Ухвала суду № 96705555, 05.05.2021, Черкаський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
05.05.2021
Номер справи
580/2604/21
Номер документу
96705555
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у адміністративній справі

05 травня 2021 року справа № 580/2604/21 м. Черкаси

Суддя Черкаського окружного адміністративного суду Гаврилюк В.О., перевіривши матеріали адміністративного позову Головного управління ДПС у Черкаській області до товариства з обмеженою відповідальністю “Енерджі-Оіл” про підтвердження обґрунтованості умовного адміністративного арешту,

встановив:

Головне управління ДПС у Черкаській області (18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, далі – Головне управління, позивач) подало позов, в якому просить підтвердити обґрунтованість умовного адміністративного арешту майна платника податків з обмеженою відповідальністю “Енерджі-Оіл” (ЄДРПОУ 41876966) (18001, м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 55-А, оф. 112, далі – товариство, відповідач).

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що уповноважений представник відповідача відмовився від ознайомлення з направленням на перевірку та посадових осіб контролюючого органу не було допущено до проведення перевірки.

Разом з тим, оскільки у позивача наявні законні підстави для проведення документальної перевірки товариства, то позивачем винесено рішення про застосування умовного адміністративного арешту майна платника податків.

Вказаний спір виник з публічно-правових відносин і відповідно до статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України належить до юрисдикції адміністративних судів та має розглядатися у порядку адміністративного судочинства.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 Кодексу адміністративного судочинства України, подана особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність та у строк, установлений законом. Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі відсутні.

Відповідно до частин 1-3 статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Виключно за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні), відповідно до статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України, справи щодо: оскарження бездіяльності суб`єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію; оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; 3) припинення за зверненням суб`єкта владних повноважень юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців у випадках, визначених законом, чи відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців; 4) стягнення грошових сум, що ґрунтуються на рішеннях суб`єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження та сума яких не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 5) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень щодо в`їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію.

Згідно з частиною 3 статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України при вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження суд враховує значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також зазначені позивачем предмет і підстави адміністративного позову суддя вважає, що дана справа підлягає розгляду у порядку загального позовного провадження.

Відповідно до частин 1, 2 статті 173 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній справі. Завданням підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Згідно статті 179 Кодексу адміністративного судочинства України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, що розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначається судом з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Окрім того, суддя зазначає, що 29.04.2021 товариство подало до суду клопотання про відмову у відкритті провадження у справі, обґрунтовуючи його тим, що ТОВ “Енерджі-Оіл” оскаржило наказ № 471-п від 24.03.2021 про проведення документальної планової виїзної перевірки товариства, недопуск до якої і став підставою для звернення Головного управління до суду із заявою підтвердження обґрунтованості умовного адміністративного арешту майна платника податків і вказане свідчить про наявність між сторонами спору про право в розумінні пункту 2 частини 4 статті 283 Кодексу адміністративного судочинства України.

Під час вирішення вказане клопотання суддя зазначає таке.

Відповідно до статті 283 Кодексу адміністративного судочинства України провадження у справах за зверненням податкових та митних органів при здійсненні ними визначених законом повноважень здійснюється на підставі заяви таких органів, зокрема щодо підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків.

Суд ухвалою відмовляє у відкритті провадження за заявою, зокрема якщо із поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.

Разом з тим, суддя зазначає, що Головне управління звернулося до Черкаського окружного адміністративного суду в порядку загального провадження з дотриманням загальних строків звернення до суду на підставі статті 94 Податкового кодексу України та статей 159-161 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому у даному випадку норми статті 283 Кодексу адміністративного судочинства не застосовуються, відтак підстави для відмови у відкритті провадження відсутні.

Керуючись статтями 171, 173, 175, 179, 180, 243, 248, 256, 283, 294 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

ухвалив:

У задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю “Енерджі-Оіл” про відмову у відкритті провадження у справі відмовити.

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у адміністративній справі.

Здійснити розгляд адміністративної справи за позовом Головного управління ДПС у Черкаській області до товариства з обмеженою відповідальністю “Енерджі-Оіл” про підтвердження обґрунтованості умовного адміністративного арешту за правилами загального позовного провадження.

Призначити підготовче засідання у справі на 03 червня 2021 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Черкаського окружного адміністративного суду за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 117.

Встановити відповідачеві п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали, протягом якого може бути поданий відзив на позовну заяву, що відповідає вимогам статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України. До відзиву на позовну заяву мають бути додані докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем; документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин спір буде вирішено за наявними матеріалами справи.

Встановити позивачеві трьохденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву, протягом якого може бути подана відповідь на відзив, що відповідає вимогам частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

Встановити відповідачеві трьохденний строк з дня отримання відповіді на відзив, протягом якого можуть бути подані заперечення на відповідь на відзив, що відповідають вимогам частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

Роз`яснити учасникам справи, що встановлені в даній ухвалі строки можуть бути продовжені відповідно до вимог пункту 3 розділу VI Прикінцеві положення Кодексу адміністративного судочинства України.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію у справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/.

В судове засідання викликати осіб, які беруть участь у справі.

Згідно з частиною 2 статті 131 Кодексу адміністративного судочинства України учасники справи, які не можуть з поважних причин прибути до суду, зобов`язані завчасно повідомити про це суд.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не може бути оскаржена, крім випадку, передбаченого пунктом 5 частини 1 статті 294 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя В.О. Гаврилюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 96705555 ?

Документ № 96705555 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96705555 ?

Дата ухвалення - 05.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96705555 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 96705555 ?

В Черкаський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 96705544
Наступний документ : 96705566