Ухвала суду № 97210199, 26.05.2021, Сумський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
26.05.2021
Номер справи
480/4301/21
Номер документу
97210199
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

26 травня 2021 року Справа № 480/4301/21

Сумський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Шевченко І.Г., розглянувши матеріали позовної заяви Сумського державного підприємства геодезії, картографії та кадастру до Головного управління ДПС у Сумській області, третя особа - державне підприємство "Українське державне аерогеодезичне підприємство" про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

В С Т А Н О В И В:

До Сумського окружного адміністративного суду звернулося Сумське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру з позовною заявою до Головного управління ДПС у Сумській області, третя особа - державне підприємство "Українське державне аерогеодезичне підприємство" про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Сумській області від 20 жовтня 2020 року № 0006490702.

Позовна заява підлягає залишенню без руху, оскільки подана з порушенням ст.ст.160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

Так, відповідно до ч.ч.1,2 ст.122 Кодексу адміністративного судочинства України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами (ч.1); для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ч.2).

Відповідно до ч.3 ст.122 Кодексу адміністративного судочинства України для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Так, відносини у сфері оподаткування, права та обов`язки платників податків і зборів, компетенцію контролюючих органів, повноваження та обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України (далі - ПК України).

Пунктом 56.18 статті 56 ПК України визначено, що з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення.

Разом з тим, відповідно до пункту 56.19 статті 56 ПК України у разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов`язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до пункту 56.17 цієї статті.

Зі змісту пунктів 56.2, 56.3, 56.17 статті 56, пункту 57.3 статті 57 ПК України вбачається, що процедура адміністративного оскарження податкового повідомлення-рішення розпочинається з дня подання скарги до контролюючого органу вищого рівня, яка засвідчує безпосередню незгоду платника з визначеними йому грошовими зобов`язаннями, і закінчується настанням однієї з подій, передбачених пунктом 56.17 статті 56 ПК України. Строк для подачі первинної скарги за загальним правилом становить 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення.

При цьому, норма пункту 56.18 статті 56 ПК України не визначає процесуального строку звернення до суду і, відповідно, не є спеціальною щодо норми пункту 56.19 статті 56 ПК України. Водночас норма пункту 56.19 статті 56 ПК України є спеціальною щодо норми частини четвертої статті 122 КАС України, має перевагу в застосуванні у податкових спорах і регулює визначену її предметом групу правовідносин - оскарження в судовому порядку податкових повідомлень-рішень та інших рішень контролюючих органів про нарахування грошових зобов`язань за умови попереднього використання позивачем досудового порядку вирішення спору (застосування процедури адміністративного оскарження - абзац третій пункту 56.18 статті 56 ПК України). Вона встановлює строк для їх оскарження протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до пункту 56.17 цієї статті.

Вказане узгоджується з висновками Верховного Суду, викладеними у постанові від 26.11.2020 у справі №500/2486/19.

Таким чином, процедура адміністративного оскарження закінчується днем отримання позивачем рішення ДПС України за результатами розгляду скарги (підпункт 56.17.3 пункту 56.17 статті 56 ПК України), та від якої необхідно обраховувати місячний строк звернення до суду, встановлений пунктом 56.19 статті 56 ПК України.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивач скористався правом досудового врегулювання спору та подав на оскаржуване податкове повідомлення-рішення від 20.10.2020 №0006490702 скаргу, а з позовом до суду звернувся 21.05.2021 (через засоби поштового зв`язку, здано на пошту - 19.05.2021 згідно штемпелю поштового відділення на конверті), тобто з порушенням строку звернення з позовом до суду, встановленого встановлений пунктом 56.19 статті 56 ПК України.

При цьому, позивачем у позовній заяві заявлено клопотання про поновлення строку звернення до суду та визнання поважними причин пропуску, вмотивоване тим, що позивач вже звертався з позовом до суду протягом встановленого законом строку, однак позовну заяву було повернуто позивачу.

Дійсно, як встановлено судом, позивач 24.03.2021 звертався до Сумського окружного адміністративного суду, ухвалою якого від 29.03.2021 у справі №480/2422/21 позовну заяву було залишено без руху, а ухвалою від 21.04.2021 - повернуто.

Разом з тим, з позовної заяви та доданих до неї документів неможливо встановити дату, коли позивач отримав рішення ДПС України за результатами розгляду його скарги на податкове повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Сумській області від 20 жовтня 2020 року № 0006490702 та, відповідно, з якої необхідно обраховувати місячний строк звернення до суду, встановлений пунктом 56.19 статті 56 ПК України, а також неможливо встановити, коли позивач вперше звернувся до суду з позовом про оскарження даного рішення, оскільки, згідно даних Комп`ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" позов був поданий засобами поштового зв`язку.

За таких обставин, з урахуванням зазначеного, наразі вказані позивачем причини пропуску строку звернення з позовом до суду не приймаються судом до уваги, а відтак, зазначені у заяві підстави не можуть бути розцінені поважними, що унеможливлює поновлення строку судом звернення з позовом до суду.

Відповідно до ч.1 ст. 123 КАС України у разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку.

Відповідно до ч. 1 ст. 169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. Згідно ч.2 ст.169 КАС України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Керуючись ст. ст. 132, 133, 160, 169, 243, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, -

У Х В А Л И В:

Позовну заяву Сумського державного підприємства геодезії, картографії та кадастру до Головного управління ДПС у Сумській області, третя особа - державне підприємство "Українське державне аерогеодезичне підприємство" про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення - залишити без руху.

Недоліки позовної заяви можуть бути усунені позивачем протягом 10 днів з дня отримання копії цієї ухвали шляхом подання до суду заяви про поновлення строку на звернення з позовом до суду із зазначенням в ній у ній дати, коли позивач отримав рішення ДПС України за результатами розгляду його скарги на податкове повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Сумській області від 20 жовтня 2020 року № 0006490702 та дати, коли вперше звернувся до Сумського окружного адміністративного суду з позовом про оскарження податкового повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Сумській області від 20 жовтня 2020 року № 0006490702, з наданням відповідних доказів на підтвердження обставин, вказаних у такій заяві, або ж зазначенням в ній інших підстав для поновлення строку з наданням доказів на підтвердження обставин, вказаних у такій заяві.

У разі невиконання вимог цієї ухвали позовна заява буде повернута позивачу.

Копію даної ухвали направити особі, що звернулась з позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття та оскарженню не підлягає.

Суддя І.Г. Шевченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 97210199 ?

Документ № 97210199 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 97210199 ?

Дата ухвалення - 26.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97210199 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 97210199 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 97210199, Сумський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 97210199, Сумський окружний адміністративний суд було прийнято 26.05.2021. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 97210199 відноситься до справи № 480/4301/21

Це рішення відноситься до справи № 480/4301/21. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 97210198
Наступний документ : 97210201