Ухвала суду № 97466345, 07.06.2021, Малинський районний суд Житомирської області

Дата ухвалення
07.06.2021
Номер справи
283/1294/21
Номер документу
97466345
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 283/1294/21

провадження №1-кп/283/135/2021

У Х В А Л А

07 червня 2021 року Малинський районний суд Житомирської області в складі: під головуванням судді Ярмоленка В.В., з секретарем судового засідання Селіною А.І,

з участю прокурора Жука О.В.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури Жука Олександра Володимировича про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності в кримінальному провадженні №32020060000000030 від 07.08.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просив звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №32020060000000030 від 07 серпня 2020 року на підставі ст.49 КК України, мотивуючи його тим, що у ньому досудове розслідування здійснювалось за ч.1 ст.212 КК України, тобто, щодо нетяжкого злочину і на даний час закінчився строк притягнення особи до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав. ОСОБА_1 щодо задоволення клопотання не заперечував.

Суд, вислухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Встановлено, що ОСОБА_1 з 26 квітня 2021 року підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого службовою особою підприємства, незалежно від форм власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах, за ознакам и кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

12 березня 2017 року Протоколом (рішенням) № 1 установчих зборів засновників затверджено Статут ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» (код ЄДРПОУ 41209789). ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» зареєстровано Малинською районною державною адміністрацією Житомирської області 13.03.2017 за №12931020000000282, взято на облік в контролюючих органах 13.03.2017 за № 061417088413, на теперішній час перебуває на обліку у ГУ ДПС у Житомирській області, Малинське управління, Малинська державна податкова інспекція (Малинський район), фактично знаходиться за адресою: Україна, 12110, Житомирська область, Малинський район, с. Вишів, вул. Дружби, буд. 6. ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» є платником податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ, військового збору, орендної плати за землю. Основний вид діяльності: 01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур i насіння олійних культур. ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» зареєстроване в якості платника ПДВ за № 200336938 від 01.06.2017, індивідуальний податковий номер платника ПДВ № 412097806145.

ОСОБА_1 , наказом ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» № 7 від 05.07.2017 призначено директором ТОВ «АГРО МРІЯ МСС», наказом ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» № 1 від 07.08.2019 звільнено з посади директора ТОВ «АГРО МРІЯ МСС».

Згідно Статуту ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» (нова редакція), затвердженого рішенням № 2 установчих зборів засновників від 10.04.2017, в обов`язки директора входить, крім іншого, вирішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції зборів засновників, без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, вчиняти правочини та чинити юридичні дії від імені Товариства, вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому зборами засновників.

Також, на ОСОБА_1 наказом ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» № 8 від 05.07.2017 покладено обов`язки щодо ведення бухгалтерського обліку ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» та наказом ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» № 21 від 07.08.2019 звільнено від покладених на нього обов`язків. Так, згідно ч.7 ст.8 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІУ від 16.07.1999 року (зі змінами та доповненнями) та довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 336 від 29.12.2004, входить забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання у встановлені строки до контролюючого органу, організація роботи бухгалтерської служби.

ОСОБА_1 перебуваючи на посаді директора ТОВ «АГРО МРІЯ МСС», у зв`язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на займаній посаді, тобто будучи службовою особою підприємства, на яку відповідно до чинного законодавства України покладено відповідальність за організацію та здійснення контролю за правильністю обчислення та своєчасністю сплати податків, зборів інших обов`язкових платежів до бюджетів, а саме:

- згідно ст. 67 Конституції України - обов`язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом;

- згідно п.7 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV (із змінами та доповненнями) - головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- згідно п.16.1.4 ст.16 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом;

- згідно п.44.1 ст. 44 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту;

- згідно пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - об`єктом оподаткування на прибуток є: прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу;

- згідно п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - базою оподаткування є грошове вираження об`єкту оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього Кодексу з урахуванням положень цього Кодексу;

- згідно п. 10 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №15 «Доходи», який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 «Про затвердження Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку» та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за № 860/4153 (із змінами та доповненнями) - дохід, пов`язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції;

- згідно п. 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №15 «Доходи», який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 «Про затвердження Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку» та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за № 860/4153 (із змінами та доповненнями) - оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться: вивченням виконаної роботи; визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані; визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв`язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату;

- згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати», що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248;

- згідно п.185.1. ст. 185, Розділ V. Податок на додану вартість, Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - об`єктом оподаткування є операції платників податку з:

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об`єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об`єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу;

в) ввезення товарів на митну територію України;

г) вивезення товарів за межі митної території України;

е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом;

- згідно п.187.1. ст.187 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку;

- згідно п.192.1 ст.192 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов`язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача - платника податку, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних: постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації; отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов`язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг;

- згідно 198.1 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу;

ґ) ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України;

- згідно 198.2. ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг;

- згідно 198.3. ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи); ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду;

- згідно 198.6. ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної / розрахунку коригування.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні / розрахунки коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, у тому числі для платників податку, які застосовують касовий метод;

- згідно 200.1. ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду;

- згідно 201.1. ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін;

- згідно 201.7. ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У разі якщо частка товарів/послуг, послуг не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів/послуг зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та враховується при визначенні загальних податкових зобов`язань;

- згідно 201.10. ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту;

- згідно п.110.1 ст. 110 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (із змінами і доповненнями) - посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством.

В порушення вищевказаних норм, у період з 05.07.2017 по 24.02.2018, діючи умисно, протиправно, посягаючи на встановлений законодавством порядок здійснення господарської діяльності та оподаткування, переслідуючи умисел на ухилення від сплати податків у значних розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків, передбачаючи та бажаючи їх настання, вчинив умисний злочин у сфері господарської діяльності - умисно не сплатив до Державного бюджету України податок на додану вартість у сумі 665 583 грн., податок на прибуток у сумі 2 020 099 грн., за наступних обставин:

ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» здійснює вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур i насіння олійних культур на власних (орендованих) земельних ділянках, використовуючи власні (орендовані) основні засоби та трудові ресурси, здійснює продаж власно-вирощеної продукції.

Для потреб виробництва ОСОБА_1 закуповує пальне, добрива, насіння, основні засоби у різних постачальників, що надають право для формування податкового кредиту з ПДВ та формування валових витрат.

У час з 05.07.2017 (більш точний час та дату встановити не вдалось можливим), у ОСОБА_1 , якому достовірно відомо про те, що частково добрива, основні засоби для виробничих потреб ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» фактично купуються в невстановлених слідством постачальників без документів, що надають право для формування податкового кредиту з ПДВ та формування валових витрат, виник злочинний умисел, направлений на ухилення від сплати податків у значних розмірах, шляхом відображення в документах бухгалтерської та податкової звітності фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності, які фактично не є постачальниками товарно-матеріальних цінностей для ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» та створені з метою надання податкової вигоди третім особам.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 у період часу до 19.11.2017 (більш точний час та дату встановити не вдалось можливим), при невстановлених обставинах, отримав бухгалтерські документи, до яких внесена завідомо неправдива інформація, щодо реалізації в жовтні 2017 року ТОВ «БІЗКОМ» (код ЄДРПОУ 39678630) для ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» товарно-матеріальних цінностей (нітроамофоска), а саме:

- видаткова накладна № 0911-0001 від 12.10.2017, на загальну суму 973 500 грн., в т.ч. ПДВ 162 250 грн.;

- податкова накладна № 20 від 10.10.2017, на загальну суму 973 500 грн., в т.ч. ПДВ 162 250 грн..

У подальшому, 19.11.2017 ОСОБА_1 перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Вишів, вул. Дружби, буд. 6, достовірно знаючи, що ніяких товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «БІЗКОМ» не отримував, за допомогою комп`ютерної програми «1-С бухгалтерія», в порушення п.44.1, ст.44, п.185.1. ст.185, п.187.1. ст.187, п.192.1 ст.192, п.198.1, п.198.2,п. 198.3 п. 198.6 ст.198, п.201.1, п. 201.7, п.201.10 ст.201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), сформував податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» та додаток № 5 до декларації за жовтень 2017 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про суму податкового кредиту з податку на додану вартість в сумі 468 544 грн., в тому числі від ТОВ «БІЗКОМ» 162 250 грн. та суму податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду в розмірі 620 874 грн., обраховану з урахуванням вартості нібито придбаних товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «БІЗКОМ», а повинен був відобразити суму ПДВ в розмірі 723 124 грн..

Складену таким чином податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» та додаток № 5 до декларації за жовтень 2017 року, ОСОБА_1 знаючи, що дані бухгалтерського та податкового обліку підприємства за жовтень 2017 року не відповідають дійсності, особисто підписав та 19.11.2017 подав до Малинської ОДПІ в електронному вигляді (№ 9244051887 від 19.11.2017).

Таким чином, ОСОБА_1 за звітній період жовтня 2017 року, за рахунок незаконного формування податкового кредиту від ТОВ «БІЗКОМ», умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 162 250 грн..

Пізніше, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 у період часу до 18.12.2017 (більш точний час та дату встановити не вдалось можливим), при невстановлених обставинах, отримав бухгалтерські документи, до яких внесена завідомо неправдива інформація, щодо реалізації в листопаді 2017 року ТОВ «БЕЛМОНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41113589) для ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» товарно-матеріальних цінностей (автомобіль легковий MERCEDES BENZ S 1 шт., автомобіль легковий MERCEDES BENZ G 350 1 шт.), а саме:

- видаткова накладна № РН-0000043 від 04.12.2017, на загальну суму 1 540 000 грн., в т.ч. ПДВ 256 666,67 грн.;

- податкова накладна № 67 від 30.11.2017, на загальну суму 1 540 000 грн., в т.ч. ПДВ 256 666,67 грн.;

- видаткова накладна № РН-0000044 від 05.12.2017, на загальну суму 1 480 000 грн., в т.ч. ПДВ 246 666,67 грн.;

- податкова накладна № 68 від 30.11.2017, , на загальну суму 1 480 000 грн., в т.ч. ПДВ 246 666,67 грн..

У подальшому, 18.12.2018 ОСОБА_1 перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Вишів, вул. Дружби, буд. 6, достовірно знаючи, що ніяких товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «БЕЛМОНТ ГРУП» не отримував, за допомогою комп`ютерної програми «1-С бухгалтерія», в порушення п.44.1, ст.44, п.185.1. ст.185, п.187.1. ст.187, п.192.1 ст.192, п.198.1, п.198.2,п. 198.3 п. 198.6 ст.198, п.201.1, п. 201.7, п.201.10 ст.201 Податкового Кодексу України від 02.12.2012р. №2755-VI (зі змінами та доповненнями), сформував податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» та додаток № 5 до декларації за листопад 2017 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про суму податкового кредиту з податку на додану вартість в сумі 660 233 грн., в тому числі від ТОВ «БЕЛМОНТ ГРУП» 503 333 грн. та суму податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду в розмірі 50 406 грн., обраховану з урахуванням вартості нібито придбаних товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «БЕЛМОНТ ГРУП», а повинен був відобразити суму ПДВ в розмірі 553 739 грн..

Складену таким чином податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» та додаток № 5 до декларації за листопад 2017 року, ОСОБА_1 знаючи, що дані бухгалтерського та податкового обліку підприємства за листопад 2017 року не відповідають дійсності, особисто підписав та 18.12.2017 подав до Малинської ОДПІ в електронному вигляді (№ 9270106163 від 18.12.2017).

Таким чином, ОСОБА_1 за звітній період листопад 2017 року, за рахунок незаконного формування податкового кредиту від ТОВ «БЕЛМОНТ ГРУП», умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 503 333 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 24.02.2018 перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Вишів, вул. Дружби, буд. 6, достовірно знаючи, що ніяких товарно-матеріальних цінностей (суміш суха білково-вуглеводна, насіння соняшника, посівна пшениця, нітроамофоска та інші добрива) в загальній сумі 11 222 770 грн. ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» не отримувало, а саме від: ТОВ «ТРС ФЛАГМАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40289727) на суму 9 507 200,00 грн., по виписаним видатковим накладним РН-0000001 від 17.03.2017, РН-0000002 від 20.03.2017, РН-0000003 від 21.03.2017, РН-0000004 від 22.03.2017, РН-0000005 від 23.03.2017, РН-0000006 від 23.03.2017, РН-0000007 від 01.04.2017, РН-0000008 від 08.04.2017, РН-0000009 від 10.04.2017, РН-00000010 від 12.04.2017, РН-00000011 від 15.04.2017, ТОВ «ТД РІКОН» (код ЄДРПОУ 38510686) на суму 904 320,00 грн., по виписаним видатковим накладним № 123 від 28.12.2017, № 144 від 30.12.2017, ТОВ «БІЗКОМ» (код ЄДРПОУ 39678630) на суму 811 250,00 грн., по виписаним видатковим накладним № 0911-0001 від 12.10.2017, за звітній період 2017 року не отримував, за допомогою комп`ютерної програми «1-С бухгалтерія», в порушення п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями, у редакції, яка діяла після 01.01.2015), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №15 «Доходи», який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 «Про затвердження Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку» та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за № 860/4153 (із змінами та доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати», що затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248, сформував податкову декларацію з податку на прибуток ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» за 2017 рік, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про об`єкт оподаткування в сумі 17 113 465 грн., обраховану з урахуванням вартості нібито придбаних товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ТРС ФЛАГМАН ГРУП», ТОВ «ТД РІКОН», ТОВ «БІЗКОМ», в результаті чого занизив податок на прибуток на загальну суму 2 020 099 грн..

Складену таким чином податкову декларацію з податку на прибуток ТОВ «АГРО МРІЯ МСС» за 2017 рік, ОСОБА_1 знаючи, що дані бухгалтерського та податкового обліку підприємства за 2017 рік не відповідають дійсності, особисто підписав та 24.02.2018 р. подав до Малинської ОДПІ в електронному вигляді.

Таким чином, ОСОБА_1 за 2017 рік, за рахунок незаконного формування валових витрат від ТОВ «ТРС ФЛАГМАН ГРУП», ТОВ «ТД РІКОН», ТОВ «БІЗКОМ» умисно ухилився від сплати податку на прибуток у сумі 2 020 099 грн.

Так, ОСОБА_1 ухилився від сплати податку на додану вартість за звітній період жовтень 2017 року на суму 162 250 грн., ухилився від сплати податку на додану вартість за звітній період листопад 2017 року на суму 503 333 грн., ухилився від сплати податку на прибуток за звітній період 2017 року на суму 2 020 099 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 в період 2017 року умисно ухилився від сплати податків всього на загальну суму 2 685 682 грн., що в 3 357 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК визнається благополучне закінчення певних строків давності з дня вчинення злочину і до набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким особа засуджена за вчинений нею злочин певної тяжкості.

Благополучним визнається таке закінчення зазначених строків давності, протягом яких особа, що вчинила злочин, виконала дві умови:

- не ухилялася від слідства або суду;

- не вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим. Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа) - досудове розслідування, попередній розгляд справи суддею, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної відповідальності.

У випадку, якщо особа заперечує проти закриття справи за нереабілітуючою обставиною та вимагає закриття справи у зв`язку з відсутністю в діях особи складу злочину або виправдання. Тоді суд за наявності підстав визнає особу винною у вчиненні злочину, виносить обвинувальний вирок і звільняє її від покарання, керуючись зазначеною нормою матеріального права та ч. 5 ст. 74 вказаного Кодексу.

Таким чином, обов`язковою умовою для задоволення клопотання є згода ОСОБА_1 на звільнення його від кримінальної відповідальності.

Матеріали провадження містять дані про процесуальні витрати на залучення експерта, однак, враховуючи, що у відповідності до ст. 124 КПК України процесуальні витрати покладаються лише на обвинувачених, щодо яких ухвалено обвинувальний вирок, суд не стягує з ОСОБА_1 процесуальні витрати.

Керуючись ст. 2,9,25,284 КПК України, ст. 49 КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Шахтарськ Донецької області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_1 , не одруженого, не судимого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, у відповідності до ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження № 283/1294/21 (32020060000000030) за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України подальшим провадженням - закрити.

Ухвалу може бути оскаржено до Житомирського апеляційного суду через Малинський районний суд Житомирської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 97466345 ?

Документ № 97466345 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 97466345 ?

Дата ухвалення - 07.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97466345 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 97466345 ?

В Малинський районний суд Житомирської області
Попередній документ : 97466344
Наступний документ : 97471846