Ухвала суду № 97387567, 02.06.2021, Запорізький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
02.06.2021
Номер справи
280/4814/20
Номер документу
97387567
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ЗАМІНУ СТОРОНИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

02 червня 2021 рокуСправа № 280/4814/20 м. Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі судді Артоуз О.О., перевіривши матеріали заяви представника позивача про заміну сторони виконавчого провадження у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія “Адалят” (вул.Академіка Амосова, буд. 47, м. Запоріжжя, 69063, код ЄДРПОУ 13619178) до Головного управління ДПС у Запорізькій області (пр. Соборний, буд. 166, м.Запоріжжя, 69107, код ЄДРПОУ 43143945), до Державної податкової служби України (пл. Львівська, буд. 8, м. Київ, 01001, код ЄДРПОУ 43005393) про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 14.09.2020 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія “Адалят” до Головного управління ДПС у Запорізькій області, до Державної податкової служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити певні дії, - задоволено: визнано протиправними та скасовано рішення Комісії Головного управління ДПС у Запорізькій області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації від 05.05.2020 №1551330/13619178, №1551332/13619178, №1551327/13619178; зобов`язано Державну податкову службу України зареєструвати у Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія “Адалят” № 11 від 07.02.2020, № 28 від 14.02.2020, № 17 від 10.02.2020; стягнуто на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія “Адалят” (вул. Академіка Амосова, буд. 47, м. Запоріжжя, 69063, код ЄДРПОУ 13619178) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166, код ЄДРПОУ 43143945) судові витрати зі сплати судового збору у сумі 6306,00 грн. (шість тисячі триста шість гривень 00 коп.).

17.12.2020 рішення набрало законної сили.

21.01.2021 по справі видано два виконавчих листа.

24.05.2021 представником позивача, адвокатом Кравченко С.І., подано заяву, відповідно до якої просить суд замінити сторону виконавчого провадження Головне управління ДПС у Запорізькій області на правонаступника Головне управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ ВП 44118663).

Ухвалою суду від 25.05.2021 розгляд заяви призначено на 01.06.2021.

У судове засідання представники сторін не з`явилися.

Суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного виконавця або заінтересованої особи, які звернулися з поданням (заявою), та учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду (частина 2 статті 379 КАС України).

Суд, дослідивши матеріали справи, заяви, оцінивши надані докази, їх достатність і взаємний зв`язок у сукупності, вважає за необхідне зазначити наступне.

Одним з елементів системи центральних органів виконавчої влади є відповідні територіальні органи.

Згідно з положеннями частин другої-третьої статті 21-1 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, визначені частиною першою цієї статті, утворюються без статусу юридичної особи та є органами державної влади, можуть мати окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк зі своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України. Положення про такий територіальний орган затверджуються керівником відповідного центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність відповідного центрального органу виконавчої влади.

Правонаступництво у сфері управлінської діяльності органів державної влади (публічне правонаступництво) передбачає повне або часткове передання (набуття) адміністративної компетенції одного суб`єкта владних повноважень (суб`єкта публічної адміністрації) до іншого або внаслідок припинення первісного суб`єкта, або внаслідок повного чи часткового припинення його адміністративної компетенції.

Відповідно до підпункту 41.1.1 пункту 41 статті 41 Податкового кодексу України контролюючими органами є податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) - щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених підпунктом 41.1.2 цього пункту), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи його територіальні органи.

Розмежування повноважень і функціональних обов`язків контролюючих органів визначається законодавством України (пункт 41.5 статті 41 Податкового кодексу України).

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 893 «Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби» ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби за переліком згідно з додатком.

Поряд із цим установлено, що територіальні органи Державної податкової служби, що ліквідуються, продовжують здійснювати свої повноваження та функції до утворення Державною податковою службою територіальних органів та прийняття рішення про можливість забезпечення здійснення такими органами повноважень та функцій територіальних органів, що ліквідуються. Таке рішення приймається Державною податковою службою після здійснення заходів, пов`язаних із внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань даних про територіальні органи Державної податкової служби, що будуть утворені згідно з абзацом четвертим пункту 3 цієї постанови, як відокремлені підрозділи юридичної особи публічного права, затвердженням положень про них, структур, штатних розписів, кошторисів та заповненням 30 відсотків вакансій.

Права та обов`язки територіальних органів Державної податкової служби, що ліквідуються, переходять Державній податковій службі та її територіальним органам у межах, визначених положеннями про Державну податкову службу та її територіальні органи.

Наказом Державної податкової служби України від 30.09.2020 № 529 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» утворено як відокремлені підрозділи Державної податкової служби територіальні органи за переліком згідно з додатком, у тому числі Головне управління ДПС у Запорізькій області.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань філія відокремлений підрозділ Головне управління ДПС у Запорізькій області, код ЄДРПОУ ВП: 44118663, створене 30.09.2020.

Наказом Державної податкової служби України від 24.12.2020 № 755 «Про початок забезпечення здійснення територіальними органами ДПС повноважень та функцій» розпочато з 01.01.2021 здійснення територіальними органами ДПС, утвореними як її відокремлені підрозділи згідно з наказом ДПС від 30.09.2020 № 529 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби», повноважень та функцій територіальних органів ДПС, що ліквідуються відповідно до пункту 1 постанови № 893.

Отже, з 01.01.2021 відбулась фактична втрата адміністративної процесуальної дієздатності Головного управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 43143945) у зв`язку з початком здійснення відповідних повноважень Головним управлінням ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ ВП: 44118663), як відокремленим підрозділом Державної податкової служби України.

Враховуючи викладене, оскільки повноваженнями фіскального органу, що припиняється, забезпечено новоутворений орган у системі податкової служби, який є правонаступником усіх його прав та обов`язків, суд вважає за необхідне замінити сторону виконавчого провадження, а саме боржника по справі Головне управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 43143945) на правонаступника Головним управлінням ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ ВП: 44118663), як відокремленим підрозділом Державної податкової служби України.

Відповідно до ч.1, 4 ст.379 КАС України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Згідно з ч.4 ст.379 КАС України положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Враховуючи викладене, суд знаходить підстави для задоволення заяви представника позивача про заміну сторони у виконавчому листі її правонаступником.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 379 КАС України, суд,-

УХВАЛИВ:

Заяву представника ТОВ «Компанія «Адалят» про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником, - задовольнити.

Замінити сторону, а саме боржника, у виконавчому листі по справі №280/4814/20, виданого Запорізьким окружним адміністративним судом 21.01.2021, а саме: Головне управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 43143945) на правонаступника Головне управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ ВП: 44118663), як відокремлений підрозділ Державної податкової служби України.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду шляхом подачі в 15-денний строк з дня її постановлення

Суддя О.О. Артоуз

Часті запитання

Який тип судового документу № 97387567 ?

Документ № 97387567 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 97387567 ?

Дата ухвалення - 02.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97387567 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 97387567 ?

В Запорізький окружний адміністративний суд
Попередній документ : 97387566
Наступний документ : 97387568