Рішення № 96409772, 14.04.2021, Рівненський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
14.04.2021
Номер справи
460/8817/20
Номер документу
96409772
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

і м е н е м У к р а ї н и

14 квітня 2021 року м. Рівне№ 460/8817/20Рівненський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді В.В. Щербакова, розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю " РЕНОМЕ -СМАРТ" до Державної податкової служби України про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинення певних дій,

В С Т А Н О В И В :

Товариство з обмеженою відповідальністю «Реноме-Смарт» (далі-позивач) звернулося до Рівненського окружного адміністративного суду з позовом до Державної податкової служби України (далі - відповідач), в якому просить визнати протиправними дії Державної податкової служби України, які полягали в нарахуванні Товариству з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ-СМАРТ", пені в сумі 122 696,77 грн. за період з 01.06.2018 по 09.09.2020 у зв`язку з самостійним виявленням платником податку помилок та поданням уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з податку на додану вартість за звітний (податковий) період, що уточнюється, січень 2018 року №9224995472; зобов`язати Державну податкову службу України здійснити коригування даних інтегрованої картки платника ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ" за платежем "Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)", код платежу 30 14010100 00, шляхом виключення нарахованої 09.09.2020 пені в сумі 122 696,77 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що за результатами подання трьох уточнюючих розрахунків відбулось збільшення та зменшення суми податкових зобов`язань ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ" на одну і ту ж суму, що свідчить про відсутність об`єкту нарахування пені.

Ухвалою судді Рівненського окружного адміністративного суду від 07.12.2020 відкрито провадження в адміністративній справі та вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою Рівненського окружного адміністративного суду від 12.01.2021 закрито підготовче провадження у справі у справі №460/8817/20. Перейдено до розгляду адміністративної справи по суті в порядку письмового провадження.

Вивчивши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи, судом встановлено наступне.

TOB "РЕНОМЕ-СМАРТ" сформовано, а в подальшому (12.02.2018) зареєстровано у Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 31.01.2018 р. №71 на суму податку на додану вартість 418 056,57 грн. за операцією з постачання послуг нерезидентом Wincor Nixdorf International GmbH (Німеччина).

У зв`язку з виявленням обставин, що вказана вище накладна була виписана помилково, позивач сформував розрахунок коригування кількісних та вартісних показників від 01.02.2018 №16 до податкової накладної від 31.01.2018 №71 на суму податку на додану вартість -418 056,57 грн.

При цьому, помилково сформована податкова накладна від 31.01.2018 №71 не була врахована ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ" при підготовці та поданні декларації з податку на додану вартість за січень 2018 року, а розрахунок коригування кількісних та вартісних показників від 01.02.2018 №16 до податкової накладної від 31.01.2018 не був врахований при підготовці декларації з податку на додану вартість за лютий 2018 року.

Як наслідок в Системі електронного адміністрування податку на додану вартість відобразилось зростання загальної суми перевищення податкових зобов`язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, на 418 056,00 грн.

З метою зниження відображеного в Системі електронного адміністрування податку на додану вартість показника "Сума перевищення", який зріс на 418 056,00 грн. через автоматично встановлену невідповідність суми податкових зобов`язань з податку за операціями з постачання товарів (робіт, послуг), задекларованої у податковій звітності з податку на додану вартість у січні 2018 року, сумі податку, зазначеній у виданих податкових накладних, складених у січні 2018 року та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ" у вересні 2020 року подало 3 уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

09.09.2020 в Електронному кабінеті платника TOB "РЕНОМЕ-СМАРТ" відобразилась сума пені 122 696,77 грн. за період з 01.06.2018 по 09.09.2020 за наслідком подання ТОВ «Реноме-Смарт» уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за період, що уточнюється, - січень 2018 №9224995472 від 09.09.2020 (вказаним уточнюючим розрахунком, зокрема, збільшено суму податку на додану вартість на 418 057 грн.).

В подальшому, нарахована пеня була списана Державною податковою службою України з рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість ТОВ «Реноме-Смарт».

Листом від 20.11.2020 №2039/3ПІ/990004010110 Державна податкова служба України повідомила ТОВ «Реноме-Смарт», за наслідком розгляду його листа від 13.11.2020 №975, зокрема, про те, що в інтегрованій картці платника сума пені нарахована відповідно до реалізованих в інформаційній системі органів ДПС алгоритмів її розрахунку, які розроблені згідно із статтею 129 Податкового кодексу України.

Не погоджуючись з діями відповідача щодо нарахування пені, посилаючись на те, що позивачем було самостійно виявлено заниження податкового зобов`язання та самостійно усунуто розбіжності шляхом подання уточнюючих розрахунків, позивач звернувся до суду з адміністративним позовом, при вирішенні якого суд виходить із наступного.

Відповідно до п. 16.1.3, 16.1.4 ст. 16 ПК України платник податків зобов`язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Пунктом 46.1 статті 46 ПК України визначено, що податкова декларація, розрахунок, звіт (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючим органам у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата грошового зобов`язання, у тому числі податкового зобов`язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов`язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Відповідно до п.49.1 та п.49.2 ст.49 Податкового кодексу України - податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Платник податків зобов`язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об`єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Відповідно до ст. 50 Податкового кодексу України - у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов`язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Наведені норми податкового законодавства свідчать, що платник податку має право у разі виявлення помилок в оформленні податкових декларацій подати до неї уточнюючий розрахунок.

При цьому, лише виявлення факту заниження податкового зобов`язання призводить до виникнення у позивача підстав для нарахування пені за подання такого уточнюючого розрахунку та за несвоєчасну сплату податкового зобов`язання.

Як встановлено судом раніше, з метою приведення у відповідність сум податкових зобов`язань ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ" у вересні 2020 року подало 3 уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Так, першим уточнюючим розрахунком №9224995472 відкориговано податкові зобов`язання за січень 2018 року - враховано податкову накладну від 31.01.2018 №71, другим уточнюючим розрахунком №9224995649 відкориговано податкові зобов`язання за лютий 2018 року, третім уточнюючим розрахунком №9224995936 відкориговано податкові зобов`язання за березень 2018 року з врахуванням передбаченого уточнюючим розрахунком за лютий 2018 року зарахування суми від`ємного значення 177 950 грн. до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

За результатами подання позивачем трьох уточнюючих розрахунків, зокрема, відбулось збільшення та зменшення суми податкових зобов`язань ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ" на одну і ту ж суму; зменшено відображену в Системі електронного адміністрування податку на додану вартість "Суму перевищення" на 418 056 грн.

В силу вимог пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України, нарахування пені розпочинається:

при нарахуванні суми податкового зобов`язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу, - після спливу 90 календарних днів (270 календарних днів у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу), наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов`язання.

Відповідно до пп. 129.3.1 п. 129.3 ст. 129 Податкового кодексу України - нарахування пені закінчується: у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов`язань;

Згідно з п. 129.4 ст. 124 ПК України на суми грошового зобов`язання, визначеного підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення його сплати, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов`язання, включаючи день погашення, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

Таким чином, обов`язковою умовою для нарахування пені на підставі ст. 129 Податкового кодексу України є факт наявності грошового зобов`язання, сплата такого грошового зобов`язання або погашення податкового боргу.

При цьому, як вже зазначалося вище за висновками суду, лише виявлення факту заниження податкового зобов`язання призводить до виникнення у позивача підстав для нарахування пені за подання такого уточнюючого розрахунку та за несвоєчасну сплату податкового зобов`язання.

У даному випадку за результатами подання уточнюючого розрахунку №9224995472 у позивача змінено показники в рядку 7 "Коригування податкових зобов`язань" - збільшено обсяг постачання (без податку на додану вартість) на 2 090 282 грн. та збільшено суму податку на додану вартість на 418 057 грн.

Разом з тим, подальшими уточнюючими розрахунками №9224995649, №9224995936 було скориговано суму податкових зобов`язань, в тому числі змінено показники в рядку 7 "Коригування податкових зобов`язань" - зменшено обсяг постачання (без податку на додану вартість) на 2 090 282 грн. та зменшено суму податку на додану вартість на 418 057 грн.

Отже, у спірних правовідносинах відсутній об`єкт нарахування пені як такий. Жодних доказів зворотного податковим органом суду не надано, матеріали справи не містять і судом не встановлено.

Таким чином, формальний підхід відповідача щодо нарахування та списання в автоматичному режимі пені за уточнюючим розрахунком №9224995472 від 01.06.2018 без врахування подальших уточнюючих розрахунків та встановлення дійсного факту заниження податкового зобов`язання, суперечить положенням ст. 129 ПК України.

Стосовно похідної позовної вимоги про зобов`язання відповідача здійснити коригування даних інтегрованої картки платника ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ" за платежем "Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)", код платежу 30 14010100 00, шляхом виключення нарахованої 09.09.2020 пені в сумі 122 696,77 грн., суд враховує наступне.

Порядком ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 року №422, визначено, що інтегрована картка платника (далі - ІКП) - форма оперативного обліку податків, зборів, митних платежів до бюджетів та єдиного внеску, що ведеться за кожним видом платежу та включає перелік показників підсистем інформаційної системи органів ДФС, які характеризують стан розрахунків платника з бюджетами та цільовими фондами.

З метою обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску органами ДФС відкриваються ІКП за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками.

ІКП містить інформацію про облікові операції та облікові показники, які характеризують стан розрахунків платника податків з бюджетами та цільовими фондами за відповідним видом платежу (п. 1 Розділу II Порядку №422).

Тобто, інтегрована картка є документом, який знаходиться в оперативному стані і відображає облік нарахованих і сплачених сум платежів до бюджету. Зазначення в ньому суми недоїмки та пені, які не підлягають сплаті в даному випадку, але в картці зазначені як наявна заборгованість, порушує права позивача, оскільки відображає суму неіснуючого податкового боргу та впливає на стан подальших розрахунків по податку.

Згідно з положеннями пункту 5 розділу І Порядку №422, контроль достовірності первинних показників за податками і зборами, митними та іншими платежами до бюджетів та єдиним внеском здійснюється керівниками структурних підрозділів органів ДФС за напрямами роботи.

Загальний контроль за достовірністю відображення в ІКП облікових показників забезпечується підрозділом, який здійснює облік платежів та інших надходжень.

При виявленні некоректних базових записів структурними підрозділами за напрямами роботи готується коригуючий документ з обов`язковим посиланням на первинний документ, показники якого виправляються. Коригування даних в інформаційній системі органів ДФС здійснюється підрозділами, відповідальними за введення таких даних з первинних документів, за поточною датою.

У разі необхідності коригування облікових показників ІКП у ручному режимі таке коригування здійснюється виключно за рішенням керівника (заступника керівника) органу ДФС, підготовленим відповідним структурним підрозділом за напрямом роботи.

У разі встановлення, що перекручення (викривлення) показників допущене у результаті умисних дій працівників органів ДФС, такі працівники притягуються до відповідальності у встановленому законодавством порядку.

Первинними документами, на підставі яких вносяться первинні показники до інформаційної системи органів ДФС, яка забезпечує відображення результатів судового оскарження, є: ухвала суду про відкриття провадження; ухвала про забезпечення позову; ухвала суду про відкриття апеляційного провадження; ухвала суду про відкриття касаційного провадження; ухвала суду касаційної інстанції про зупинення виконання рішення; рішення суду, прийняте по суті, що набрало законної сили (перша інстанція, апеляційна чи касаційна інстанція, Верховний Суд України) (пункт 2 розділу VII Порядку №422).

З огляду на те, що в ході розгляду цієї справи судом встановлено протиправність дій відповідача у спірних правовідносинах щодо нарахування Товариству з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ-СМАРТ" пені в сумі 122 696,77 грн. за період з 01.06.2018 по 09.09.2020, то суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення і похідної позовної вимоги.

Таким чином, порушене право позивача підлягає захисту шляхом зобов`язання Державної податкової служби України здійснити коригування даних інтегрованої картки платника ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ" за платежем "Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)", код платежу 30 14010100 00, шляхом виключення нарахованої 09.09.2020 пені в сумі 122 696,77 грн.

З огляду на викладене, позов ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ" належить задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст.139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись статтями 241-246, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ-СМАРТ" (вул. Костромська, 25, м. Рівне, 33000, код ЄДРПОУ 32625525) до Державної податкової служби України (Львівська площа, буд. 8, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 43005393) про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинення певних дій задовольнити повністю.

Визнати протиправними дії Державної податкової служби України щодо нарахування Товариству з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ-СМАРТ" пені в сумі 122 696,77 грн. за період з 01.06.2018 по 09.09.2020 у зв`язку з самостійним виявленням платником податку помилок та поданням уточнюючого розрахунку податкових зобов`язань з податку на додану вартість за звітний (податковий) період, що уточнюється, січень 2018 року №9224995472.

Зобов`язати Державну податкову службу України здійснити коригування даних інтегрованої картки платника Товариству з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ-СМАРТ" за платежем "Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)", код платежу 30 14010100 00, шляхом виключення нарахованої 09.09.2020 пені в сумі 122 696,77 грн.

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ-СМАРТ" (вул. Костромська, 25, м. Рівне, 33000, код ЄДРПОУ 32625525) за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України (Львівська площа, буд. 8, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 43005393) судовий збір у розмірі 2102,00 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Апеляційна скарга подається до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Рівненський окружний адміністративний суд.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складений 14.04.2021.

Суддя В.В. Щербаков

Часті запитання

Який тип судового документу № 96409772 ?

Документ № 96409772 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 96409772 ?

Дата ухвалення - 14.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96409772 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 96409772 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 96409772, Рівненський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 96409772, Рівненський окружний адміністративний суд було прийнято 14.04.2021. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 96409772 відноситься до справи № 460/8817/20

Це рішення відноситься до справи № 460/8817/20. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 96409771
Наступний документ : 96409773