Ухвала суду № 95818923, 25.03.2021, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Дата ухвалення
25.03.2021
Номер справи
629/1219/21
Номер документу
95818923
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 629/1219/21

Номер провадження 1-кп/629/242/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року Лозівський міськрайонний суд Харківської області у складі:

головуючого судді Ткаченко О.А.,

за участю секретаря судових засідань Авраменко О.С.,

прокурора Черкаса О.О.,

потерпілого ОСОБА_1 ,

представника потерпілого Євстаф`євої О.В.,

представника цивільного відповідача Талдикіна А.В.,

обвинуваченого ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі Лозівського міськрайонного суду Харківської області кримінальне провадження №12020220000001174 від 26.09.2020, яке надійшло з Харківської обласної прокуратури 11.03.2021, відносно ОСОБА_2 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.286 ч.2 КК України, -

встановив:

Підстави для прийняття рішення по справі, передбачені п.п.1-4 ч.2 ст.314 КПК України: затвердження або відмови в затвердженні угоди, в порядку передбаченому статтями 468-475 КПК України; закриття провадження, в порядку передбаченому пунктами 4-8 частини 1,2 ст.284 КПК України; повернення обвинувального акту - відсутні.

Дане кримінальне провадження підсудне Лозівському міськрайонному суду Харківської області.

Обвинувальний акт складено відповідно до вимог ст.291 КПК України.

22.03.2021 представником потерпілого Євстаф`євою О.В. було подано заяву про уточнення позовних вимог в цивільному позові про відшкодування шкоди, завданої злочином та клопотання про залучення до участі у справі цивільного відповідача – ПАТ «СК «ПЗУ Україна».

У підготовчому судовому засіданні учасники кримінального провадження вважали за можливе призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту та не заперечували проти прийняття до розгляду в рамках даного кримінального провадження вказаної заяви про уточнення цивільного позову та залучення цивільного відповідача.

Перевіривши виконання вимог ст.175-177 ЦПК України, ст.128 КПК України за заявою про уточнення цивільного позову про відшкодування шкоди, завданої злочином, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до статей 55,124 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом; юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення; законом може бути визначений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору.

Згідно з положеннями частини 2 статті 127 КПК України шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Стаття 62 КПК України передбачає, що цивільним відповідачем у кримінальному провадженні може бути фізична або юридична особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та до якої пред`явлено цивільний позов у порядку, встановленому цим Кодексом.

Суд вважає, що положення частини 1 статті 128 КПК України щодо можливості пред`явлення цивільного позову у кримінальному провадженні, зокрема, до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за завдану шкоду, треба розуміти як можливість пред`явлення зазначеного позову до будь-якої особи (фізичної або юридичної), яка за законом виконує обов`язок з відшкодування шкоди, завданої підозрюваним (обвинуваченим чи неосудною особою).

Тому в контексті частини 1 статті 128 КПК України юридичною особою, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого чи неосудної особи, може бути і страхова компанія.

Адже остання виступає такою юридичною особою, яка за законом несе цивільну відповідальність перед особою, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди і яка має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити до неї цивільний позов.

Обов`язок відшкодування шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою, у тому числі, якщо йдеться про вчинення злочину, передбаченого ст.286 КК України, обумовлений не порушенням певного договірного зобов`язання, а фактом спричинення шкоди майну, здоров`ю та життю людини.

Право особи у випадку завдання шкоди кримінальним правопорушенням, передбаченим ст.286 КК України, порушене саме фактом заподіяння такої шкоди. А тому особа вправі самостійно обирати способи відшкодування такої шкоди. Це також узгоджується зі статтями 15,16 ЦК України.

Законодавець передбачає дві підстави для виплати страхового відшкодування потерпілому, а саме звернення до страховика або звернення за відшкодуванням до суду з вимогою до страховика про відшкодування шкоди та ухвалення відповідного судового рішення.

Крім цього, потерпіла особа не зобов`язана звертатися до особи, у якої застраховано цивільно-правову відповідальність заподіювача шкоди. Таке право, може бути реалізоване безпосередньо шляхом подання відповідного позову до суду. Можливість судового захисту не може бути поставлена законом, іншими нормативно-правовими актами в залежність від використання суб`єктом правовідносин інших засобів правового захисту. Держава може стимулювати вирішення правових спорів у межах досудових процедур, однак їх використання є правом, а не обов`язком особи, яка потребує такого захисту.

Вказана правова позиція викладена у рішенні Конституційного Суду України від 9 липня 2002 року №15-рп/2002, у постанові КЦС від 21 серпня 2018 року у справі №227/3573/16-ц, у постанові колегії суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26 березня 2018 року у справі №910/426/17 та у постанові Великої Палати Верховного Суду від 19 червня 2019 року у справі №465/4621/16-к.

За таких обставин, перевіривши заяву про уточнення цивільного позову на дотримання вказаних вимог КПК України та ЦПК України, суд вважає, що форма та зміст уточненої заяви дає підстави для її прийняття та розгляду в рамках даного кримінального провадження та залучення у якості цивільного відповідача – ПАТ «СК «ПЗУ Україна».

Клопотань про здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту, витребування певних речей чи документів та про проведення закритого судового засідання, не надходило.

Беручи до уваги те, що від сторін кримінального провадження клопотань щодо обрання запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_2 не надійшло, суд, враховуючи вимоги ч.3 ст.315 КПК України, вважає запобіжний захід не обирати.

Враховуючи викладене, дослідивши обвинувальний акт та додані до нього документи, вислухавши думку сторін кримінального провадження щодо можливості призначення справи до судового розгляду, беручи до уваги, що в даній справі є достатньо підстав для її розгляду в судовому засіданні, суд вважає за необхідне призначити справу до судового розгляду у відкритому судовому засіданні, який здійснювати суддею одноособово за участю прокурора, потерпілих, цивільного позивача, цивільних відповідачів, обвинуваченого та свідків, а також з метою забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого, доручити представнику уповноваженого органу «Центр пробації» скласти досудову доповідь відносно обвинуваченого ОСОБА_2 .

Керуючись ст.ст.314-316,334,371,372 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання представником потерпілого Євстаф`євою О.В., задовольнити.

Прийняти до розгляду в рамках даного кримінального провадження заяву про уточнення цивільного позову Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Кар Інвест», Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна» про відшкодування шкоди, завданої злочином.

Залучити до участі у справі та визнати Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна» - цивільним відповідачем по даному кримінальному провадженню.

Суд роз`яснює залученому цивільному відповідачу його право на надіслання суду відзиву на позовну заяву та всіх доказів, який повинен відповідати вимогам ЦПК України. У разі ненадання відповідачем відзиву у передбачений ЦПК України строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами. Також суд роз`яснює цивільному позивачу його право на подачу відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам ЦПК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.286 ч.2 КК України, призначити до судового розгляду у залі Лозівського міськрайонного суду Харківської області на 14-00 год. 05.04.2021.

Судовий розгляд кримінального провадження здійснювати суддею одноособово, у відкритому судовому засіданні, з викликом учасників судового провадження: прокурора, потерпілого, обвинуваченої, захисника та свідків.

Доручити Шевченкіському районному відділу Філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області (61022, м.Харків, майдан Свободи,5, Держпром 6 під`їзд, 2 поверх) в строк до 05.04.2021 скласти та надати до суду досудову доповідь щодо обвинуваченого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харків, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого, за адресою: АДРЕСА_1 (засіб зав`язку НОМЕР_1 ), не судимого.

Копію ухвали направити Шевченкіському районному відділу Філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області, для виконання, сторонам, до відома.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Ткаченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 95818923 ?

Документ № 95818923 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 95818923 ?

Дата ухвалення - 25.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95818923 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 95818923 ?

В Лозівський міськрайонний суд Харківської області
Попередній документ : 95818922
Наступний документ : 95818926