ст.ст. 626, 901, 903 ЦК України, суд,

У Х В А Л И В :

Позовну заяву Національного університету «Запорізька політехніка», ЄДРПОУ 02070849, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64 до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 про стягнення заборгованості по оплаті за навчання, – задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 на користь Національного університету «Запорізька політехніка», місце знаходження: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64, розрахунковий рахунок UA 798201720343141002200000116, Банк одержувача: ДКСУ, м. Київ, Код ЄДРПОУ 02070849, суму заборгованості по оплаті на навчання у розмірі 3362(три тисячі триста шістдесят дві) гривні, 00 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 на користь Національного університету «Запорізька політехніка», місце знаходження: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64, розрахунковий рахунок UA 798201720343141002200000116, Банк одержувача: ДКСУ, м. Київ, Код ЄДРПОУ 02070849, в рахунок понесених судових витрат зі сплати судового збору в розмірі 2270,00 грн.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до Запорізького апеляційного суду через Хортицький районний суд м. Запоріжжя шляхом подачі апеляційної скарги в 30-денний строк з дня ухвалення рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя: С.А. Ширіна

09.06.2021

Часті запитання

Який тип судового документу № 97549253 ?

Документ № 97549253 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 97549253 ?

Дата ухвалення - 09.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97549253 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 97549253 ?

В Хортицький районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 97539323
Наступний документ : 97549255