Рішення № 96542652, 27.04.2021, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
27.04.2021
Номер справи
925/417/21
Номер документу
96542652
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Черкаси справа № 925/417/21

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Спаських Н.М., із секретарем судового засідання Буднік А.М., за участі представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи за позовом Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Пам`яті декабристів" (Чернігівська область, Бобровицький район, с. Вороньки) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрековторсервіс" (Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський) про стягнення 42 619,19 грн.

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позов про стягнення з відповідача 42 619,19 грн. заборгованості, з яких: 40 080,00 грн. основної заборгованості за товар, 1 707,41 грн. інфляційних втрат та 831,78 грн. як 3% річних на підставі договору № 43 від 24.02.2020, укладеного між сторонами у справі.

Справа слухається за правилами спрощеного позовного провадження.

Представники сторін в судове засідання не з`явилися, явка обов`язковою не визнавалась.

Відповідач, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи за офіційною адресою місця реєстрації (в т.ч. через виклик в засідання на офіційній сторінці Господарського суду Черкаської області веб-порталу судової влади України (а.с.28), що є належним доказом повідомлення про розгляд справи у відповідності до ст. 120,122 ГПК України), не направив свого представника у жодне судове засідання, заперечень проти позову суду не надіслав.

Позивач направленим клопотанням від 26.04.21 просить розгляд справи проводити без своєї участі. Позовні вимоги підтримує.

Суд вважає можливим розглядати справу за відсутності представників сторін, явка яких не визнавалася обов`язковою, за наявними у справі матеріалами.

В судовому засіданні 27.04.2021 в порядку ст. 240 ГПК України виготовлено вступну та резолютивну частини рішення.

У відповідності до ст. ст. 13, 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відзив на позов у справу не подано.

У відповідності до ч. 4 ст. 165 ГПК України, якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

З`ясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами в їх сукупності, суд вважає, що позов слід задовольнити повністю, виходячи з такого:

З матеріалів справи вбачається наступне:

24.02.2020 між товариством з обмеженою відповідальністю "Укрековторсервіс" (далі - Покупець, відповідач по справі) та сільськогосподарським виробничим кооперативом "Пам`яті Декабристів" (далі - Продавець, позивач по справі) було укладено договір № 43 ( а.с. 8-10), у відповідності до якого Продавець передає у власність Покупця відходи, залишки полімерів, який приймає і сплачує їх вартість на умовах даного договору. На підставі Цивільного кодексу України та ст. ст. 8,9 Закону України "Про відходи" , право власності на відходи , передані Продавцем Покупцю відповідно до даного Договору, переходить до Покупця з моменту прийняття відходів за актом прийому - передачі або накладних, підписаних представниками Сторін ( п. 1.1. договору).

Загальна орієнтовна сума договору складає до 200 000 грн. з ПДВ на поточний рік ( п. 1.2. договору).

Дата відвантаження, кількість переданих полімерів зазначається у виписаних Покупцем актах прийому - здачі та у видаткових накладних Продавця ( п. 2.1. договору).

Розрахунки за вилучення відходів проводяться за тарифами, що вказані в додатку, який є невід`ємною частиною цього договору ( п. 4.1. договору).

Термін проведення розрахунків становить 10 календарних днів з моменту передачі Покупцю полімерів та виставлення рахунку на оплату (після оплата) (п. 4.4. договору).

Даний договір набуває сили з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2020. Якщо жодна із сторін не заявила про розірвання даного договору за один місяць до закінчення строку дії, то договір вважається поновленим на наступний рік (п. 6.1. договору).

За приписами ст.11 Цивільного кодексу України визначено, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частина 1 статті 193 Господарського кодексу України встановлює, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Положеннями статті 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Згідно ч.1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За твердженням позивача, на виконання умов договору відповідачем не виконано свої зобов`язання по оплаті прийнятого товару на загальну суму 40080,00 грн., що підтверджується:

- видатковою накладною № 43 від 19.06.2020 на суму 21 880,00 грн. ( а.с. 12) та актом № 132 приймання - передачі на оброблення відходів як вторинної сировини від 15.04.2020 ( а.с. 13);

- видатковою накладною № 44 від 19.06.2020 на суму 18 200,00 грн. ( а.с. 14) та актом № 152 приймання - передачі на оброблення відходів як вторинної сировини від 19.06.2020 ( а.с. 15).

Кожна накладна містить підписи уповноважених осіб, відтиски печатки та посилання на укладений між сторонами договір № 43 від 24.02.2020.

В справу не подано заперечень з боку відповідача про неотримання товару чи докази існування спору між сторонами з приводу його кількості та якості.

З урахуванням 10денного строку на проведення розрахунків за товар з моменту отримання ( п. 4.4 Договору), прострочення терміну оплати для відповідача слід рахувати з 30.06.2020.

Доказів сплати боргу за товар з боку відповідача суду не надано, як і доказів повернення товару.

З цих підстав з відповідача на користь позивача слід примусово стягнути 40 080,00 грн. боргу за товар, строк оплати якого вже настав на час вирішення спору.

Також позивач просить суд стягнути з відповідача 1707,41 грн. інфляційних та 831,78 як 3 % річних на підставі ст. 625 ЦК України за період з 30.06.2020 по 09.03.2021.

У відповідності до ст. 625 ЦК України, у випадку прострочення грошового зобов`язання боржник на вимогу кредитора повинен сплатити інфляційні втрати на суму боргу та 3% річних із простроченої суми, якщо більший розмір процентів не встановлено договором.

Дана норма застосовується незалежно від того, чи передбачили сторони такий вид відповідальності у договорі.

Суд, перевіривши нарахування позивачем інфляційних втрат в сумі 1707,41 грн. та 831,78 грн. 3 % річних за період з 30.06.2020 по 09.03.2021 за допомогою калькулятора "Ліга-закон", встановив неправильність нарахування інфляційних, розмір яких за належним розрахунком становить 2 124,96 грн.

Позовні вимоги в частині інфляційних позивач не змінив, тому розрахунки інфляційних суд приймає як належні.

Розрахунок 3 % річних є вірним.

Доказів проведення розрахунку за інфляційними та процентами річних відповідач не надав, власного контрозрахунку не навів. Правомірність позовних вимог доведена зібраними у справі доказами.

Оскільки строк виконання зобов`язання є таким, що настав, доказів проведення повного розрахунку за позовними вимогами у справі немає, тому до примусового стягнення з відповідача на користь позивача підлягає 40 080,00 грн. основної заборгованості за товар, 1 707,41 грн. інфляційних втрат та 831,78 грн. як 3% річних на підставі договору № 43 від 24.02.2020, укладеного між сторонами у справі.

На підставі ст. 129 ГПК України, оскільки позовні вимоги задоволено повністю, з відповідача на користь позивача слід стягнути 2270,00 грн. повністю.

Керуючись ст. 238, 240 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрековторсервіс" (ідентифікаційний код 41723399, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Суворова, 29-В) на користь Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Пам`яті декабристів" (ідентифікаційний код 30866290, Чернігівська область, Бобровицький район, с. Вороньки, вул. Гагаріна, 42) -- 40 080,00 грн. основної заборгованості за товар, 1707,41 грн. інфляційних втрат, 831,78 грн. як 3% річних на підставі договору № 43 від 24.02.2020 та 2270,00 грн. на відшкодування сплаченого судового збору.

Наказ видати.

Рішення набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 241 ГПК України.

Рішення може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду

Повне судове рішення складено 27 квітня 2021

Суддя Н.М. Спаських

Часті запитання

Який тип судового документу № 96542652 ?

Документ № 96542652 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 96542652 ?

Дата ухвалення - 27.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96542652 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 96542652 ?

В Господарський суд Черкаської області
Попередній документ : 96542650
Наступний документ : 96542653