Рішення № 95975953, 30.03.2021, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
30.03.2021
Номер справи
924/438/20
Номер документу
95975953
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2021 р. Справа № 924/438/20

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Музики М.В., за участю секретаря судового засідання Устінової А.П., розглянувши справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Інформаційні технології", м. Київ

до державного підприємства "Красилівський агрегатний завод", м. Красилів Хмельницької області

про стягнення 903 339,37 грн. боргу за договором №968 від 06.10.2016 року,

за участю представників сторін:

позивача: Шведа О.В. - згідно ордеру (в режимі ВКЗ);

відповідача: Прядун Р.В. - згідно ордеру серія ВХ №1003752 від 16.06.2020 року; Глухов А.В. - згідно положення про Виконавчий орган ДП "Красилівський агрегатний завод";

ВСТАНОВИВ:

позивач звернувся до суду з позовом, у якому просить стягнути з відповідача 903 339,37 грн. боргу за договором №968 від 06.10.2016 року. Вимоги мотивує неналежним виконанням ДП «КАЗ» своїх зобов`язань з оплати наданих позивачем послуг та поставки програмного забезпечення.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 14.04.2020 року відкрито провадження у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Інформаційні технології", м. Київ до державного підприємства "Красилівський агрегатний завод", м. Красилів Хмельницької області про стягнення 903 339,37 грн. боргу за договором №968 від 06.10.2016 року, призначено підготовче засідання. Ухвалою суду від 26.06.2020 року призначено у справі № 924/438/20 економічну експертизу та зупинено провадження.

Ухвалою суду від 22.02.2021 року поновлено провадження у справі №924/438/20 та призначено підготовче засідання. Ухвалою суду від 04.03.2021 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

Повноважний представник позивача під час судового розгляду спору позовні вимоги підтримав, наполягає на їх задоволенні.

Відповідач в судовому засіданні та у наданому відзиві на позов від 17.06.2020 року просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог. В обґрунтування заперечень зазначає, що роботи (послуги) на суму 777021, 79 грн. згідно акту №968/527 від 31.07.2017 року; акту №968/548 приймання-передачі робіт (послуг) від 31.07.2017 року; акту №968/603 приймання-передачі від 15.08.2017 року; акту №968/675 приймання-передачі робіт (послуг) від 31.08.2017 року; акту №968/775 приймання-передачі від 13.09.2017 року; акту №968/810 приймання-передачі робіт (послуг) від 29.09.2017 року; акту №968/915 приймання-передачі робіт (послуг) від 31.10.2017 року; акту №968/1042 приймання-передачі робіт (послуг) від 30.11.2017 року; акту №968/021 приймання-передачі робіт (послуг) від 29.12.2017 року; акту №968/141 приймання-передачі робіт (послуг) від 31.01.2018 року; акту №968/221 приймання-передачі робіт (послуг) від 28.02.2018 року не надавались позивачем та не приймались відповідачем. Вказує, що такі акти були надіслані відповідачу лише у січні 2020 року, що суперечить звичаям ділового обороту та п. 3.3.3. договору.

Вважає, що договір №968 від 06.10.2016 року у редакції, запропонованій позивачем, є неукладеним, оскільки не підписаний зі сторони ДП «Красилівський агрегатний завод» та не погоджений ним, що свідчить, на переконання відповідача, про неможливість застосування п.п. 3.3.3 та 3.3.4 договору. Наголошує на тому, що, з огляду на часткову оплату за договором, до правовідносин між сторонами слід застосувати норми законодавства про оплату отриманого товару, виконаної роботи чи наданих послуг, зокрема, такі правовідносини мають змішаний характер і поєднують в собі положення про купівлю-продаж, підряд, надання послуг та ліцензійного договору, тому оплата товару (послуг) повинна бути здійснена після їх реального отримання.

Акцентує увагу і на тому, що ДП «КАЗ» не користується податковим кредитом з ПДВ, який був сплачений ТОВ «НВП «Інформаційні технології», оскільки акти приймання-передачі на суму 903339,37 грн. не відповідають вимогам до первинного бухгалтерського документу.

Позивач у відповіді на відзив не погоджується із доводами відповідача. Зауважує на неподанні відповідачем договору в редакції, яка, на переконання останнього, була укладена між сторонами. Звертає увагу і на твердженні ДП «КАЗ» щодо зміни керівництва підприємства та, відповідно, непоінформованості останнього щодо підписання договору та його умов. З приводу відсутності підпису на договорі надає заяву свідка – директора позивача ОСОБА_1 .

Щодо не підписання актів приймання-передачі зазначає про надіслання актів засобами поштового зв`язку у січні 2020 року, проте, ведення усієї комунікації в електронному вигляді за допомогою електронної пошти. Наголошує також на оплаті трьох не підписаних актів приймання-передачі з поставки програмного комплексу №968/527 від 31.07.2017 року на суму 266375,90 грн., №968/603 від 15.08.2017 року на суму 9429,57 грн. та №968/775 від 13.09.2017 року на суму 9580,86 грн.

Додатково зазначає на реєстрації відповідачем податкових накладних за актами приймання-передачі робіт (послуг), проте, їх виключення шляхом подання до контролюючого органу уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок після відкриття провадження у даній справі.

Також просить суд визнати встановленим факт надання послуг, зазначених в журналах виконаних робіт (послуг) за період з липня 2017 року по лютий 2018 року за спірним договором, оскільки ДП «КАЗ» без поважних причин не надано такі журнали на вимогу суду.

Фактичні обставини справи, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

06.10.2016 року між державним підприємством «Красилівський агрегатний завод» (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «НВП «Інформаційні технології» (виконавець) укладено договір №968 (далі – договір), за умовами якого замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання по: поставці комп`ютерної програми «IT-Interprіse» (програмний комплекс) у вигляді передачі невиключного права на використання Програмного комплексу згідно Ліцензійної угоди (додаток №4 до договору) на підприємство замовника (виконавець виконує поставку останньої версії Програмного комплексу на момент першої поставки Програмного комплексу на підприємство замовника; поставка нових версій Програмного комплексу (супроводження версії Програмного комплексу) виконується відповідно до умов супроводження версії Програмного комплексу (додаток №7 до договору); поставка програмного комплексу виконується на платформі MS SQL Server; склад програмного комплексу та кількість ліцензій визначаються Календарним планом поставки Програмного комплексу (додаток №1 до договору) і кошторисом-специфікацією (додаток №3 до договору); поставка додаткових ліцензій Програмного комплексу виконується на тій версії Програмного комплексу, яка встановлена на підприємстві замовника на момент їх поставки; програмний комплекс відповідає опису в експлуатаційній документації; опис функцій програмного комплексу наведено у додатку №8 до договору. Розширення функцій Програмного комплексу понад обмеження, описані в додатках №8 і №9 до договору, може бути реалізовано шляхом відповідних доробок на підставі додаткових угод до договору, або на підставі нових договорів); та наданню послуг з впровадження Програмного комплексу (встановлення, налаштування Програмного комплексу, тобто конфігурацію Програмного комплексу таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи замовника, навчальне консультування по Програмному комплексу, консультування по функціонуванню Програмного комплексу, моделювання бізнес-процесів замовника для виконання налаштування, організації впровадження тощо). Перелік і обсяг послуг наведено в Кошторисі-специфікації (додаток №3 до договору).

Згідно п. 1.2. договору календарний план поставки Програмного комплексу наведено в додатку №1 до договору, календарний план надання послуг виконавцем наведено в додатку №2 до договору і кошторисі-специфікації.

Перелік і склад послуг виконавця наведено у кошторисі-специфікації (п. 1.3. договору). Порядок надання послуг за договором наведено у статуті проекту (п. 1.5. договору).

У п. 2.1. договору передбачено, що вартість поставки Програмного комплексу та послуг, що підлягають наданню відповідно до договору, згідно кошторису-специфікації (додаток №3 до договору) на дату договору становить: поставка Програмного комплексу – сума: 866195,00 грн. без ПДВ (звільняється від оподаткування ПДВ відповідно до п. 261 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України); послуги – сума: 5659575,00 грн., ПДВ: 1285296,00 грн.; разом: 6791490,00 грн.; всього по договору 6525770,00 грн., ПДВ: 1131915,00 грн., разом: 7657685,00 грн.

Вартість поставки програмного комплексу та послуг за цим договором розраховується як вартість, зазначена в п. 2.1. цього договору, збільшена на коефіцієнт, який розраховується як добуток індексів споживчих цін в Україні поточного місяця до попереднього місяця, починаючи з дати договору по місяць, що передує місяцю виписки рахунку на оплату. Коефіцієнт розраховується з округленням 4 знаки дробової частини.

За положеннями п. 2.3. договору вартість поставки Програмного комплексу та послуг може бути змінена при зміні складу Програмного комплексу, кількості ліцензій, складу і обсягу послуг і узгоджується сторонами в письмовому вигляд додатковими угодами.

Оплата поставки Програмного комплексу та послуг до договору здійснюється замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок виконавця згідно рахунків виконавця із врахуванням п. 2.2. договору; терміни узгоджуються сторонами в графіку платежів. Умови оплати можуть бути змінені за письмовою згодою сторін; виконання кожного чергового етапу договору починається після повної оплати попередніх етапів (п. 2.5. договору).

У розділі 3 договору погоджено порядок виконання договору. Зокрема, порядок надання послуг виконавцем за договором визначається статутом проекту (додаток №5 до договору) (п. 3.1. договору). Порядок поставки Програмного комплексу: після перерахування замовником виконавцю оплати згідно п. 2.5. за Програмний комплекс по кожному етапу поставки, виконавець протягом 20 календарних днів передає замовнику за актом прийому-передачі дистрибутив Програмного комплексу в електронному вигляді в складі модулів відповідного етапу згідно Календарного платну поставки (додаток №1 до договору), а також Ліцензійну картку і комплект експлуатаційної документації по відповідним модулям в електронному вигляді. Електронний ключ захисту передається виконавцем замовнику на першому етапі і на наступних етапах підлягає обміну (п.3.2. договору).

Порядок надання послуг: замовник відповідно до статуту проекту (додаток №5 до договору) зобов`язаний призначити наказом по підприємству керівника проекту, відповідального, в тому числі, за координацію всіх робіт по проекту, узгодження документів і підписання документів обліку факту надання послуг виконавцем за договором. Копія даного наказу повинна бути направлена виконавцю на початку надання послуг. Облік послуг, що надаються по Програмному комплексу, виконується згідно статуту проекту (додаток №5 до договору). Акти наданих послуг підписуються в кінці кожного календарного місяця надання послуг. Виконавець кожного місяця надає замовнику журнал обліку послуг за попередній місяць, а також акт наданих послуг на суму наданих послуг за місяць, що завершився. Замовник зобов`язаний протягом 5 робочих днів з дати отримання акту наданих послуг його підписати або направити виконавцю мотивовану відмову. Журнал обліку послуг та акт наданих послуг передаються в друкованому вигляді безпосередньо керівнику (менеджеру, відповідальному виконавцю) проекту зі сторони замовника із реєстрацією в журналі передачі документації по проекту або доставляються кур`єрською поштою або заказним листом на офіційні поштові адреси сторін і можуть дублюватись по електронній пошті на офіційні E-mail адреси проекту. У разі не підписання акту наданих послуг з боку замовника, а також відсутності мотивованої відмови замовника в терміни, зазначені в п. 3.3.3., послуги вважаються наданими і виконавець має право скласти односторонній акт наданих послуг з написом: «Зауважень від замовника у встановлений строк не надійшло» і/або припинити надання послуг за договором без настання відповідальності виконавця (п. 3.3. договору).

При порушенні замовником термінів оплати згідно п. 2.5. договору виконавець призупиняє постачання Програмного комплексу та надання послуг по впровадженню Програмного комплексу, а терміни згідно календарного плану (додаток №1 та додаток №2 до договору) переносяться на термін затримки або на термін, узгоджений між замовником та виконавцем, без настання відповідальності виконавця (п. 3.5. договору).

Відповідно до розділу 7 договору, він вступає в силу з моменту підписання і діє до 30.04.2018 року. Термін дії договору можу уточнюватись і змінюватись додатковими угодами до цього договору.

Договір підписано сторонами та скріплено їхніми печатками.

Як вбачається із акту №968/131 приймання-передачі робіт (послуг) від 17.03.2017 року, позивачем надано, а відповідачем прийнято послуги згідно договору №968 від 06.10.2016 року по установці екземплярів програмних продуктів на суму 30718,38 грн.; акту №968/132 прийому-передачі від 15.03.2017 року, відповідачем прийнято поставку модулів на суму 187260,79 грн.; акту №968/188 приймання-передачі від 11.04.2017 року, відповідачем прийнято від позивача постачання нових версій Програмного комплексу на суму 2355,87 грн.; акту №968/189 приймання-передачі робіт (послуг) від 31.03.2017 року, позивачем виконано роботи та надано послуги за період з 01.03.2017 року по 31.03.2017 року по договору №968 від 06.10.2016 року на суму 296300,88 грн.; акту №968/273 приймання-передачі робіт (послуг) від 28.04.2017 року, відповідачем прийнято надані позивачем послуги за період з 01.04.2017 року по 30.04.2017 року згідно договору №968 від 06.10.2016 року на суму 359701,36 грн.; акту №968/389 приймання-передачі від 12.05.2017 року, позивачем поставлено, а відповідачем прийнято поставку модулів згідно договору №968 від 06.10.2016 року на суму 262859,77 грн.; акту №968/465 приймання-передачі від 03.07.2017 року, відповідачем прийнято від позивача поставку нових версій Програмного комплексу за квітень 2017 року на суму 5740,45 грн.; акту №968/466 приймання-передачі від 03.07.2017 року позивачем поставлено відповідачу нові версії Програмного комплексу за травень 2017 року на суму 5986,04 грн.; акту №968/467 приймання-передачі від 04.07.2017 року відповідачем прийнято від позивача поставлені модулі на суму 15816,42 грн.; акту №968/468 приймання-передачі робіт (послуг) від 30.06.2017 року позивачем за період з 01.06.2017 року по 30.06.2017 року надано відповідачу послуги на суму 279622,98 грн. На загальну суму 1511553,79 грн. Вказані вище акти підписані позивачем (директором О.В. Щербатенко) та замовником (директором ОСОБА_2 ).

Матеріали справи містять підписані позивачем: акт №968/527 приймання-передачі від 31.07.2017 року про поставку модулів на суму 266375,90 грн., акт №968/548 приймання-передачі робіт (послуг) від 31.07.2017 року про надання послуг позивачем відповідачу за період з 01.07.2017 року по 31.07.2017 року згідно договору №968 від 06.10.2016 року на суму 270408,32 грн.; акт №968/603 приймання-передачі від 15.08.2017 року щодо поставки нових версій Програмного комплексу у червні 2017 року на суму 9429,57 грн.; №968/675 приймання-передачі робіт (послуг) від 31.08.2017 року щодо надання позивачем послуг відповідачу за період з 01.08.2017 року по 31.08.2017 року по договору №968 від 06.10.2016 року на суму 65666,34 грн.; акт №968/775 приймання-передачі від 13.09.2017 року про здійснення поставки позивачем відповідачу нових версій Програмного комплексу за липень 2017 року на суму 9580,86 грн.; акт №968/810 приймання-передачі робіт (послуг) від 29.09.2017 року про надання позивачем послуг (виконання робіт) за період з 01.09.2017 року по 30.09.2017 року на суму 6569,14 грн.; акт №968/915 приймання-передачі робіт (послуг) від 31.10.2017 року про надання послуг за період з 01.10.2017 року по 31.10.2017 року на суму 8345,93 грн.; акт №968/1042 приймання-передачі робіт (послуг) від 30.11.2017 року про надання послуг позивачем відповідачу за період з 01.11.2017 року по 30.11.2017 року на суму 20308,02 грн.; акт №968/021 приймання-передачі робіт (послуг) від 29.12.2017 року про надання послуг за період з 01.12.2017 року по 31.12.2017 року на суму 55013,38 грн.; акт №968/141 приймання-передачі робіт (послуг) від 31.01.2018 року про надання послуг за період з 01.01.2018 року по 31.01.2018 року на суму 48393,54 грн.; акт №968/221 приймання-передачі робіт (послуг) від 28.02.2018 року про надання послуг за період з 01.03.2018 року по 28.02.2018 року на суму 16930,79 грн. На загальну суму 777021,79 грн.

На підписаних позивачем актах міститься напис останнього «Зауважень від замовника у встановлений строк не надійшло».

Відповідно до виписки по банківському рахунку ДП «КАЗ» та платіжних доручень, останнім здійснювалось перерахування коштів позивачу згідно договору №968 наступним чином: 10.03.2017 року 214567,50 грн. (платіжне доручення №686 від 10.03.2017 року із призначенням платежу «за послуги по поставці та впровадженню програмного комплексу, рахунок №968/8022 від 07.02.2017 року"); 14.03.2017 року 187260,79 грн. (платіжне доручення №704 від 14.03.2017 року із призначенням платежу «за поставку програмного комплексу, рахунок №968/8011 від 07.02.2017 року"); 11.04.2017 року 2355,87 грн. (платіжне доручення №1027 від 11.04.2017 року, призначення платежу «за постачання нових версій програмного комплексу, рахунок №968/13261 від 16.03.2017 року"); 18.04.2017 року 405284,04 грн. (платіжне доручення №1121 від 18.04.2017 року із призначенням платежу «за консультаційні послуги з впровадження програмного комплексу, рахунок №968/13347 від 16.03.2017 року"); 12.05.2017 року 262859,77 грн. (платіжне доручення №1318 від 12.05.2017 року із призначенням платежу «за постачання програмного комплексу, рахунок №968/13253 від 16.03.2017 року"); 03.07.2017 року 5740,45 грн. (платіжне доручення №1946 від 03.07.2017 року, призначення платежу «за постачання новий версій програмного комплексу, рахунок №968/18905 від 11.04.2017 року") та 5986,04 грн. (платіжне доручення №1947 від 03.07.2017 року із призначенням платежу «за постачання нових версій програмного комплексу, рахунок №968/24499 від 11.05.2017 року"); 04.07.2017 року 15816,42 грн. (платіжне доручення №1959 від 04.07.2017 року із призначенням платежу «за постачання програмного комплексу, рахунок №968/18906 від 11.04.2017 року"); 28.07.2017 року 266375,90 грн. (платіжне доручення №17 від 28.07.2017 року із призначенням платежу «за постачання програмного комплексу, рахунок №968/24496 від 10.05.2017 року"); 15.08.2018 року 9429,57 грн. (платіжне доручення №2545 від 15.08.2017 року із призначенням платежу «за постачання нових версій програмного комплексу, рахунок №968/30927 від 12.06.2017 року") та 13.09.2017 року 9580,86 грн. (платіжне доручення №2861 від 13.09.2017 року із призначенням платежу «за постачання нових версій, рахунок №968/36747 від 10.07.2017 року"). На загальну суму 1385236,21 грн.

Позивачем надано рахунки-фактури №968/24496 від 10.05.2017 року на сплату 266375,90 грн. за постачання програмного комплексу, №968/30927 від 12.06.2017 року на сплату 9429,57 грн. за постачання нових версій Програмного комплексу, та рахунок фактуру №968/36747 від 10.07.2017 року на суму 9580,86 грн. за постачання нових версій Програмного комплексу.

Позивач надіслав відповідачу 17.01.2020 року листа №5 від 15.01.2020 року із проханням повернути виконавцю підписані акти № 968/527 приймання-передачі від 31.07.2017 року; №968/548 приймання-передачі робіт (послуг) від 31.07.2017 року; №968/603 приймання-передачі від 15.08.2017 року; №968/675 приймання-передачі робіт (послуг) від 31.08.2017 року; №968/775 приймання-передачі від 13.09.2017 року; акт №968/810 приймання-передачі робіт (послуг) від 29.09.2017 року; №968/915 приймання-передачі робіт (послуг) від 31.10.2017 року; №968/1042 приймання-передачі робіт (послуг) від 30.11.2017 року; №968/021 приймання-передачі робіт (послуг) від 29.12.2017 року; №968/141 приймання-передачі робіт (послуг) від 31.01.2018 року; №968/221 приймання-передачі робіт (послуг) від 28.02.2018 року та журнали обліку послуг по договору №968 від 06.10.2016 року. До листа позивачем додано примірники актів та журнали обліку послуг.

ТОВ НВП «Інформаційні технології» звернувся до ДП «КАЗ» з листом №090 від 12.03.2020 року, у якому вимагає сплатити в повному обсязі заборгованість за договором №968 від 06.10.2016 року в сумі 903339,37 грн., а також надіслати підписані примірник договору №968 від 06.10.2016 року та акти приймання-передачі робіт (послуг) та журнали обліку робіт (послуг) до них.

Позивачем зареєстровано податкові накладні на суми операцій із ДП «КАЗ» по договору №968 від 06.10.2016 року.

Головне управління ДПС у Хмельницькій області повідомило листом від 26.06.2020 року, що за даними АІС Податковий блок ДП «Красилівський агрегатний завод» за період з 01.03.2017 року по 31.03.2020 року до податкового кредиту включено податкові накладні від ТОВ НВП «Інформаційні технології» на суму 136097,75 грн. згідно доданого переліку зареєстрованих податкових накладних.

У листі від 07.07.2020 року ГУ ДПС у Хмельницькій області повідомило, що станом на 07.07.2020 року ДП «Красилівський агрегатний завод» не включено до податкового кредиту отримані від ТОВ НВП «Інформаційні технології» податкові накладні по не підписаних актах приймання-передачі за надані послуги (роботи).

Щербатенко О.В., директор ТОВ «НВП «Інформаційні технології», у заяві свідка від 21.08.2020 року повідомив, що договір №968 від 06.10.2016 року в редакції, поданій з позовною заявою, є погодженим, а послуги, в тому числі, по не підписаних актах прийому-передачі, надані в повному обсязі та належним чином. ОСОБА_3 у заяві свідка від 15.10.2020 року повідомив, що він працював з 03.04.2017 року по 16.08.2019 року на посаді начальника відділу формаційних технологій ДП «КАЗ» та підтверджує, що ТОВ НВП «Інформаційні технології» надавало ДП «КАЗ» послуги за договором №968 від 06.10.2016 року у період з 2017 року по лютий 2018 року. ОСОБА_4 у заяві свідка від 24.07.2020 року повідомив, що він працював у період з 22.03.2017 року по 28.09.2019 року на ДП «КАЗ на посаді інженера-програміста та підтверджує факт реального надання послуг представниками ТОВ НВП «Інофрмаційні технології» на користь ДП «Красилівський агрегатний завод» з впровадження комп`ютерної програми «IT-Enterprise». ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у заявах свідків повідомили, що ними безпосередньо надавались послуги відповідачу від імені ТОВ «НВП «Інформаційні технології» по актах приймання-передачі робіт (послуг).

З вищевикладеного, позивач звернувся з даним позовом до суду.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 26.06.2020 року призначено у справі судово-економічну експертизу, на вирішення якої поставлено наступні запитання (з врахуванням уточнення): 1) чи підтверджується документально наявність заборгованості ДП "Красилівський агрегатний завод" (31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Щаслива, 1, код 14307831) перед ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Інформаційні технології" (01001, м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 5, офіс 212, код 30116577) у розмірі 903339, 37 грн. згідно договору №968, укладеного між ДП "Красилівський агрегатний завод" та ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Інформаційні технології" 06.10.2016 року, станом на день призначення економічної експертизи? 2) чи відображено у складі податкового кредиту з ПДВ (ДТ 641/ПДВ) державного підприємства "Красилівський агрегатний завод" (індивідуальний податковий номер 143078322107) у будь-якому із податкових періодів з липня 2017 року по березень 2019 року податкові накладні: №7731240 від 31.07.2017 року, сума ПДВ 45068,05 грн.; №7831235 від 31.08.2017 року, сума ПДВ 10944,39 грн.; №7929197 від 29.09.2017 року, сума ПДВ 1094,86 грн.; №7031206 від 31.10.2017 року, сума ПДВ 1390,99 грн.; №7130237 від 30.11.2017 року, сума ПДВ 3384,67 грн.; №7229014 від 29.12.2017 року, сума ПДВ 9168,90 грн.; №8131661 від 31.01.2018 року, сума ПДВ 8065,59 грн.; №8228016 від 28.02.2018 року, сума ПДВ 2821,80 грн., складені ТОВ НВП "Інформаційні технології" (індивідуальний податковий номер 301165726586) та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних? 3) чи відображалась у складі податкового кредиту з ПДВ (додаток №5 "Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів (Д5)" до податкової декларації з ПДВ ДП "Красилівський агрегатний завод" (індивідуальний податковий номер 143078322107) у будь-якому з податкових періодів з липня 2017 року по серпень 2018 року сума 45068,05 грн., яка відповідає сумі ПДВ, що зазначена ТОВ НВП "Інформаційні технології" (індивідуальний податковий номер 301165726586) в податковій накладній, складеній 31.07.2017 року? 4) чи відображалась у складі податкового кредиту з ПДВ (додаток №5 "Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів (Д5)" до податкової декларації з ПДВ ДП "Красилівський агрегатний завод" (індивідуальний податковий номер 143078322107) у будь-якому з податкових періодів з серпня 2017 року по вересень 2018 року сума 10944,39 грн., яка відповідає сумі ПДВ, що зазначена ТОВ НВП "Інформаційні технології" (індивідуальний податковий номер 301165726586) в податковій накладній, складеній 31.08.2017 року? 5) чи відображалась у складі податкового кредиту з ПДВ (додаток №5 "Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів (Д5)" до податкової декларації з ПДВ ДП "Красилівський агрегатний завод" (індивідуальний податковий номер 143078322107) у будь-якому з податкових періодів з вересня 2017 року по жовтень 2018 року сума 1094,86 грн., яка відповідає сумі ПДВ, що зазначена ТОВ НВП "Інформаційні технології" (індивідуальний податковий номер 301165726586) в податковій накладній, складеній 29.09.2017 року? 6) чи відображалась у складі податкового кредиту з ПДВ (додаток №5 "Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів (Д5)" до податкової декларації з ПДВ ДП "Красилівський агрегатний завод" (індивідуальний податковий номер 143078322107) у будь-якому з податкових періодів з жовтня 2017 року по листопад 2018 року сума 1390,99 грн., яка відповідає сумі ПДВ, що зазначена ТОВ НВП "Інформаційні технології" (індивідуальний податковий номер 301165726586) в податковій накладній, складеній 31.10.2017 року? 7) чи відображалась у складі податкового кредиту з ПДВ (додаток №5 "Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів (Д5)" до податкової декларації з ПДВ ДП "Красилівський агрегатний завод" (індивідуальний податковий номер 143078322107) у будь-якому з податкових періодів з листопада 2017 року по грудень 2018 року сума 3384,67 грн., яка відповідає сумі ПДВ, що зазначена ТОВ НВП "Інформаційні технології" (індивідуальний податковий номер 301165726586) в податковій накладній, складеній 30.11.2017 року? 8) чи відображалась у складі податкового кредиту з ПДВ (додаток №5 "Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів (Д5)" до податкової декларації з ПДВ ДП "Красилівський агрегатний завод" (індивідуальний податковий номер 143078322107) у будь-якому з податкових періодів з грудня 2017 року по січень 2019 року сума 9168,90 грн., яка відповідає сумі ПДВ, що зазначена ТОВ НВП "Інформаційні технології" (індивідуальний податковий номер 301165726586) в податковій накладній, складеній 29.12.2017 року? 9) чи відображалась у складі податкового кредиту з ПДВ (додаток №5 "Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів (Д5)" до податкової декларації з ПДВ ДП "Красилівський агрегатний завод" (індивідуальний податковий номер 143078322107) у будь-якому з податкових періодів з січня 2018 року по січень 2019 року сума 8065,59 грн., яка відповідає сумі ПДВ, що зазначена ТОВ НВП "Інформаційні технології" (індивідуальний податковий номер 301165726586) в податковій накладній, складеній 31.01.2018 року? 10) чи відображалась у складі податкового кредиту з ПДВ (додаток №5 "Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів (Д5)" до податкової декларації з ПДВ ДП "Красилівський агрегатний завод" (індивідуальний податковий номер 143078322107) у будь-якому з податкових періодів з лютого 2018 року по березень 2019 року сума 2821,80 грн., яка відповідає сумі ПДВ, що зазначена ТОВ НВП "Інформаційні технології" (індивідуальний податковий номер 301165726586) в податковій накладній, складеній 28.02.2018 року?

Судовим експертом у висновку №2362/20-26/651-659/21-26 від 17.02.2021 року надано відповідь на перше запитання, що наявність заборгованості ДП «КАЗ» перед ТОВ «НВП «Інформаційні технології» у розмірі 903339,37 грн. згідно договору №968 від 06.10.2016 року, станом на день призначення економічної експертизи, з урахуванням усіх актів приймання-передачі робіт (послуг), документально підтверджується. Однак, наявність заборгованості відповідача перед позивачем згідно договору №968 від 06.10.2016 року, станом на день призначення економічної експертизи, з урахуванням актів приймання-передачі робіт (послуг) підписаних обома сторонами, документально підтверджується на суму 126317,58 грн. У відповідь на друге запитання експертом надано відповідь, що у складі податкового кредиту з ПДВ (ДТ 641/ПДВ) державного підприємства "Красилівський агрегатний завод" (індивідуальний податковий номер 143078322107) у будь-якому із податкових періодів з липня 2017 року по березень 2019 року податкові накладні: №7731240 від 31.07.2017 року, сума ПДВ 45068,05 грн.; №7831235 від 31.08.2017 року, сума ПДВ 10944,39 грн.; №7929197 від 29.09.2017 року, сума ПДВ 1094,86 грн.; №7031206 від 31.10.2017 року, сума ПДВ 1390,99 грн.; №7130237 від 30.11.2017 року, сума ПДВ 3384,67 грн.; №7229014 від 29.12.2017 року, сума ПДВ 9168,90 грн.; №8131661 від 31.01.2018 року, сума ПДВ 8065,59 грн.; №8228016 від 28.02.2018 року, сума ПДВ 2821,80 грн., складені ТОВ НВП "Інформаційні технології" (індивідуальний податковий номер 301165726586) та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, не відображено. На решту запитань експертом надано висновок, що відповідні суми відображались у складі податкового кредиту, проте, в уточнюючому розрахунку податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок у травні 2020 року, у якому уточнюється декларація з податку на додану вартість, відбулись коригування податкового кредиту на відображені суми.

Норми права, застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, не визнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

Частина 1 статті 193 Господарського кодексу України передбачає, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частина 1 та пункт 2 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України встановлюють, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно статті 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

За положеннями ст. 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Господарським кодексом України, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, в тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, в тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно з статтею 174 Господарського кодексу України (надалі ГК України), господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, із господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

У відповідності до частини 1 статті 175 ГК України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Відповідно до ст. 179 Господарського кодексу України, майново-господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання або між суб`єктами господарювання і негосподарюючими суб`єктами юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов`язаннями.

Частиною 1 статті 205 ЦК України визначено, що правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Як вбачається із матеріалів справи, 06.10.2016 року між державним підприємством «Красилівський агрегатний завод» (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «НВП «Інформаційні технології» (виконавець) укладено договір №968, за умовами якого замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання по поставці комп`ютерної програми «IT-Interprіse» (програмний комплекс) у вигляді передачі невиключного права на використання Програмного комплексу згідно Ліцензійної угоди (додаток №4 до договору) на підприємство замовника; та наданню послуг з впровадження Програмного комплексу (встановлення, налаштування Програмного комплексу, тобто конфігурацію Програмного комплексу таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи замовника, навчальне консультування по Програмному комплексу, консультування по функціонуванню Програмного комплексу, моделювання бізнес-процесів замовника для виконання налаштування, організації впровадження тощо).

Щодо заперечень відповідача в частині неукладеності договору та не погодження умов останнього, судом враховується наступне.

Відповідно до частини першої статті 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. Якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії (частини перша та друга статті 640 ЦК України).

Згідно з частиною другою статті 642 ЦК України, якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом.

У разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся). Якщо одна зі сторін здійснила фактичні дії щодо його виконання, правові наслідки таких дій визначаються нормами ЦК України (частина восьма статті 181 ГК України).

З огляду на вказані приписи не можна вважати неукладеним договір після його повного чи часткового виконання сторонами. Якщо дії сторін свідчать про те, що договір фактично був укладений, суд має розглянути по суті питання щодо відповідності цього договору вимогам закону та залежно від встановлених обставин вирішити питання щодо наслідків його часткового чи повного виконання сторонами (вказана правова позиція викладена в Постанові Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 року у справі 338/180/17).

Матеріалами справи стверджується, зокрема, підписаними обома сторонами актами приймання-передачі робіт (послуг) та актами приймання-передачі, а також платіжними дорученнями про перерахування коштів відповідачем позивачу, що ТОВ НВП "Інформаційні технології" на підставі договору №968 від 06.10.2016 року поставлявся Програмний комплекс та надавались послуги по його впровадженню, а ДП "КАЗ" на підставі того ж договору приймався Програмний комплекс та послуги по його впровадженню, а також здійснювалась оплата по договору №968. Тобто, договір №968 від 06.10.2016 року є укладеним.

В частині заперечень ДП "КАЗ" щодо непогодженості умов договору у наданій позивачем редакції судом враховуються положення ст. 181 ГК України, якими визначено загальний порядок укладення договорів. Відтак, оскільки ДП "КАЗ" як контрагентом за договором №968 від 06.10.2016 року не надано жодних доказів існування розбіжностей під час укладення договору (протокол розбіжностей, заперечення щодо окремих положень договору, інший проект договору) твердження щодо непогодження умов договору №968 віл 06.10.2016 року в редакції, наданій позивачем, є необґрунтованими.

Згідно ч. 2 ст. 628 Цивільного кодексу України сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі.

Укладений між сторонами у справі договір є змішаним за своєю правовою природою, оскільки за ним відбулась поставка програмного забезпечення та надавались послуги по його впровадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу.

Таким чином, згідно з приписами статей 173, 174 ЦК України, між Позивачем та Відповідачем виникло майново-господарське зобов`язання, в силу якого Відповідач повинен оплатити надані Позивачем послуги та поставлений програмний комплекс, а Позивач має право вимагати від Відповідача виконання його обов`язку.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог вказаного кодексу. Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, що, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

У розділі 3 договору погоджено, що після перерахування замовником виконавцю оплати згідно п. 2.5. за Програмний комплекс по кожному етапу поставки, виконавець протягом 20 календарних днів передає замовнику за актом прийому-передачі дистрибутив Програмного комплексу в електронному вигляді в складі модулів відповідного етапу згідно Календарного платну поставки (додаток №1 до договору), а також Ліцензійну картку і комплект експлуатаційної документації по відповідним модулям в електронному вигляді. Електронний ключ захисту передається виконавцем замовнику на першому етапі і на наступних етапах підлягає обміну. В свою чергу, замовник відповідно до статуту проекту (додаток №5 до договору) зобов`язаний призначити наказом по підприємству керівника проекту, відповідального, в тому числі, за координацію всіх робіт по проекту, узгодження документів і підписання документів обліку факту надання послуг виконавцем за договором. Копія даного наказу повинна бути направлена виконавцю на початку надання послуг. Акти наданих послуг підписуються в кінці кожного календарного місяця надання послуг.

Матеріали справи містять підписані сторонами без зауважень акти приймання-передачі з поставки програмного комплексу та акти приймання-передачі робіт (послуг) з надання послуг на загальну суму 1 511 553, 79 грн.

Заперечення відповідача щодо неналежності акта приймання-передачі наданих послуг №968/468 від 30.06.2017 року на суму 279 622,98 грн. не підтверджені доказами, тому судом не приймаються.

Окрім того, позивачем надано підписані з боку виконавця акти приймання-передачі на суму 777 021,79 грн. за період з липня 2017 року по лютий 2018 року, які були надіслані відповідачу засобами поштового зв`язку 17.01.2020 року та отримані останнім 23.01.2020 року.

У п. 3.3. договору передбачено, що виконавець кожного місяця надає замовнику журнал обліку послуг за попередній місяць, а також акт наданих послуг на суму наданих послуг за місяць, що завершився. Замовник зобов`язаний протягом 5 робочих днів з дати отримання акту наданих послуг його підписати або направити виконавцю мотивовану відмову. Журнал обліку послуг та акт наданих послуг передаються в друкованому вигляді безпосередньо керівнику (менеджеру, відповідальному виконавцю) проекту зі сторони замовника із реєстрацією в журналі передачі документації по проекту або доставляються кур`єрською поштою або заказним листом на офіційні поштові адреси сторін і можуть дублюватись по електронній пошті на офіційні E-mail адреси проекту.

У разі не підписання акту наданих послуг з боку замовника, а також відсутності мотивованої відмови замовника в терміни, зазначені в п. 3.3.3., послуги вважаються наданими і виконавець має право скласти односторонній акт наданих послуг з написом: «Зауважень від замовника у встановлений строк не надійшло» і/або припинити надання послуг за договором без настання відповідальності виконавця.

Відповідачем не висловлено жодних зауважень щодо надісланих актів.

Верховний Суд у постанові від 20.01.2020 року у справі №916/922/19 зазначив, що визначальною ознакою господарської операції є те, що внаслідок її здійснення має відбутися реальний рух активів, отже, судам у розгляді справи належить досліджувати, окрім обставин оформлення первинних документів, наявність або відсутність реального руху такого товару (як-то: обставини здійснення перевезення товару, поставленого за спірною видатковою накладною, обставини зберігання та використання цього товару у господарській діяльності покупця).

У разі дефектів первинних документів та невизнання стороною факту постачання спірного товару, сторони не позбавлені можливості доводити постачання товару іншими доказами, які будуть переконливо свідчити про фактичні обставини здійснення постачання товару.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 04.11.2019 у справі № 905/49/15, від 29.11.2019 у справі № 914/2267/18.

З-поміж іншого, як доказ податкова накладна може оцінюватися судом лише у сукупності з іншими доказами у справі, проте не може буди єдиним доказом, на підставі якого суд встановлює факт постачання товару покупцю та його прийняття ним.

Крім того, оцінюючи податкові накладні у сукупності з іншими доказами у справі господарські суди повинні враховувати положення Податкового кодексу України та фактичні дії як постачальника, так і покупця, щодо відображення ними в податковому та бухгалтерському обліку постачання спірного товару (подібна правова позиція викладена Касаційним господарським судом у постанові від 04.11.2019 у справі № 905/49/15).

Відповідно до пункту 201.7 Податкового кодексу України податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Пунктом 201.10 названого Кодексу визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Матеріалами справи стверджується, а також зазначено у висновку експерта, що ДП "КАЗ" у складі податкового кредиту з ПДВ за період з липня 2017 року по лютий 2018 року відображались суми податку за актами приймання-передачі робіт (послуг) з липня 2017 року по лютий 2018 року, які не підписані ДП "КАЗ" (проте, у травні 2020 року (після відкриття провадження у даній справі) відповідачем самостійно внесено виправлення та уточнено суми податкового кредиту на операції із позивачем по вказаних актах).

Тобто, відповідачем на час виникнення господарської операції по не підписаних ДП "КАЗ" актах приймання-передачі вчинялись дії по їх відображенню в податкових накладних.

Також ДП "КАЗ" перераховано позивачу 15.08.2017 року 9429,57 грн. за постачання нових версій програмного комплексу (платіжне доручення №2545 від 15.08.2017 року), що відповідає сумі односторонньо підписаного акту №968/603 від 15.08.2017 року, за яким здійснена поставка нових версій програмного комплексу; 13.09.2017 року сплачено ТОВ НВП "Інформаційні технології" 9580,86 грн. за постачання нових версій, що відповідає сумі односторонньо підписаного акту №968/775 приймання-передачі від 13.09.2017 року про постачання нових версій програмного комплексу, а також 28.07.2017 року перераховано платіжним дорученням №17 від 28.07.2017 року 266 375,90 грн. за постачання програмного комплексу, що відповідає сумі односторонньо підписаного акту приймання-передачі №968/527 від 31.07.2017 року.

З огляду на висновок експерта, у якому встановлено факт заборгованості відповідача перед позивачем на суму 903 339,37 грн. (з урахуванням всіх підписаних актів приймання-передачі), відсутність заперечень ДП "КАЗ" щодо надісланих актів приймання-передачі та положення п. 3.3.3. договору, відображення спірних господарських операцій в податкових деклараціях на час їх здійснення, а також часткову сплату за не підписаними зі сторони ДП "КАЗ" актами приймання-передачі від 15.08.2017 року, від 13.09.2017 року та від 31.07.2017 року, суд приходить до висновку про підтвердження надання послуг та постачання Програмного комплексу по односторонньо підписаних актах приймання-передачі на суму 777 021,79 грн.

У рішенні Європейського Суду з прав людини у справі Трофимчук проти України №4241/03 від 28.10.2010 Суд зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід сторін.

Також у рішенні від 18.07.2006 у справі "Проніна проти України" Суд вказав, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень.

Викладене вище відповідачем не спростовано.

Доказів сплати 903 339,37 грн. по договору №968 від 06.10.2016 року матеріали справи не містять та учасниками судового розгляду не надано, з чого суд приходить до висновку про стягнення відповідної суми в судовому порядку та задоволення позову в повному обсязі.

Витрати по сплаті судового збору та витрати, пов`язані з проведення експертизи покладаються, на відповідача у зв`язку із задоволенням позову.

Керуючись ст.ст. 2, 12, 20, 129, 233, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд –

ВИРІШИВ:

позов товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Інформаційні технології", м. Київ до державного підприємства "Красилівський агрегатний завод", м. Красилів Хмельницької області про стягнення 903 339,37 грн. боргу за договором №968 від 06.10.2016 року, задовольнити.

Стягнути з державного підприємства «Красилівський агрегатний завод» (31000, Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів, вул. Щаслива, 1, код 14307831) на користь товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології» (02072, м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 5, офіс 212, код 30116577) 903 339,37 грн. (дев`ятсот три тисячі триста тридцять дев`ять грн. 37 коп.) боргу, 13550,09 грн. (тринадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят грн. 09 коп.) витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів до Північно-західного апеляційного господарського суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 02.04.2021 року

Суддя М.В. Музика

Веб-адреса рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/

Віддрук. у 5 прим.: 1 - до справи; 2 - позивачу (02072, м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 5, офіс 212) - рек. з пов. про вручення; 3 - Адвокатське об`єднання "Адвокатська фірма "Грамацький і партнери" (01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 16, офіс 7) - рек. з пов. про вручення; 4 - відповідачу (31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Щаслива, 1) - рек. з пов. про вручення; 5 - адвокату Прядуну Р.В. (29013, м. Хмельницький, вул. Подільська, 9/1) - рек. з пов. про вручення

Часті запитання

Який тип судового документу № 95975953 ?

Документ № 95975953 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 95975953 ?

Дата ухвалення - 30.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95975953 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 95975953 ?

В Господарський суд Хмельницької області
Попередній документ : 95975950
Наступний документ : 95975959