Рішення № 96482433, 19.04.2021, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
19.04.2021
Номер справи
910/2482/21
Номер документу
96482433
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

19.04.2021справа №910/2482/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В. розглянув в порядку спрощеного позовного провадження

справу №910/2482/21

за позовом приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 1-а; ідентифікаційний код 03327664)

до колективного підприємства «Лівобережний» (02105, м. Київ, просп. Гагаріна Юрія, 5/2; ідентифікаційний код 19034467)

про стягнення 18 773,09 грн.,

без виклику представників сторін.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі - Компанія) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з колективного підприємства «Лівобережний» (далі - Підприємство) 18 773,09 грн. за скид стічних вод без умов на скид стічних вод.

Позов мотивовано тим, що:

- 09.06.2005 відкритим акціонерним товариством «Акціонерна компанія «Київводоканал» (після зміни назви Компанія; постачальник) і Підприємством (абонент) укладено договір №05733/5-04 на постачання питної води та приймання стічних вод через приєднані мережі (далі - Договір), відповідно до якого Компанія зобов`язується надавати Підприємству послуги з постачання питної води та на підставі пред`явленого абонентом дозволу на скид стічних вод у систему каналізацій м. Києва (далі - Дозвіл), приймати від нього стічні води у систему каналізацій м. Києва відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Києва, а відповідач зобов`язується здійснювати своєчасну оплату наданих йому постачальником послуг на умовах Договору, дотримуватися порядку користування питною водою з комунальних водопроводів і приймання стічних вод, встановлених Правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України, затверджених наказом Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства від 01.07.1994 № 65, які втратили чинність 18.10.2008 у зв`язку із введенням в дію Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190 (далі - Правила №190), Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 №37, а також дотримуватися норм, визначених іншими нормативними актами, що регулюють правовідносини, які виникають за Договором;

- пунктом 2.4 та підпунктом 3.3.1 пункту 3.3 Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.10.2011 №1879 (далі - Правила №1879), передбачено, що абоненти зобов`язані отримати у Компанії умови на скид; у підпункті 3.3.4 пункту 3.3 Правил № 1879 зазначено, що умови на скид видаються на один рік;

- відповідач з 01.03.2017 по 31.07.2019 здійснював скид стічних вод без умов на скид за адресою: м. Київ, просп. Гагаріна Юрія, 5/2, що є порушенням пункту 8.1 Правил №1879;

- у зв`язку з порушенням Підприємством умов пункту 8.1 Правил №1879 Департаментом екологічного нагляду позивача нараховано плату за скид стічних вод без умов на скид за адресою: м. Київ, просп. Гагаріна Юрія, 5/2 з 01.03.2017 по 31.07.2019 у сумі 33 773,09 грн.;

- Компанія надіслала Підприємству лист-попередження від 28.08.2019 та розрахунок від 28.08.2019 №15/ВУ-Ф-09/328-07-2019 щодо сплати нарахувань за скид стічних вод без умов на скид у сумі 33 773,09 грн.;

- відповідачем частково оплачено нарахування за скид стічних вод без умов у сумі 15 000 грн., у зв`язку із чим сума боргу станом на 12.02.2021 (дата підписання позову) складає 18 733,09 грн.

2. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.02.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами; зобов`язано:

- позивача протягом п`яти днів:

з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати суду оригінали всіх документів, доданих до позовної заяви, що стосуються предмету спору (для огляду);

з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву подати до суду відповідь на відзив в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та докази надіслання вказаних документів відповідачу;

- відповідача протягом:

п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати суду: відзив на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та докази надіслання відзиву і доданих до нього документів позивачу; документи, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи;

п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив подати до суду заперечення на відповідь на відзив в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та докази надіслання зазначених документів позивачу.

Ухвалу суду від 18.02.2021 було надіслано сторонам на адреси, зазначені у позовній заяві та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що підтверджується відміткою канцелярії суду на звороті такої ухвали.

До матеріалів справи долучено конверт-повернення з адреси місцезнаходження відповідача з відміткою відділення поштового зв`язку «за закінченням терміну зберігання».

Пунктом 5 частини шостої статті 242 ГПК України передбачено, що днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Крім того, судом враховано, що відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання. Судові рішення також можуть публікуватися в друкованих виданнях із додержанням вимог цього Закону.

Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень (частина друга статті 3 Закону України «Про доступ до судових рішень»).

Згідно з частиною першою статті 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України.

З огляду на викладене відповідач не був позбавлений права та можливості ознайомитися з ухвалою суду у Єдиному державному реєстрі судових рішень та подати у встановлені ГПК України строки відзив на позовну заяву.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

09.06.2005 відкритим акціонерним товариством «Акціонерна компанія «Київводоканал» (після зміни назви - Компанія; постачальник) і Підприємством (абонент) укладено Договір, за умовами якого:

- постачальник зобов`язується надавати абоненту послуги з постачання питної води та на підставі пред`явленого абонентом дозволу на скид стічних вод у систему каналізацій м. Києва приймати від нього стічні води у систему каналізацій м. Києва відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізацій м. Києва (далі - місцеві правила приймання), а абонент - здійснювати своєчасну оплату наданих йому постачальником послуг на умовах цього договору , дотримуватися порядку користування питною водою з комунальних водопроводів і приймання стічних вод, що встановлені Правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 01.07.1994 № 65, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 22.07.1994 за № 165/374 (далі - Правила користування), Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 19.02.2002 № 37, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 26.04.2002 за № №403/6691, а також дотримуватися норм, визначених іншими нормативними актами, що регулюють правовідносини, які виникають за Договором (пункт 1.1 Договору);

- обсяг води, що підлягає постачанню та прийманню в систему каналізації, надається абонентом у вигляді нормативного розрахунку (погодинного, добового, помісячного, річного обсягу постачання послуг), який узгоджується з постачальником і є невід`ємною частиною Договору; обсяг поставки води узгоджується з постачальником кожного наступного року з моменту укладення Договору; загальний обсяг поставлених за Договором послуг визначається загальною кількістю наданих абоненту протягом дії Договору кубічних метрів води та прийнятих у міську каналізацію стічних вод (пункт 1.3 Договору);

- абонент забезпечує наявність та своєчасне подовження дозволу на скид стічних вод згідно з вимогами місцевих правил приймання, а також забезпечує скид стічних вод з дотриманням допустимих концентрацій забруднюючих речовин; для житлового фонду, в якому немає підприємств-орендарів, які скидають стічні води технологічного походження, дозвіл на скид стічних вод не потрібен (пункт 1.5 Договору);

- кількість стічних вод, які надходять у міську каналізаційну мережу, визначається за показаннями лічильників стічних вод, або за кількістю стічних вод, що надходить із комунального водопроводу та інших джерел водопостачання згідно з показаннями лічильників води та/або іншими способами визначення об`ємів стоків відповідно розділу 21 Правил користування (підпункт 2.1.4 пункту 2.1 Договору);

- абонент зобов`язується своєчасно подовжувати у встановленому порядку дозвіл на скидання стічних вод у каналізаційну мережу постачальника (підпункт 3.3.11 пункту 3.3 Договору);

- Договір укладається строком на один рік і набирає чинності з моменту його підписання сторонами; Договір вважається пролонгованим на новий строк, якщо за 20 днів до припинення його дії жодна із сторін письмово не повідомить іншу сторону про його припинення (пункт 7.1 Договору).

Відповідач у період з 01.03.2017 по 31.07.2019 здійснював скид стічних вод без умов на скид за адресою: м. Київ, просп. Гагаріна Юрія, 5/2.

У зв`язку з наведеним позивачем було нараховано Підприємству плату за скид стічних вод без умов на скид у сумі 33 773,09 грн.

Листом-попередженням від 28.08.2019 №б/н Компанією було повідомлено Підприємству про порушення вимог Правил №1879 та запропоновано здійснити плату у сумі 33 773,09 грн. згідно з розрахунком від 28.08.2019 №15/ВУ-Ф-09/328-07-2019.

Відповідачем частково оплачено нарахування за скид стічних вод без умов у сумі 15 000 грн.

Враховуючи зазначене позивач 15.12.2020 направив на адресу Підприємства вимогу від 14.12.2020 № 6056/12/36/02-20 про сплату 18 773,09 грн. заборгованості за скид стічних вод без умов на скид.

Підприємство відповіді на вимогу не надало; грошові кошти не сплатило.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Частиною першою статті 901 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з частиною першою статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно із статтею 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до пункту 1.4 Правил №190 приймання стічних вод від підприємств, установ, організацій до системи централізованого водовідведення здійснюється відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.02.2002 №37, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за №403/6691, а також місцевих правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації населеного пункту.

Пунктом 1.2 Правил №1879 передбачено, що вказані правила поширюються на організації, установи, підприємства усіх форм власності та фізичних осіб - підприємців, що скидають всі види стічних вод у міську систему каналізації (крім балансоутримувачів житлового фонду та об`єктів соціально-культурного призначення, які не скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження, або у яких немає орендарів чи інших суб`єктів, що скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження).

Згідно з пунктом 1.5 Правил №1879 останні встановлюють вимоги до абонентів, які скидають стічні води до міської каналізації, регламентують взаємні права та обов`язки абонентів і водоканалу, порядок визначення величини плати за скидання стічних вод у міську каналізацію, порядок контролю за виконанням цих правил, відповідальність та засоби впливу за їх порушення.

Відповідно до пункту 1.7 Правил №1879 стічні води можуть бути прийняті у міську каналізацію, якщо мережі та споруди абонента побудовані відповідно до проекту, розробленого згідно з виданими водоканалом технічними умовами на приєднання до міської каналізації, прийняті в експлуатацію згідно з вимогами державних будівельних норм, абонентом одержані умови на скид та укладений договір на послуги водопостачання та водовідведення.

Пунктом 2.4 Правил №1879 передбачено, що абоненти зобов`язані, зокрема, отримати умови на скид та укласти договір з водоканалом відповідно до статей 19, 20 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Згідно з підпунктом 3.3.1 пункту 3.3 Правил №1879 абоненти зобов`язані отримати у водоканалі умови на скид згідно з додатком 2.

Відповідно до підпунктів 3.3.3, 3.3.4 та 3.3.5 пункту 3.3 Правил №1879 водоканал в місячний строк з моменту отримання необхідних документів розглядає їх і видає умови на скид.

Умови на скид видаються на один рік.

Якщо абонентом заявлено про відсутність змін у його водовідведенні умови на скид на наступний рік подовжуються. Абонент повинен звернутися до водоканалу із письмовим запитом про подовження умов на скид за один місяць до закінчення строку їх дії.

Проте, судом встановлено, а відповідачем не спростовано, що з 01.03.2017 Підприємство не зверталося до Компанії за отриманням або за продовженням умов на скид стічних вод, та здійснювало скид стічних вод без відповідного дозволу.

Пунктом 8.1 Правил №1879 передбачено, що абонент не має права скидати стічні води без одержання умов на скид. За скидання стічних вод без умов на скид або після закінчення строку їх дії абонент сплачує в п`ятикратному розмірі тарифу на послугу з водовідведення за весь період їх відсутності.

Згідно з пунктом 7.10 Правил №1879 при виявленні факту порушення вимог Правил №1879 абоненти сплачують у п`ятикратному розмірі тарифу за послуги водовідведення у випадках, визначених у абзацах 3 - 8 пункту 8.6 розділу 8 цих Правил.

ВИСНОВКИ

Отже, оскільки Підприємством протягом періоду з 01.03.2017 по 31.07.2019 здійснювався скид стічних вод без умов на скид, а нарахована Компанією плата за скид стічних вод без умов на загальну суму 33 773,09 грн. була сплачена відповідачем лише частково у сумі 15 000 грн., то позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 18 773,09 грн. за скид стічних вод без умов на їх скид є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

За приписами статті 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору слід покласти на відповідача.

Керуючись статтями 13, 73, 74, 76 - 79, 86, 129, 232, 233, 236 - 238, 240, 247-252 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 1-а; ідентифікаційний код 03327664) до колективного підприємства «Лівобережний» (02105, м. Київ, просп. Гагаріна Юрія, 5/2; ідентифікаційний код 19034467) про стягнення 18 773,09 грн. задовольнити повністю.

2. Стягнути з колективного підприємства «Лівобережний» (02105, м. Київ, просп. Гагаріна Юрія, 5/2; ідентифікаційний код 19034467) на користь акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 1-а; ідентифікаційний код 03327664) 18 773 (вісімнадцять тисяч сімсот сімдесят три) грн. 09 коп. плати за скид стічних вод без умов на їх скид і 2 270 (дві тисячі двісті сімдесят) грн. судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідний наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. У разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 22.04.2021.

Суддя О.В. Марченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 96482433 ?

Документ № 96482433 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 96482433 ?

Дата ухвалення - 19.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96482433 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 96482433 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 96482432
Наступний документ : 96482434