Ухвала суду № 96003848, 05.04.2021, Господарський суд Закарпатської області

Дата ухвалення
05.04.2021
Номер справи
907/210/21
Номер документу
96003848
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"05" квітня 2021 р. м. Ужгород Справа № 907/210/21

Суддя господарського суду Закарпатської області Ушак І.Г.,

розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ВУД ПАЛЕТТЕН ЕКСПРЕС СЕРВІС», м. Свалява

до Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», м. Одеса

за участю приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дімітрової Тетяни Андріївни, м. Одеса як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача

про визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису від 21.12.2020 № 3352, вчиненого Дімітровою Т.А., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, яким стягнуто з позивача на користь відповідача предмет договору застави від 17 квітня 2019 року за № 508, в забезпечення кредитного договору № KL2018-03381 від 30.07.2018

без виклику сторін,

ВСТАНОВИВ:

Товариство звернулося до суду з наведеним позовом до банку про визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису від 21.12.2020 № 3352, вчиненого Дімітровою Т.А., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, яким стягнуто з позивача на користь відповідача предмет договору застави від 17 квітня 2019 року за № 508, в забезпечення кредитного договору № KL2018-03381 від 30.07.2018.

Ухвалою суду від 05.04.2021 відкрито провадження у даній справі, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання суду.

Позивач звернувся також із заявою про забезпечення шляхом зупинення стягнення на підставі оспорюваного у даній справі виконавчого документу.

Обґрунтовуючи заяву про забезпечення позову, заявник зазначає, що постановою від 14.01.2021 приватного виконавця виконавчого округу Закарпатської області Ярошевського Дмитра Андрійовича відкрито виконавче провадження № 64140581 з примусового виконання виконавчого напису, а постановою від 14.01.2021 у цьому виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого напису № 3352 від 21.12.2020 арештовано заставне майно (компресор TIDY 30, зав.номер 314173, інв.номер 000111; висушувач повітря, зав.номер 314173, інв.номер 000110; ресивер ВЗВ 900-800-11-01, зав.номер 0813, інв.номер – всього 3 позиції); на описане майно накладено арешт та встановлено заборону його відчуження.

Посилається на те, що невжиття заходів забезпечення позову може призвести до того, що майно позивача може бути відчужене в разі проведення його примусової реалізації, позивач не зможе захистити або поновити свої права в межах цього судового провадження без нових звернень до суду; а в разі задоволення позову, позивач буде вимушений докласти значні зусилля для відновлення своїх прав, тобто відновлення його прав буде значно ускладнено.

Господарський суд вивчивши вказану заяву виходить з такого.

Статтею 136 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до ст. 137 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується, зокрема, зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову.

Заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача з метою реалізації в майбутньому актів правосуддя та задоволених вимог позивача. Метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення. Такий правовий висновок щодо розуміння сутності інституту забезпечення позову наведений у постанові Верховного Суду від 22.08.2018 у справі № 924/150/17.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Відповідно до правової позиції Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду наведеній у своїй постанові від 16.08.2018 р. у справі № 910/1040/18, у випадку звернення особи до суду з позовними вимогами немайнового характеру, судове рішення у разі задоволення яких не вимагатиме примусового виконання, не підлягає дослідженню така підстава вжиття заходів забезпечення позову як достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може значно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду. В цьому випадку має застосовуватися та досліджуватися така підстава вжиття заходів забезпечення позову як достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може значно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

За текстом позовної заяви предметом вимог є немайнова вимога про визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису від 21.12.2020 № 3352, вчиненого Дімітровою Т.А., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, яким стягнуто з позивача на користь відповідача предмет договору застави від 17 квітня 2019 року за № 510, в забезпечення кредитного договору № KL2018-03381 від 30.07.2018.

Заявою про забезпечення позову заявник просить зупинення стягнення на підставі оспорюваного у даній справі виконавчого документу

Забезпечення позову за правовою природою є засобом запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи, метою якого є уникнення можливого порушення в майбутньому прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а також можливість реального виконання рішення суду та уникнення будь-яких труднощів при виконанні у випадку задоволення позову.

В силу наведеного та з огляду на те, що оскільки на час звернення з заявою до суду розпочато процедуру виконання спірного виконавчого напису, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку, згідно долученої до матеріалів справи постанови виконавця від 14.01.2021 у виконавчому провадженнні № 64140581 арештовано заставне майно позивача, щодо стягнення якого в рахунок кредитної заборгованості позивача перед відповідачем вчинено спірний виконавчий напис, існує ймовірність у разі невжиття заходів забезпечення позову, про які просить позивач, примусового відчуження зазначеного майна, що призведе у випадку задоволення позову до неможливості виконання рішення суду, а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншими позовами для захисту його порушених прав.

За таких обставин суд дійшов висновку, що застосування заходів забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі спірного виконавчого напису є адекватним та ефективним способом забезпечення позову, який співвідноситься з предметом позову, а, отже, існує конкретний зв`язок між заходами забезпечення позову і предметом позову і наведені заходи забезпечення позову спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення, у разі задоволення позову, а невжиття таких заходів може значно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся.

Суд вважає доводи позивача достатніми підставами для задоволення заяви про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі оспорюваного у даній справі виконавчого документу.

Керуючись статтями 136, 137, 139 та 140 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву про забезпечення позову задоволити.

2. Забезпечити позов шляхом зупинення виконавчого провадження № 64140581 з примусового виконання виконавчого напису № 3352 від 21.12.2020 вчиненого Дімітровою Т.А., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу.

Стягувачем за даною ухвалою є товариство з обмеженою відповідальністю «ВУД ПАЛЕТТЕН ЕКСПРЕС СЕРВІС» (89300, м. Свалява Закарпатської області, вул. Першотравнева,64, код ЄДРПОУ 40283128).

Боржником за даною ухвалою є публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, буд.6/1, код ЄДРПОУ 20953647)

Ця ухвала набрала законної сили 5.04.2021 та є виконавчим документом, підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження та може бути пред`явлена до виконання до 06.04.2024.

Ухвала може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду протягом строку, передбаченого ст. 256 ГПК України.

Суддя Ушак І.Г.

Часті запитання

Який тип судового документу № 96003848 ?

Документ № 96003848 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96003848 ?

Дата ухвалення - 05.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96003848 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 96003848 ?

В Господарський суд Закарпатської області
Попередній документ : 96003847
Наступний документ : 96003849