Рішення № 96568751, 27.04.2021, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
27.04.2021
Номер справи
910/2858/21
Номер документу
96568751
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2021 м. КиївСправа № 910/2858/21

За позовом: приватного акціонерного товариства "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ";

до: товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛЬБІУС";

про: стягнення 26.601,60 грн.

Суддя Балац С.В.

Представники: без виклику сторін.

С У Т Ь С П О Р У:

Приватне акціонерне товариство "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (далі - позивач) звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛЬБІУС" (далі - відповідач) про стягнення 26.601,60 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем порушено зобов`язання за укладеним між сторонами спору договором поставки від 19.10.2020 № Юр 205/20, що призвело до виникнення у відповідача заборгованості в сумі 26.601,60 грн., з яких: 7.824,00 грн. - попередня оплата та 18.777,60 грн. - пеня.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.02.2021 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/2858/21 та вирішено розгляд справи здійснювати в порядку (за правилами) спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи, оскільки вказана справа є справою незначної складності та визнана судом малозначною.

Ухвала про відкриття провадження у даній справі надсилалися судом відповідачеві на адресу його місцезнаходження, яка відповідає відомостям, внесеним до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідач відзиву на позов, в порядку передбаченого ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, суду не надав, а тому відповідно до положень частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши наявні у матеріалах даної справи докази, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Між позивачем, як покупцем, та відповідачем, як постачальником, укладено договір поставки від 19.10.2020 № Юр 205/20 (далі - Договір), відповідно до предмету якого відповідач зобов`язується протягом дії Договору передати (поставити) позивачу ТМЦ (товарно-матеріальні цінності) за ціною в асортименті (за номенклатурою) і кількості, які узгоджуються сторонами в накладних та/або специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору (далі - товар), а позивач зобов`язаний прийняти товар і оплатити його на умовах, встановлених Договором. Загальний обсяг товару, що продається за Договором, визначається протягом строку дії Договору з урахуванням кількості та асортименту (номенклатури) товару за всіма переданим відповідно до умов Договору окремим партіям товару (п. 1.1 Договору).

Специфікацією від 19.10.2020 № 1 (додаток № 1 до Договору), зокрема, визначено наступне:

- загальна вартість товару становить 15.648,00 грн.;

- термін поставки товару 20 робочих днів, після 50 % передоплати.

Пунктом 5.2 Договору визначено, що у разі не отримання позивачем товару, у встановлений термін, відповідач зобов`язаний повернути позивачу отримані кошти протягом п`яти банківських днів на розрахунковий рахунок позивача. Датою повернення вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок позивача.

Положеннями пункту 8.4 Договору передбачено, що у разі порушення відповідачем пункту 5.2 Договору він сплачує позивачу пеню за користування чужими грошовими коштами в розмірі 3 % від суми неповернених коштів за кожен день прострочення. Пеня нараховується за весь строк прострочення.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Відповідно до статей 11, 509 Цивільного кодексу України договір є підставою виникнення цивільних прав та обов`язків (зобов`язань), які повинні виконуватися належним чином і у встановлений строк відповідно до вказівок закону, договору (ст. 526 Цивільного кодексу України), а одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Виходячи із змісту правовідносин, останні є відносинами з поставки товару, відтак, права і обов`язки сторін визначаються, у тому числі, положеннями глави 54 Цивільного кодексу України.

Приписом ч. 2 ст. 712 Цивільного кодексу України унормовано, що до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 Цивільного кодексу України).

Так, позивач, на виконання своїх грошових зобов`язань за Договором, здійснив на користь відповідача попередню оплату товару, а саме: 50 % в загальній сумі 7.824,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 22.10.2020 № 8065, яке наявне в матеріалах справи у вигляді засвідченої копії.

Проте, товар на користь позивача відповідачем поставлений не був, що призвело до звернення позивача до господарського суду з вимогою про стягнення з відповідача попередньої оплати в сумі 7.824,00 грн.

Також позивачем заявлена вимога про стягнення з відповідача пені в сумі 18.777,60 грн.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню повністю з урахуванням такого.

Приписом ч. 1 ст. 662 Цивільного кодексу України встановлено, що продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу (ст. 663 ЦК України).

У відповідності до ч. 2 ст. 693 ЦК України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Суд відзначає, жодного підтвердження факту поставки відповідачем на користь позивача товару на суму 7.824,00 грн. або повернення відповідачем вказаної суми на користь позивача сторонами спору до суду не подано.

Таким чином, факт наявності заборгованості у відповідача перед позивачем належним чином доведений, документально підтверджений і в той же час відповідачем не спростований, відтак, суд дійшов висновку, що позовна вимога про стягнення з відповідача основної заборгованості є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню повністю в сумі 7.824,00 грн.

Частиною 1 статті 230 Господарського кодексу України встановлено, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

У відповідності ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Приймаючи до уваги положення пункту 8.4 Договору та факт відсутності здійснення поставки товару відповідачем на користь позивача, позовна вимога про стягнення з відповідача пені в сумі 18.777,60 грн. є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню повністю, за розрахунками позивача, які перевірені та визнані судом вірними.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи приписи пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає витрати по сплаті судового збору на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 233, 236, 238, 250, 252, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛЬБІУС" (Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63, ідентифікаційний код: 42686641) на користь приватного акціонерного товариства "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (Україна, 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, селище міського типу Володимирівка, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, будинок 1, ідентифікаційний код: 00191721) основну заборгованість у вигляді попередньої оплати в сумі 7.824 (сім тисяч вісімсот двадцять чотири) грн. 00 коп., пеню в сумі 18.777 (вісімнадцять тисяч сімсот сімдесят сім) грн. 60 коп. та витрати по сплаті судового збору в сумі 2.270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.

3. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.В. Балац

Часті запитання

Який тип судового документу № 96568751 ?

Документ № 96568751 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 96568751 ?

Дата ухвалення - 27.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96568751 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 96568751 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 96568750
Наступний документ : 96568755