Ухвала суду № 96580544, 28.04.2021, Одеський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
28.04.2021
Номер справи
420/6845/21
Номер документу
96580544
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 420/6845/21

УХВАЛА

28 квітня 2021 року м.Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Єфіменко К.С., розглянувши в порядку ч.1 ст.154 КАС України заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Есвайр» про забезпечення позовних вимог по справі від 26.04.2021 року (вхідний №21103/21) за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Есвайр» (65025, м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, 21-А, код ЄДРПОУ: 42287356) до Головне управління ДПС в Одеській області (вул..Семінарська,5, м.Одеса, 65044) про визнання протиправними рішень та зобов`язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИВ:

З позовом до суду звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Есвайр» до Головне управління ДПС в Одеській області (вул..Семінарська,5, м.Одеса, 65044) про визнання протиправними рішень та зобов`язання вчинити певні дії, в якому просить:

визнати протиправним та скасувати Рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС в Одеській області про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 04.03.2021 № 26413;

зобов`язати Головне управління ДПС в Одеській області виключити Товариство з обмеженою відповідальністю «Есвайр», код ЄДРПОУ 42287356, з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку;

стягнути з Головного управління ДПС в Одеській області на користь Позивача понесені судові витрати зі сплати судового збору та судових витрат на професійну правничу допомогу.

До суду 26.04.2021р. від позивача надійшла заява заява про забезпечення позовних вимог (вхідний №21103/21) в якій просить:

зупинити дію рішення № 26413 від 04.03.2021 року Комісії регіонального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС в Одеській області про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість Товариства з обмеженою відповідальністю «Есвайр» критеріям ризиковості платника до набрання рішенням суду щодо його оскарження законної сили.

В обґрунтування заяви позивач вказує на те, що ТОВ «Есвайр» зазначає, що віднесення підприємства до переліку ризикових платників податків призводить до блокування в реєстрі ПН/PK, що унеможливлює його подальшу господарську діяльність та шкодить його діловій репутації перед контрагентами. Зупинення діяльності підприємства через віднесення позивача до списку ризикових, може призвести до настання значних збитків підприємству заявника. Розмір вказаних збитків буде явно не співмірним з розмірами тієї можливої вигоди для бюджету через винесення відповідачем оскаржуваного акту (мети його застосування).

Оцінивши обґрунтованість доводів позивача щодо необхідності вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, суд приходить до висновку, що заява представника позивача не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Рішенням Конституційного Суду України у справі №3-рп/2003р від 30.01.2003 року визначено, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Відповідно до ст.3 Конституції України та ст.8 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права.

Однією з найважливіших тенденцій розвитку сучасного законодавства України є розширення сфери судового захисту, у тому числі судового контролю за правомірністю і обґрунтованістю рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень.

Відповідно до частини 1 статті 150 КАС України, суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень.

Згідно частини 4 статті 150 КАС України подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб`єкта владних повноважень, якщо суд не застосував відповідні заходи забезпечення позову.

Заходи забезпечення адміністративного позову вживаються у разі наявності таких обставин:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутись до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулась до суду, такими рішеннями, дією або бездіяльністю.

У кожному випадку, виходячи з конкретних доказів, суд має встановити, чи є хоча б одна з названих обставин, і оцінити, чи не може застосуванням заходів забезпечення позову бути завдано ще більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти.

Відповідно до положень ст.151 КАС України позов може бути забезпечено: зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; забороною вчиняти певні дії; встановленням обов`язку відповідачу вчинити певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким здійснюється стягнення.

Згідно пункту 17 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 06.03.2008 року “Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ” в ухвалі про забезпечення позову суд повинен навести мотиви, з яких він дійшов висновку про існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також вказати ознаки, які свідчать про очевидність протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень.

У вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Як вбачається з матеріалів справи предметом оскарження є оскарження Рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС в Одеській області про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 04.03.2021 № 26413.

Позивач вважає, що при винесенні оскаржуваного Рішення відповідач застосував не вірно норми матеріального права, що не може бути визнана судом як явна протиправність, оскільки законність застосування суб`єктом владних повноважень закону входить до предмету доказування в рамках розгляду спору по суті.

Зупинивши дію оскаржуваної постанови, суд фактично дасть їй оцінку, а це є вирішенням спору по суті на цій стадії процесу, що є неприпустимим з огляду на мету попереднього судового захисту.

За вказаних обставин, на думку суду, заява представника позивача про забезпечення позову за вказаних обставин є передчасною та не може бути задоволена.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.150,151,154 КАС України суд,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви позивача про забезпечення позовних вимог по справі від 26.04.2021 року (вхідний №21103/21) - відмовити.

Ухвала суду набирає чинності з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до П`ятого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 15-денний строк з дня отримання ухвали в порядку, визначеному п.15.5 Перехідних положень КАС України, але оскарження не зупиняє негайного виконання ухвали та не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Суддя К.С.Єфіменко

Часті запитання

Який тип судового документу № 96580544 ?

Документ № 96580544 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96580544 ?

Дата ухвалення - 28.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96580544 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 96580544 ?

В Одеський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 96580543
Наступний документ : 96580545